CEP/RIV UK


Aktuální stav zpracování   kliknutím na stav omezíte zobrazení
CEP/RIV UK obory Stav
vazby
M17 (dle IPN)KódObor CEP/RIVZázn. OborŘíše
6.3 Philos.&Relig. AA Filosofie a náboženství 5862
Filosofie a náboženství: Filosofie a etika
HUM dokončeno/schváleno
Filosofie a náboženství: Judaistika
HUM dokončeno/schváleno
Filosofie a náboženství: Religionistika
HUM dokončeno/schváleno
Filosofie a náboženství: Teologie
HUM dokončeno/schváleno
6.1 History&Arch. AB Dějiny 6746
Dějiny a archeologie: Dějiny
HUM dokončeno/schváleno
Dějiny a archeologie: Etnologie
HUM dokončeno/schváleno
Politologie a teritoriální studia: Teritoriální studia SOC dokončeno/schváleno
6.1 History&Arch. AC Archeologie, antropologie, etnologie 4395
Biologie: Antropologie a genetika člověka
NAT dokončeno/schváleno
Geologické a environmentální vědy: Aplikovaná geologie
NAT dokončeno/schváleno
Dějiny a archeologie: Archeologie
HUM dokončeno/schváleno
Dějiny a archeologie: Etnologie
HUM dokončeno/schváleno
Geologické a environmentální vědy: Geochemie a mineralogie
NAT dokončeno/schváleno
Geologické a environmentální vědy: Geologie
NAT dokončeno/schváleno
Geologické a environmentální vědy: Paleontologie a geobiologie
NAT dokončeno/schváleno
Sociologie: Sociální a kulturní antropologie
SOC dokončeno/schváleno
5.6 Political Sc. AD Politologie a politické vědy 2868
Politologie a teritoriální studia: Politické vědy
SOC dokončeno/schváleno
Sociologie: Veřejná a sociální politika
SOC dokončeno/schváleno
5.2 Econ.&Busi AE Řízení, správa a administrativa 860
Ekonomické obory: Ekonomické vědy
SOC dokončeno/schváleno
Sociologie: Veřejná a sociální politika
SOC dokončeno/schváleno
5.8 Media&Comm. AF Dokumentace, knihovnictví, práce s informacemi 505 Mediální a komunikační studia: Informační věda a knihovnictví
SOC předběžně schváleno
5.5 Law AG Právní vědy 9810 Právo: Právo
SOC dokončeno/schváleno
5.2 Econ.&Busi AH Ekonomie 2420 Ekonomické obory: Ekonomické vědy
SOC dokončeno/schváleno
6.2 Lang.&Liter. AI Jazykověda 4774
Lingvistika: Lingvistika
HUM dokončeno/schváleno
Informatika: Matematická lingvistika
NAT dokončeno/schváleno
6.2 Lang.&Liter. AJ Písemnictví, mas–media, audiovize 3774
Literatura: Literatura
HUM dokončeno/schváleno
Informatika: Matematická lingvistika
NAT dokončeno/schváleno
Mediální a komunikační studia: Mediální a komunikační studia
SOC dokončeno/schváleno
5.9 Other Soc. AK Sport a aktivity volného času 1803
Medicína a zdravotnické obory: Biomedicínská kinantropologie
MED výchozí návrh
Učitelství a neučitelská pedagogika: Didaktika
SOC dokončeno/schváleno
Medicína a zdravotnické obory: Fyziologie MED předběžně schváleno
Medicína a zdravotnické obory: Rehabilitační a sportovní medicína MED předběžně schváleno
Sociologie: Společensko-vědní kinantropologie
SOC výchozí návrh
Medicína a zdravotnické obory: Veřejné zdravotnictví, hygiena a epidemiologie, pracovní lékařství MED předběžně schváleno
6.4 Arts AL Umění, architektura, kulturní dědictví 2111
Vědy o umění a kultuře: Dějiny umění
HUM dokončeno/schváleno
Vědy o umění a kultuře: Divadelní věda
HUM dokončeno/schváleno
Vědy o umění a kultuře: Estetika
HUM dokončeno/schváleno
Vědy o umění a kultuře: Filmová věda
HUM dokončeno/schváleno
Vědy o umění a kultuře: Hudební věda
HUM dokončeno/schváleno
Vědy o umění a kultuře: Management a marketing umění
HUM dokončeno/schváleno
Informatika: Matematická lingvistika
NAT dokončeno/schváleno
5.3 Education AM Pedagogika a školství 7169
Učitelství a neučitelská pedagogika: Andragogika
SOC dokončeno/schváleno
Učitelství a neučitelská pedagogika: Didaktika
SOC dokončeno/schváleno
Učitelství a neučitelská pedagogika: Management vzdělávání
SOC dokončeno/schváleno
Informatika: Matematická lingvistika
NAT dokončeno/schváleno
Učitelství a neučitelská pedagogika: Pedagogická psychologie
SOC dokončeno/schváleno
Učitelství a neučitelská pedagogika: Pedagogika
SOC dokončeno/schváleno
Učitelství a neučitelská pedagogika: Speciální pedagogika
SOC dokončeno/schváleno
Sociologie: Veřejná a sociální politika
SOC dokončeno/schváleno
5.1 Psychology AN Psychologie 3976 Psychologie: Psychologie
SOC dokončeno/schváleno
5.4 Sociology AO Sociologie, demografie 2656
Geografie: Demografie
NAT dokončeno/schváleno
Sociologie: Sociální a kulturní antropologie
SOC dokončeno/schváleno
Vysoce interdisciplinární obory: Sociální práce HUM SOC MED dokončeno/schváleno
Sociologie: Sociologie
SOC dokončeno/schváleno
Politologie a teritoriální studia: Teritoriální studia SOC dokončeno/schváleno
Sociologie: Veřejná a sociální politika
SOC dokončeno/schváleno
5.7 Soc-eco.Geo. AP Městské, oblastní a dopravní plánování 79 Geografie: Sociální geografie
NAT dokončeno/schváleno
3.3 Health Sc. AQ Bezpečnost a ochrana zdraví, člověk – stroj 119 Medicína a zdravotnické obory: Veřejné zdravotnictví, hygiena a epidemiologie, pracovní lékařství MED předběžně schváleno
1.1 Maths BA Obecná matematika 2373
Matematika: Matematická analýza NAT dokončeno/schváleno
Matematika: Matematické modelování a výpočtová matematika NAT dokončeno/schváleno
Matematika: Pravděpodobnost a matematická statistika
NAT dokončeno/schváleno
Matematika: Strukturální matematika
NAT dokončeno/schváleno
Informatika: Teoretická informatika
NAT dokončeno/schváleno
1.1 Maths BB Aplikovaná statistika, operační výzkum 349
Matematika: Pravděpodobnost a matematická statistika
NAT dokončeno/schváleno
Informatika: Teoretická informatika
NAT dokončeno/schváleno
1.2 Comp.&Inf. BC Teorie a systémy řízení 5 Informatika: Teoretická informatika
NAT dokončeno/schváleno
1.2 Comp.&Inf. BD Teorie informace 101 Informatika: Teoretická informatika
NAT dokončeno/schváleno
1.3 Physics BE Teoretická fyzika 356 Fyzika: Teoretická fyzika NAT dokončeno/schváleno
1.3 Physics BF Elementární částice a fyzika vysokých energií 12401 Fyzika: Subjaderná fyzika NAT dokončeno/schváleno
1.3 Physics BG Jaderná, atomová a molekulová fyzika, urychlovače 498 Fyzika: Jaderná fyzika NAT dokončeno/schváleno
1.3 Physics BH Optika, masery a lasery 323 Fyzika: Kvantová optika a optoelektronika
NAT dokončeno/schváleno
1.3 Physics BI Akustika a kmity 6 Fyzika: Akustika NAT dokončeno/schváleno
1.3 Physics BJ Termodynamika 68
Fyzika: Fyzika kondenzovaných látek
NAT dokončeno/schváleno
Fyzika: Fyzika molekulárních a biologických struktur
NAT dokončeno/schváleno
Matematika: Matematické modelování a výpočtová matematika NAT dokončeno/schváleno
Fyzika: Teoretická fyzika NAT dokončeno/schváleno
1.3 Physics BK Mechanika tekutin 184
Geologické a environmentální vědy: Aplikovaná geologie
NAT dokončeno/schváleno
Fyzika: Fyzika kondenzovaných látek
NAT dokončeno/schváleno
Fyzika: Fyzika povrchů a rozhraní
NAT dokončeno/schváleno
Matematika: Strukturální matematika
NAT dokončeno/schváleno
1.3 Physics BL Fyzika plasmatu a výboje v plynech 1346 Fyzika: Fyzika plazmatu
NAT dokončeno/schváleno
1.3 Physics BM Fyzika pevných látek a magnetismus 4753 Fyzika: Fyzika kondenzovaných látek
NAT dokončeno/schváleno
1.3 Physics BN Astronomie a nebeská mechanika, astrofyzika 401 Fyzika: Astronomie a astrofyzika NAT dokončeno/schváleno
1.6 Biology BO Biofyzika 818 Biologie: Biofyzika NAT dokončeno/schváleno
1.4 Chemistry CA Anorganická chemie 479
Chemie: Anorganická chemie
NAT dokončeno/schváleno
Fyzika: Fyzika molekulárních a biologických struktur
NAT dokončeno/schváleno
1.4 Chemistry CB Analytická chemie, separace 1395
Chemie: Analytická chemie
NAT dokončeno/schváleno
Fyzika: Fyzika molekulárních a biologických struktur
NAT dokončeno/schváleno
1.4 Chemistry CC Organická chemie 850
Fyzika: Fyzika molekulárních a biologických struktur
NAT dokončeno/schváleno
Chemie: Organická chemie
NAT dokončeno/schváleno
1.4 Chemistry CD Makromolekulární chemie 274
Fyzika: Fyzika molekulárních a biologických struktur
NAT dokončeno/schváleno
Chemie: Makromolekulární chemie
NAT dokončeno/schváleno
1.6 Biology CE Biochemie 2861
Biologie: Biofyzika NAT dokončeno/schváleno
Chemie: Biochemie
NAT dokončeno/schváleno
Medicína a zdravotnické obory: Lékařská biologie
NAT předběžně schváleno
Biologie: Parazitologie
NAT dokončeno/schváleno
1.4 Chemistry CF Fyzikální chemie a teoretická chemie 630
Fyzika: Fyzika molekulárních a biologických struktur
NAT dokončeno/schváleno
Chemie: Fyzikální chemie
NAT dokončeno/schváleno
1.4 Chemistry CG Elektrochemie 772
Chemie: Analytická chemie
NAT dokončeno/schváleno
Chemie: Fyzikální chemie
NAT dokončeno/schváleno
Fyzika: Kvantová optika a optoelektronika
NAT dokončeno/schváleno
2.4 Chem.Eng. CI Průmyslová chemie a chemické inženýrství 25
Fyzika: Fyzika molekulárních a biologických struktur
NAT dokončeno/schváleno
Obory neakreditované na UK: Technologické, inženýrské a bezpečnostní obory [NEAKREDITUJEME]
TEC dokončeno/schváleno
1.5 Earth Sc. DA Hydrologie a limnologie 235
Geologické a environmentální vědy: Aplikovaná geologie
NAT dokončeno/schváleno
Biologie: Ekologie
NAT dokončeno/schváleno
Geologické a environmentální vědy: Environmentální vědy
NAT dokončeno/schváleno
Geografie: Fyzická geografie
NAT dokončeno/schváleno
Geologické a environmentální vědy: Geochemie a mineralogie
NAT dokončeno/schváleno
Geologické a environmentální vědy: Geologie
NAT dokončeno/schváleno
Geologické a environmentální vědy: Paleontologie a geobiologie
NAT dokončeno/schváleno
1.5 Earth Sc. DB Geologie a mineralogie 880
Fyzika: Fyzika Země a planet NAT dokončeno/schváleno
Geologické a environmentální vědy: Geodynamika
NAT dokončeno/schváleno
Geologické a environmentální vědy: Geochemie a mineralogie
NAT dokončeno/schváleno
Geologické a environmentální vědy: Geologie
NAT dokončeno/schváleno
Geologické a environmentální vědy: Paleontologie a geobiologie
NAT dokončeno/schváleno
Matematika: Pravděpodobnost a matematická statistika
NAT dokončeno/schváleno
1.5 Earth Sc. DC Seismologie, vulkanologie a struktura Země 295
Geologické a environmentální vědy: Aplikovaná geologie
NAT dokončeno/schváleno
Fyzika: Fyzika Země a planet NAT dokončeno/schváleno
Geologické a environmentální vědy: Geodynamika
