WOS UK


Aktuální stav zpracování   kliknutím na stav omezíte zobrazení
Web of Science UK obory Stav
vazby
M17 (dle IPN)KódKategorie WOSSkupinaZáznamů OborŘíše
GS GREEN & SUSTAINABLE SCIENCE & TECHNOLOGY SCIE/SSCI 0 Geologické a environmentální vědy: Environmentální vědy
NAT dokončeno/schváleno
xx NEBUDE VAZBA NA WOS
chybí
1.1 Maths QL LOGIC SCIE
Filosofie a náboženství: Filosofie a etika
HUM dokončeno/schváleno
Informatika: Teoretická informatika
NAT dokončeno/schváleno
1.1 Maths PQ MATHEMATICS SCIE 2423
Matematika: Matematická analýza NAT dokončeno/schváleno
Matematika: Matematické modelování a výpočtová matematika NAT dokončeno/schváleno
Matematika: Strukturální matematika
NAT dokončeno/schváleno
Informatika: Teoretická informatika
NAT dokončeno/schváleno
1.1 Maths PN MATHEMATICS, APPLIED SCIE 1650
Ekonomické obory: Ekonomické vědy
SOC dokončeno/schváleno
Matematika: Matematické modelování a výpočtová matematika NAT dokončeno/schváleno
Informatika: Teoretická informatika
NAT dokončeno/schváleno
1.1 Maths PO MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS SCIE 175
Ekonomické obory: Ekonomické vědy
SOC dokončeno/schváleno
Matematika: Matematická analýza NAT dokončeno/schváleno
Informatika: Matematická lingvistika
NAT dokončeno/schváleno
Matematika: Matematické modelování a výpočtová matematika NAT dokončeno/schváleno
Matematika: Pravděpodobnost a matematická statistika
NAT dokončeno/schváleno
Matematika: Strukturální matematika
NAT dokončeno/schváleno
Informatika: Teoretická informatika
NAT dokončeno/schváleno
1.1 Maths UR PHYSICS, MATHEMATICAL SCIE 397
Matematika: Matematické modelování a výpočtová matematika NAT dokončeno/schváleno
Fyzika: Teoretická fyzika NAT dokončeno/schváleno
1.1 Maths XY STATISTICS & PROBABILITY SCIE 347
Matematika: Pravděpodobnost a matematická statistika
NAT dokončeno/schváleno
Informatika: Teoretická informatika
NAT dokončeno/schváleno
1.2 Comp.&Inf. EP COMP. SC., ARTIFICIAL INTELLIGENCE SCIE 494
Chemie: Biochemie
NAT dokončeno/schváleno
Informatika: Matematická lingvistika
NAT dokončeno/schváleno
Informatika: Teoretická informatika
NAT dokončeno/schváleno
1.2 Comp.&Inf. ER COMP. SC., CYBERNETICS SCIE 200
Chemie: Biochemie
NAT dokončeno/schváleno
Informatika: Softwarové systémy
NAT dokončeno/schváleno
Obory neakreditované na UK: Technologické, inženýrské a bezpečnostní obory [NEAKREDITUJEME]
TEC dokončeno/schváleno
Informatika: Teoretická informatika
NAT dokončeno/schváleno
1.2 Comp.&Inf. ET COMP. SC., INFORMATION SYSTEMS SCIE 419
Informatika: Softwarové systémy
NAT dokončeno/schváleno
Informatika: Teoretická informatika
NAT dokončeno/schváleno
1.2 Comp.&Inf. EV COMP. SC., INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS SCIE 400
Geologické a environmentální vědy: Aplikovaná geologie
NAT dokončeno/schváleno
Chemie: Biochemie
NAT dokončeno/schváleno
Biologie: Bioinformatika
NAT dokončeno/schváleno
Geologické a environmentální vědy: Geodynamika
NAT dokončeno/schváleno
Geologické a environmentální vědy: Geochemie a mineralogie
NAT dokončeno/schváleno
Geologické a environmentální vědy: Geologie
NAT dokončeno/schváleno
Informatika: Matematická lingvistika
NAT dokončeno/schváleno
Informatika: Teoretická informatika
NAT dokončeno/schváleno
1.2 Comp.&Inf. EW COMP. SC., SOFTWARE ENGINEERING SCIE 395
Informatika: Softwarové systémy
NAT dokončeno/schváleno
Informatika: Teoretická informatika
NAT dokončeno/schváleno
1.2 Comp.&Inf. EX COMP. SC., THEORY & METHODS SCIE 922
Matematika: Matematické modelování a výpočtová matematika NAT dokončeno/schváleno
Informatika: Teoretická informatika
NAT dokončeno/schváleno
1.3 Physics AA ACOUSTICS SCIE 52 Fyzika: Akustika NAT dokončeno/schváleno
1.3 Physics BU ASTRONOMY & ASTROPHYSICS SCIE 2513
Fyzika: Astronomie a astrofyzika NAT dokončeno/schváleno
Fyzika: Fyzika Země a planet NAT dokončeno/schváleno
Fyzika: Teoretická fyzika NAT dokončeno/schváleno
1.3 Physics SY OPTICS SCIE 398 Fyzika: Kvantová optika a optoelektronika
NAT dokončeno/schváleno
1.3 Physics UB PHYSICS, APPLIED SCIE 1541 Fyzika: Fyzika povrchů a rozhraní
NAT dokončeno/schváleno
1.3 Physics UH PHYSICS, ATOMIC, MOLECULAR & CHEMICAL SCIE 736 Fyzika: Fyzika molekulárních a biologických struktur
NAT dokončeno/schváleno
1.3 Physics UK PHYSICS, CONDENSED MATTER SCIE 1939
Fyzika: Fyzika kondenzovaných látek
NAT dokončeno/schváleno
Chemie: Fyzikální chemie
NAT dokončeno/schváleno
1.3 Physics UF PHYSICS, FLUIDS & PLASMAS SCIE 297
Fyzika: Fyzika plazmatu
NAT dokončeno/schváleno
Fyzika: Fyzika povrchů a rozhraní
NAT dokončeno/schváleno
Matematika: Matematické modelování a výpočtová matematika NAT dokončeno/schváleno
1.3 Physics UI PHYSICS, MULTIDISCIPLINARY SCIE 1911
Fyzika: Astronomie a astrofyzika NAT dokončeno/schváleno
Biologie: Biofyzika NAT předběžně schváleno
Ekonomické obory: Ekonomické vědy
SOC dokončeno/schváleno
Fyzika: Fyzika kondenzovaných látek
NAT dokončeno/schváleno
Fyzika: Fyzika molekulárních a biologických struktur
NAT dokončeno/schváleno
Fyzika: Fyzika plazmatu
NAT dokončeno/schváleno
Fyzika: Fyzika povrchů a rozhraní
NAT dokončeno/schváleno
Fyzika: Fyzika Země a planet NAT dokončeno/schváleno
Fyzika: Jaderná fyzika NAT dokončeno/schváleno
Fyzika: Subjaderná fyzika NAT dokončeno/schváleno
Fyzika: Teoretická fyzika NAT dokončeno/schváleno
1.3 Physics UN PHYSICS, NUCLEAR SCIE 1099 Fyzika: Jaderná fyzika NAT dokončeno/schváleno
1.3 Physics UP PHYSICS, PARTICLES & FIELDS SCIE 2522
Fyzika: Subjaderná fyzika NAT dokončeno/schváleno
Fyzika: Teoretická fyzika NAT dokončeno/schváleno
1.4 Chemistry FI CRYSTALLOGRAPHY SCIE 354
Chemie: Anorganická chemie
NAT dokončeno/schváleno
Chemie: Biochemie
NAT dokončeno/schváleno
Chemie: Fyzikální chemie
NAT dokončeno/schváleno
Geologické a environmentální vědy: Geodynamika
NAT dokončeno/schváleno
Geologické a environmentální vědy: Geochemie a mineralogie
NAT dokončeno/schváleno
1.4 Chemistry HQ ELECTROCHEMISTRY SCIE 343
Chemie: Analytická chemie
NAT dokončeno/schváleno
Chemie: Anorganická chemie
NAT dokončeno/schváleno
Chemie: Biochemie
NAT dokončeno/schváleno
Chemie: Fyzikální chemie
NAT dokončeno/schváleno
1.4 Chemistry EA CHEMISTRY, ANALYTICAL SCIE 1800 Chemie: Analytická chemie
NAT dokončeno/schváleno
1.4 Chemistry DW CHEMISTRY, APPLIED SCIE 183 Farmacie: Farmacie a farmakologie MED dokončeno/schváleno
1.4 Chemistry EC CHEMISTRY, INORGANIC & NUCLEAR SCIE 654 Chemie: Anorganická chemie
NAT dokončeno/schváleno
1.4 Chemistry DY CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY SCIE 2375
Chemie: Analytická chemie
NAT dokončeno/schváleno
Chemie: Anorganická chemie
NAT dokončeno/schváleno
Chemie: Fyzikální chemie
NAT dokončeno/schváleno
Chemie: Makromolekulární chemie
NAT dokončeno/schváleno
Chemie: Organická chemie
NAT dokončeno/schváleno
1.4 Chemistry EE CHEMISTRY, ORGANIC SCIE 788 Chemie: Organická chemie
NAT dokončeno/schváleno
1.4 Chemistry EI CHEMISTRY, PHYSICAL SCIE 1784
Fyzika: Fyzika molekulárních a biologických struktur
NAT dokončeno/schváleno
Fyzika: Fyzika povrchů a rozhraní
NAT dokončeno/schváleno
Chemie: Fyzikální chemie
NAT dokončeno/schváleno
1.4 Chemistry UY POLYMER SCIENCE SCIE 473
Chemie: Fyzikální chemie
NAT dokončeno/schváleno
Chemie: Makromolekulární chemie
NAT dokončeno/schváleno
1.5 Earth Sc. JA ENVIRONMENTAL SCIENCES SCIE 686
Geologické a environmentální vědy: Aplikovaná geologie
NAT dokončeno/schváleno
Chemie: Biochemie
NAT dokončeno/schváleno
Biologie: Botanika
NAT dokončeno/schváleno
Biologie: Ekologie
NAT dokončeno/schváleno
Geologické a environmentální vědy: Environmentální vědy
NAT dokončeno/schváleno
Biologie: Experimentální biologie rostlin
NAT dokončeno/schváleno
Geografie: Fyzická geografie
NAT dokončeno/schváleno
Geologické a environmentální vědy: Geochemie a mineralogie
NAT dokončeno/schváleno
Geologické a environmentální vědy: Geologie
NAT dokončeno/schváleno
Biologie: Mikrobiologie NAT dokončeno/schváleno
Biologie: Molekulární biologie a genetika
NAT dokončeno/schváleno
Geologické a environmentální vědy: Paleontologie a geobiologie
NAT dokončeno/schváleno
1.5 Earth Sc. KV GEOGRAPHY, PHYSICAL SCIE 189
Geologické a environmentální vědy: Aplikovaná geologie
NAT dokončeno/schváleno
Geografie: Fyzická geografie
NAT dokončeno/schváleno
Geologické a environmentální vědy: Geochemie a mineralogie
NAT dokončeno/schváleno
Geologické a environmentální vědy: Geologie
NAT dokončeno/schváleno
1.5 Earth Sc. GC GEOCHEMISTRY & GEOPHYSICS SCIE 913
Geologické a environmentální vědy: Aplikovaná geologie
NAT dokončeno/schváleno
Geologické a environmentální vědy: Environmentální vědy
NAT dokončeno/schváleno
Fyzika: Fyzika Země a planet NAT dokončeno/schváleno
Geologické a environmentální vědy: Geodynamika
NAT dokončeno/schváleno
Geologické a environmentální vědy: Geochemie a mineralogie
NAT dokončeno/schváleno
Geologické a environmentální vědy: Paleontologie a geobiologie
NAT dokončeno/schváleno
1.5 Earth Sc. KY GEOLOGY SCIE 134
Geologické a environmentální vědy: Aplikovaná geologie
NAT dokončeno/schváleno
Geologické a environmentální vědy: Geodynamika
NAT dokončeno/schváleno
Geologické a environmentální vědy: Geochemie a mineralogie
NAT dokončeno/schváleno
Geologické a environmentální vědy: Geologie
NAT dokončeno/schváleno
Geologické a environmentální vědy: Paleontologie a geobiologie
NAT dokončeno/schváleno
1.5 Earth Sc. LE GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY SCIE 920
Geologické a environmentální vědy: Aplikovaná geologie
NAT dokončeno/schváleno
Biologie: Ekologie
NAT dokončeno/schváleno
Geologické a environmentální vědy: Environmentální vědy
NAT dokončeno/schváleno
Geografie: Fyzická geografie
NAT dokončeno/schváleno
Fyzika: Fyzika Země a planet NAT dokončeno/schváleno
Geologické a environmentální vědy: Geodynamika
NAT dokončeno/schváleno
Geologické a environmentální vědy: Geochemie a mineralogie
NAT dokončeno/schváleno
Geologické a environmentální vědy: Geologie
NAT dokončeno/schváleno
Geografie: Kartografie
NAT dokončeno/schváleno
Geologické a environmentální vědy: Paleontologie a geobiologie
NAT dokončeno/schváleno
1.5 Earth Sc. QQ METEOROLOGY & ATMOSPHERIC SCIENCES SCIE 310
Geologické a environmentální vědy: Environmentální vědy
NAT dokončeno/schváleno
Geografie: Fyzická geografie
NAT dokončeno/schváleno
Vysoce interdisciplinární obory: Fyzika atmosféry, meteorologie a klimatologie NAT dokončeno/schváleno
1.5 Earth Sc. RE MINERALOGY SCIE 224
Geologické a environmentální vědy: Geodynamika
NAT dokončeno/schváleno
Geologické a environmentální vědy: Geochemie a mineralogie
NAT dokončeno/schváleno
1.5 Earth Sc. SI OCEANOGRAPHY SCIE 21 Geografie: Fyzická geografie
NAT dokončeno/schváleno
1.5 Earth Sc. TE PALEONTOLOGY SCIE 281
Geologické a environmentální vědy: Geologie
NAT dokončeno/schváleno
Geologické a environmentální vědy: Paleontologie a geobiologie
NAT dokončeno/schváleno
1.5 Earth Sc. ZR WATER RESOURCES SCIE 172