NAT dokončeno/schváleno
Geologické a environmentální vědy: Geochemie a mineralogie
NAT dokončeno/schváleno
Geologické a environmentální vědy: Geologie
NAT dokončeno/schváleno
Geologické a environmentální vědy: Paleontologie a geobiologie
NAT dokončeno/schváleno
1.5 Earth Sc. DD Geochemie 348
Geologické a environmentální vědy: Aplikovaná geologie
NAT dokončeno/schváleno
Geologické a environmentální vědy: Environmentální vědy
NAT dokončeno/schváleno
Fyzika: Fyzika Země a planet NAT dokončeno/schváleno
Geologické a environmentální vědy: Geodynamika
NAT dokončeno/schváleno
Geologické a environmentální vědy: Geochemie a mineralogie
NAT dokončeno/schváleno
Matematika: Pravděpodobnost a matematická statistika
NAT dokončeno/schváleno
1.5 Earth Sc. DE Zemský magnetismus, geodesie, geografie 1801
Geologické a environmentální vědy: Aplikovaná geologie
NAT dokončeno/schváleno
Geografie: Fyzická geografie
NAT dokončeno/schváleno
Fyzika: Fyzika Země a planet NAT dokončeno/schváleno
Geologické a environmentální vědy: Geodynamika
NAT dokončeno/schváleno
Geologické a environmentální vědy: Geologie
NAT dokončeno/schváleno
Geografie: Kartografie
NAT dokončeno/schváleno
Geografie: Regionální a politická geografie
NAT dokončeno/schváleno
Geografie: Sociální geografie
NAT dokončeno/schváleno
Politologie a teritoriální studia: Teritoriální studia SOC dokončeno/schváleno
4.1 Agriculture DF Pedologie 76
Geologické a environmentální vědy: Aplikovaná geologie
NAT dokončeno/schváleno
Geologické a environmentální vědy: Environmentální vědy
NAT dokončeno/schváleno
Geologické a environmentální vědy: Geochemie a mineralogie
NAT dokončeno/schváleno
Geologické a environmentální vědy: Geologie
NAT dokončeno/schváleno
Geologické a environmentální vědy: Paleontologie a geobiologie
NAT dokončeno/schváleno
Obory neakreditované na UK: Zemědělské a veterinární vědy [NEAKREDITUJEME]
AGR dokončeno/schváleno
1.5 Earth Sc. DG Vědy o atmosféře, meteorologie 375
Geologické a environmentální vědy: Environmentální vědy
NAT dokončeno/schváleno
Geografie: Fyzická geografie
NAT dokončeno/schváleno
Vysoce interdisciplinární obory: Fyzika atmosféry, meteorologie a klimatologie NAT dokončeno/schváleno
2.7 Envir.Eng. DH Báňský průmysl včetně těžby a zpracování uhlí 19
Geologické a environmentální vědy: Aplikovaná geologie
NAT dokončeno/schváleno
Geologické a environmentální vědy: Geochemie a mineralogie
NAT dokončeno/schváleno
Geologické a environmentální vědy: Geologie
NAT dokončeno/schváleno
Obory neakreditované na UK: Technologické, inženýrské a bezpečnostní obory [NEAKREDITUJEME]
TEC dokončeno/schváleno
1.5 Earth Sc. DI Znečištění a kontrola vzduchu 186
Geologické a environmentální vědy: Aplikovaná geologie
NAT dokončeno/schváleno
Geologické a environmentální vědy: Environmentální vědy
NAT dokončeno/schváleno
Vysoce interdisciplinární obory: Fyzika atmosféry, meteorologie a klimatologie NAT dokončeno/schváleno
Geologické a environmentální vědy: Geochemie a mineralogie
NAT dokončeno/schváleno
1.5 Earth Sc. DJ Znečištění a kontrola vody 55
Geologické a environmentální vědy: Environmentální vědy
NAT dokončeno/schváleno
Vysoce interdisciplinární obory: Fyzika atmosféry, meteorologie a klimatologie NAT dokončeno/schváleno
Geologické a environmentální vědy: Geochemie a mineralogie
NAT dokončeno/schváleno
1.5 Earth Sc. DK Kontaminace a dekontaminace půdy včetně pesticidů 23
Geologické a environmentální vědy: Aplikovaná geologie
NAT dokončeno/schváleno
Geologické a environmentální vědy: Environmentální vědy
NAT dokončeno/schváleno
Geologické a environmentální vědy: Geochemie a mineralogie
NAT dokončeno/schváleno
1.5 Earth Sc. DL Jaderné odpady, radioaktivní znečištění a kontrola 18
Geologické a environmentální vědy: Aplikovaná geologie
NAT dokončeno/schváleno
Geologické a environmentální vědy: Environmentální vědy
NAT dokončeno/schváleno
Geologické a environmentální vědy: Geodynamika
NAT dokončeno/schváleno
Geologické a environmentální vědy: Geochemie a mineralogie
NAT dokončeno/schváleno
Fyzika: Jaderná fyzika NAT dokončeno/schváleno
1.5 Earth Sc. DM Tuhý odpad a jeho kontrola, recyklace 12
Geologické a environmentální vědy: Aplikovaná geologie
NAT dokončeno/schváleno
Geologické a environmentální vědy: Environmentální vědy
NAT dokončeno/schváleno
Geologické a environmentální vědy: Geochemie a mineralogie
NAT dokončeno/schváleno
3.3 Health Sc. DN Vliv životního prostředí na zdraví 116
Medicína a zdravotnické obory: Alergologie MED předběžně schváleno
Geologické a environmentální vědy: Environmentální vědy
NAT dokončeno/schváleno
Farmacie: Toxikologie MED předběžně schváleno
Medicína a zdravotnické obory: Veřejné zdravotnictví, hygiena a epidemiologie, pracovní lékařství MED předběžně schváleno
Medicína a zdravotnické obory: Výživa a dietologie
MED předběžně schváleno
1.5 Earth Sc. DO Ochrana krajinných území 167
Biologie: Ekologie
NAT dokončeno/schváleno
Geologické a environmentální vědy: Environmentální vědy
NAT dokončeno/schváleno
1.6 Biology EA Morfologické obory a cytologie 685
Biologie: Experimentální biologie rostlin
NAT dokončeno/schváleno
Medicína a zdravotnické obory: Lékařská biologie
NAT předběžně schváleno
Medicína a zdravotnické obory: Morfologické obory medicíny MED předběžně schváleno
Biologie: Parazitologie
NAT dokončeno/schváleno
Biologie: Teoretická biologie
NAT dokončeno/schváleno
1.6 Biology EB Genetika a molekulární biologie 3030
Biologie: Bioinformatika
NAT dokončeno/schváleno
Biologie: Buněčná biologie
NAT dokončeno/schváleno
Biologie: Evoluční biologie
NAT dokončeno/schváleno
Biologie: Experimentální biologie rostlin
NAT dokončeno/schváleno
Fyzika: Fyzika molekulárních a biologických struktur
NAT dokončeno/schváleno
Medicína a zdravotnické obory: Lékařská biologie
NAT předběžně schváleno
Biologie: Molekulární biologie a genetika
NAT dokončeno/schváleno
Biologie: Parazitologie
NAT dokončeno/schváleno
Biologie: Protistologie
NAT dokončeno/schváleno
Biologie: Teoretická biologie
NAT dokončeno/schváleno
Biologie: Vývojová biologie
NAT dokončeno/schváleno
3.1 Basic Med. EC Imunologie 829
Biologie: Imunologie NAT předběžně schváleno
Biologie: Parazitologie
NAT dokončeno/schváleno
Biologie: Teoretická biologie
NAT dokončeno/schváleno
3.1 Basic Med. ED Fyziologie 1419
Biologie: Experimentální biologie rostlin
NAT dokončeno/schváleno
Fyzika: Fyzika molekulárních a biologických struktur
NAT dokončeno/schváleno
Medicína a zdravotnické obory: Fyziologie MED předběžně schváleno
Biologie: Fyziologie živočichů
NAT dokončeno/schváleno
Medicína a zdravotnické obory: Patofyziologie
MED předběžně schváleno
Psychologie: Psychologie
SOC dokončeno/schváleno
Biologie: Teoretická biologie
NAT dokončeno/schváleno
1.6 Biology EE Mikrobiologie, virologie 1105
Biologie: Bioinformatika
NAT dokončeno/schváleno
Biologie: Buněčná biologie
NAT dokončeno/schváleno
Biologie: Evoluční biologie
NAT dokončeno/schváleno
Medicína a zdravotnické obory: Lékařská biologie
NAT předběžně schváleno
Biologie: Mikrobiologie NAT dokončeno/schváleno
Biologie: Parazitologie
NAT dokončeno/schváleno
Biologie: Protistologie
NAT dokončeno/schváleno
Biologie: Teoretická biologie
NAT dokončeno/schváleno
Biologie: Virologie
NAT dokončeno/schváleno
1.6 Biology EF Botanika 1302
Biologie: Botanika
NAT dokončeno/schváleno
Biologie: Experimentální biologie rostlin
NAT dokončeno/schváleno
Biologie: Protistologie
NAT dokončeno/schváleno
Biologie: Teoretická biologie
NAT dokončeno/schváleno
Biologie: Vývojová biologie
NAT dokončeno/schváleno
1.6 Biology EG Zoologie 1823
Biologie: Parazitologie
NAT dokončeno/schváleno
Biologie: Protistologie
NAT dokončeno/schváleno
Biologie: Teoretická biologie
NAT dokončeno/schváleno
Biologie: Vývojová biologie
NAT dokončeno/schváleno
Biologie: Zoologie
NAT dokončeno/schváleno
1.6 Biology EH Ekologie – společenstva 863
Biologie: Ekologie
NAT dokončeno/schváleno
Geologické a environmentální vědy: Environmentální vědy
NAT dokončeno/schváleno
Biologie: Experimentální biologie rostlin
NAT dokončeno/schváleno
Vysoce interdisciplinární obory: Fyzika atmosféry, meteorologie a klimatologie NAT dokončeno/schváleno
Biologie: Protistologie
NAT dokončeno/schváleno
Biologie: Teoretická biologie
NAT dokončeno/schváleno
2.9 Indust.Biotech. EI Biotechnologie a bionika 146 Obory neakreditované na UK: Technologické, inženýrské a bezpečnostní obory [NEAKREDITUJEME]
TEC dokončeno/schváleno
3.2 Clin.Med. FA Kardiovaskulární nemoci včetně kardiochirurgie 4860
Fyzika: Fyzika molekulárních a biologických struktur
NAT dokončeno/schváleno
Medicína a zdravotnické obory: Kardiochirurgie MED předběžně schváleno
Medicína a zdravotnické obory: Kardiologie MED předběžně schváleno
Matematika: Pravděpodobnost a matematická statistika
NAT dokončeno/schváleno
3.2 Clin.Med. FB Endokrinologie, diabetologie, metabolismus, výživa 3464
Medicína a zdravotnické obory: Endokrinologie, diabetologie a metabolismus MED předběžně schváleno
Fyzika: Fyzika molekulárních a biologických struktur
NAT dokončeno/schváleno
Matematika: Pravděpodobnost a matematická statistika
NAT dokončeno/schváleno
Medicína a zdravotnické obory: Urologie MED předběžně schváleno
Medicína a zdravotnické obory: Výživa a dietologie
MED předběžně schváleno
3.2 Clin.Med. FC Pneumologie 819 Medicína a zdravotnické obory: Pneumologie MED předběžně schváleno
3.2 Clin.Med. FD Onkologie a hematologie 5127
Medicína a zdravotnické obory: Hematologie MED předběžně schváleno
Medicína a zdravotnické obory: Onkologie MED předběžně schváleno
3.2 Clin.Med. FE Ostatní obory vnitřního lékařství 4408
Medicína a zdravotnické obory: Alergologie MED předběžně schváleno
Fyzika: Fyzika molekulárních a biologických struktur
NAT dokončeno/schváleno
Medicína a zdravotnické obory: Gastroenterologie a hepatologie MED předběžně schváleno
Medicína a zdravotnické obory: Geriatrie a gerontologie MED předběžně schváleno
Medicína a zdravotnické obory: Kardiologie MED předběžně schváleno
Medicína a zdravotnické obory: Morfologické obory medicíny MED předběžně schváleno
Medicína a zdravotnické obory: Nefrologie MED předběžně schváleno
Medicína a zdravotnické obory: Patologie MED předběžně schváleno
Matematika: Pravděpodobnost a matematická statistika
NAT dokončeno/schváleno
Medicína a zdravotnické obory: Revmatologie MED předběžně schváleno
Medicína a zdravotnické obory: Urologie MED předběžně schváleno
Medicína a zdravotnické obory: Výživa a dietologie
MED předběžně schváleno
3.2 Clin.Med. FF ORL, oftalmologie, stomatologie 3212
Medicína a zdravotnické obory: Oftalmologie MED předběžně schváleno
Medicína a zdravotnické obory: Otorinolaryngologie MED předběžně schváleno
Medicína a zdravotnické obory: Zubní lékařství MED předběžně schváleno
3.2 Clin.Med. FG Pediatrie 2006
Fyzika: Fyzika molekulárních a biologických struktur
NAT dokončeno/schváleno
Medicína a zdravotnické obory: Pediatrie MED předběžně schváleno
Matematika: Pravděpodobnost a matematická statistika
NAT dokončeno/schváleno
3.2 Clin.Med. FH Neurologie, neurochirurgie, neurovědy 4622
Fyzika: Fyzika molekulárních a biologických struktur
NAT dokončeno/schváleno
Medicína a zdravotnické obory: Neurovědy MED předběžně schváleno
Matematika: Pravděpodobnost a matematická statistika
NAT dokončeno/schváleno
Medicína a zdravotnické obory: Zobrazovací metody v lékařství MED předběžně schváleno
3.2 Clin.Med. FI Traumatologie a ortopedie 1286 Medicína a zdravotnické obory: Ortopedie a traumatologie MED předběžně schváleno
3.2 Clin.Med. FJ Chirurgie včetně transplantologie 2519
Fyzika: Fyzika molekulárních a biologických struktur
NAT dokončeno/schváleno
Medicína a zdravotnické obory: Chirurgie MED předběžně schváleno
Matematika: Pravděpodobnost a matematická statistika
NAT dokončeno/schváleno
Medicína a zdravotnické obory: Urologie MED předběžně schváleno
3.2 Clin.Med. FK Gynekologie a porodnictví 2173 Medicína a zdravotnické obory: Gynekologie a porodnictví MED předběžně schváleno
3.2 Clin.Med. FL Psychiatrie, sexuologie 1978 Medicína a zdravotnické obory: Psychiatrie, sexuologie MED předběžně schváleno
3.3 Health Sc. FM Hygiena 398 Medicína a zdravotnické obory: Veřejné zdravotnictví, hygiena a epidemiologie, pracovní lékařství MED předběžně schváleno
3.3 Health Sc. FN Epidemiologie, infekční nemoci a klinická imunologie 1318
Fyzika: Fyzika molekulárních a biologických struktur
NAT dokončeno/schváleno
Biologie: Imunologie NAT předběžně schváleno
Medicína a zdravotnické obory: Infekční, parazitární a tropické nemoci
MED předběžně schváleno
Biologie: Parazitologie
NAT dokončeno/schváleno
3.2 Clin.Med. FO Dermatovenerologie 957 Medicína a zdravotnické obory: Dermatovenerologie
MED předběžně schváleno
3.5 Other Med. FP Ostatní lékařské obory 3584
Medicína a zdravotnické obory: Adiktologie
MED předběžně schváleno
Medicína a zdravotnické obory: Alergologie MED předběžně schváleno
Medicína a zdravotnické obory: Anesteziologie a resuscitace MED předběžně schváleno
Medicína a zdravotnické obory: Biomedicínská informatika
MED předběžně schváleno
Medicína a zdravotnické obory: Biomedicínská kinantropologie
MED výchozí návrh
Medicína a zdravotnické obory: Geriatrie a gerontologie MED dokončeno/schváleno
Medicína a zdravotnické obory: Chirurgie MED předběžně schváleno
Medicína a zdravotnické obory: Infekční, parazitární a tropické nemoci
MED předběžně schváleno
Medicína a zdravotnické obory: Jiné lékařské obory
MED předběžně schváleno
Medicína a zdravotnické obory: Lékařská biologie
NAT předběžně schváleno
Medicína a zdravotnické obory: Lékařská etika MED dokončeno/schváleno
Medicína a zdravotnické obory: Ošetřovatelství
MED předběžně schváleno
Biologie: Parazitologie
NAT dokončeno/schváleno
Psychologie: Psychologie
SOC dokončeno/schváleno
Medicína a zdravotnické obory: Rehabilitační a sportovní medicína MED předběžně schváleno
Medicína a zdravotnické obory: Revmatologie MED předběžně schváleno
Medicína a zdravotnické obory: Soudní lékařství
MED předběžně schváleno
Sociologie: Společensko-vědní kinantropologie
SOC výchozí návrh
Farmacie: Toxikologie MED předběžně schváleno
Medicína a zdravotnické obory: Urologie MED předběžně schváleno
Medicína a zdravotnické obory: Veřejné zdravotnictví, hygiena a epidemiologie, pracovní lékařství MED předběžně schváleno
Medicína a zdravotnické obory: Zobrazovací metody v lékařství MED předběžně schváleno
3.3 Health Sc. FQ Veřejné zdravotnictví, sociální lékařství 865
Fyzika: Fyzika molekulárních a biologických struktur
NAT dokončeno/schváleno
Medicína a zdravotnické obory: Geriatrie a gerontologie MED dokončeno/schváleno
Medicína a zdravotnické obory: Lékařská etika MED předběžně schváleno
Medicína a zdravotnické obory: Ošetřovatelství
MED předběžně schváleno
Medicína a zdravotnické obory: Soudní lékařství
MED předběžně schváleno
Medicína a zdravotnické obory: Veřejné zdravotnictví, hygiena a epidemiologie, pracovní lékařství MED předběžně schváleno
Medicína a zdravotnické obory: Zdravotnické právo
MED předběžně schváleno
3.1 Basic Med. FR Farmakologie a lékárnická chemie 2977 Farmacie: Farmacie a farmakologie MED dokončeno/schváleno
2.6 Med.Eng. FS Lékařská zařízení, přístroje a vybavení 71 Obory neakreditované na UK: Technologické, inženýrské a bezpečnostní obory [NEAKREDITUJEME]
TEC dokončeno/schváleno
5.2 Econ.&Busi GA Zemědělská ekonomie 0 Ekonomické obory: Ekonomické vědy
SOC dokončeno/schváleno
4.5 Other Agri. GB Zemědělské stroje a stavby 1 Obory neakreditované na UK: Zemědělské a veterinární vědy [NEAKREDITUJEME]
AGR dokončeno/schváleno
4.1 Agriculture GC Pěstování rostlin, osevní postupy 0 Obory neakreditované na UK: Zemědělské a veterinární vědy [NEAKREDITUJEME]
AGR dokončeno/schváleno
4.1 Agriculture GD Hnojení, závlahy, zpracování půdy 0 Obory neakreditované na UK: Zemědělské a veterinární vědy [NEAKREDITUJEME]
AGR dokončeno/schváleno
4.1 Agriculture GE Šlechtění rostlin 0 Obory neakreditované na UK: Zemědělské a veterinární vědy [NEAKREDITUJEME]
AGR dokončeno/schváleno
4.1 Agriculture GF Choroby, škůdci, plevely a ochrana rostlin 0 Obory neakreditované na UK: Zemědělské a veterinární vědy [NEAKREDITUJEME]
AGR dokončeno/schváleno
4.2 Animal&Dairy GG Chov hospodářských zvířat 0 Obory neakreditované na UK: Zemědělské a veterinární vědy [NEAKREDITUJEME]
AGR dokončeno/schváleno
4.2 Animal&Dairy GH Výživa hospodářských zvířat 0 Obory neakreditované na UK: Zemědělské a veterinární vědy [NEAKREDITUJEME]
AGR dokončeno/schváleno
4.2 Animal&Dairy GI Šlechtění a plemenářství hospodářských zvířat 0 Obory neakreditované na UK: Zemědělské a veterinární vědy [NEAKREDITUJEME]
AGR dokončeno/schváleno
4.3 Veter.Sc. GJ Choroby a škůdci zvířat, veterinární medicina 0
Biologie: Parazitologie
NAT dokončeno/schváleno
Obory neakreditované na UK: Zemědělské a veterinární vědy [NEAKREDITUJEME]
AGR dokončeno/schváleno
4.1 Agriculture GK Lesnictví 0 Obory neakreditované na UK: Zemědělské a veterinární vědy [NEAKREDITUJEME]
AGR dokončeno/schváleno
4.1 Agriculture GL Rybářství 0 Obory neakreditované na UK: Zemědělské a veterinární vědy [NEAKREDITUJEME]
AGR dokončeno/schváleno
2.11 Other Eng. GM Potravinářství 0
Fyzika: Fyzika molekulárních a biologických struktur
NAT dokončeno/schváleno
Obory neakreditované na UK: Technologické, inženýrské a bezpečnostní obory [NEAKREDITUJEME]
TEC dokončeno/schváleno
1.4 Chemistry CH Jaderná a kvantová chemie, fotochemie 5
Fyzika: Fyzika molekulárních a biologických struktur
NAT dokončeno/schváleno
Chemie: Fyzikální chemie
NAT dokončeno/schváleno
Fyzika: Kvantová optika a optoelektronika
NAT dokončeno/schváleno
1.2 Comp.&Inf. IN Informatika 3854
Biologie: Bioinformatika
NAT dokončeno/schváleno
Medicína a zdravotnické obory: Biomedicínská informatika
MED předběžně schváleno
Informatika: Matematická lingvistika
NAT dokončeno/schváleno
Geologické a environmentální vědy: Paleontologie a geobiologie
NAT dokončeno/schváleno
Informatika: Softwarové systémy
NAT dokončeno/schváleno
Informatika: Teoretická informatika
NAT dokončeno/schváleno
2.2 Elect./Inf.Eng. JA Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika 0
Fyzika: Kvantová optika a optoelektronika
NAT dokončeno/schváleno
Obory neakreditované na UK: Technologické, inženýrské a bezpečnostní obory [NEAKREDITUJEME]
TEC dokončeno/schváleno
2.2 Elect./Inf.Eng. JB Senzory, čidla, měření a regulace 0
Fyzika: Kvantová optika a optoelektronika
NAT dokončeno/schváleno
Obory neakreditované na UK: Technologické, inženýrské a bezpečnostní obory [NEAKREDITUJEME]
TEC dokončeno/schváleno
2.2 Elect./Inf.Eng. JC Počítačový hardware a software 0
Informatika: Softwarové systémy
NAT dokončeno/schváleno
Obory neakreditované na UK: Technologické, inženýrské a bezpečnostní obory [NEAKREDITUJEME]
TEC dokončeno/schváleno
2.2 Elect./Inf.Eng. JD Využití počítačů, robotika a její aplikace 0
Informatika: Matematická lingvistika
NAT dokončeno/schváleno
Informatika: Softwarové systémy
NAT dokončeno/schváleno
Obory neakreditované na UK: Technologické, inženýrské a bezpečnostní obory [NEAKREDITUJEME]
TEC dokončeno/schváleno
2.7 Envir.Eng. JE Nejaderná energetika, spotřeba a užití energie 0 Obory neakreditované na UK: Technologické, inženýrské a bezpečnostní obory [NEAKREDITUJEME]
TEC dokončeno/schváleno
2.3 Mech.Eng. JF Jaderná energetika 0 Obory neakreditované na UK: Technologické, inženýrské a bezpečnostní obory [NEAKREDITUJEME]
TEC dokončeno/schváleno
2.5 Mater.Eng. JG Hutnictví, kovové materiály 0
Fyzika: Fyzika kondenzovaných látek
NAT dokončeno/schváleno
Fyzika: Fyzika povrchů a rozhraní
NAT dokončeno/schváleno
Obory neakreditované na UK: Technologické, inženýrské a bezpečnostní obory [NEAKREDITUJEME]
TEC dokončeno/schváleno
2.5 Mater.Eng. JH Keramika, žáruvzdorné materiály a skla 0
Fyzika: Fyzika kondenzovaných látek
NAT dokončeno/schváleno
Fyzika: Fyzika povrchů a rozhraní
NAT dokončeno/schváleno
Obory neakreditované na UK: Technologické, inženýrské a bezpečnostní obory [NEAKREDITUJEME]
TEC dokončeno/schváleno
2.5 Mater.Eng. JI Kompositní materiály 0
Fyzika: Fyzika kondenzovaných látek