Geologické a environmentální vědy: Aplikovaná geologie
NAT dokončeno/schváleno
Geologické a environmentální vědy: Environmentální vědy
NAT dokončeno/schváleno
Geografie: Fyzická geografie
NAT dokončeno/schváleno
Geologické a environmentální vědy: Geodynamika
NAT dokončeno/schváleno
Geologické a environmentální vědy: Geochemie a mineralogie
NAT dokončeno/schváleno
1.6 Biology BD BIODIVERSITY CONSERVATION SCIE 167
Biologie: Ekologie
NAT dokončeno/schváleno
Geologické a environmentální vědy: Environmentální vědy
NAT dokončeno/schváleno
1.6 Biology CO BIOCHEMICAL RESEARCH METHODS SCIE 804
Chemie: Biochemie
NAT dokončeno/schváleno
Biologie: Experimentální biologie rostlin
NAT dokončeno/schváleno
Medicína a zdravotnické obory: Lékařská biologie
NAT předběžně schváleno
Biologie: Mikrobiologie NAT dokončeno/schváleno
Biologie: Molekulární biologie a genetika
NAT dokončeno/schváleno
Biologie: Virologie
NAT dokončeno/schváleno
1.6 Biology CQ BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY SCIE 3265
Chemie: Biochemie
NAT dokončeno/schváleno
Biologie: Bioinformatika
NAT dokončeno/schváleno
Biologie: Buněčná biologie
NAT dokončeno/schváleno
Biologie: Evoluční biologie
NAT dokončeno/schváleno
Biologie: Experimentální biologie rostlin
NAT dokončeno/schváleno
Medicína a zdravotnické obory: Lékařská biologie
NAT předběžně schváleno
Biologie: Mikrobiologie NAT dokončeno/schváleno
Biologie: Molekulární biologie a genetika
NAT dokončeno/schváleno
Biologie: Parazitologie
NAT dokončeno/schváleno
Biologie: Protistologie
NAT dokončeno/schváleno
Biologie: Virologie
NAT dokončeno/schváleno
Biologie: Vývojová biologie
NAT dokončeno/schváleno
1.6 Biology CU BIOLOGY SCIE 936
Biologie: Biofyzika NAT předběžně schváleno
Chemie: Biochemie
NAT dokončeno/schváleno
Medicína a zdravotnické obory: Lékařská biologie
NAT předběžně schváleno
Biologie: Mikrobiologie NAT dokončeno/schváleno
Biologie: Molekulární biologie a genetika
NAT dokončeno/schváleno
Biologie: Teoretická biologie
NAT dokončeno/schváleno
Biologie: Virologie
NAT dokončeno/schváleno
Biologie: Vývojová biologie
NAT dokončeno/schváleno
1.6 Biology BIOLOGY, MISCELLANEOUS 0
Biologie: Biofyzika NAT předběžně schváleno
Medicína a zdravotnické obory: Lékařská biologie
NAT předběžně schváleno
Biologie: Teoretická biologie
NAT dokončeno/schváleno
Biologie: Vývojová biologie
NAT dokončeno/schváleno
1.6 Biology DA BIOPHYSICS SCIE 933
Biologie: Biofyzika NAT předběžně schváleno
Chemie: Biochemie
NAT dokončeno/schváleno
Chemie: Fyzikální chemie
NAT dokončeno/schváleno
1.6 Biology DR CELL BIOLOGY SCIE 1737
Chemie: Biochemie
NAT dokončeno/schváleno
Biologie: Buněčná biologie
NAT dokončeno/schváleno
Biologie: Experimentální biologie rostlin
NAT dokončeno/schváleno
Medicína a zdravotnické obory: Lékařská biologie
NAT předběžně schváleno
Biologie: Mikrobiologie NAT dokončeno/schváleno
Biologie: Molekulární biologie a genetika
NAT dokončeno/schváleno
Biologie: Virologie
NAT dokončeno/schváleno
1.6 Biology HY DEVELOPMENTAL BIOLOGY SCIE 219
Biologie: Experimentální biologie rostlin
NAT dokončeno/schváleno
Biologie: Mikrobiologie NAT dokončeno/schváleno
Biologie: Molekulární biologie a genetika
NAT dokončeno/schváleno
Biologie: Teoretická biologie
NAT dokončeno/schváleno
Biologie: Virologie
NAT dokončeno/schváleno
Biologie: Vývojová biologie
NAT dokončeno/schváleno
Biologie: Zoologie
NAT dokončeno/schváleno
1.6 Biology GU ECOLOGY SCIE 757
Biologie: Bioinformatika
NAT dokončeno/schváleno
Biologie: Botanika
NAT dokončeno/schváleno
Biologie: Ekologie
NAT dokončeno/schváleno
Geologické a environmentální vědy: Environmentální vědy
NAT dokončeno/schváleno
Biologie: Experimentální biologie rostlin
NAT dokončeno/schváleno
Geografie: Fyzická geografie
NAT dokončeno/schváleno
Biologie: Protistologie
NAT dokončeno/schváleno
Biologie: Teoretická biologie
NAT dokončeno/schváleno
Biologie: Zoologie
NAT dokončeno/schváleno
1.6 Biology IY ENTOMOLOGY SCIE 319
Biologie: Ekologie
NAT dokončeno/schváleno
Biologie: Evoluční biologie
NAT dokončeno/schváleno
Biologie: Parazitologie
NAT dokončeno/schváleno
Biologie: Zoologie
NAT dokončeno/schváleno
1.6 Biology HT EVOLUTIONARY BIOLOGY SCIE 432
Biologie: Bioinformatika
NAT dokončeno/schváleno
Biologie: Botanika
NAT dokončeno/schváleno
Biologie: Evoluční biologie
NAT dokončeno/schváleno
Biologie: Mikrobiologie NAT dokončeno/schváleno
Biologie: Molekulární biologie a genetika
NAT dokončeno/schváleno
Biologie: Protistologie
NAT dokončeno/schváleno
Biologie: Teoretická biologie
NAT dokončeno/schváleno
Biologie: Virologie
NAT dokončeno/schváleno
Biologie: Zoologie
NAT dokončeno/schváleno
1.6 Biology KM GENETICS & HEREDITY SCIE 1261
Chemie: Biochemie
NAT dokončeno/schváleno
Biologie: Bioinformatika
NAT dokončeno/schváleno
Biologie: Botanika
NAT dokončeno/schváleno
Biologie: Evoluční biologie
NAT dokončeno/schváleno
Biologie: Experimentální biologie rostlin
NAT dokončeno/schváleno
Biologie: Mikrobiologie NAT dokončeno/schváleno
Biologie: Molekulární biologie a genetika
NAT dokončeno/schváleno
Biologie: Protistologie
NAT dokončeno/schváleno
Biologie: Virologie
NAT dokončeno/schváleno
1.6 Biology OU LIMNOLOGY SCIE 41
Geologické a environmentální vědy: Aplikovaná geologie
NAT dokončeno/schváleno
Biologie: Botanika
NAT dokončeno/schváleno
Biologie: Ekologie
NAT dokončeno/schváleno
Geografie: Fyzická geografie
NAT dokončeno/schváleno
Geologické a environmentální vědy: Geochemie a mineralogie
NAT dokončeno/schváleno
Geologické a environmentální vědy: Geologie
NAT dokončeno/schváleno
Biologie: Zoologie
NAT dokončeno/schváleno
1.6 Biology PI MARINE & FRESHWATER BIOLOGY SCIE 230
Biologie: Botanika
NAT dokončeno/schváleno
Biologie: Ekologie
NAT dokončeno/schváleno
Geologické a environmentální vědy: Environmentální vědy
NAT dokončeno/schváleno
Biologie: Experimentální biologie rostlin
NAT dokončeno/schváleno
Biologie: Protistologie
NAT dokončeno/schváleno
Biologie: Zoologie
NAT dokončeno/schváleno
1.6 Biology MC MATHEMATICAL & COMPUTATIONAL BIOLOGY SCIE 113
Biologie: Bioinformatika
NAT dokončeno/schváleno
Biologie: Mikrobiologie NAT dokončeno/schváleno
Biologie: Molekulární biologie a genetika
NAT dokončeno/schváleno
Biologie: Virologie
NAT dokončeno/schváleno
1.6 Biology QU MICROBIOLOGY SCIE 903
Biologie: Ekologie
NAT dokončeno/schváleno
Biologie: Evoluční biologie
NAT dokončeno/schváleno
Biologie: Experimentální biologie rostlin
NAT dokončeno/schváleno
Medicína a zdravotnické obory: Lékařská biologie
NAT předběžně schváleno
Biologie: Mikrobiologie NAT dokončeno/schváleno
Biologie: Molekulární biologie a genetika
NAT dokončeno/schváleno
Biologie: Parazitologie
NAT dokončeno/schváleno
Biologie: Protistologie
NAT dokončeno/schváleno
Biologie: Virologie
NAT dokončeno/schváleno
1.6 Biology RQ MYCOLOGY SCIE 204
Biologie: Botanika
NAT dokončeno/schváleno
Biologie: Ekologie
NAT dokončeno/schváleno
Biologie: Evoluční biologie
NAT dokončeno/schváleno
Biologie: Experimentální biologie rostlin
NAT dokončeno/schváleno
Biologie: Mikrobiologie NAT dokončeno/schváleno
1.6 Biology TA ORNITHOLOGY SCIE 89
Biologie: Ekologie
NAT dokončeno/schváleno
Biologie: Evoluční biologie
NAT dokončeno/schváleno
Biologie: Zoologie
NAT dokončeno/schváleno
1.6 Biology DE PLANT SCIENCES SCIE 1322
Biologie: Botanika
NAT dokončeno/schváleno
Biologie: Ekologie
NAT dokončeno/schváleno
Geologické a environmentální vědy: Environmentální vědy
NAT dokončeno/schváleno
Biologie: Evoluční biologie
NAT dokončeno/schváleno
Biologie: Experimentální biologie rostlin
NAT dokončeno/schváleno
Biologie: Mikrobiologie NAT dokončeno/schváleno
Biologie: Molekulární biologie a genetika
NAT dokončeno/schváleno
Biologie: Protistologie
NAT dokončeno/schváleno
Biologie: Virologie
NAT dokončeno/schváleno
1.6 Biology WF REPRODUCTIVE BIOLOGY SCIE 244
Biologie: Antropologie a genetika člověka
NAT dokončeno/schváleno
Biologie: Evoluční biologie
NAT dokončeno/schváleno
Medicína a zdravotnické obory: Lékařská biologie
NAT předběžně schváleno
Biologie: Mikrobiologie NAT dokončeno/schváleno
Biologie: Molekulární biologie a genetika
NAT dokončeno/schváleno
Biologie: Vývojová biologie
NAT dokončeno/schváleno
1.6 Biology ZE VIROLOGY SCIE 163
Medicína a zdravotnické obory: Lékařská biologie
NAT předběžně schváleno
Biologie: Mikrobiologie NAT dokončeno/schváleno
Biologie: Molekulární biologie a genetika
NAT dokončeno/schváleno
Biologie: Parazitologie
NAT dokončeno/schváleno
Biologie: Virologie
NAT dokončeno/schváleno
1.6 Biology ZM ZOOLOGY SCIE 635
Biologie: Ekologie
NAT dokončeno/schváleno
Biologie: Evoluční biologie
NAT dokončeno/schváleno
Biologie: Parazitologie
NAT dokončeno/schváleno
Biologie: Protistologie
NAT dokončeno/schváleno
Biologie: Teoretická biologie
NAT dokončeno/schváleno
Biologie: Zoologie
NAT dokončeno/schváleno
1.7 Other Nat. RO MULTIDISCIPLINARY SCIENCES SCIE
Medicína a zdravotnické obory: Adiktologie
MED předběžně schváleno
Fyzika: Akustika NAT dokončeno/schváleno
Medicína a zdravotnické obory: Alergologie MED předběžně schváleno
Chemie: Analytická chemie
NAT dokončeno/schváleno
Učitelství a neučitelská pedagogika: Andragogika
SOC dokončeno/schváleno
Medicína a zdravotnické obory: Anesteziologie a resuscitace MED předběžně schváleno
Chemie: Anorganická chemie
NAT dokončeno/schváleno
Biologie: Antropologie a genetika člověka
NAT dokončeno/schváleno
Geologické a environmentální vědy: Aplikovaná geologie
NAT dokončeno/schváleno
Dějiny a archeologie: Archeologie
HUM dokončeno/schváleno
Fyzika: Astronomie a astrofyzika NAT dokončeno/schváleno
Biologie: Biofyzika NAT předběžně schváleno
Chemie: Biochemie
NAT dokončeno/schváleno
Biologie: Bioinformatika
NAT dokončeno/schváleno
Medicína a zdravotnické obory: Biomedicínská informatika
MED předběžně schváleno
Medicína a zdravotnické obory: Biomedicínská kinantropologie
MED výchozí návrh
Biologie: Botanika
NAT dokončeno/schváleno
Biologie: Buněčná biologie
NAT dokončeno/schváleno
Dějiny a archeologie: Dějiny
HUM dokončeno/schváleno
Vědy o umění a kultuře: Dějiny umění
HUM dokončeno/schváleno
Geografie: Demografie
NAT dokončeno/schváleno
Medicína a zdravotnické obory: Dermatovenerologie
MED předběžně schváleno
Učitelství a neučitelská pedagogika: Didaktika
SOC dokončeno/schváleno
Vědy o umění a kultuře: Divadelní věda
HUM dokončeno/schváleno
Biologie: Ekologie
NAT dokončeno/schváleno
Ekonomické obory: Ekonomické vědy
SOC dokončeno/schváleno
Medicína a zdravotnické obory: Endokrinologie, diabetologie a metabolismus MED předběžně schváleno
Geologické a environmentální vědy: Environmentální vědy
NAT dokončeno/schváleno
Vědy o umění a kultuře: Estetika
HUM dokončeno/schváleno
Dějiny a archeologie: Etnologie
HUM dokončeno/schváleno
Biologie: Evoluční biologie
NAT dokončeno/schváleno
Biologie: Experimentální biologie rostlin
NAT dokončeno/schváleno
Farmacie: Farmacie a farmakologie MED dokončeno/schváleno
Vědy o umění a kultuře: Filmová věda
HUM dokončeno/schváleno