NAT dokončeno/schváleno
Fyzika: Fyzika povrchů a rozhraní
NAT dokončeno/schváleno
Obory neakreditované na UK: Technologické, inženýrské a bezpečnostní obory [NEAKREDITUJEME]
TEC dokončeno/schváleno
2.5 Mater.Eng. JJ Ostatní materiály 0
Fyzika: Fyzika kondenzovaných látek
NAT dokončeno/schváleno
Obory neakreditované na UK: Technologické, inženýrské a bezpečnostní obory [NEAKREDITUJEME]
TEC dokončeno/schváleno
2.5 Mater.Eng. JK Koroze a povrchové úpravy materiálu 0
Fyzika: Fyzika kondenzovaných látek
NAT dokončeno/schváleno
Fyzika: Fyzika povrchů a rozhraní
NAT dokončeno/schváleno
Obory neakreditované na UK: Technologické, inženýrské a bezpečnostní obory [NEAKREDITUJEME]
TEC dokončeno/schváleno
2.5 Mater.Eng. JL Únava materiálu a lomová mechanika 0
Fyzika: Fyzika kondenzovaných látek
NAT dokončeno/schváleno
Fyzika: Fyzika povrchů a rozhraní
NAT dokončeno/schváleno
Obory neakreditované na UK: Technologické, inženýrské a bezpečnostní obory [NEAKREDITUJEME]
TEC dokončeno/schváleno
2.1 Civil Eng. JM Inženýrské stavitelství 0
Geologické a environmentální vědy: Aplikovaná geologie
NAT dokončeno/schváleno
Obory neakreditované na UK: Technologické, inženýrské a bezpečnostní obory [NEAKREDITUJEME]
TEC dokončeno/schváleno
2.1 Civil Eng. JN Stavebnictví 0 Obory neakreditované na UK: Technologické, inženýrské a bezpečnostní obory [NEAKREDITUJEME]
TEC dokončeno/schváleno
2.1 Civil Eng. JO Pozemní dopravní systémy a zařízení 0
Obory neakreditované na UK: Technologické, inženýrské a bezpečnostní obory [NEAKREDITUJEME]
TEC dokončeno/schváleno
Fyzika: Teoretická fyzika NAT dokončeno/schváleno
2.5 Mater.Eng. JP Průmyslové procesy a zpracování 0 Obory neakreditované na UK: Technologické, inženýrské a bezpečnostní obory [NEAKREDITUJEME]
TEC dokončeno/schváleno
2.3 Mech.Eng. JQ Strojní zařízení a nástroje 0 Obory neakreditované na UK: Technologické, inženýrské a bezpečnostní obory [NEAKREDITUJEME]
TEC dokončeno/schváleno
2.3 Mech.Eng. JR Ostatní strojírenství 0 Obory neakreditované na UK: Technologické, inženýrské a bezpečnostní obory [NEAKREDITUJEME]
TEC dokončeno/schváleno
2.5 Mater.Eng. JS Řízení spolehlivosti a kvality, zkušebnictví 0
Obory neakreditované na UK: Technologické, inženýrské a bezpečnostní obory [NEAKREDITUJEME]
TEC dokončeno/schváleno
Fyzika: Teoretická fyzika NAT dokončeno/schváleno
2.11 Other Eng. JT Pohon, motory a paliva 0 Obory neakreditované na UK: Technologické, inženýrské a bezpečnostní obory [NEAKREDITUJEME]
TEC dokončeno/schváleno
2.3 Mech.Eng. JU Aeronautika, aerodynamika, letadla 0 Obory neakreditované na UK: Technologické, inženýrské a bezpečnostní obory [NEAKREDITUJEME]
TEC dokončeno/schváleno
2.3 Mech.Eng. JV Kosmické technologie 0
Geologické a environmentální vědy: Aplikovaná geologie
NAT dokončeno/schváleno
Geologické a environmentální vědy: Geochemie a mineralogie
NAT dokončeno/schváleno
Geologické a environmentální vědy: Paleontologie a geobiologie
NAT dokončeno/schváleno
Obory neakreditované na UK: Technologické, inženýrské a bezpečnostní obory [NEAKREDITUJEME]
TEC dokončeno/schváleno
2.2 Elect./Inf.Eng. JW Navigace, spojení, detekce a protiopatření 0 Obory neakreditované na UK: Technologické, inženýrské a bezpečnostní obory [NEAKREDITUJEME]
TEC dokončeno/schváleno
2.11 Other Eng. JY Střelné zbraně, munice, výbušniny, bojová vozidla 0
Obory neakreditované na UK: Technologické, inženýrské a bezpečnostní obory [NEAKREDITUJEME]
TEC dokončeno/schváleno
Fyzika: Teoretická fyzika NAT dokončeno/schváleno
2.11 Other Eng. KA Vojenství 0 Obory neakreditované na UK: Technologické, inženýrské a bezpečnostní obory [NEAKREDITUJEME]
TEC dokončeno/schváleno
xx NEBUDE VAZBA NA CEP/RIV
chybí.
6.3 Philos.&Relig. AA Filosofie a náboženství 5862
Filosofie a náboženství: Filosofie a etika
HUM dokončeno/schváleno
6.3 Philos.&Relig. AA Filosofie a náboženství 5862
Filosofie a náboženství: Judaistika
HUM dokončeno/schváleno
6.3 Philos.&Relig. AA Filosofie a náboženství 5862
Filosofie a náboženství: Religionistika
HUM dokončeno/schváleno
6.3 Philos.&Relig. AA Filosofie a náboženství 5862
Filosofie a náboženství: Teologie
HUM dokončeno/schváleno
6.1 History&Arch. AB Dějiny 6746
Dějiny a archeologie: Dějiny
HUM dokončeno/schváleno
6.1 History&Arch. AB Dějiny 6746
Dějiny a archeologie: Etnologie
HUM dokončeno/schváleno
6.1 History&Arch. AB Dějiny 6746
Politologie a teritoriální studia: Teritoriální studia SOC dokončeno/schváleno
6.1 History&Arch. AC Archeologie, antropologie, etnologie 4395
Biologie: Antropologie a genetika člověka
NAT dokončeno/schváleno
6.1 History&Arch. AC Archeologie, antropologie, etnologie 4395
Geologické a environmentální vědy: Aplikovaná geologie
NAT dokončeno/schváleno
6.1 History&Arch. AC Archeologie, antropologie, etnologie 4395
Dějiny a archeologie: Archeologie
HUM dokončeno/schváleno
6.1 History&Arch. AC Archeologie, antropologie, etnologie 4395
Dějiny a archeologie: Etnologie
HUM dokončeno/schváleno
6.1 History&Arch. AC Archeologie, antropologie, etnologie 4395
Geologické a environmentální vědy: Geochemie a mineralogie
NAT dokončeno/schváleno
6.1 History&Arch. AC Archeologie, antropologie, etnologie 4395
Geologické a environmentální vědy: Geologie
NAT dokončeno/schváleno
6.1 History&Arch. AC Archeologie, antropologie, etnologie 4395
Geologické a environmentální vědy: Paleontologie a geobiologie
NAT dokončeno/schváleno
6.1 History&Arch. AC Archeologie, antropologie, etnologie 4395
Sociologie: Sociální a kulturní antropologie
SOC dokončeno/schváleno
5.6 Political Sc. AD Politologie a politické vědy 2868
Politologie a teritoriální studia: Politické vědy
SOC dokončeno/schváleno
5.6 Political Sc. AD Politologie a politické vědy 2868
Sociologie: Veřejná a sociální politika
SOC dokončeno/schváleno
5.2 Econ.&Busi AE Řízení, správa a administrativa 860
Ekonomické obory: Ekonomické vědy
SOC dokončeno/schváleno
5.2 Econ.&Busi AE Řízení, správa a administrativa 860
Sociologie: Veřejná a sociální politika
SOC dokončeno/schváleno
5.8 Media&Comm. AF Dokumentace, knihovnictví, práce s informacemi 505 Mediální a komunikační studia: Informační věda a knihovnictví
SOC předběžně schváleno
5.5 Law AG Právní vědy 9810 Právo: Právo
SOC dokončeno/schváleno
5.2 Econ.&Busi AH Ekonomie 2420 Ekonomické obory: Ekonomické vědy
SOC dokončeno/schváleno
6.2 Lang.&Liter. AI Jazykověda 4774
Lingvistika: Lingvistika
HUM dokončeno/schváleno
6.2 Lang.&Liter. AI Jazykověda 4774
Informatika: Matematická lingvistika
NAT dokončeno/schváleno
6.2 Lang.&Liter. AJ Písemnictví, mas–media, audiovize 3774
Literatura: Literatura
HUM dokončeno/schváleno
6.2 Lang.&Liter. AJ Písemnictví, mas–media, audiovize 3774
Informatika: Matematická lingvistika
NAT dokončeno/schváleno
6.2 Lang.&Liter. AJ Písemnictví, mas–media, audiovize 3774
Mediální a komunikační studia: Mediální a komunikační studia
SOC dokončeno/schváleno
5.9 Other Soc. AK Sport a aktivity volného času 1803
Medicína a zdravotnické obory: Biomedicínská kinantropologie
MED výchozí návrh
5.9 Other Soc. AK Sport a aktivity volného času 1803
Učitelství a neučitelská pedagogika: Didaktika
SOC dokončeno/schváleno
5.9 Other Soc. AK Sport a aktivity volného času 1803
Medicína a zdravotnické obory: Fyziologie MED předběžně schváleno
5.9 Other Soc. AK Sport a aktivity volného času 1803
Medicína a zdravotnické obory: Rehabilitační a sportovní medicína MED předběžně schváleno
5.9 Other Soc. AK Sport a aktivity volného času 1803
Sociologie: Společensko-vědní kinantropologie
SOC výchozí návrh
5.9 Other Soc. AK Sport a aktivity volného času 1803
Medicína a zdravotnické obory: Veřejné zdravotnictví, hygiena a epidemiologie, pracovní lékařství MED předběžně schváleno
6.4 Arts AL Umění, architektura, kulturní dědictví 2111
Vědy o umění a kultuře: Dějiny umění
HUM dokončeno/schváleno
6.4 Arts AL Umění, architektura, kulturní dědictví 2111
Vědy o umění a kultuře: Divadelní věda
HUM dokončeno/schváleno
6.4 Arts AL Umění, architektura, kulturní dědictví 2111
Vědy o umění a kultuře: Estetika
HUM dokončeno/schváleno
6.4 Arts AL Umění, architektura, kulturní dědictví 2111
Vědy o umění a kultuře: Filmová věda
HUM dokončeno/schváleno
6.4 Arts AL Umění, architektura, kulturní dědictví 2111
Vědy o umění a kultuře: Hudební věda
HUM dokončeno/schváleno
6.4 Arts AL Umění, architektura, kulturní dědictví 2111
Vědy o umění a kultuře: Management a marketing umění
HUM dokončeno/schváleno
6.4 Arts AL Umění, architektura, kulturní dědictví 2111
Informatika: Matematická lingvistika
NAT dokončeno/schváleno
5.3 Education AM Pedagogika a školství 7169
Učitelství a neučitelská pedagogika: Andragogika
SOC dokončeno/schváleno
5.3 Education AM Pedagogika a školství 7169
Učitelství a neučitelská pedagogika: Didaktika
SOC dokončeno/schváleno
5.3 Education AM Pedagogika a školství 7169
Učitelství a neučitelská pedagogika: Management vzdělávání
SOC dokončeno/schváleno
5.3 Education AM Pedagogika a školství 7169
Informatika: Matematická lingvistika
NAT dokončeno/schváleno
5.3 Education AM Pedagogika a školství 7169
Učitelství a neučitelská pedagogika: Pedagogická psychologie
SOC dokončeno/schváleno
5.3 Education AM Pedagogika a školství 7169
Učitelství a neučitelská pedagogika: Pedagogika
SOC dokončeno/schváleno
5.3 Education AM Pedagogika a školství 7169
Učitelství a neučitelská pedagogika: Speciální pedagogika
SOC dokončeno/schváleno
5.3 Education AM Pedagogika a školství 7169
Sociologie: Veřejná a sociální politika
SOC dokončeno/schváleno
5.1 Psychology AN Psychologie 3976 Psychologie: Psychologie
SOC dokončeno/schváleno
5.4 Sociology AO Sociologie, demografie 2656
Geografie: Demografie
NAT dokončeno/schváleno
5.4 Sociology AO Sociologie, demografie 2656
Sociologie: Sociální a kulturní antropologie
SOC dokončeno/schváleno
5.4 Sociology AO Sociologie, demografie 2656
Vysoce interdisciplinární obory: Sociální práce HUM SOC MED dokončeno/schváleno
5.4 Sociology AO Sociologie, demografie 2656
Sociologie: Sociologie
SOC dokončeno/schváleno
5.4 Sociology AO Sociologie, demografie 2656