Filosofie a náboženství: Filosofie a etika
HUM dokončeno/schváleno
Geografie: Fyzická geografie
NAT dokončeno/schváleno
Vysoce interdisciplinární obory: Fyzika atmosféry, meteorologie a klimatologie NAT dokončeno/schváleno
Fyzika: Fyzika kondenzovaných látek
NAT dokončeno/schváleno
Fyzika: Fyzika molekulárních a biologických struktur
NAT dokončeno/schváleno
Fyzika: Fyzika plazmatu
NAT dokončeno/schváleno
Fyzika: Fyzika povrchů a rozhraní
NAT dokončeno/schváleno
Fyzika: Fyzika Země a planet NAT dokončeno/schváleno
Chemie: Fyzikální chemie
NAT dokončeno/schváleno
Medicína a zdravotnické obory: Fyziologie MED předběžně schváleno
Biologie: Fyziologie živočichů
NAT dokončeno/schváleno
Medicína a zdravotnické obory: Gastroenterologie a hepatologie MED předběžně schváleno
Geologické a environmentální vědy: Geodynamika
NAT dokončeno/schváleno
Geologické a environmentální vědy: Geochemie a mineralogie
NAT dokončeno/schváleno
Geologické a environmentální vědy: Geologie
NAT dokončeno/schváleno
Medicína a zdravotnické obory: Geriatrie a gerontologie MED předběžně schváleno
Medicína a zdravotnické obory: Gynekologie a porodnictví MED předběžně schváleno
Medicína a zdravotnické obory: Hematologie MED předběžně schváleno
Vědy o umění a kultuře: Hudební věda
HUM dokončeno/schváleno
Medicína a zdravotnické obory: Chirurgie MED předběžně schváleno
Biologie: Imunologie NAT předběžně schváleno
Medicína a zdravotnické obory: Infekční, parazitární a tropické nemoci
MED předběžně schváleno
Mediální a komunikační studia: Informační věda a knihovnictví
SOC předběžně schváleno
Fyzika: Jaderná fyzika NAT dokončeno/schváleno
Medicína a zdravotnické obory: Jiné lékařské obory
MED předběžně schváleno
Filosofie a náboženství: Judaistika
HUM dokončeno/schváleno
Medicína a zdravotnické obory: Kardiochirurgie MED předběžně schváleno
Medicína a zdravotnické obory: Kardiologie MED předběžně schváleno
Geografie: Kartografie
NAT dokončeno/schváleno
Fyzika: Kvantová optika a optoelektronika
NAT dokončeno/schváleno
Medicína a zdravotnické obory: Lékařská etika MED předběžně schváleno
Lingvistika: Lingvistika
HUM dokončeno/schváleno
Literatura: Literatura
HUM dokončeno/schváleno
Chemie: Makromolekulární chemie
NAT dokončeno/schváleno
Vědy o umění a kultuře: Management a marketing umění
HUM dokončeno/schváleno
Učitelství a neučitelská pedagogika: Management vzdělávání
SOC dokončeno/schváleno
Matematika: Matematická analýza NAT dokončeno/schváleno
Informatika: Matematická lingvistika
NAT dokončeno/schváleno
Matematika: Matematické modelování a výpočtová matematika NAT dokončeno/schváleno
Mediální a komunikační studia: Mediální a komunikační studia
SOC dokončeno/schváleno
Biologie: Mikrobiologie NAT dokončeno/schváleno
Biologie: Molekulární biologie a genetika
NAT dokončeno/schváleno
Medicína a zdravotnické obory: Morfologické obory medicíny MED předběžně schváleno
Medicína a zdravotnické obory: Nefrologie MED předběžně schváleno
Medicína a zdravotnické obory: Neurovědy MED předběžně schváleno
Medicína a zdravotnické obory: Oftalmologie MED předběžně schváleno
Medicína a zdravotnické obory: Onkologie MED předběžně schváleno
Chemie: Organická chemie
NAT dokončeno/schváleno
Medicína a zdravotnické obory: Ortopedie a traumatologie MED předběžně schváleno
Medicína a zdravotnické obory: Ošetřovatelství
MED předběžně schváleno
Medicína a zdravotnické obory: Otorinolaryngologie MED předběžně schváleno
Geologické a environmentální vědy: Paleontologie a geobiologie
NAT dokončeno/schváleno
Biologie: Parazitologie
NAT dokončeno/schváleno
Medicína a zdravotnické obory: Patofyziologie
MED předběžně schváleno
Medicína a zdravotnické obory: Patologie MED předběžně schváleno
Učitelství a neučitelská pedagogika: Pedagogická psychologie
SOC dokončeno/schváleno
Učitelství a neučitelská pedagogika: Pedagogika
SOC dokončeno/schváleno
Medicína a zdravotnické obory: Pediatrie MED předběžně schváleno
Medicína a zdravotnické obory: Pneumologie MED předběžně schváleno
Politologie a teritoriální studia: Politické vědy
SOC dokončeno/schváleno
Matematika: Pravděpodobnost a matematická statistika
NAT dokončeno/schváleno
Právo: Právo
SOC předběžně schváleno
Biologie: Protistologie
NAT dokončeno/schváleno
Medicína a zdravotnické obory: Psychiatrie, sexuologie MED předběžně schváleno
Psychologie: Psychologie
SOC dokončeno/schváleno
Geografie: Regionální a politická geografie
NAT dokončeno/schváleno
Medicína a zdravotnické obory: Rehabilitační a sportovní medicína MED předběžně schváleno
Filosofie a náboženství: Religionistika
HUM dokončeno/schváleno
Medicína a zdravotnické obory: Revmatologie MED předběžně schváleno
Sociologie: Sociální a kulturní antropologie
SOC dokončeno/schváleno
Geografie: Sociální geografie
NAT dokončeno/schváleno
Vysoce interdisciplinární obory: Sociální práce HUM SOC MED dokončeno/schváleno
Sociologie: Sociologie
SOC dokončeno/schváleno
Informatika: Softwarové systémy
NAT dokončeno/schváleno
Medicína a zdravotnické obory: Soudní lékařství
MED předběžně schváleno
Učitelství a neučitelská pedagogika: Speciální pedagogika
SOC dokončeno/schváleno
Sociologie: Společensko-vědní kinantropologie
SOC výchozí návrh
Matematika: Strukturální matematika
NAT dokončeno/schváleno
Fyzika: Subjaderná fyzika NAT dokončeno/schváleno
Obory neakreditované na UK: Technologické, inženýrské a bezpečnostní obory [NEAKREDITUJEME]
TEC dokončeno/schváleno
Filosofie a náboženství: Teologie
HUM dokončeno/schváleno
Biologie: Teoretická biologie
NAT dokončeno/schváleno
Fyzika: Teoretická fyzika NAT dokončeno/schváleno
Informatika: Teoretická informatika
NAT dokončeno/schváleno
Politologie a teritoriální studia: Teritoriální studia SOC dokončeno/schváleno
Farmacie: Toxikologie MED předběžně schváleno
Medicína a zdravotnické obory: Urologie MED předběžně schváleno
Sociologie: Veřejná a sociální politika
SOC dokončeno/schváleno
Medicína a zdravotnické obory: Veřejné zdravotnictví, hygiena a epidemiologie, pracovní lékařství MED předběžně schváleno
Biologie: Virologie
NAT dokončeno/schváleno
Biologie: Vývojová biologie
NAT dokončeno/schváleno
Medicína a zdravotnické obory: Výživa a dietologie
MED předběžně schváleno
Medicína a zdravotnické obory: Zdravotnické právo
MED předběžně schváleno
Obory neakreditované na UK: Zemědělské a veterinární vědy [NEAKREDITUJEME]
AGR předběžně schváleno
Medicína a zdravotnické obory: Zobrazovací metody v lékařství MED předběžně schváleno
Biologie: Zoologie
NAT dokončeno/schváleno
Medicína a zdravotnické obory: Zubní lékařství MED předběžně schváleno
2.1 Civil Eng. FA CONSTRUCTION & BUILDING TECHNOLOGY SCIE 36 Obory neakreditované na UK: Technologické, inženýrské a bezpečnostní obory [NEAKREDITUJEME]
TEC dokončeno/schváleno
2.1 Civil Eng. IM ENGINEERING, CIVIL SCIE 52
Geologické a environmentální vědy: Aplikovaná geologie
NAT dokončeno/schváleno
Chemie: Biochemie
NAT dokončeno/schváleno
Obory neakreditované na UK: Technologické, inženýrské a bezpečnostní obory [NEAKREDITUJEME]
TEC dokončeno/schváleno
2.1 Civil Eng. YR TRANSPORTATION SCIENCE & TECHNOLOGY SCIE 5 Obory neakreditované na UK: Technologické, inženýrské a bezpečnostní obory [NEAKREDITUJEME]
TEC dokončeno/schváleno
2.10 Nano NS NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY SCIE 502
Biologie: Mikrobiologie NAT dokončeno/schváleno
Biologie: Molekulární biologie a genetika
NAT dokončeno/schváleno
Obory neakreditované na UK: Technologické, inženýrské a bezpečnostní obory [NEAKREDITUJEME]
TEC dokončeno/schváleno
Biologie: Virologie
NAT dokončeno/schváleno
2.11 Other Eng. IJ ENGINEERING, INDUSTRIAL SCIE 14 Obory neakreditované na UK: Technologické, inženýrské a bezpečnostní obory [NEAKREDITUJEME]
TEC dokončeno/schváleno
2.11 Other Eng. IK ENGINEERING, MANUFACTURING SCIE 25
Obory neakreditované na UK: Technologické, inženýrské a bezpečnostní obory [NEAKREDITUJEME]
TEC dokončeno/schváleno
Informatika: Teoretická informatika
NAT dokončeno/schváleno
2.11 Other Eng. IF ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY SCIE 79
Geologické a environmentální vědy: Aplikovaná geologie
NAT dokončeno/schváleno
Obory neakreditované na UK: Technologické, inženýrské a bezpečnostní obory [NEAKREDITUJEME]
TEC dokončeno/schváleno
Informatika: Teoretická informatika
NAT dokončeno/schváleno
2.11 Other Eng. JY FOOD SCIENCE & TECHNOLOGY SCIE 163
Chemie: Biochemie
NAT dokončeno/schváleno
Obory neakreditované na UK: Technologické, inženýrské a bezpečnostní obory [NEAKREDITUJEME]
TEC dokončeno/schváleno
2.11 Other Eng. UE IMAGING SCIENCE & PHOTOGRAPHIC TECHNOLOGY SCIE 56 Obory neakreditované na UK: Technologické, inženýrské a bezpečnostní obory [NEAKREDITUJEME]
TEC dokončeno/schváleno
2.11 Other Eng. OA INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION SCIE 436
Geologické a environmentální vědy: Aplikovaná geologie
NAT dokončeno/schváleno
Geologické a environmentální vědy: Geochemie a mineralogie
NAT dokončeno/schváleno
Geologické a environmentální vědy: Geologie
NAT dokončeno/schváleno
Obory neakreditované na UK: Technologické, inženýrské a bezpečnostní obory [NEAKREDITUJEME]
TEC dokončeno/schváleno
2.11 Other Eng. RA MICROSCOPY SCIE 98
Biologie: Mikrobiologie NAT dokončeno/schváleno
Biologie: Molekulární biologie a genetika
NAT dokončeno/schváleno
Biologie: Parazitologie
NAT dokončeno/schváleno
Obory neakreditované na UK: Technologické, inženýrské a bezpečnostní obory [NEAKREDITUJEME]
TEC dokončeno/schváleno
Biologie: Virologie
NAT dokončeno/schváleno
2.11 Other Eng. XQ SPECTROSCOPY SCIE 575
Chemie: Anorganická chemie
NAT dokončeno/schváleno
Geologické a environmentální vědy: Geochemie a mineralogie
NAT dokončeno/schváleno
Chemie: Organická chemie
NAT dokončeno/schváleno
Obory neakreditované na UK: Technologické, inženýrské a bezpečnostní obory [NEAKREDITUJEME]
TEC dokončeno/schváleno
2.2 Elect./Inf.Eng. AC AUTOMATION & CONTROL SYSTEMS SCIE 73 Obory neakreditované na UK: Technologické, inženýrské a bezpečnostní obory [NEAKREDITUJEME]
TEC dokončeno/schváleno
2.2 Elect./Inf.Eng. EU COMMUNICATION SSCI 79
Mediální a komunikační studia: Mediální a komunikační studia
SOC dokončeno/schváleno
Informatika: Softwarové systémy
NAT dokončeno/schváleno
2.2 Elect./Inf.Eng. ES COMP. SC., HARDWARE & ARCHITECTURE SCIE 68
Obory neakreditované na UK: Technologické, inženýrské a bezpečnostní obory [NEAKREDITUJEME]
TEC dokončeno/schváleno
Informatika: Teoretická informatika
NAT dokončeno/schváleno
2.2 Elect./Inf.Eng. IQ ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC SCIE 444
Chemie: Biochemie
NAT dokončeno/schváleno
Informatika: Softwarové systémy
NAT dokončeno/schváleno
Obory neakreditované na UK: Technologické, inženýrské a bezpečnostní obory [NEAKREDITUJEME]
TEC dokončeno/schváleno
Informatika: Teoretická informatika
NAT dokončeno/schváleno
2.2 Elect./Inf.Eng. RB ROBOTICS SCIE 28
Informatika: Softwarové systémy
NAT dokončeno/schváleno
Obory neakreditované na UK: Technologické, inženýrské a bezpečnostní obory [NEAKREDITUJEME]