Politologie a teritoriální studia: Teritoriální studia SOC dokončeno/schváleno
5.4 Sociology AO Sociologie, demografie 2656
Sociologie: Veřejná a sociální politika
SOC dokončeno/schváleno
5.7 Soc-eco.Geo. AP Městské, oblastní a dopravní plánování 79 Geografie: Sociální geografie
NAT dokončeno/schváleno
3.3 Health Sc. AQ Bezpečnost a ochrana zdraví, člověk – stroj 119 Medicína a zdravotnické obory: Veřejné zdravotnictví, hygiena a epidemiologie, pracovní lékařství MED předběžně schváleno
1.1 Maths BA Obecná matematika 2373
Matematika: Matematická analýza NAT dokončeno/schváleno
1.1 Maths BA Obecná matematika 2373
Matematika: Matematické modelování a výpočtová matematika NAT dokončeno/schváleno
1.1 Maths BA Obecná matematika 2373
Matematika: Pravděpodobnost a matematická statistika
NAT dokončeno/schváleno
1.1 Maths BA Obecná matematika 2373
Matematika: Strukturální matematika
NAT dokončeno/schváleno
1.1 Maths BA Obecná matematika 2373
Informatika: Teoretická informatika
NAT dokončeno/schváleno
1.1 Maths BB Aplikovaná statistika, operační výzkum 349
Matematika: Pravděpodobnost a matematická statistika
NAT dokončeno/schváleno
1.1 Maths BB Aplikovaná statistika, operační výzkum 349
Informatika: Teoretická informatika
NAT dokončeno/schváleno
1.2 Comp.&Inf. BC Teorie a systémy řízení 5 Informatika: Teoretická informatika
NAT dokončeno/schváleno
1.2 Comp.&Inf. BD Teorie informace 101 Informatika: Teoretická informatika
NAT dokončeno/schváleno
1.3 Physics BE Teoretická fyzika 356 Fyzika: Teoretická fyzika NAT dokončeno/schváleno
1.3 Physics BF Elementární částice a fyzika vysokých energií 12401 Fyzika: Subjaderná fyzika NAT dokončeno/schváleno
1.3 Physics BG Jaderná, atomová a molekulová fyzika, urychlovače 498 Fyzika: Jaderná fyzika NAT dokončeno/schváleno
1.3 Physics BH Optika, masery a lasery 323 Fyzika: Kvantová optika a optoelektronika
NAT dokončeno/schváleno
1.3 Physics BI Akustika a kmity 6 Fyzika: Akustika NAT dokončeno/schváleno
1.3 Physics BJ Termodynamika 68
Fyzika: Fyzika kondenzovaných látek
NAT dokončeno/schváleno
1.3 Physics BJ Termodynamika 68
Fyzika: Fyzika molekulárních a biologických struktur
NAT dokončeno/schváleno
1.3 Physics BJ Termodynamika 68
Matematika: Matematické modelování a výpočtová matematika NAT dokončeno/schváleno
1.3 Physics BJ Termodynamika 68
Fyzika: Teoretická fyzika NAT dokončeno/schváleno
1.3 Physics BK Mechanika tekutin 184
Geologické a environmentální vědy: Aplikovaná geologie
NAT dokončeno/schváleno
1.3 Physics BK Mechanika tekutin 184
Fyzika: Fyzika kondenzovaných látek
NAT dokončeno/schváleno
1.3 Physics BK Mechanika tekutin 184
Fyzika: Fyzika povrchů a rozhraní
NAT dokončeno/schváleno
1.3 Physics BK Mechanika tekutin 184
Matematika: Strukturální matematika
NAT dokončeno/schváleno
1.3 Physics BL Fyzika plasmatu a výboje v plynech 1346 Fyzika: Fyzika plazmatu
NAT dokončeno/schváleno
1.3 Physics BM Fyzika pevných látek a magnetismus 4753 Fyzika: Fyzika kondenzovaných látek
NAT dokončeno/schváleno
1.3 Physics BN Astronomie a nebeská mechanika, astrofyzika 401 Fyzika: Astronomie a astrofyzika NAT dokončeno/schváleno
1.6 Biology BO Biofyzika 818 Biologie: Biofyzika NAT dokončeno/schváleno
1.4 Chemistry CA Anorganická chemie 479
Chemie: Anorganická chemie
NAT dokončeno/schváleno
1.4 Chemistry CA Anorganická chemie 479
Fyzika: Fyzika molekulárních a biologických struktur
NAT dokončeno/schváleno
1.4 Chemistry CB Analytická chemie, separace 1395
Chemie: Analytická chemie
NAT dokončeno/schváleno
1.4 Chemistry CB Analytická chemie, separace 1395
Fyzika: Fyzika molekulárních a biologických struktur
NAT dokončeno/schváleno
1.4 Chemistry CC Organická chemie 850
Fyzika: Fyzika molekulárních a biologických struktur
NAT dokončeno/schváleno
1.4 Chemistry CC Organická chemie 850
Chemie: Organická chemie
NAT dokončeno/schváleno
1.4 Chemistry CD Makromolekulární chemie 274
Fyzika: Fyzika molekulárních a biologických struktur
NAT dokončeno/schváleno
1.4 Chemistry CD Makromolekulární chemie 274
Chemie: Makromolekulární chemie
NAT dokončeno/schváleno
1.6 Biology CE Biochemie 2861
Biologie: Biofyzika NAT dokončeno/schváleno
1.6 Biology CE Biochemie 2861
Chemie: Biochemie
NAT dokončeno/schváleno
1.6 Biology CE Biochemie 2861
Medicína a zdravotnické obory: Lékařská biologie
NAT předběžně schváleno
1.6 Biology CE Biochemie 2861
Biologie: Parazitologie
NAT dokončeno/schváleno
1.4 Chemistry CF Fyzikální chemie a teoretická chemie 630
Fyzika: Fyzika molekulárních a biologických struktur
NAT dokončeno/schváleno
1.4 Chemistry CF Fyzikální chemie a teoretická chemie 630
Chemie: Fyzikální chemie
NAT dokončeno/schváleno
1.4 Chemistry CG Elektrochemie 772
Chemie: Analytická chemie
NAT dokončeno/schváleno
1.4 Chemistry CG Elektrochemie 772
Chemie: Fyzikální chemie
NAT dokončeno/schváleno
1.4 Chemistry CG Elektrochemie 772
Fyzika: Kvantová optika a optoelektronika
NAT dokončeno/schváleno
2.4 Chem.Eng. CI Průmyslová chemie a chemické inženýrství 25
Fyzika: Fyzika molekulárních a biologických struktur
NAT dokončeno/schváleno
2.4 Chem.Eng. CI Průmyslová chemie a chemické inženýrství 25
Obory neakreditované na UK: Technologické, inženýrské a bezpečnostní obory [NEAKREDITUJEME]
TEC dokončeno/schváleno
1.5 Earth Sc. DA Hydrologie a limnologie 235
Geologické a environmentální vědy: Aplikovaná geologie
NAT dokončeno/schváleno
1.5 Earth Sc. DA Hydrologie a limnologie 235
Biologie: Ekologie
NAT dokončeno/schváleno
1.5 Earth Sc. DA Hydrologie a limnologie 235
Geologické a environmentální vědy: Environmentální vědy
NAT dokončeno/schváleno
1.5 Earth Sc. DA Hydrologie a limnologie 235
Geografie: Fyzická geografie
NAT dokončeno/schváleno
1.5 Earth Sc. DA Hydrologie a limnologie 235
Geologické a environmentální vědy: Geochemie a mineralogie
NAT dokončeno/schváleno
1.5 Earth Sc. DA Hydrologie a limnologie 235
Geologické a environmentální vědy: Geologie
NAT dokončeno/schváleno
1.5 Earth Sc. DA Hydrologie a limnologie 235
Geologické a environmentální vědy: Paleontologie a geobiologie
NAT dokončeno/schváleno
1.5 Earth Sc. DB Geologie a mineralogie 880
Fyzika: Fyzika Země a planet NAT dokončeno/schváleno
1.5 Earth Sc. DB Geologie a mineralogie 880
Geologické a environmentální vědy: Geodynamika
NAT dokončeno/schváleno
1.5 Earth Sc. DB Geologie a mineralogie 880
Geologické a environmentální vědy: Geochemie a mineralogie
NAT dokončeno/schváleno
1.5 Earth Sc. DB Geologie a mineralogie 880
Geologické a environmentální vědy: Geologie
NAT dokončeno/schváleno
1.5 Earth Sc. DB Geologie a mineralogie 880
Geologické a environmentální vědy: Paleontologie a geobiologie
NAT dokončeno/schváleno
1.5 Earth Sc. DB Geologie a mineralogie 880
Matematika: Pravděpodobnost a matematická statistika
NAT dokončeno/schváleno
1.5 Earth Sc. DC Seismologie, vulkanologie a struktura Země 295
Geologické a environmentální vědy: Aplikovaná geologie
NAT dokončeno/schváleno
1.5 Earth Sc. DC Seismologie, vulkanologie a struktura Země 295
Fyzika: Fyzika Země a planet NAT dokončeno/schváleno
1.5 Earth Sc. DC Seismologie, vulkanologie a struktura Země 295
Geologické a environmentální vědy: Geodynamika
NAT dokončeno/schváleno
1.5 Earth Sc. DC Seismologie, vulkanologie a struktura Země 295
Geologické a environmentální vědy: Geochemie a mineralogie
NAT dokončeno/schváleno
1.5 Earth Sc. DC Seismologie, vulkanologie a struktura Země 295
Geologické a environmentální vědy: Geologie
NAT dokončeno/schváleno
1.5 Earth Sc. DC Seismologie, vulkanologie a struktura Země 295
Geologické a environmentální vědy: Paleontologie a geobiologie
NAT dokončeno/schváleno
1.5 Earth Sc. DD Geochemie 348
Geologické a environmentální vědy: Aplikovaná geologie
NAT dokončeno/schváleno
1.5 Earth Sc. DD Geochemie 348
Geologické a environmentální vědy: Environmentální vědy
NAT dokončeno/schváleno
1.5 Earth Sc. DD Geochemie 348
Fyzika: Fyzika Země a planet NAT dokončeno/schváleno
1.5 Earth Sc. DD Geochemie 348
Geologické a environmentální vědy: Geodynamika
NAT dokončeno/schváleno
1.5 Earth Sc. DD Geochemie 348
Geologické a environmentální vědy: Geochemie a mineralogie
NAT dokončeno/schváleno
1.5 Earth Sc. DD Geochemie 348
Matematika: Pravděpodobnost a matematická statistika
NAT dokončeno/schváleno
1.5 Earth Sc. DE Zemský magnetismus, geodesie, geografie 1801
Geologické a environmentální vědy: Aplikovaná geologie
NAT dokončeno/schváleno
1.5 Earth Sc. DE Zemský magnetismus, geodesie, geografie 1801
Geografie: Fyzická geografie
NAT dokončeno/schváleno
1.5 Earth Sc. DE Zemský magnetismus, geodesie, geografie 1801
Fyzika: Fyzika Země a planet NAT dokončeno/schváleno
1.5 Earth Sc. DE Zemský magnetismus, geodesie, geografie 1801
Geologické a environmentální vědy: Geodynamika
NAT dokončeno/schváleno
1.5 Earth Sc. DE Zemský magnetismus, geodesie, geografie 1801
Geologické a environmentální vědy: Geologie
NAT dokončeno/schváleno
1.5 Earth Sc. DE Zemský magnetismus, geodesie, geografie 1801
Geografie: Kartografie
NAT dokončeno/schváleno
1.5 Earth Sc. DE Zemský magnetismus, geodesie, geografie 1801
Geografie: Regionální a politická geografie
NAT dokončeno/schváleno
1.5 Earth Sc. DE Zemský magnetismus, geodesie, geografie 1801
Geografie: Sociální geografie
NAT dokončeno/schváleno
1.5 Earth Sc. DE Zemský magnetismus, geodesie, geografie 1801
Politologie a teritoriální studia: Teritoriální studia SOC dokončeno/schváleno
4.1 Agriculture DF Pedologie 76
Geologické a environmentální vědy: Aplikovaná geologie
NAT dokončeno/schváleno
4.1 Agriculture DF Pedologie 76
Geologické a environmentální vědy: Environmentální vědy
NAT dokončeno/schváleno
4.1 Agriculture DF Pedologie 76
Geologické a environmentální vědy: Geochemie a mineralogie
NAT dokončeno/schváleno
4.1 Agriculture DF Pedologie 76
Geologické a environmentální vědy: Geologie
NAT dokončeno/schváleno
4.1 Agriculture DF Pedologie 76
Geologické a environmentální vědy: Paleontologie a geobiologie
NAT dokončeno/schváleno
4.1 Agriculture DF Pedologie 76
Obory neakreditované na UK: Zemědělské a veterinární vědy [NEAKREDITUJEME]
AGR dokončeno/schváleno