TEC dokončeno/schváleno
2.2 Elect./Inf.Eng. YE TELECOMMUNICATIONS SCIE 45 Obory neakreditované na UK: Technologické, inženýrské a bezpečnostní obory [NEAKREDITUJEME]
TEC dokončeno/schváleno
2.3 Mech.Eng. AI ENGINEERING, AEROSPACE SCIE 66 Obory neakreditované na UK: Technologické, inženýrské a bezpečnostní obory [NEAKREDITUJEME]
TEC dokončeno/schváleno
2.3 Mech.Eng. IU ENGINEERING, MECHANICAL SCIE 68
Geologické a environmentální vědy: Aplikovaná geologie
NAT dokončeno/schváleno
Obory neakreditované na UK: Technologické, inženýrské a bezpečnostní obory [NEAKREDITUJEME]
TEC dokončeno/schváleno
2.3 Mech.Eng. PU MECHANICS SCIE 278
Geologické a environmentální vědy: Aplikovaná geologie
NAT dokončeno/schváleno
Matematika: Matematické modelování a výpočtová matematika NAT dokončeno/schváleno
2.3 Mech.Eng. RY NUCLEAR SCIENCE & TECHNOLOGY SCIE 484
Geologické a environmentální vědy: Aplikovaná geologie
NAT dokončeno/schváleno
Geologické a environmentální vědy: Environmentální vědy
NAT dokončeno/schváleno
Geologické a environmentální vědy: Geochemie a mineralogie
NAT dokončeno/schváleno
Obory neakreditované na UK: Technologické, inženýrské a bezpečnostní obory [NEAKREDITUJEME]
TEC dokončeno/schváleno
2.3 Mech.Eng. DT THERMODYNAMICS SCIE 86 Matematika: Matematické modelování a výpočtová matematika NAT dokončeno/schváleno
2.4 Chem.Eng. II ENGINEERING, CHEMICAL SCIE 121
Chemie: Biochemie
NAT dokončeno/schváleno
Chemie: Fyzikální chemie
NAT dokončeno/schváleno
Obory neakreditované na UK: Technologické, inženýrské a bezpečnostní obory [NEAKREDITUJEME]
TEC dokončeno/schváleno
2.5 Mater.Eng. PK MATERIALS SCIENCE, CERAMICS SCIE 82 Obory neakreditované na UK: Technologické, inženýrské a bezpečnostní obory [NEAKREDITUJEME]
TEC dokončeno/schváleno
2.5 Mater.Eng. QG MATERIALS SCIENCE, COATINGS & FILMS SCIE 294 Obory neakreditované na UK: Technologické, inženýrské a bezpečnostní obory [NEAKREDITUJEME]
TEC dokončeno/schváleno
2.5 Mater.Eng. QH MATERIALS SCIENCE, COMPOSITES SCIE 36 Obory neakreditované na UK: Technologické, inženýrské a bezpečnostní obory [NEAKREDITUJEME]
TEC dokončeno/schváleno
2.5 Mater.Eng. QF MATERIALS SCIENCE, CHARACTERIZATION & TESTING SCIE 90 Obory neakreditované na UK: Technologické, inženýrské a bezpečnostní obory [NEAKREDITUJEME]
TEC dokončeno/schváleno
2.5 Mater.Eng. PM MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY SCIE 2442
Chemie: Anorganická chemie
NAT dokončeno/schváleno
Geologické a environmentální vědy: Aplikovaná geologie
NAT dokončeno/schváleno
Geologické a environmentální vědy: Geodynamika
NAT dokončeno/schváleno
Geologické a environmentální vědy: Geochemie a mineralogie
NAT dokončeno/schváleno
Obory neakreditované na UK: Technologické, inženýrské a bezpečnostní obory [NEAKREDITUJEME]
TEC dokončeno/schváleno
2.5 Mater.Eng. PJ MATERIALS SCIENCE, PAPER & WOOD SCIE 2 Obory neakreditované na UK: Technologické, inženýrské a bezpečnostní obory [NEAKREDITUJEME]
TEC dokončeno/schváleno
2.5 Mater.Eng. QJ MATERIALS SCIENCE, TEXTILES SCIE 17 Obory neakreditované na UK: Technologické, inženýrské a bezpečnostní obory [NEAKREDITUJEME]
TEC dokončeno/schváleno
2.5 Mater.Eng. PZ METALLURGY & METALLURGICAL ENGINEERING SCIE 872 Obory neakreditované na UK: Technologické, inženýrské a bezpečnostní obory [NEAKREDITUJEME]
TEC dokončeno/schváleno
2.6 Med.Eng. CT CELL & TISSUE ENGINEERING SCIE Obory neakreditované na UK: Technologické, inženýrské a bezpečnostní obory [NEAKREDITUJEME]
TEC dokončeno/schváleno
2.6 Med.Eng. IG ENGINEERING, BIOMEDICAL SCIE 521
Chemie: Biochemie
NAT dokončeno/schváleno
Obory neakreditované na UK: Technologické, inženýrské a bezpečnostní obory [NEAKREDITUJEME]
TEC dokončeno/schváleno
2.6 Med.Eng. PW MEDICAL LABORATORY TECHNOLOGY SCIE 343 Obory neakreditované na UK: Technologické, inženýrské a bezpečnostní obory [NEAKREDITUJEME]
TEC dokončeno/schváleno
2.7 Envir.Eng. ID ENERGY & FUELS SCIE 77
Geologické a environmentální vědy: Aplikovaná geologie
NAT dokončeno/schváleno
Ekonomické obory: Ekonomické vědy
SOC dokončeno/schváleno
Geologické a environmentální vědy: Environmentální vědy
NAT dokončeno/schváleno
Geologické a environmentální vědy: Geochemie a mineralogie
NAT dokončeno/schváleno
Geologické a environmentální vědy: Geologie
NAT dokončeno/schváleno
Obory neakreditované na UK: Technologické, inženýrské a bezpečnostní obory [NEAKREDITUJEME]
TEC dokončeno/schváleno
2.7 Envir.Eng. IH ENGINEERING, ENVIRONMENTAL SCIE 159
Chemie: Biochemie
NAT dokončeno/schváleno
Geologické a environmentální vědy: Environmentální vědy
NAT dokončeno/schváleno
Obory neakreditované na UK: Technologické, inženýrské a bezpečnostní obory [NEAKREDITUJEME]
TEC dokončeno/schváleno
2.7 Envir.Eng. IX ENGINEERING, GEOLOGICAL SCIE 94
Geologické a environmentální vědy: Aplikovaná geologie
NAT dokončeno/schváleno
Obory neakreditované na UK: Technologické, inženýrské a bezpečnostní obory [NEAKREDITUJEME]
TEC dokončeno/schváleno
2.7 Envir.Eng. IL ENGINEERING, MARINE SCIE 0 Obory neakreditované na UK: Technologické, inženýrské a bezpečnostní obory [NEAKREDITUJEME]
TEC dokončeno/schváleno
2.7 Envir.Eng. IO ENGINEERING, OCEAN SCIE 0 Obory neakreditované na UK: Technologické, inženýrské a bezpečnostní obory [NEAKREDITUJEME]
TEC dokončeno/schváleno
2.7 Envir.Eng. IP ENGINEERING, PETROLEUM SCIE 1 Obory neakreditované na UK: Technologické, inženýrské a bezpečnostní obory [NEAKREDITUJEME]
TEC dokončeno/schváleno
2.7 Envir.Eng. ZQ MINING & MINERAL PROCESSING SCIE 68
Geologické a environmentální vědy: Aplikovaná geologie
NAT dokončeno/schváleno
Geologické a environmentální vědy: Geochemie a mineralogie
NAT dokončeno/schváleno
Geologické a environmentální vědy: Geologie
NAT dokončeno/schváleno
Obory neakreditované na UK: Technologické, inženýrské a bezpečnostní obory [NEAKREDITUJEME]
TEC dokončeno/schváleno
2.7 Envir.Eng. SR REMOTE SENSING SCIE 45
Geologické a environmentální vědy: Aplikovaná geologie
NAT dokončeno/schváleno
Geologické a environmentální vědy: Environmentální vědy
NAT dokončeno/schváleno
Biologie: Experimentální biologie rostlin
NAT dokončeno/schváleno
Geografie: Fyzická geografie
NAT dokončeno/schváleno
Geologické a environmentální vědy: Geodynamika
NAT dokončeno/schváleno
Geologické a environmentální vědy: Geochemie a mineralogie
NAT dokončeno/schváleno
Geologické a environmentální vědy: Geologie
NAT dokončeno/schváleno
Obory neakreditované na UK: Technologické, inženýrské a bezpečnostní obory [NEAKREDITUJEME]
TEC dokončeno/schváleno
2.8 Envir.Biotech. DB BIOTECHNOLOGY & APPLIED MICROBIOLOGY SCIE 745
Chemie: Biochemie
NAT dokončeno/schváleno
Geologické a environmentální vědy: Environmentální vědy
NAT dokončeno/schváleno
Biologie: Mikrobiologie NAT dokončeno/schváleno
Biologie: Molekulární biologie a genetika
NAT dokončeno/schváleno
Obory neakreditované na UK: Technologické, inženýrské a bezpečnostní obory [NEAKREDITUJEME]
TEC dokončeno/schváleno
Biologie: Virologie
NAT dokončeno/schváleno
2.9 Indust.Biotech. QE MATERIALS SCIENCE, BIOMATERIALS SCIE 132 Obory neakreditované na UK: Technologické, inženýrské a bezpečnostní obory [NEAKREDITUJEME]
TEC dokončeno/schváleno
3.1 Basic Med. AY ANATOMY & MORPHOLOGY SCIE 224
Chemie: Biochemie
NAT dokončeno/schváleno
Medicína a zdravotnické obory: Morfologické obory medicíny MED předběžně schváleno
Biologie: Zoologie
NAT dokončeno/schváleno
3.1 Basic Med. DX CHEMISTRY, MEDICINAL SCIE 604
Chemie: Anorganická chemie
NAT dokončeno/schváleno
Chemie: Biochemie
NAT dokončeno/schváleno
Chemie: Organická chemie
NAT dokončeno/schváleno
3.1 Basic Med. NI IMMUNOLOGY SCIE 1227
Biologie: Imunologie NAT předběžně schváleno
Biologie: Mikrobiologie NAT dokončeno/schváleno
Biologie: Molekulární biologie a genetika
NAT dokončeno/schváleno
Biologie: Parazitologie
NAT dokončeno/schváleno
Biologie: Virologie
NAT dokončeno/schváleno
3.1 Basic Med. QA MEDICINE, RESEARCH & EXPERIMENTAL SCIE 960
Medicína a zdravotnické obory: Alergologie MED předběžně schváleno
Medicína a zdravotnické obory: Anesteziologie a resuscitace MED předběžně schváleno
Chemie: Biochemie
NAT dokončeno/schváleno
Medicína a zdravotnické obory: Biomedicínská informatika
MED předběžně schváleno
Biologie: Buněčná biologie
NAT dokončeno/schváleno
Medicína a zdravotnické obory: Endokrinologie, diabetologie a metabolismus MED předběžně schváleno
Farmacie: Farmacie a farmakologie MED dokončeno/schváleno
Biologie: Fyziologie živočichů
NAT dokončeno/schváleno
Medicína a zdravotnické obory: Gastroenterologie a hepatologie MED předběžně schváleno
Medicína a zdravotnické obory: Geriatrie a gerontologie MED předběžně schváleno
Medicína a zdravotnické obory: Gynekologie a porodnictví MED předběžně schváleno
Medicína a zdravotnické obory: Hematologie MED předběžně schváleno
Medicína a zdravotnické obory: Chirurgie MED předběžně schváleno
Biologie: Imunologie NAT předběžně schváleno
Medicína a zdravotnické obory: Infekční, parazitární a tropické nemoci
MED předběžně schváleno
Medicína a zdravotnické obory: Jiné lékařské obory
MED předběžně schváleno
Medicína a zdravotnické obory: Kardiochirurgie MED předběžně schváleno
Medicína a zdravotnické obory: Kardiologie MED předběžně schváleno
Biologie: Mikrobiologie NAT dokončeno/schváleno
Biologie: Molekulární biologie a genetika
NAT dokončeno/schváleno
Medicína a zdravotnické obory: Morfologické obory medicíny MED předběžně schváleno
Medicína a zdravotnické obory: Nefrologie MED předběžně schváleno
Medicína a zdravotnické obory: Neurovědy MED předběžně schváleno
Medicína a zdravotnické obory: Oftalmologie MED předběžně schváleno
Medicína a zdravotnické obory: Onkologie MED předběžně schváleno
Medicína a zdravotnické obory: Ortopedie a traumatologie MED předběžně schváleno
Medicína a zdravotnické obory: Otorinolaryngologie MED předběžně schváleno
Medicína a zdravotnické obory: Pneumologie MED předběžně schváleno
Medicína a zdravotnické obory: Revmatologie MED předběžně schváleno
Farmacie: Toxikologie MED předběžně schváleno
Medicína a zdravotnické obory: Urologie MED předběžně schváleno
Medicína a zdravotnické obory: Veřejné zdravotnictví, hygiena a epidemiologie, pracovní lékařství MED předběžně schváleno
Biologie: Virologie
NAT dokončeno/schváleno
Medicína a zdravotnické obory: Výživa a dietologie
MED předběžně schváleno
Medicína a zdravotnické obory: Zobrazovací metody v lékařství MED předběžně schváleno
Medicína a zdravotnické obory: Zubní lékařství MED předběžně schváleno
3.1 Basic Med. RU NEUROSCIENCES SCIE 3123
Biologie: Fyziologie živočichů
NAT dokončeno/schváleno
Medicína a zdravotnické obory: Neurovědy MED předběžně schváleno
3.1 Basic Med. TM PATHOLOGY SCIE 1019
Medicína a zdravotnické obory: Patofyziologie
MED předběžně schváleno
Medicína a zdravotnické obory: Patologie MED předběžně schváleno
3.1 Basic Med. TU PHARMACOLOGY & PHARMACY SCIE 1789
Farmacie: Farmacie a farmakologie MED dokončeno/schváleno