1.5 Earth Sc. DG Vědy o atmosféře, meteorologie 375
Geologické a environmentální vědy: Environmentální vědy
NAT dokončeno/schváleno
1.5 Earth Sc. DG Vědy o atmosféře, meteorologie 375
Geografie: Fyzická geografie
NAT dokončeno/schváleno
1.5 Earth Sc. DG Vědy o atmosféře, meteorologie 375
Vysoce interdisciplinární obory: Fyzika atmosféry, meteorologie a klimatologie NAT dokončeno/schváleno
2.7 Envir.Eng. DH Báňský průmysl včetně těžby a zpracování uhlí 19
Geologické a environmentální vědy: Aplikovaná geologie
NAT dokončeno/schváleno
2.7 Envir.Eng. DH Báňský průmysl včetně těžby a zpracování uhlí 19
Geologické a environmentální vědy: Geochemie a mineralogie
NAT dokončeno/schváleno
2.7 Envir.Eng. DH Báňský průmysl včetně těžby a zpracování uhlí 19
Geologické a environmentální vědy: Geologie
NAT dokončeno/schváleno
2.7 Envir.Eng. DH Báňský průmysl včetně těžby a zpracování uhlí 19
Obory neakreditované na UK: Technologické, inženýrské a bezpečnostní obory [NEAKREDITUJEME]
TEC dokončeno/schváleno
1.5 Earth Sc. DI Znečištění a kontrola vzduchu 186
Geologické a environmentální vědy: Aplikovaná geologie
NAT dokončeno/schváleno
1.5 Earth Sc. DI Znečištění a kontrola vzduchu 186
Geologické a environmentální vědy: Environmentální vědy
NAT dokončeno/schváleno
1.5 Earth Sc. DI Znečištění a kontrola vzduchu 186
Vysoce interdisciplinární obory: Fyzika atmosféry, meteorologie a klimatologie NAT dokončeno/schváleno
1.5 Earth Sc. DI Znečištění a kontrola vzduchu 186
Geologické a environmentální vědy: Geochemie a mineralogie
NAT dokončeno/schváleno
1.5 Earth Sc. DJ Znečištění a kontrola vody 55
Geologické a environmentální vědy: Environmentální vědy
NAT dokončeno/schváleno
1.5 Earth Sc. DJ Znečištění a kontrola vody 55
Vysoce interdisciplinární obory: Fyzika atmosféry, meteorologie a klimatologie NAT dokončeno/schváleno
1.5 Earth Sc. DJ Znečištění a kontrola vody 55
Geologické a environmentální vědy: Geochemie a mineralogie
NAT dokončeno/schváleno
1.5 Earth Sc. DK Kontaminace a dekontaminace půdy včetně pesticidů 23
Geologické a environmentální vědy: Aplikovaná geologie
NAT dokončeno/schváleno
1.5 Earth Sc. DK Kontaminace a dekontaminace půdy včetně pesticidů 23
Geologické a environmentální vědy: Environmentální vědy
NAT dokončeno/schváleno
1.5 Earth Sc. DK Kontaminace a dekontaminace půdy včetně pesticidů 23
Geologické a environmentální vědy: Geochemie a mineralogie
NAT dokončeno/schváleno
1.5 Earth Sc. DL Jaderné odpady, radioaktivní znečištění a kontrola 18
Geologické a environmentální vědy: Aplikovaná geologie
NAT dokončeno/schváleno
1.5 Earth Sc. DL Jaderné odpady, radioaktivní znečištění a kontrola 18
Geologické a environmentální vědy: Environmentální vědy
NAT dokončeno/schváleno
1.5 Earth Sc. DL Jaderné odpady, radioaktivní znečištění a kontrola 18
Geologické a environmentální vědy: Geodynamika
NAT dokončeno/schváleno
1.5 Earth Sc. DL Jaderné odpady, radioaktivní znečištění a kontrola 18
Geologické a environmentální vědy: Geochemie a mineralogie
NAT dokončeno/schváleno
1.5 Earth Sc. DL Jaderné odpady, radioaktivní znečištění a kontrola 18
Fyzika: Jaderná fyzika NAT dokončeno/schváleno
1.5 Earth Sc. DM Tuhý odpad a jeho kontrola, recyklace 12
Geologické a environmentální vědy: Aplikovaná geologie
NAT dokončeno/schváleno
1.5 Earth Sc. DM Tuhý odpad a jeho kontrola, recyklace 12
Geologické a environmentální vědy: Environmentální vědy
NAT dokončeno/schváleno
1.5 Earth Sc. DM Tuhý odpad a jeho kontrola, recyklace 12
Geologické a environmentální vědy: Geochemie a mineralogie
NAT dokončeno/schváleno
3.3 Health Sc. DN Vliv životního prostředí na zdraví 116
Medicína a zdravotnické obory: Alergologie MED předběžně schváleno
3.3 Health Sc. DN Vliv životního prostředí na zdraví 116
Geologické a environmentální vědy: Environmentální vědy
NAT dokončeno/schváleno
3.3 Health Sc. DN Vliv životního prostředí na zdraví 116
Farmacie: Toxikologie MED předběžně schváleno
3.3 Health Sc. DN Vliv životního prostředí na zdraví 116
Medicína a zdravotnické obory: Veřejné zdravotnictví, hygiena a epidemiologie, pracovní lékařství MED předběžně schváleno
3.3 Health Sc. DN Vliv životního prostředí na zdraví 116
Medicína a zdravotnické obory: Výživa a dietologie
MED předběžně schváleno
1.5 Earth Sc. DO Ochrana krajinných území 167
Biologie: Ekologie
NAT dokončeno/schváleno
1.5 Earth Sc. DO Ochrana krajinných území 167
Geologické a environmentální vědy: Environmentální vědy
NAT dokončeno/schváleno
1.6 Biology EA Morfologické obory a cytologie 685
Biologie: Experimentální biologie rostlin
NAT dokončeno/schváleno
1.6 Biology EA Morfologické obory a cytologie 685
Medicína a zdravotnické obory: Lékařská biologie
NAT předběžně schváleno
1.6 Biology EA Morfologické obory a cytologie 685
Medicína a zdravotnické obory: Morfologické obory medicíny MED předběžně schváleno
1.6 Biology EA Morfologické obory a cytologie 685
Biologie: Parazitologie
NAT dokončeno/schváleno
1.6 Biology EA Morfologické obory a cytologie 685
Biologie: Teoretická biologie
NAT dokončeno/schváleno
1.6 Biology EB Genetika a molekulární biologie 3030
Biologie: Bioinformatika
NAT dokončeno/schváleno
1.6 Biology EB Genetika a molekulární biologie 3030
Biologie: Buněčná biologie
NAT dokončeno/schváleno
1.6 Biology EB Genetika a molekulární biologie 3030
Biologie: Evoluční biologie
NAT dokončeno/schváleno
1.6 Biology EB Genetika a molekulární biologie 3030
Biologie: Experimentální biologie rostlin
NAT dokončeno/schváleno
1.6 Biology EB Genetika a molekulární biologie 3030
Fyzika: Fyzika molekulárních a biologických struktur
NAT dokončeno/schváleno
1.6 Biology EB Genetika a molekulární biologie 3030
Medicína a zdravotnické obory: Lékařská biologie
NAT předběžně schváleno
1.6 Biology EB Genetika a molekulární biologie 3030
Biologie: Molekulární biologie a genetika
NAT dokončeno/schváleno
1.6 Biology EB Genetika a molekulární biologie 3030
Biologie: Parazitologie
NAT dokončeno/schváleno
1.6 Biology EB Genetika a molekulární biologie 3030
Biologie: Protistologie
NAT dokončeno/schváleno
1.6 Biology EB Genetika a molekulární biologie 3030
Biologie: Teoretická biologie
NAT dokončeno/schváleno
1.6 Biology EB Genetika a molekulární biologie 3030
Biologie: Vývojová biologie
NAT dokončeno/schváleno
3.1 Basic Med. EC Imunologie 829
Biologie: Imunologie NAT předběžně schváleno
3.1 Basic Med. EC Imunologie 829
Biologie: Parazitologie
NAT dokončeno/schváleno
3.1 Basic Med. EC Imunologie 829
Biologie: Teoretická biologie
NAT dokončeno/schváleno
3.1 Basic Med. ED Fyziologie 1419
Biologie: Experimentální biologie rostlin
NAT dokončeno/schváleno
3.1 Basic Med. ED Fyziologie 1419
Fyzika: Fyzika molekulárních a biologických struktur
NAT dokončeno/schváleno
3.1 Basic Med. ED Fyziologie 1419
Medicína a zdravotnické obory: Fyziologie MED předběžně schváleno
3.1 Basic Med. ED Fyziologie 1419
Biologie: Fyziologie živočichů
NAT dokončeno/schváleno
3.1 Basic Med. ED Fyziologie 1419
Medicína a zdravotnické obory: Patofyziologie
MED předběžně schváleno
3.1 Basic Med. ED Fyziologie 1419
Psychologie: Psychologie
SOC dokončeno/schváleno
3.1 Basic Med. ED Fyziologie 1419
Biologie: Teoretická biologie
NAT dokončeno/schváleno
1.6 Biology EE Mikrobiologie, virologie 1105
Biologie: Bioinformatika
NAT dokončeno/schváleno
1.6 Biology EE Mikrobiologie, virologie 1105
Biologie: Buněčná biologie
NAT dokončeno/schváleno
1.6 Biology EE Mikrobiologie, virologie 1105
Biologie: Evoluční biologie
NAT dokončeno/schváleno
1.6 Biology EE Mikrobiologie, virologie 1105
Medicína a zdravotnické obory: Lékařská biologie
NAT předběžně schváleno
1.6 Biology EE Mikrobiologie, virologie 1105
Biologie: Mikrobiologie NAT dokončeno/schváleno
1.6 Biology EE Mikrobiologie, virologie 1105
Biologie: Parazitologie
NAT dokončeno/schváleno
1.6 Biology EE Mikrobiologie, virologie 1105
Biologie: Protistologie
NAT dokončeno/schváleno
1.6 Biology EE Mikrobiologie, virologie 1105
Biologie: Teoretická biologie
NAT dokončeno/schváleno
1.6 Biology EE Mikrobiologie, virologie 1105
Biologie: Virologie
NAT dokončeno/schváleno
1.6 Biology EF Botanika 1302
Biologie: Botanika
NAT dokončeno/schváleno
1.6 Biology EF Botanika 1302
Biologie: Experimentální biologie rostlin
NAT dokončeno/schváleno
1.6 Biology EF Botanika 1302
Biologie: Protistologie
NAT dokončeno/schváleno
1.6 Biology EF Botanika 1302
Biologie: Teoretická biologie
NAT dokončeno/schváleno
1.6 Biology EF Botanika 1302
Biologie: Vývojová biologie
NAT dokončeno/schváleno
1.6 Biology EG Zoologie 1823
Biologie: Parazitologie
NAT dokončeno/schváleno
1.6 Biology EG Zoologie 1823
Biologie: Protistologie
NAT dokončeno/schváleno
1.6 Biology EG Zoologie 1823
Biologie: Teoretická biologie
NAT dokončeno/schváleno
1.6 Biology EG Zoologie 1823
Biologie: Vývojová biologie
NAT dokončeno/schváleno
1.6 Biology EG Zoologie 1823
Biologie: Zoologie
NAT dokončeno/schváleno
1.6 Biology EH Ekologie – společenstva 863
Biologie: Ekologie
NAT dokončeno/schváleno
1.6 Biology EH Ekologie – společenstva 863
Geologické a environmentální vědy: Environmentální vědy
NAT dokončeno/schváleno
1.6 Biology EH Ekologie – společenstva 863
Biologie: Experimentální biologie rostlin
NAT dokončeno/schváleno
1.6 Biology EH Ekologie – společenstva 863
Vysoce interdisciplinární obory: Fyzika atmosféry, meteorologie a klimatologie NAT dokončeno/schváleno
1.6 Biology EH Ekologie – společenstva 863
Biologie: Protistologie
NAT dokončeno/schváleno
1.6 Biology EH Ekologie – společenstva 863
Biologie: Teoretická biologie
NAT dokončeno/schváleno
2.9 Indust.Biotech. EI Biotechnologie a bionika 146 Obory neakreditované na UK: Technologické, inženýrské a bezpečnostní obory [NEAKREDITUJEME]
TEC dokončeno/schváleno
3.2 Clin.Med. FA Kardiovaskulární nemoci včetně kardiochirurgie 4860
Fyzika: Fyzika molekulárních a biologických struktur
NAT dokončeno/schváleno
3.2 Clin.Med. FA Kardiovaskulární nemoci včetně kardiochirurgie 4860
Medicína a zdravotnické obory: Kardiochirurgie MED předběžně schváleno
3.2 Clin.Med. FA Kardiovaskulární nemoci včetně kardiochirurgie 4860
Medicína a zdravotnické obory: Kardiologie MED předběžně schváleno
3.2 Clin.Med. FA Kardiovaskulární nemoci včetně kardiochirurgie 4860
Matematika: Pravděpodobnost a matematická statistika
NAT dokončeno/schváleno
3.2 Clin.Med. FB Endokrinologie, diabetologie, metabolismus, výživa 3464
Medicína a zdravotnické obory: Endokrinologie, diabetologie a metabolismus MED předběžně schváleno
3.2 Clin.Med. FB Endokrinologie, diabetologie, metabolismus, výživa 3464
Fyzika: Fyzika molekulárních a biologických struktur
NAT dokončeno/schváleno
3.2 Clin.Med. FB Endokrinologie, diabetologie, metabolismus, výživa 3464
Matematika: Pravděpodobnost a matematická statistika
NAT dokončeno/schváleno
3.2 Clin.Med. FB Endokrinologie, diabetologie, metabolismus, výživa 3464
Medicína a zdravotnické obory: Urologie MED předběžně schváleno
3.2 Clin.Med. FB Endokrinologie, diabetologie, metabolismus, výživa 3464
Medicína a zdravotnické obory: Výživa a dietologie
MED předběžně schváleno
3.2 Clin.Med. FC Pneumologie 819 Medicína a zdravotnické obory: Pneumologie MED předběžně schváleno
3.2 Clin.Med. FD Onkologie a hematologie 5127
Medicína a zdravotnické obory: Hematologie MED předběžně schváleno
3.2 Clin.Med. FD Onkologie a hematologie 5127
Medicína a zdravotnické obory: Onkologie MED předběžně schváleno
3.2 Clin.Med. FE Ostatní obory vnitřního lékařství 4408
Medicína a zdravotnické obory: Alergologie MED předběžně schváleno
3.2 Clin.Med. FE Ostatní obory vnitřního lékařství 4408
Fyzika: Fyzika molekulárních a biologických struktur
NAT dokončeno/schváleno
3.2 Clin.Med. FE Ostatní obory vnitřního lékařství 4408
Medicína a zdravotnické obory: Gastroenterologie a hepatologie MED předběžně schváleno
3.2 Clin.Med. FE Ostatní obory vnitřního lékařství 4408
Medicína a zdravotnické obory: Geriatrie a gerontologie MED předběžně schváleno
3.2 Clin.Med. FE Ostatní obory vnitřního lékařství 4408
Medicína a zdravotnické obory: Kardiologie MED předběžně schváleno
3.2 Clin.Med. FE Ostatní obory vnitřního lékařství 4408
Medicína a zdravotnické obory: Morfologické obory medicíny MED předběžně schváleno
3.2 Clin.Med. FE Ostatní obory vnitřního lékařství 4408
Medicína a zdravotnické obory: Nefrologie MED předběžně schváleno
3.2 Clin.Med. FE Ostatní obory vnitřního lékařství 4408
Medicína a zdravotnické obory: Patologie MED předběžně schváleno
3.2 Clin.Med. FE Ostatní obory vnitřního lékařství 4408
Matematika: Pravděpodobnost a matematická statistika
NAT dokončeno/schváleno
3.2 Clin.Med. FE Ostatní obory vnitřního lékařství 4408
Medicína a zdravotnické obory: Revmatologie MED předběžně schváleno
3.2 Clin.Med. FE Ostatní obory vnitřního lékařství 4408
Medicína a zdravotnické obory: Urologie MED předběžně schváleno
3.2 Clin.Med. FE Ostatní obory vnitřního lékařství 4408
Medicína a zdravotnické obory: Výživa a dietologie
MED předběžně schváleno
3.2 Clin.Med. FF ORL, oftalmologie, stomatologie 3212
Medicína a zdravotnické obory: Oftalmologie MED předběžně schváleno
3.2 Clin.Med. FF ORL, oftalmologie, stomatologie 3212
Medicína a zdravotnické obory: Otorinolaryngologie MED předběžně schváleno
3.2 Clin.Med. FF ORL, oftalmologie, stomatologie 3212
Medicína a zdravotnické obory: Zubní lékařství MED předběžně schváleno
3.2 Clin.Med. FG Pediatrie 2006
Fyzika: Fyzika molekulárních a biologických struktur
NAT dokončeno/schváleno
3.2 Clin.Med. FG Pediatrie 2006
Medicína a zdravotnické obory: Pediatrie MED předběžně schváleno
3.2 Clin.Med. FG Pediatrie 2006
Matematika: Pravděpodobnost a matematická statistika
NAT dokončeno/schváleno
3.2 Clin.Med. FH Neurologie, neurochirurgie, neurovědy 4622
Fyzika: Fyzika molekulárních a biologických struktur
NAT dokončeno/schváleno
3.2 Clin.Med. FH Neurologie, neurochirurgie, neurovědy 4622
Medicína a zdravotnické obory: Neurovědy MED předběžně schváleno
3.2 Clin.Med. FH Neurologie, neurochirurgie, neurovědy 4622
Matematika: Pravděpodobnost a matematická statistika
NAT dokončeno/schváleno
3.2 Clin.Med. FH Neurologie, neurochirurgie, neurovědy 4622
Medicína a zdravotnické obory: Zobrazovací metody v lékařství MED předběžně schváleno
3.2 Clin.Med. FI Traumatologie a ortopedie 1286 Medicína a zdravotnické obory: Ortopedie a traumatologie MED předběžně schváleno
3.2 Clin.Med. FJ Chirurgie včetně transplantologie 2519
Fyzika: Fyzika molekulárních a biologických struktur
NAT dokončeno/schváleno
3.2 Clin.Med. FJ Chirurgie včetně transplantologie 2519
Medicína a zdravotnické obory: Chirurgie MED předběžně schváleno
3.2 Clin.Med. FJ Chirurgie včetně transplantologie 2519
Matematika: Pravděpodobnost a matematická statistika
NAT dokončeno/schváleno
3.2 Clin.Med. FJ Chirurgie včetně transplantologie 2519
Medicína a zdravotnické obory: Urologie MED předběžně schváleno
3.2 Clin.Med. FK Gynekologie a porodnictví 2173 Medicína a zdravotnické obory: Gynekologie a porodnictví MED předběžně schváleno
3.2 Clin.Med. FL Psychiatrie, sexuologie 1978 Medicína a zdravotnické obory: Psychiatrie, sexuologie MED předběžně schváleno
3.3 Health Sc. FM Hygiena 398 Medicína a zdravotnické obory: Veřejné zdravotnictví, hygiena a epidemiologie, pracovní lékařství MED předběžně schváleno
3.3 Health Sc. FN Epidemiologie, infekční nemoci a klinická imunologie 1318
Fyzika: Fyzika molekulárních a biologických struktur
NAT dokončeno/schváleno
3.3 Health Sc. FN Epidemiologie, infekční nemoci a klinická imunologie 1318
Biologie: Imunologie NAT předběžně schváleno
3.3 Health Sc. FN Epidemiologie, infekční nemoci a klinická imunologie 1318
Medicína a zdravotnické obory: Infekční, parazitární a tropické nemoci
MED předběžně schváleno
3.3 Health Sc. FN Epidemiologie, infekční nemoci a klinická imunologie 1318
Biologie: Parazitologie
NAT dokončeno/schváleno
3.2 Clin.Med. FO Dermatovenerologie 957 Medicína a zdravotnické obory: Dermatovenerologie
MED předběžně schváleno
3.5 Other Med. FP Ostatní lékařské obory 3584
Medicína a zdravotnické obory: Adiktologie
MED předběžně schváleno
3.5 Other Med. FP Ostatní lékařské obory 3584
Medicína a zdravotnické obory: Alergologie MED předběžně schváleno
3.5 Other Med. FP Ostatní lékařské obory 3584
Medicína a zdravotnické obory: Anesteziologie a resuscitace MED předběžně schváleno
3.5 Other Med. FP Ostatní lékařské obory 3584
Medicína a zdravotnické obory: Biomedicínská informatika
MED předběžně schváleno
3.5 Other Med. FP Ostatní lékařské obory 3584
Medicína a zdravotnické obory: Biomedicínská kinantropologie
MED výchozí návrh
3.5 Other Med. FP Ostatní lékařské obory 3584
Medicína a zdravotnické obory: Geriatrie a gerontologie MED dokončeno/schváleno
3.5 Other Med. FP Ostatní lékařské obory 3584
Medicína a zdravotnické obory: Chirurgie MED předběžně schváleno
3.5 Other Med. FP Ostatní lékařské obory 3584
Medicína a zdravotnické obory: Infekční, parazitární a tropické nemoci
MED předběžně schváleno
3.5 Other Med. FP Ostatní lékařské obory 3584
Medicína a zdravotnické obory: Jiné lékařské obory
MED předběžně schváleno
3.5 Other Med. FP Ostatní lékařské obory 3584
Medicína a zdravotnické obory: Lékařská biologie
NAT předběžně schváleno
3.5 Other Med. FP Ostatní lékařské obory 3584
Medicína a zdravotnické obory: Lékařská etika MED dokončeno/schváleno
3.5 Other Med. FP Ostatní lékařské obory 3584
Medicína a zdravotnické obory: Ošetřovatelství
MED předběžně schváleno
3.5 Other Med. FP Ostatní lékařské obory 3584
Biologie: Parazitologie
NAT dokončeno/schváleno
3.5 Other Med. FP Ostatní lékařské obory 3584
Psychologie: Psychologie
SOC dokončeno/schváleno
3.5 Other Med. FP Ostatní lékařské obory 3584
Medicína a zdravotnické obory: Rehabilitační a sportovní medicína MED předběžně schváleno
3.5 Other Med. FP Ostatní lékařské obory 3584
Medicína a zdravotnické obory: Revmatologie MED předběžně schváleno
3.5 Other Med. FP Ostatní lékařské obory 3584
Medicína a zdravotnické obory: Soudní lékařství
MED předběžně schváleno
3.5 Other Med. FP Ostatní lékařské obory 3584
Sociologie: Společensko-vědní kinantropologie
SOC výchozí návrh
3.5 Other Med. FP Ostatní lékařské obory 3584
Farmacie: Toxikologie MED předběžně schváleno
3.5 Other Med. FP Ostatní lékařské obory 3584
Medicína a zdravotnické obory: Urologie MED předběžně schváleno
3.5 Other Med. FP Ostatní lékařské obory 3584
Medicína a zdravotnické obory: Veřejné zdravotnictví, hygiena a epidemiologie, pracovní lékařství MED předběžně schváleno
3.5 Other Med. FP Ostatní lékařské obory 3584
Medicína a zdravotnické obory: Zobrazovací metody v lékařství MED předběžně schváleno
3.3 Health Sc. FQ Veřejné zdravotnictví, sociální lékařství 865
Fyzika: Fyzika molekulárních a biologických struktur
NAT dokončeno/schváleno
3.3 Health Sc. FQ Veřejné zdravotnictví, sociální lékařství 865
Medicína a zdravotnické obory: Geriatrie a gerontologie MED dokončeno/schváleno
3.3 Health Sc. FQ Veřejné zdravotnictví, sociální lékařství 865
Medicína a zdravotnické obory: Lékařská etika MED předběžně schváleno
3.3 Health Sc. FQ Veřejné zdravotnictví, sociální lékařství 865
Medicína a zdravotnické obory: Ošetřovatelství
MED předběžně schváleno
3.3 Health Sc. FQ Veřejné zdravotnictví, sociální lékařství 865
Medicína a zdravotnické obory: Soudní lékařství
MED předběžně schváleno
3.3 Health Sc. FQ Veřejné zdravotnictví, sociální lékařství 865
Medicína a zdravotnické obory: Veřejné zdravotnictví, hygiena a epidemiologie, pracovní lékařství MED předběžně schváleno
3.3 Health Sc. FQ Veřejné zdravotnictví, sociální lékařství 865
Medicína a zdravotnické obory: Zdravotnické právo
MED předběžně schváleno
3.1 Basic Med. FR Farmakologie a lékárnická chemie 2977 Farmacie: Farmacie a farmakologie MED dokončeno/schváleno
2.6 Med.Eng. FS Lékařská zařízení, přístroje a vybavení 71 Obory neakreditované na UK: Technologické, inženýrské a bezpečnostní obory [NEAKREDITUJEME]
TEC dokončeno/schváleno
5.2 Econ.&Busi GA Zemědělská ekonomie 0 Ekonomické obory: Ekonomické vědy
SOC dokončeno/schváleno
4.5 Other Agri. GB Zemědělské stroje a stavby 1 Obory neakreditované na UK: Zemědělské a veterinární vědy [NEAKREDITUJEME]
AGR dokončeno/schváleno