Biologie: Fyziologie živočichů
NAT dokončeno/schváleno
Biologie: Parazitologie
NAT dokončeno/schváleno
3.1 Basic Med. UM PHYSIOLOGY SCIE 2296
Medicína a zdravotnické obory: Fyziologie MED předběžně schváleno
Biologie: Fyziologie živočichů
NAT dokončeno/schváleno
Biologie: Mikrobiologie NAT dokončeno/schváleno
Biologie: Molekulární biologie a genetika
NAT dokončeno/schváleno
Medicína a zdravotnické obory: Patofyziologie
MED předběžně schváleno
Biologie: Virologie
NAT dokončeno/schváleno
3.1 Basic Med. EQ PSYCHOLOGY, CLINICAL SSCI 98 Psychologie: Psychologie
SOC dokončeno/schváleno
3.1 Basic Med. YO TOXICOLOGY SCIE 695
Geologické a environmentální vědy: Environmentální vědy
NAT dokončeno/schváleno
Farmacie: Toxikologie MED předběžně schváleno
Medicína a zdravotnické obory: Veřejné zdravotnictví, hygiena a epidemiologie, pracovní lékařství MED předběžně schváleno
3.2 Clin.Med. AQ ALLERGY SCIE 120 Medicína a zdravotnické obory: Alergologie MED předběžně schváleno
3.2 Clin.Med. AZ ANDROLOGY SCIE 25 Medicína a zdravotnické obory: Urologie MED předběžně schváleno
3.2 Clin.Med. BA ANESTHESIOLOGY SCIE 54 Medicína a zdravotnické obory: Anesteziologie a resuscitace MED předběžně schváleno
3.2 Clin.Med. CL AUDIOLOGY & SPEECH-LANGUAGE PATHOLOGY SCIE Medicína a zdravotnické obory: Otorinolaryngologie MED předběžně schváleno
3.2 Clin.Med. DQ CARDIAC & CARDIOVASCULAR SYSTEMS SCIE 1186
Medicína a zdravotnické obory: Kardiochirurgie MED předběžně schváleno
Medicína a zdravotnické obory: Kardiologie MED předběžně schváleno
3.2 Clin.Med. RT CLINICAL NEUROLOGY SCIE 1888
Chemie: Biochemie
NAT dokončeno/schváleno
Medicína a zdravotnické obory: Neurovědy MED předběžně schváleno
3.2 Clin.Med. DS CRITICAL CARE MEDICINE SCIE 305 Medicína a zdravotnické obory: Anesteziologie a resuscitace MED předběžně schváleno
3.2 Clin.Med. FY DENTISTRY, ORAL SURGERY & MEDICINE SCIE 154 Medicína a zdravotnické obory: Zubní lékařství MED předběžně schváleno
3.2 Clin.Med. GA DERMATOLOGY SCIE 561 Medicína a zdravotnické obory: Dermatovenerologie
MED předběžně schváleno
3.2 Clin.Med. FF EMERGENCY MEDICINE SCIE 59 Medicína a zdravotnické obory: Chirurgie MED předběžně schváleno
3.2 Clin.Med. IA ENDOCRINOLOGY & METABOLISM SCIE 1899
Chemie: Biochemie
NAT dokončeno/schváleno
Medicína a zdravotnické obory: Endokrinologie, diabetologie a metabolismus MED předběžně schváleno
3.2 Clin.Med. KI GASTROENTEROLOGY & HEPATOLOGY SCIE 634
Medicína a zdravotnické obory: Gastroenterologie a hepatologie MED předběžně schváleno
Biologie: Virologie
NAT dokončeno/schváleno
3.2 Clin.Med. LI GERIATRICS & GERONTOLOGY SCIE 136
Chemie: Biochemie
NAT dokončeno/schváleno
Medicína a zdravotnické obory: Geriatrie a gerontologie MED předběžně schváleno
3.2 Clin.Med. LJ GERONTOLOGY SSCI 43 Medicína a zdravotnické obory: Geriatrie a gerontologie MED předběžně schváleno
3.2 Clin.Med. MA HEMATOLOGY SCIE 1691
Medicína a zdravotnické obory: Hematologie MED předběžně schváleno
Biologie: Virologie
NAT dokončeno/schváleno
3.2 Clin.Med. OI INTEGRATIVE & COMPLEMENTARY MEDICINE SCIE 24 Medicína a zdravotnické obory: Jiné lékařské obory
MED předběžně schváleno
3.2 Clin.Med. PY MEDICINE, GENERAL & INTERNAL SCIE 616
Medicína a zdravotnické obory: Kardiologie MED předběžně schváleno
Medicína a zdravotnické obory: Soudní lékařství
MED předběžně schváleno
3.2 Clin.Med. RX NEUROIMAGING SCIE 47 Medicína a zdravotnické obory: Zobrazovací metody v lékařství MED předběžně schváleno
3.2 Clin.Med. SD OBSTETRICS & GYNECOLOGY SCIE 693
Medicína a zdravotnické obory: Gynekologie a porodnictví MED předběžně schváleno
Biologie: Virologie
NAT dokončeno/schváleno
3.2 Clin.Med. DM ONCOLOGY SCIE 2950
Medicína a zdravotnické obory: Gynekologie a porodnictví MED předběžně schváleno
Biologie: Mikrobiologie NAT dokončeno/schváleno
Biologie: Molekulární biologie a genetika
NAT dokončeno/schváleno
Medicína a zdravotnické obory: Onkologie MED předběžně schváleno
Biologie: Virologie
NAT dokončeno/schváleno
3.2 Clin.Med. SU OPHTHALMOLOGY SCIE 224 Medicína a zdravotnické obory: Oftalmologie MED předběžně schváleno
3.2 Clin.Med. TC ORTHOPEDICS SCIE 394 Medicína a zdravotnické obory: Ortopedie a traumatologie MED předběžně schváleno
3.2 Clin.Med. TD OTORHINOLARYNGOLOGY SCIE 136 Medicína a zdravotnické obory: Otorinolaryngologie MED předběžně schváleno
3.2 Clin.Med. TQ PEDIATRICS SCIE 634 Medicína a zdravotnické obory: Pediatrie MED předběžně schváleno
3.2 Clin.Med. ZD PERIPHERAL VASCULAR DISEASE SCIE 1072 Medicína a zdravotnické obory: Kardiologie MED předběžně schváleno
3.2 Clin.Med. VE PSYCHIATRY SCIE/SSCI 801 Medicína a zdravotnické obory: Psychiatrie, sexuologie MED předběžně schváleno
3.2 Clin.Med. VY RADIOLOGY, NUCLEAR MEDICINE & MEDICAL IMAGING SCIE 624 Medicína a zdravotnické obory: Zobrazovací metody v lékařství MED předběžně schváleno
3.2 Clin.Med. WE RESPIRATORY SYSTEM SCIE 374
Medicína a zdravotnické obory: Pneumologie MED předběžně schváleno
Medicína a zdravotnické obory: Veřejné zdravotnictví, hygiena a epidemiologie, pracovní lékařství MED předběžně schváleno
3.2 Clin.Med. WH RHEUMATOLOGY SCIE 525 Medicína a zdravotnické obory: Revmatologie MED předběžně schváleno
3.2 Clin.Med. YA SURGERY SCIE 1743 Medicína a zdravotnické obory: Chirurgie MED předběžně schváleno
3.2 Clin.Med. YP TRANSPLANTATION SCIE 609
Medicína a zdravotnické obory: Chirurgie MED předběžně schváleno
Biologie: Virologie
NAT dokončeno/schváleno
3.2 Clin.Med. ZA UROLOGY & NEPHROLOGY SCIE 971
Medicína a zdravotnické obory: Nefrologie MED předběžně schváleno
Medicína a zdravotnické obory: Urologie MED předběžně schváleno
3.3 Health Sc. HL HEALTH CARE SCIENCES & SERVICES SCIE 141
Medicína a zdravotnické obory: Soudní lékařství
MED předběžně schváleno
Medicína a zdravotnické obory: Veřejné zdravotnictví, hygiena a epidemiologie, pracovní lékařství MED předběžně schváleno
3.3 Health Sc. LQ HEALTH POLICY & SERVICES SSCI 92
Medicína a zdravotnické obory: Soudní lékařství
MED předběžně schváleno
Medicína a zdravotnické obory: Veřejné zdravotnictví, hygiena a epidemiologie, pracovní lékařství MED předběžně schváleno
3.3 Health Sc. NN INFECTIOUS DISEASES SCIE 273
Medicína a zdravotnické obory: Infekční, parazitární a tropické nemoci
MED předběžně schváleno
Biologie: Mikrobiologie NAT dokončeno/schváleno
Biologie: Molekulární biologie a genetika
NAT dokončeno/schváleno
Biologie: Parazitologie
NAT dokončeno/schváleno
Biologie: Virologie
NAT dokončeno/schváleno
3.3 Health Sc. OO MEDICAL ETHICS SCIE 3 Medicína a zdravotnické obory: Lékařská etika MED předběžně schváleno
3.3 Health Sc. PT MEDICAL INFORMATICS SCIE 95 Medicína a zdravotnické obory: Biomedicínská informatika
MED předběžně schváleno
3.3 Health Sc. OP MEDICINE, LEGAL SCIE 103 Medicína a zdravotnické obory: Zdravotnické právo
MED předběžně schváleno
3.3 Health Sc. RZ NURSING SCIE/SSCI 14 Medicína a zdravotnické obory: Ošetřovatelství
MED předběžně schváleno
3.3 Health Sc. SA NUTRITION & DIETETICS SCIE 363 Medicína a zdravotnické obory: Výživa a dietologie
MED předběžně schváleno
3.3 Health Sc. TI PARASITOLOGY SCIE 406
Medicína a zdravotnické obory: Infekční, parazitární a tropické nemoci
MED předběžně schváleno
Biologie: Parazitologie
NAT dokončeno/schváleno
Biologie: Protistologie
NAT dokončeno/schváleno
3.3 Health Sc. ML PRIMARY HEALTH CARE SCIE Medicína a zdravotnické obory: Veřejné zdravotnictví, hygiena a epidemiologie, pracovní lékařství MED předběžně schváleno
3.3 Health Sc. VP PSYCHOLOGY, PSYCHOANALYSIS SSCI 2 Psychologie: Psychologie
SOC dokončeno/schváleno
3.3 Health Sc. NE PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH SCIE/SSCI 493
Geologické a environmentální vědy: Environmentální vědy
NAT dokončeno/schváleno
Medicína a zdravotnické obory: Veřejné zdravotnictví, hygiena a epidemiologie, pracovní lékařství MED předběžně schváleno
3.3 Health Sc. WC REHABILITATION SCIE/SSCI 102
Medicína a zdravotnické obory: Biomedicínská kinantropologie
MED výchozí návrh
Medicína a zdravotnické obory: Rehabilitační a sportovní medicína MED předběžně schváleno
3.3 Health Sc. WV SOCIAL SCIENCES, BIOMEDICAL SCIE 19 Medicína a zdravotnické obory: Veřejné zdravotnictví, hygiena a epidemiologie, pracovní lékařství MED předběžně schváleno
3.3 Health Sc. XW SPORT SCIENCES SCIE 161
Medicína a zdravotnické obory: Biomedicínská kinantropologie
MED výchozí návrh
Sociologie: Společensko-vědní kinantropologie
SOC výchozí návrh
3.3 Health Sc. GM SUBSTANCE ABUSE SCIE/SSCI 70 Medicína a zdravotnické obory: Adiktologie
MED předběžně schváleno
3.3 Health Sc. YU TROPICAL MEDICINE SCIE 62
Medicína a zdravotnické obory: Infekční, parazitární a tropické nemoci
MED předběžně schváleno
Biologie: Parazitologie
NAT dokončeno/schváleno
Biologie: Virologie
NAT dokončeno/schváleno
4.1 Agriculture AH AGRICULTURE, MULTIDISCIPLINARY SCIE 28
Chemie: Biochemie
NAT dokončeno/schváleno
Geologické a environmentální vědy: Environmentální vědy
NAT dokončeno/schváleno
Biologie: Mikrobiologie NAT dokončeno/schváleno
Biologie: Molekulární biologie a genetika
NAT dokončeno/schváleno
Obory neakreditované na UK: Zemědělské a veterinární vědy [NEAKREDITUJEME]
AGR dokončeno/schváleno
4.1 Agriculture AM AGRONOMY SCIE 85
Chemie: Biochemie
NAT dokončeno/schváleno
Biologie: Experimentální biologie rostlin
NAT dokončeno/schváleno
Biologie: Mikrobiologie NAT dokončeno/schváleno
Biologie: Molekulární biologie a genetika
NAT dokončeno/schváleno
Obory neakreditované na UK: Zemědělské a veterinární vědy [NEAKREDITUJEME]
AGR dokončeno/schváleno
4.1 Agriculture JU FISHERIES SCIE 38
Geologické a environmentální vědy: Environmentální vědy
NAT dokončeno/schváleno
Obory neakreditované na UK: Zemědělské a veterinární vědy [NEAKREDITUJEME]
AGR dokončeno/schváleno
Biologie: Zoologie
NAT dokončeno/schváleno
4.1 Agriculture KA FORESTRY SCIE 71
Chemie: Biochemie
NAT dokončeno/schváleno
Biologie: Botanika
NAT dokončeno/schváleno
Geologické a environmentální vědy: Environmentální vědy
NAT dokončeno/schváleno
Biologie: Experimentální biologie rostlin
NAT dokončeno/schváleno
Geografie: Fyzická geografie
NAT dokončeno/schváleno
Geologické a environmentální vědy: Geochemie a mineralogie
NAT dokončeno/schváleno
Geologické a environmentální vědy: Paleontologie a geobiologie
NAT dokončeno/schváleno
Obory neakreditované na UK: Zemědělské a veterinární vědy [NEAKREDITUJEME]
AGR dokončeno/schváleno
4.1 Agriculture MU HORTICULTURE SCIE 7 Obory neakreditované na UK: Zemědělské a veterinární vědy [NEAKREDITUJEME]
AGR dokončeno/schváleno
4.1 Agriculture XE SOIL SCIENCE SCIE 113
Geologické a environmentální vědy: Aplikovaná geologie
NAT dokončeno/schváleno
Geologické a environmentální vědy: Environmentální vědy
NAT dokončeno/schváleno
Biologie: Experimentální biologie rostlin
NAT dokončeno/schváleno
Geografie: Fyzická geografie
NAT dokončeno/schváleno
Geologické a environmentální vědy: Geochemie a mineralogie
NAT dokončeno/schváleno
Geologické a environmentální vědy: Geologie
NAT dokončeno/schváleno
Obory neakreditované na UK: Zemědělské a veterinární vědy [NEAKREDITUJEME]
AGR dokončeno/schváleno
Biologie: Zoologie
NAT dokončeno/schváleno
4.2 Animal&Dairy AD AGRICULTURE, DAIRY & ANIMAL SCIENCE SCIE 71
Chemie: Biochemie
NAT dokončeno/schváleno
Obory neakreditované na UK: Zemědělské a veterinární vědy [NEAKREDITUJEME]
AGR dokončeno/schváleno
4.3 Veter.Sc. ZC VETERINARY SCIENCES SCIE 275
Biologie: Parazitologie
NAT dokončeno/schváleno
Biologie: Virologie
NAT dokončeno/schváleno
Obory neakreditované na UK: Zemědělské a veterinární vědy [NEAKREDITUJEME]
AGR dokončeno/schváleno
Biologie: Zoologie
NAT dokončeno/schváleno
4.5 Other Agri. AF AGRICULTURAL ECONOMICS & POLICY SCIE 15
Ekonomické obory: Ekonomické vědy
SOC dokončeno/schváleno
Obory neakreditované na UK: Zemědělské a veterinární vědy [NEAKREDITUJEME]
AGR dokončeno/schváleno
4.5 Other Agri. AE AGRICULTURAL ENGINEERING SCIE 7
Geologické a environmentální vědy: Environmentální vědy
NAT dokončeno/schváleno
Obory neakreditované na UK: Zemědělské a veterinární vědy [NEAKREDITUJEME]
AGR dokončeno/schváleno
5.1 Psychology CN BEHAVIORAL SCIENCES SCIE 281
Biologie: Ekologie
NAT dokončeno/schváleno
Geologické a environmentální vědy: Environmentální vědy
NAT dokončeno/schváleno
Biologie: Fyziologie živočichů
NAT dokončeno/schváleno
Psychologie: Psychologie
SOC dokončeno/schváleno
Biologie: Zoologie
NAT dokončeno/schváleno
5.1 Psychology JI ERGONOMICS SSCI 14 Psychologie: Psychologie
SOC dokončeno/schváleno
5.1 Psychology VI PSYCHOLOGY SCIE 144 Psychologie: Psychologie
SOC dokončeno/schváleno
5.1 Psychology NQ PSYCHOLOGY, APPLIED SSCI 15 Psychologie: Psychologie
SOC dokončeno/schváleno
5.1 Psychology BV PSYCHOLOGY, BIOLOGICAL SSCI 77
Psychologie: Psychologie
SOC dokončeno/schváleno
Biologie: Teoretická biologie
NAT dokončeno/schváleno
5.1 Psychology MY PSYCHOLOGY, DEVELOPMENTAL SSCI 21 Psychologie: Psychologie
SOC dokončeno/schváleno
5.1 Psychology HI PSYCHOLOGY, EDUCATIONAL SSCI 22 Psychologie: Psychologie
SOC dokončeno/schváleno
5.1 Psychology VX PSYCHOLOGY, EXPERIMENTAL SSCI 86 Psychologie: Psychologie
SOC dokončeno/schváleno
5.1 Psychology VS PSYCHOLOGY, MATHEMATICAL SSCI 1 Psychologie: Psychologie
SOC dokončeno/schváleno
5.1 Psychology VJ PSYCHOLOGY, MULTIDISCIPLINARY SSCI 495 Psychologie: Psychologie
SOC dokončeno/schváleno
5.1 Psychology WQ PSYCHOLOGY, SOCIAL SSCI 0 Psychologie: Psychologie
SOC dokončeno/schváleno
5.2 Econ.&Busi DI BUSINESS SSCI 41 Ekonomické obory: Ekonomické vědy
SOC dokončeno/schváleno
5.2 Econ.&Busi DK BUSINESS, FINANCE SSCI 299 Ekonomické obory: Ekonomické vědy
SOC dokončeno/schváleno
5.2 Econ.&Busi GY ECONOMICS SSCI 1132 Ekonomické obory: Ekonomické vědy
SOC dokončeno/schváleno
5.2 Econ.&Busi NM INDUSTRIAL RELATIONS & LABOR SSCI 9 Ekonomické obory: Ekonomické vědy
SOC dokončeno/schváleno
5.2 Econ.&Busi PC MANAGEMENT SSCI 74
Ekonomické obory: Ekonomické vědy
SOC dokončeno/schváleno
Vědy o umění a kultuře: Management a marketing umění
HUM dokončeno/schváleno
5.2 Econ.&Busi PE OPERATIONS RESEARCH & MANAGEMENT SCIENCE SCIE 152
Ekonomické obory: Ekonomické vědy
SOC dokončeno/schváleno
Matematika: Pravděpodobnost a matematická statistika
NAT dokončeno/schváleno
Informatika: Teoretická informatika
NAT dokončeno/schváleno
5.3 Education HA EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH SSCI 352
Učitelství a neučitelská pedagogika: Andragogika
SOC dokončeno/schváleno
Učitelství a neučitelská pedagogika: Management vzdělávání
SOC dokončeno/schváleno
Učitelství a neučitelská pedagogika: Pedagogická psychologie
SOC dokončeno/schváleno
Učitelství a neučitelská pedagogika: Pedagogika
SOC dokončeno/schváleno
Informatika: Softwarové systémy
NAT dokončeno/schváleno
Učitelství a neučitelská pedagogika: Speciální pedagogika
SOC dokončeno/schváleno
5.3 Education HB EDUCATION, SCIENTIFIC DISCIPLINES SCIE 120 Učitelství a neučitelská pedagogika: Didaktika
SOC dokončeno/schváleno
5.3 Education HE EDUCATION, SPECIAL SSCI 15
Učitelství a neučitelská pedagogika: Didaktika
SOC dokončeno/schváleno
Učitelství a neučitelská pedagogika: Speciální pedagogika
SOC dokončeno/schváleno
5.4 Sociology BF ANTHROPOLOGY SSCI 192
Biologie: Antropologie a genetika člověka
NAT dokončeno/schváleno
Chemie: Biochemie
NAT dokončeno/schváleno
Sociologie: Sociální a kulturní antropologie
SOC dokončeno/schváleno
5.4 Sociology FU DEMOGRAPHY SSCI 33 Geografie: Demografie
NAT dokončeno/schváleno
5.4 Sociology JM ETHNIC STUDIES SSCI 17
Dějiny a archeologie: Etnologie
HUM dokončeno/schváleno
Sociologie: Sociální a kulturní antropologie
SOC dokončeno/schváleno
5.4 Sociology JO FAMILY STUDIES SSCI 27 Sociologie: Sociologie
SOC dokončeno/schváleno
5.4 Sociology WM SOCIAL ISSUES SSCI 15
Vysoce interdisciplinární obory: Sociální práce HUM SOC MED dokončeno/schváleno
Sociologie: Sociologie
SOC dokončeno/schváleno
5.4 Sociology PS SOCIAL SCIENCES, MATHEMATICAL METHODS SCIE 135 Sociologie: Sociologie
SOC dokončeno/schváleno
5.4 Sociology WY SOCIAL WORK SSCI 6 Vysoce interdisciplinární obory: Sociální práce HUM SOC MED dokončeno/schváleno
5.4 Sociology XA SOCIOLOGY SSCI 351 Sociologie: Sociologie
SOC dokončeno/schváleno
5.4 Sociology ZK WOMEN'S STUDIES 22 Sociologie: Sociologie
SOC dokončeno/schváleno
5.5 Law FE CRIMINOLOGY & PENOLOGY SSCI 9
Právo: Právo
SOC předběžně schváleno
Sociologie: Sociologie
SOC dokončeno/schváleno
5.5 Law OM LAW SSCI 76 Právo: Právo
SOC dokončeno/schváleno
5.6 Political Sc. OE INTERNATIONAL RELATIONS SSCI 80 Politologie a teritoriální studia: Politické vědy
SOC dokončeno/schváleno
5.6 Political Sc. UU POLITICAL SCIENCE SSCI 401 Politologie a teritoriální studia: Politické vědy
SOC dokončeno/schváleno
5.6 Political Sc. VM PUBLIC ADMINISTRATION SSCI 47
Politologie a teritoriální studia: Politické vědy
SOC dokončeno/schváleno
Sociologie: Veřejná a sociální politika
SOC dokončeno/schváleno
5.7 Soc-eco.Geo. BM AREA STUDIES SSCI 63
Dějiny a archeologie: Dějiny
HUM dokončeno/schváleno
Lingvistika: Lingvistika
HUM dokončeno/schváleno
Literatura: Literatura
HUM dokončeno/schváleno
Politologie a teritoriální studia: Teritoriální studia SOC dokončeno/schváleno
5.7 Soc-eco.Geo. JB ENVIRONMENTAL STUDIES SSCI 130 Geologické a environmentální vědy: Environmentální vědy
NAT dokončeno/schváleno
5.7 Soc-eco.Geo. KU GEOGRAPHY SSCI 253
Geografie: Demografie
NAT dokončeno/schváleno
Geografie: Fyzická geografie
NAT dokončeno/schváleno
Geografie: Kartografie
NAT dokončeno/schváleno
Geografie: Regionální a politická geografie
NAT dokončeno/schváleno
Geografie: Sociální geografie
NAT dokončeno/schváleno
5.7 Soc-eco.Geo. UQ PLANNING & DEVELOPMENT SSCI 60
Geografie: Regionální a politická geografie
NAT dokončeno/schváleno
Geografie: Sociální geografie
NAT dokončeno/schváleno
5.7 Soc-eco.Geo. YQ TRANSPORTATION SSCI 4
Geografie: Sociální geografie
NAT dokončeno/schváleno
Obory neakreditované na UK: Technologické, inženýrské a bezpečnostní obory [NEAKREDITUJEME]
TEC dokončeno/schváleno
5.7 Soc-eco.Geo. YY URBAN STUDIES SSCI 54 Geografie: Sociální geografie
NAT dokončeno/schváleno
5.8 Media&Comm. NU INFORMATION SCIENCE & LIBRARY SCIENCE SSCI 49 Mediální a komunikační studia: Informační věda a knihovnictví
SOC předběžně schváleno
5.9 Other Soc. OR ASIAN STUDIES AHCI 65
Dějiny a archeologie: Dějiny
HUM dokončeno/schváleno
Lingvistika: Lingvistika
HUM dokončeno/schváleno
Literatura: Literatura
HUM dokončeno/schváleno
Politologie a teritoriální studia: Politické vědy
SOC dokončeno/schváleno
5.9 Other Soc. EN CULTURAL STUDIES SSCI Sociologie: Sociální a kulturní antropologie
SOC dokončeno/schváleno
5.9 Other Soc. MW HOSPITALITY, LEISURE, SPORT & TOURISM SSCI 31 Sociologie: Společensko-vědní kinantropologie
SOC výchozí návrh
5.9 Other Soc. WU SOCIAL SCIENCES, INTERDISCIPLINARY SCIE 105
Učitelství a neučitelská pedagogika: Andragogika
SOC dokončeno/schváleno
Biologie: Antropologie a genetika člověka
NAT dokončeno/schváleno
Geografie: Demografie
NAT dokončeno/schváleno
Učitelství a neučitelská pedagogika: Didaktika
SOC dokončeno/schváleno
Ekonomické obory: Ekonomické vědy
SOC dokončeno/schváleno
Dějiny a archeologie: Etnologie
HUM dokončeno/schváleno
Medicína a zdravotnické obory: Geriatrie a gerontologie MED předběžně schváleno
Mediální a komunikační studia: Informační věda a knihovnictví
SOC předběžně schváleno
Učitelství a neučitelská pedagogika: Management vzdělávání
SOC dokončeno/schváleno
Mediální a komunikační studia: Mediální a komunikační studia
SOC dokončeno/schváleno
Učitelství a neučitelská pedagogika: Pedagogická psychologie
SOC dokončeno/schváleno
Učitelství a neučitelská pedagogika: Pedagogika
SOC dokončeno/schváleno
Politologie a teritoriální studia: Politické vědy
SOC dokončeno/schváleno
Právo: Právo
SOC předběžně schváleno
Psychologie: Psychologie
SOC dokončeno/schváleno
Sociologie: Sociální a kulturní antropologie
SOC dokončeno/schváleno
Geografie: Sociální geografie
NAT dokončeno/schváleno
Vysoce interdisciplinární obory: Sociální práce HUM SOC MED dokončeno/schváleno
Sociologie: Sociologie
SOC dokončeno/schváleno
Učitelství a neučitelská pedagogika: Speciální pedagogika
SOC dokončeno/schváleno
Sociologie: Společensko-vědní kinantropologie
SOC výchozí návrh
Politologie a teritoriální studia: Teritoriální studia SOC dokončeno/schváleno
6.1 History&Arch. BI ARCHAEOLOGY AHCI 83 Dějiny a archeologie: Archeologie
HUM dokončeno/schváleno
6.1 History&Arch. MM HISTORY SSCI 129 Dějiny a archeologie: Dějiny
HUM dokončeno/schváleno
6.1 History&Arch. MQ HISTORY & PHILOSOPHY OF SCIENCE SCIE/SSCI 62
Filosofie a náboženství: Filosofie a etika
HUM dokončeno/schváleno
Biologie: Teoretická biologie
NAT dokončeno/schváleno
6.1 History&Arch. MR HISTORY OF SOCIAL SCIENCES SSCI 13 Dějiny a archeologie: Dějiny
HUM dokončeno/schváleno
6.1 History&Arch. QK MEDIEVAL & RENAISSANCE STUDIES AHCI 14
Dějiny a archeologie: Dějiny
HUM dokončeno/schváleno
Vědy o umění a kultuře: Divadelní věda
HUM dokončeno/schváleno
Vědy o umění a kultuře: Estetika
HUM dokončeno/schváleno
Vědy o umění a kultuře: Hudební věda
HUM dokončeno/schváleno
Lingvistika: Lingvistika
HUM dokončeno/schváleno
Literatura: Literatura
HUM dokončeno/schváleno
6.2 Lang.&Liter. EO CLASSICS AHCI 42
Lingvistika: Lingvistika
HUM dokončeno/schváleno
Literatura: Literatura
HUM dokončeno/schváleno
6.2 Lang.&Liter. JW FOLKLORE AHCI 0
Vědy o umění a kultuře: Estetika
HUM dokončeno/schváleno
Dějiny a archeologie: Etnologie
HUM dokončeno/schváleno
Vědy o umění a kultuře: Hudební věda
HUM dokončeno/schváleno
Literatura: Literatura
HUM dokončeno/schváleno
6.2 Lang.&Liter. OY LANGUAGE & LINGUISTICS AHCI 324
Lingvistika: Lingvistika
HUM dokončeno/schváleno
Informatika: Matematická lingvistika
NAT dokončeno/schváleno
6.2 Lang.&Liter. OT LINGUISTICS SSCI 286
Lingvistika: Lingvistika
HUM dokončeno/schváleno
Informatika: Matematická lingvistika
NAT dokončeno/schváleno