4.1 Agriculture GC Pěstování rostlin, osevní postupy 0 Obory neakreditované na UK: Zemědělské a veterinární vědy [NEAKREDITUJEME]
AGR dokončeno/schváleno
4.1 Agriculture GD Hnojení, závlahy, zpracování půdy 0 Obory neakreditované na UK: Zemědělské a veterinární vědy [NEAKREDITUJEME]
AGR dokončeno/schváleno
4.1 Agriculture GE Šlechtění rostlin 0 Obory neakreditované na UK: Zemědělské a veterinární vědy [NEAKREDITUJEME]
AGR dokončeno/schváleno
4.1 Agriculture GF Choroby, škůdci, plevely a ochrana rostlin 0 Obory neakreditované na UK: Zemědělské a veterinární vědy [NEAKREDITUJEME]
AGR dokončeno/schváleno
4.2 Animal&Dairy GG Chov hospodářských zvířat 0 Obory neakreditované na UK: Zemědělské a veterinární vědy [NEAKREDITUJEME]
AGR dokončeno/schváleno
4.2 Animal&Dairy GH Výživa hospodářských zvířat 0 Obory neakreditované na UK: Zemědělské a veterinární vědy [NEAKREDITUJEME]
AGR dokončeno/schváleno
4.2 Animal&Dairy GI Šlechtění a plemenářství hospodářských zvířat 0 Obory neakreditované na UK: Zemědělské a veterinární vědy [NEAKREDITUJEME]
AGR dokončeno/schváleno
4.3 Veter.Sc. GJ Choroby a škůdci zvířat, veterinární medicina 0
Biologie: Parazitologie
NAT dokončeno/schváleno
4.3 Veter.Sc. GJ Choroby a škůdci zvířat, veterinární medicina 0
Obory neakreditované na UK: Zemědělské a veterinární vědy [NEAKREDITUJEME]
AGR dokončeno/schváleno
4.1 Agriculture GK Lesnictví 0 Obory neakreditované na UK: Zemědělské a veterinární vědy [NEAKREDITUJEME]
AGR dokončeno/schváleno
4.1 Agriculture GL Rybářství 0 Obory neakreditované na UK: Zemědělské a veterinární vědy [NEAKREDITUJEME]
AGR dokončeno/schváleno
2.11 Other Eng. GM Potravinářství 0
Fyzika: Fyzika molekulárních a biologických struktur
NAT dokončeno/schváleno
2.11 Other Eng. GM Potravinářství 0
Obory neakreditované na UK: Technologické, inženýrské a bezpečnostní obory [NEAKREDITUJEME]
TEC dokončeno/schváleno
1.4 Chemistry CH Jaderná a kvantová chemie, fotochemie 5
Fyzika: Fyzika molekulárních a biologických struktur
NAT dokončeno/schváleno
1.4 Chemistry CH Jaderná a kvantová chemie, fotochemie 5
Chemie: Fyzikální chemie
NAT dokončeno/schváleno
1.4 Chemistry CH Jaderná a kvantová chemie, fotochemie 5
Fyzika: Kvantová optika a optoelektronika
NAT dokončeno/schváleno
1.2 Comp.&Inf. IN Informatika 3854
Biologie: Bioinformatika
NAT dokončeno/schváleno
1.2 Comp.&Inf. IN Informatika 3854
Medicína a zdravotnické obory: Biomedicínská informatika
MED předběžně schváleno
1.2 Comp.&Inf. IN Informatika 3854
Informatika: Matematická lingvistika
NAT dokončeno/schváleno
1.2 Comp.&Inf. IN Informatika 3854
Geologické a environmentální vědy: Paleontologie a geobiologie
NAT dokončeno/schváleno
1.2 Comp.&Inf. IN Informatika 3854
Informatika: Softwarové systémy
NAT dokončeno/schváleno
1.2 Comp.&Inf. IN Informatika 3854
Informatika: Teoretická informatika
NAT dokončeno/schváleno
2.2 Elect./Inf.Eng. JA Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika 0
Fyzika: Kvantová optika a optoelektronika
NAT dokončeno/schváleno
2.2 Elect./Inf.Eng. JA Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika 0
Obory neakreditované na UK: Technologické, inženýrské a bezpečnostní obory [NEAKREDITUJEME]
TEC dokončeno/schváleno
2.2 Elect./Inf.Eng. JB Senzory, čidla, měření a regulace 0
Fyzika: Kvantová optika a optoelektronika
NAT dokončeno/schváleno
2.2 Elect./Inf.Eng. JB Senzory, čidla, měření a regulace 0
Obory neakreditované na UK: Technologické, inženýrské a bezpečnostní obory [NEAKREDITUJEME]
TEC dokončeno/schváleno
2.2 Elect./Inf.Eng. JC Počítačový hardware a software 0
Informatika: Softwarové systémy
NAT dokončeno/schváleno
2.2 Elect./Inf.Eng. JC Počítačový hardware a software 0
Obory neakreditované na UK: Technologické, inženýrské a bezpečnostní obory [NEAKREDITUJEME]
TEC dokončeno/schváleno
2.2 Elect./Inf.Eng. JD Využití počítačů, robotika a její aplikace 0
Informatika: Matematická lingvistika
NAT dokončeno/schváleno
2.2 Elect./Inf.Eng. JD Využití počítačů, robotika a její aplikace 0
Informatika: Softwarové systémy
NAT dokončeno/schváleno
2.2 Elect./Inf.Eng. JD Využití počítačů, robotika a její aplikace 0
Obory neakreditované na UK: Technologické, inženýrské a bezpečnostní obory [NEAKREDITUJEME]
TEC dokončeno/schváleno
2.7 Envir.Eng. JE Nejaderná energetika, spotřeba a užití energie 0 Obory neakreditované na UK: Technologické, inženýrské a bezpečnostní obory [NEAKREDITUJEME]
TEC dokončeno/schváleno
2.3 Mech.Eng. JF Jaderná energetika 0 Obory neakreditované na UK: Technologické, inženýrské a bezpečnostní obory [NEAKREDITUJEME]
TEC dokončeno/schváleno
2.5 Mater.Eng. JG Hutnictví, kovové materiály 0
Fyzika: Fyzika kondenzovaných látek
NAT dokončeno/schváleno
2.5 Mater.Eng. JG Hutnictví, kovové materiály 0
Fyzika: Fyzika povrchů a rozhraní
NAT dokončeno/schváleno
2.5 Mater.Eng. JG Hutnictví, kovové materiály 0
Obory neakreditované na UK: Technologické, inženýrské a bezpečnostní obory [NEAKREDITUJEME]
TEC dokončeno/schváleno
2.5 Mater.Eng. JH Keramika, žáruvzdorné materiály a skla 0
Fyzika: Fyzika kondenzovaných látek
NAT dokončeno/schváleno
2.5 Mater.Eng. JH Keramika, žáruvzdorné materiály a skla 0
Fyzika: Fyzika povrchů a rozhraní
NAT dokončeno/schváleno
2.5 Mater.Eng. JH Keramika, žáruvzdorné materiály a skla 0
Obory neakreditované na UK: Technologické, inženýrské a bezpečnostní obory [NEAKREDITUJEME]
TEC dokončeno/schváleno
2.5 Mater.Eng. JI Kompositní materiály 0
Fyzika: Fyzika kondenzovaných látek
NAT dokončeno/schváleno
2.5 Mater.Eng. JI Kompositní materiály 0
Fyzika: Fyzika povrchů a rozhraní
NAT dokončeno/schváleno
2.5 Mater.Eng. JI Kompositní materiály 0
Obory neakreditované na UK: Technologické, inženýrské a bezpečnostní obory [NEAKREDITUJEME]
TEC dokončeno/schváleno
2.5 Mater.Eng. JJ Ostatní materiály 0
Fyzika: Fyzika kondenzovaných látek
NAT dokončeno/schváleno
2.5 Mater.Eng. JJ Ostatní materiály 0
Obory neakreditované na UK: Technologické, inženýrské a bezpečnostní obory [NEAKREDITUJEME]
TEC dokončeno/schváleno
2.5 Mater.Eng. JK Koroze a povrchové úpravy materiálu 0
Fyzika: Fyzika kondenzovaných látek
NAT dokončeno/schváleno
2.5 Mater.Eng. JK Koroze a povrchové úpravy materiálu 0
Fyzika: Fyzika povrchů a rozhraní
NAT dokončeno/schváleno
2.5 Mater.Eng. JK Koroze a povrchové úpravy materiálu 0
Obory neakreditované na UK: Technologické, inženýrské a bezpečnostní obory [NEAKREDITUJEME]
TEC dokončeno/schváleno
2.5 Mater.Eng. JL Únava materiálu a lomová mechanika 0
Fyzika: Fyzika kondenzovaných látek
NAT dokončeno/schváleno
2.5 Mater.Eng. JL Únava materiálu a lomová mechanika 0
Fyzika: Fyzika povrchů a rozhraní
NAT dokončeno/schváleno
2.5 Mater.Eng. JL Únava materiálu a lomová mechanika 0
Obory neakreditované na UK: Technologické, inženýrské a bezpečnostní obory [NEAKREDITUJEME]
TEC dokončeno/schváleno
2.1 Civil Eng. JM Inženýrské stavitelství 0
Geologické a environmentální vědy: Aplikovaná geologie
NAT dokončeno/schváleno
2.1 Civil Eng. JM Inženýrské stavitelství 0
Obory neakreditované na UK: Technologické, inženýrské a bezpečnostní obory [NEAKREDITUJEME]
TEC dokončeno/schváleno
2.1 Civil Eng. JN Stavebnictví 0 Obory neakreditované na UK: Technologické, inženýrské a bezpečnostní obory [NEAKREDITUJEME]
TEC dokončeno/schváleno
2.1 Civil Eng. JO Pozemní dopravní systémy a zařízení 0
Obory neakreditované na UK: Technologické, inženýrské a bezpečnostní obory [NEAKREDITUJEME]
TEC dokončeno/schváleno
2.1 Civil Eng. JO Pozemní dopravní systémy a zařízení 0
Fyzika: Teoretická fyzika NAT dokončeno/schváleno
2.5 Mater.Eng. JP Průmyslové procesy a zpracování 0 Obory neakreditované na UK: Technologické, inženýrské a bezpečnostní obory [NEAKREDITUJEME]
TEC dokončeno/schváleno
2.3 Mech.Eng. JQ Strojní zařízení a nástroje 0 Obory neakreditované na UK: Technologické, inženýrské a bezpečnostní obory [NEAKREDITUJEME]
TEC dokončeno/schváleno
2.3 Mech.Eng. JR Ostatní strojírenství 0 Obory neakreditované na UK: Technologické, inženýrské a bezpečnostní obory [NEAKREDITUJEME]
TEC dokončeno/schváleno
2.5 Mater.Eng. JS Řízení spolehlivosti a kvality, zkušebnictví 0
Obory neakreditované na UK: Technologické, inženýrské a bezpečnostní obory [NEAKREDITUJEME]
TEC dokončeno/schváleno
2.5 Mater.Eng. JS Řízení spolehlivosti a kvality, zkušebnictví 0
Fyzika: Teoretická fyzika NAT dokončeno/schváleno
2.11 Other Eng. JT Pohon, motory a paliva 0 Obory neakreditované na UK: Technologické, inženýrské a bezpečnostní obory [NEAKREDITUJEME]
TEC dokončeno/schváleno
2.3 Mech.Eng. JU Aeronautika, aerodynamika, letadla 0 Obory neakreditované na UK: Technologické, inženýrské a bezpečnostní obory [NEAKREDITUJEME]
TEC dokončeno/schváleno
2.3 Mech.Eng. JV Kosmické technologie 0
Geologické a environmentální vědy: Aplikovaná geologie
NAT dokončeno/schváleno
2.3 Mech.Eng. JV Kosmické technologie 0
Geologické a environmentální vědy: Geochemie a mineralogie
NAT dokončeno/schváleno
2.3 Mech.Eng. JV Kosmické technologie 0
Geologické a environmentální vědy: Paleontologie a geobiologie
NAT dokončeno/schváleno
2.3 Mech.Eng. JV Kosmické technologie 0
Obory neakreditované na UK: Technologické, inženýrské a bezpečnostní obory [NEAKREDITUJEME]
TEC dokončeno/schváleno
2.2 Elect./Inf.Eng. JW Navigace, spojení, detekce a protiopatření 0 Obory neakreditované na UK: Technologické, inženýrské a bezpečnostní obory [NEAKREDITUJEME]
TEC dokončeno/schváleno
2.11 Other Eng. JY Střelné zbraně, munice, výbušniny, bojová vozidla 0
Obory neakreditované na UK: Technologické, inženýrské a bezpečnostní obory [NEAKREDITUJEME]
TEC dokončeno/schváleno
2.11 Other Eng. JY Střelné zbraně, munice, výbušniny, bojová vozidla 0
Fyzika: Teoretická fyzika NAT dokončeno/schváleno
2.11 Other Eng. KA Vojenství 0 Obory neakreditované na UK: Technologické, inženýrské a bezpečnostní obory [NEAKREDITUJEME]
TEC dokončeno/schváleno
xx NEBUDE VAZBA NA CEP/RIV
chybí
dg.glob1528.27
_mysqli0.889
_funkce0.064
_logger1.23
_starva0.798
_sym0.014
_rise0.005
_fakulty0.017
k__s0.794
_head0.122
_nav0.22
data__s1345.635
loop_data__s170.492
loop_starva0.088
echo0.708