6.2 Lang.&Liter. OZ LITERARY REVIEWS AHCI 41 Literatura: Literatura
HUM dokončeno/schváleno
6.2 Lang.&Liter. OX LITERARY THEORY & CRITICISM AHCI 19 Literatura: Literatura
HUM dokončeno/schváleno
6.2 Lang.&Liter. PA LITERATURE AHCI 65 Literatura: Literatura
HUM dokončeno/schváleno
6.2 Lang.&Liter. PD LITERATURE, AFRICAN, AUSTRALIAN, CANADIAN AHCI 1 Literatura: Literatura
HUM dokončeno/schváleno
6.2 Lang.&Liter. PF LITERATURE, AMERICAN AHCI 1 Literatura: Literatura
HUM dokončeno/schváleno
6.2 Lang.&Liter. PG LITERATURE, BRITISH ISLES AHCI 9 Literatura: Literatura
HUM dokončeno/schváleno
6.2 Lang.&Liter. PH LITERATURE, GERMAN, DUTCH, SCANDINAVIAN AHCI 14 Literatura: Literatura
HUM dokončeno/schváleno
6.2 Lang.&Liter. QC LITERATURE, ROMANCE AHCI 8 Literatura: Literatura
HUM dokončeno/schváleno
6.2 Lang.&Liter. QD LITERATURE, SLAVIC AHCI 192 Literatura: Literatura
HUM dokončeno/schváleno
6.2 Lang.&Liter. UT POETRY AHCI 6 Literatura: Literatura
HUM dokončeno/schváleno
6.3 Philos.&Relig. HF ETHICS SSCI 301 Filosofie a náboženství: Filosofie a etika
HUM dokončeno/schváleno
6.3 Philos.&Relig. UA PHILOSOPHY AHCI 471 Filosofie a náboženství: Filosofie a etika
HUM dokončeno/schváleno
6.3 Philos.&Relig. YI RELIGION AHCI 152
Filosofie a náboženství: Judaistika
HUM dokončeno/schváleno
Filosofie a náboženství: Religionistika
HUM dokončeno/schváleno
Filosofie a náboženství: Teologie
HUM dokončeno/schváleno
6.4 Arts BK ARCHITECTURE AHCI 6 Vědy o umění a kultuře: Dějiny umění
HUM dokončeno/schváleno
6.4 Arts BP ART AHCI 105
Vědy o umění a kultuře: Dějiny umění
HUM dokončeno/schváleno
Vědy o umění a kultuře: Estetika
HUM dokončeno/schváleno
Vědy o umění a kultuře: Management a marketing umění
HUM dokončeno/schváleno
6.4 Arts FS DANCE AHCI 0 Vědy o umění a kultuře: Estetika
HUM dokončeno/schváleno
6.4 Arts JS FILM, RADIO, TELEVISION AHCI 10
Vědy o umění a kultuře: Estetika
HUM dokončeno/schváleno
Vědy o umění a kultuře: Filmová věda
HUM dokončeno/schváleno
6.4 Arts RP MUSIC AHCI 15
Vědy o umění a kultuře: Estetika
HUM dokončeno/schváleno
Vědy o umění a kultuře: Hudební věda
HUM dokončeno/schváleno
6.4 Arts YG THEATER AHCI 9
Vědy o umění a kultuře: Divadelní věda
HUM dokončeno/schváleno
Vědy o umění a kultuře: Estetika
HUM dokončeno/schváleno
Vědy o umění a kultuře: Hudební věda
HUM dokončeno/schváleno
6.5 Other Hum. BQ HUMANITIES, MULTIDISCIPLINARY AHCI 144
Dějiny a archeologie: Archeologie
HUM dokončeno/schváleno
Dějiny a archeologie: Dějiny
HUM dokončeno/schváleno
Vědy o umění a kultuře: Dějiny umění
HUM dokončeno/schváleno
Vědy o umění a kultuře: Divadelní věda
HUM dokončeno/schváleno
Vědy o umění a kultuře: Estetika
HUM dokončeno/schváleno
Dějiny a archeologie: Etnologie
HUM dokončeno/schváleno
Vědy o umění a kultuře: Filmová věda
HUM dokončeno/schváleno
Filosofie a náboženství: Filosofie a etika
HUM dokončeno/schváleno
Vědy o umění a kultuře: Hudební věda
HUM dokončeno/schváleno
Filosofie a náboženství: Judaistika
HUM dokončeno/schváleno
Lingvistika: Lingvistika
HUM dokončeno/schváleno
Literatura: Literatura
HUM dokončeno/schváleno
Informatika: Matematická lingvistika
NAT dokončeno/schváleno
Filosofie a náboženství: Religionistika
HUM dokončeno/schváleno
Filosofie a náboženství: Teologie
HUM dokončeno/schváleno
Politologie a teritoriální studia: Teritoriální studia SOC dokončeno/schváleno.
GS GREEN & SUSTAINABLE SCIENCE & TECHNOLOGY SCIE/SSCI 0 Geologické a environmentální vědy: Environmentální vědy
NAT dokončeno/schváleno
xx NEBUDE VAZBA NA WOS
chybí
1.1 Maths QL LOGIC SCIE
Filosofie a náboženství: Filosofie a etika
HUM dokončeno/schváleno
1.1 Maths QL LOGIC SCIE
Informatika: Teoretická informatika
NAT dokončeno/schváleno
1.1 Maths PQ MATHEMATICS SCIE 2423
Matematika: Matematická analýza NAT dokončeno/schváleno
1.1 Maths PQ MATHEMATICS SCIE 2423
Matematika: Matematické modelování a výpočtová matematika NAT dokončeno/schváleno
1.1 Maths PQ MATHEMATICS SCIE 2423
Matematika: Strukturální matematika
NAT dokončeno/schváleno
1.1 Maths PQ MATHEMATICS SCIE 2423
Informatika: Teoretická informatika
NAT dokončeno/schváleno
1.1 Maths PN MATHEMATICS, APPLIED SCIE 1650
Ekonomické obory: Ekonomické vědy
SOC dokončeno/schváleno
1.1 Maths PN MATHEMATICS, APPLIED SCIE 1650
Matematika: Matematické modelování a výpočtová matematika NAT dokončeno/schváleno
1.1 Maths PN MATHEMATICS, APPLIED SCIE 1650
Informatika: Teoretická informatika
NAT dokončeno/schváleno
1.1 Maths PO MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS SCIE 175
Ekonomické obory: Ekonomické vědy
SOC dokončeno/schváleno
1.1 Maths PO MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS SCIE 175
Matematika: Matematická analýza NAT dokončeno/schváleno
1.1 Maths PO MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS SCIE 175
Informatika: Matematická lingvistika
NAT dokončeno/schváleno
1.1 Maths PO MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS SCIE 175
Matematika: Matematické modelování a výpočtová matematika NAT dokončeno/schváleno
1.1 Maths PO MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS SCIE 175
Matematika: Pravděpodobnost a matematická statistika
NAT dokončeno/schváleno
1.1 Maths PO MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS SCIE 175
Matematika: Strukturální matematika
NAT dokončeno/schváleno
1.1 Maths PO MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS SCIE 175
Informatika: Teoretická informatika
NAT dokončeno/schváleno
1.1 Maths UR PHYSICS, MATHEMATICAL SCIE 397
Matematika: Matematické modelování a výpočtová matematika NAT dokončeno/schváleno
1.1 Maths UR PHYSICS, MATHEMATICAL SCIE 397
Fyzika: Teoretická fyzika NAT dokončeno/schváleno
1.1 Maths XY STATISTICS & PROBABILITY SCIE 347
Matematika: Pravděpodobnost a matematická statistika
NAT dokončeno/schváleno
1.1 Maths XY STATISTICS & PROBABILITY SCIE 347
Informatika: Teoretická informatika
NAT dokončeno/schváleno
1.2 Comp.&Inf. EP COMP. SC., ARTIFICIAL INTELLIGENCE SCIE 494
Chemie: Biochemie
NAT dokončeno/schváleno
1.2 Comp.&Inf. EP COMP. SC., ARTIFICIAL INTELLIGENCE SCIE 494
Informatika: Matematická lingvistika
NAT dokončeno/schváleno
1.2 Comp.&Inf. EP COMP. SC., ARTIFICIAL INTELLIGENCE SCIE 494
Informatika: Teoretická informatika
NAT dokončeno/schváleno
1.2 Comp.&Inf. ER COMP. SC., CYBERNETICS SCIE 200
Chemie: Biochemie
NAT dokončeno/schváleno
1.2 Comp.&Inf. ER COMP. SC., CYBERNETICS SCIE 200
Informatika: Softwarové systémy
NAT dokončeno/schváleno
1.2 Comp.&Inf. ER COMP. SC., CYBERNETICS SCIE 200
Obory neakreditované na UK: Technologické, inženýrské a bezpečnostní obory [NEAKREDITUJEME]
TEC dokončeno/schváleno
1.2 Comp.&Inf. ER COMP. SC., CYBERNETICS SCIE 200
Informatika: Teoretická informatika
NAT dokončeno/schváleno
1.2 Comp.&Inf. ET COMP. SC., INFORMATION SYSTEMS SCIE 419
Informatika: Softwarové systémy
NAT dokončeno/schváleno
1.2 Comp.&Inf. ET COMP. SC., INFORMATION SYSTEMS SCIE 419
Informatika: Teoretická informatika
NAT dokončeno/schváleno
1.2 Comp.&Inf. EV COMP. SC., INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS SCIE 400
Geologické a environmentální vědy: Aplikovaná geologie
NAT dokončeno/schváleno
1.2 Comp.&Inf. EV COMP. SC., INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS SCIE 400
Chemie: Biochemie
NAT dokončeno/schváleno
1.2 Comp.&Inf. EV COMP. SC., INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS SCIE 400
Biologie: Bioinformatika
NAT dokončeno/schváleno
1.2 Comp.&Inf. EV COMP. SC., INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS SCIE 400
Geologické a environmentální vědy: Geodynamika
NAT dokončeno/schváleno
1.2 Comp.&Inf. EV COMP. SC., INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS SCIE 400
Geologické a environmentální vědy: Geochemie a mineralogie
NAT dokončeno/schváleno
1.2 Comp.&Inf. EV COMP. SC., INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS SCIE 400
Geologické a environmentální vědy: Geologie
NAT dokončeno/schváleno
1.2 Comp.&Inf. EV COMP. SC., INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS SCIE 400
Informatika: Matematická lingvistika
NAT dokončeno/schváleno
1.2 Comp.&Inf. EV COMP. SC., INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS SCIE 400
Informatika: Teoretická informatika
NAT dokončeno/schváleno
1.2 Comp.&Inf. EW COMP. SC., SOFTWARE ENGINEERING SCIE 395
Informatika: Softwarové systémy
NAT dokončeno/schváleno
1.2 Comp.&Inf. EW COMP. SC., SOFTWARE ENGINEERING SCIE 395
Informatika: Teoretická informatika
NAT dokončeno/schváleno
1.2 Comp.&Inf. EX COMP. SC., THEORY & METHODS SCIE 922
Matematika: Matematické modelování a výpočtová matematika NAT dokončeno/schváleno
1.2 Comp.&Inf. EX COMP. SC., THEORY & METHODS SCIE 922
Informatika: Teoretická informatika
NAT dokončeno/schváleno
1.3 Physics AA ACOUSTICS SCIE 52 Fyzika: Akustika NAT dokončeno/schváleno
1.3 Physics BU ASTRONOMY & ASTROPHYSICS SCIE 2513
Fyzika: Astronomie a astrofyzika NAT dokončeno/schváleno
1.3 Physics BU ASTRONOMY & ASTROPHYSICS SCIE 2513
Fyzika: Fyzika Země a planet NAT dokončeno/schváleno
1.3 Physics BU ASTRONOMY & ASTROPHYSICS SCIE 2513
Fyzika: Teoretická fyzika NAT dokončeno/schváleno
1.3 Physics SY OPTICS SCIE 398 Fyzika: Kvantová optika a optoelektronika
NAT dokončeno/schváleno
1.3 Physics UB PHYSICS, APPLIED SCIE 1541 Fyzika: Fyzika povrchů a rozhraní
NAT dokončeno/schváleno
1.3 Physics UH PHYSICS, ATOMIC, MOLECULAR & CHEMICAL SCIE 736 Fyzika: Fyzika molekulárních a biologických struktur
NAT dokončeno/schváleno
1.3 Physics UK PHYSICS, CONDENSED MATTER SCIE 1939
Fyzika: Fyzika kondenzovaných látek
NAT dokončeno/schváleno
1.3 Physics UK PHYSICS, CONDENSED MATTER SCIE 1939
Chemie: Fyzikální chemie
NAT dokončeno/schváleno
1.3 Physics UF PHYSICS, FLUIDS & PLASMAS SCIE 297
Fyzika: Fyzika plazmatu
NAT dokončeno/schváleno
1.3 Physics UF PHYSICS, FLUIDS & PLASMAS SCIE 297
Fyzika: Fyzika povrchů a rozhraní
NAT dokončeno/schváleno
1.3 Physics UF PHYSICS, FLUIDS & PLASMAS SCIE 297
Matematika: Matematické modelování a výpočtová matematika NAT dokončeno/schváleno
1.3 Physics UI PHYSICS, MULTIDISCIPLINARY SCIE 1911
Fyzika: Astronomie a astrofyzika NAT dokončeno/schváleno
1.3 Physics UI PHYSICS, MULTIDISCIPLINARY SCIE 1911
Biologie: Biofyzika NAT předběžně schváleno
1.3 Physics UI PHYSICS, MULTIDISCIPLINARY SCIE 1911
Ekonomické obory: Ekonomické vědy
SOC dokončeno/schváleno
1.3 Physics UI PHYSICS, MULTIDISCIPLINARY SCIE 1911
Fyzika: Fyzika kondenzovaných látek
NAT dokončeno/schváleno
1.3 Physics UI PHYSICS, MULTIDISCIPLINARY SCIE 1911
Fyzika: Fyzika molekulárních a biologických struktur
NAT dokončeno/schváleno
1.3 Physics UI PHYSICS, MULTIDISCIPLINARY SCIE 1911
Fyzika: Fyzika plazmatu
NAT dokončeno/schváleno
1.3 Physics UI PHYSICS, MULTIDISCIPLINARY SCIE 1911
Fyzika: Fyzika povrchů a rozhraní
NAT dokončeno/schváleno
1.3 Physics UI PHYSICS, MULTIDISCIPLINARY SCIE 1911
Fyzika: Fyzika Země a planet NAT dokončeno/schváleno
1.3 Physics UI PHYSICS, MULTIDISCIPLINARY SCIE 1911
Fyzika: Jaderná fyzika NAT dokončeno/schváleno
1.3 Physics UI PHYSICS, MULTIDISCIPLINARY SCIE 1911
Fyzika: Subjaderná fyzika NAT dokončeno/schváleno
1.3 Physics UI PHYSICS, MULTIDISCIPLINARY SCIE 1911
Fyzika: Teoretická fyzika NAT dokončeno/schváleno
1.3 Physics UN PHYSICS, NUCLEAR SCIE 1099 Fyzika: Jaderná fyzika NAT dokončeno/schváleno
1.3 Physics UP PHYSICS, PARTICLES & FIELDS SCIE 2522
Fyzika: Subjaderná fyzika NAT dokončeno/schváleno
1.3 Physics UP PHYSICS, PARTICLES & FIELDS SCIE 2522
Fyzika: Teoretická fyzika NAT dokončeno/schváleno
1.4 Chemistry FI CRYSTALLOGRAPHY SCIE 354
Chemie: Anorganická chemie
NAT dokončeno/schváleno
1.4 Chemistry FI CRYSTALLOGRAPHY SCIE 354
Chemie: Biochemie
NAT dokončeno/schváleno
1.4 Chemistry FI CRYSTALLOGRAPHY SCIE 354
Chemie: Fyzikální chemie
NAT dokončeno/schváleno
1.4 Chemistry FI CRYSTALLOGRAPHY SCIE 354
Geologické a environmentální vědy: Geodynamika
NAT dokončeno/schváleno
1.4 Chemistry FI CRYSTALLOGRAPHY SCIE 354
Geologické a environmentální vědy: Geochemie a mineralogie
NAT dokončeno/schváleno
1.4 Chemistry HQ ELECTROCHEMISTRY SCIE 343
Chemie: Analytická chemie
NAT dokončeno/schváleno
1.4 Chemistry HQ ELECTROCHEMISTRY SCIE 343
Chemie: Anorganická chemie
NAT dokončeno/schváleno
1.4 Chemistry HQ ELECTROCHEMISTRY SCIE 343
Chemie: Biochemie
NAT dokončeno/schváleno
1.4 Chemistry HQ ELECTROCHEMISTRY SCIE 343
Chemie: Fyzikální chemie
NAT dokončeno/schváleno
1.4 Chemistry EA CHEMISTRY, ANALYTICAL SCIE 1800 Chemie: Analytická chemie
NAT dokončeno/schváleno
1.4 Chemistry DW CHEMISTRY, APPLIED SCIE 183 Farmacie: Farmacie a farmakologie MED dokončeno/schváleno
1.4 Chemistry EC CHEMISTRY, INORGANIC & NUCLEAR SCIE 654 Chemie: Anorganická chemie
NAT dokončeno/schváleno
1.4 Chemistry DY CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY SCIE 2375
Chemie: Analytická chemie
NAT dokončeno/schváleno
1.4 Chemistry DY CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY SCIE 2375
Chemie: Anorganická chemie
NAT dokončeno/schváleno
1.4 Chemistry DY CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY SCIE 2375
Chemie: Fyzikální chemie
NAT dokončeno/schváleno
1.4 Chemistry DY CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY SCIE 2375
Chemie: Makromolekulární chemie
NAT dokončeno/schváleno
1.4 Chemistry DY CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY SCIE 2375
Chemie: Organická chemie
NAT dokončeno/schváleno
1.4 Chemistry EE CHEMISTRY, ORGANIC SCIE 788 Chemie: Organická chemie
NAT dokončeno/schváleno
1.4 Chemistry EI CHEMISTRY, PHYSICAL SCIE 1784
Fyzika: Fyzika molekulárních a biologických struktur
NAT dokončeno/schváleno
1.4 Chemistry EI CHEMISTRY, PHYSICAL SCIE 1784
Fyzika: Fyzika povrchů a rozhraní
NAT dokončeno/schváleno
1.4 Chemistry EI CHEMISTRY, PHYSICAL SCIE 1784
Chemie: Fyzikální chemie
NAT dokončeno/schváleno
1.4 Chemistry UY POLYMER SCIENCE SCIE 473
Chemie: Fyzikální chemie
NAT dokončeno/schváleno
1.4 Chemistry UY POLYMER SCIENCE SCIE 473
Chemie: Makromolekulární chemie
NAT dokončeno/schváleno
1.5 Earth Sc. JA ENVIRONMENTAL SCIENCES SCIE 686
Geologické a environmentální vědy: Aplikovaná geologie
NAT dokončeno/schváleno
1.5 Earth Sc. JA ENVIRONMENTAL SCIENCES SCIE 686
Chemie: Biochemie
NAT dokončeno/schváleno
1.5 Earth Sc. JA ENVIRONMENTAL SCIENCES SCIE 686
Biologie: Botanika
NAT dokončeno/schváleno
1.5 Earth Sc. JA ENVIRONMENTAL SCIENCES SCIE 686
Biologie: Ekologie
NAT dokončeno/schváleno
1.5 Earth Sc. JA ENVIRONMENTAL SCIENCES SCIE 686
Geologické a environmentální vědy: Environmentální vědy
NAT dokončeno/schváleno
1.5 Earth Sc. JA ENVIRONMENTAL SCIENCES SCIE 686
Biologie: Experimentální biologie rostlin
NAT dokončeno/schváleno
1.5 Earth Sc. JA ENVIRONMENTAL SCIENCES SCIE 686
Geografie: Fyzická geografie
NAT dokončeno/schváleno
1.5 Earth Sc. JA ENVIRONMENTAL SCIENCES SCIE 686
Geologické a environmentální vědy: Geochemie a mineralogie
NAT dokončeno/schváleno
1.5 Earth Sc. JA ENVIRONMENTAL SCIENCES SCIE 686
Geologické a environmentální vědy: Geologie
NAT dokončeno/schváleno
1.5 Earth Sc. JA ENVIRONMENTAL SCIENCES SCIE 686
Biologie: Mikrobiologie NAT dokončeno/schváleno
1.5 Earth Sc. JA ENVIRONMENTAL SCIENCES SCIE 686
Biologie: Molekulární biologie a genetika
NAT dokončeno/schváleno
1.5 Earth Sc. JA ENVIRONMENTAL SCIENCES SCIE 686
Geologické a environmentální vědy: Paleontologie a geobiologie
NAT dokončeno/schváleno
1.5 Earth Sc. KV GEOGRAPHY, PHYSICAL SCIE 189
Geologické a environmentální vědy: Aplikovaná geologie
NAT dokončeno/schváleno
1.5 Earth Sc. KV GEOGRAPHY, PHYSICAL SCIE 189
Geografie: Fyzická geografie
NAT dokončeno/schváleno
1.5 Earth Sc. KV GEOGRAPHY, PHYSICAL SCIE 189
Geologické a environmentální vědy: Geochemie a mineralogie
NAT dokončeno/schváleno
1.5 Earth Sc. KV GEOGRAPHY, PHYSICAL SCIE 189
Geologické a environmentální vědy: Geologie
NAT dokončeno/schváleno
1.5 Earth Sc. GC GEOCHEMISTRY & GEOPHYSICS SCIE 913
Geologické a environmentální vědy: Aplikovaná geologie
NAT dokončeno/schváleno
1.5 Earth Sc. GC GEOCHEMISTRY & GEOPHYSICS SCIE 913
Geologické a environmentální vědy: Environmentální vědy
NAT dokončeno/schváleno
1.5 Earth Sc. GC GEOCHEMISTRY & GEOPHYSICS SCIE 913
Fyzika: Fyzika Země a planet NAT dokončeno/schváleno
1.5 Earth Sc. GC GEOCHEMISTRY & GEOPHYSICS SCIE 913
Geologické a environmentální vědy: Geodynamika
NAT dokončeno/schváleno
1.5 Earth Sc. GC GEOCHEMISTRY & GEOPHYSICS SCIE 913
Geologické a environmentální vědy: Geochemie a mineralogie
NAT dokončeno/schváleno
1.5 Earth Sc. GC GEOCHEMISTRY & GEOPHYSICS SCIE 913
Geologické a environmentální vědy: Paleontologie a geobiologie
NAT dokončeno/schváleno
1.5 Earth Sc. KY GEOLOGY SCIE 134
Geologické a environmentální vědy: Aplikovaná geologie
NAT dokončeno/schváleno
1.5 Earth Sc. KY GEOLOGY SCIE 134
Geologické a environmentální vědy: Geodynamika
NAT dokončeno/schváleno
1.5 Earth Sc. KY GEOLOGY SCIE 134
Geologické a environmentální vědy: Geochemie a mineralogie
NAT dokončeno/schváleno
1.5 Earth Sc. KY GEOLOGY SCIE 134
Geologické a environmentální vědy: Geologie
NAT dokončeno/schváleno
1.5 Earth Sc. KY GEOLOGY SCIE 134
Geologické a environmentální vědy: Paleontologie a geobiologie
NAT dokončeno/schváleno
1.5 Earth Sc. LE GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY SCIE 920
Geologické a environmentální vědy: Aplikovaná geologie
NAT dokončeno/schváleno
1.5 Earth Sc. LE GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY SCIE 920
Biologie: Ekologie
NAT dokončeno/schváleno
1.5 Earth Sc. LE GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY SCIE 920
Geologické a environmentální vědy: Environmentální vědy
NAT dokončeno/schváleno
1.5 Earth Sc. LE GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY SCIE 920
Geografie: Fyzická geografie
NAT dokončeno/schváleno
1.5 Earth Sc. LE GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY SCIE 920
Fyzika: Fyzika Země a planet NAT dokončeno/schváleno
1.5 Earth Sc. LE GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY SCIE 920
Geologické a environmentální vědy: Geodynamika
NAT dokončeno/schváleno
1.5 Earth Sc. LE GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY SCIE 920
Geologické a environmentální vědy: Geochemie a mineralogie
NAT dokončeno/schváleno
1.5 Earth Sc. LE GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY SCIE 920
Geologické a environmentální vědy: Geologie
NAT dokončeno/schváleno
1.5 Earth Sc. LE GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY SCIE 920
Geografie: Kartografie
NAT dokončeno/schváleno
1.5 Earth Sc. LE GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY SCIE 920
Geologické a environmentální vědy: Paleontologie a geobiologie
NAT dokončeno/schváleno
1.5 Earth Sc. QQ METEOROLOGY & ATMOSPHERIC SCIENCES SCIE 310
Geologické a environmentální vědy: Environmentální vědy
NAT dokončeno/schváleno
1.5 Earth Sc. QQ METEOROLOGY & ATMOSPHERIC SCIENCES SCIE 310
Geografie: Fyzická geografie
NAT dokončeno/schváleno
1.5 Earth Sc. QQ METEOROLOGY & ATMOSPHERIC SCIENCES SCIE 310
Vysoce interdisciplinární obory: Fyzika atmosféry, meteorologie a klimatologie NAT dokončeno/schváleno
1.5 Earth Sc. RE MINERALOGY SCIE 224
Geologické a environmentální vědy: Geodynamika
NAT dokončeno/schváleno
1.5 Earth Sc. RE MINERALOGY SCIE 224
Geologické a environmentální vědy: Geochemie a mineralogie
NAT dokončeno/schváleno
1.5 Earth Sc. SI OCEANOGRAPHY SCIE 21 Geografie: Fyzická geografie
NAT dokončeno/schváleno
1.5 Earth Sc. TE PALEONTOLOGY SCIE 281
Geologické a environmentální vědy: Geologie
NAT dokončeno/schváleno
1.5 Earth Sc. TE PALEONTOLOGY SCIE 281
Geologické a environmentální vědy: Paleontologie a geobiologie
NAT dokončeno/schváleno
1.5 Earth Sc. ZR WATER RESOURCES SCIE 172
Geologické a environmentální vědy: Aplikovaná geologie
NAT dokončeno/schváleno
1.5 Earth Sc. ZR WATER RESOURCES SCIE 172
Geologické a environmentální vědy: Environmentální vědy
NAT dokončeno/schváleno
1.5 Earth Sc. ZR WATER RESOURCES SCIE 172
Geografie: Fyzická geografie
NAT dokončeno/schváleno
1.5 Earth Sc. ZR WATER RESOURCES SCIE 172
Geologické a environmentální vědy: Geodynamika
NAT dokončeno/schváleno
1.5 Earth Sc. ZR WATER RESOURCES SCIE 172
Geologické a environmentální vědy: Geochemie a mineralogie
NAT dokončeno/schváleno
1.6 Biology BD BIODIVERSITY CONSERVATION SCIE 167
Biologie: Ekologie
NAT dokončeno/schváleno
1.6 Biology BD BIODIVERSITY CONSERVATION SCIE 167
Geologické a environmentální vědy: Environmentální vědy
NAT dokončeno/schváleno
1.6 Biology CO BIOCHEMICAL RESEARCH METHODS SCIE 804
Chemie: Biochemie
NAT dokončeno/schváleno
1.6 Biology CO BIOCHEMICAL RESEARCH METHODS SCIE 804
Biologie: Experimentální biologie rostlin
NAT dokončeno/schváleno
1.6 Biology CO BIOCHEMICAL RESEARCH METHODS SCIE 804
Medicína a zdravotnické obory: Lékařská biologie
NAT předběžně schváleno
1.6 Biology CO BIOCHEMICAL RESEARCH METHODS SCIE 804
Biologie: Mikrobiologie NAT dokončeno/schváleno
1.6 Biology CO BIOCHEMICAL RESEARCH METHODS SCIE 804
Biologie: Molekulární biologie a genetika
NAT dokončeno/schváleno
1.6 Biology CO BIOCHEMICAL RESEARCH METHODS SCIE 804
Biologie: Virologie
NAT dokončeno/schváleno
1.6 Biology CQ BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY SCIE 3265
Chemie: Biochemie
NAT dokončeno/schváleno
1.6 Biology CQ BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY SCIE 3265
Biologie: Bioinformatika
NAT dokončeno/schváleno
1.6 Biology CQ BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY SCIE 3265
Biologie: Buněčná biologie
NAT dokončeno/schváleno
1.6 Biology CQ BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY SCIE 3265
Biologie: Evoluční biologie
NAT dokončeno/schváleno
1.6 Biology CQ BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY SCIE 3265
Biologie: Experimentální biologie rostlin
NAT dokončeno/schváleno
1.6 Biology CQ BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY SCIE 3265
Medicína a zdravotnické obory: Lékařská biologie
NAT předběžně schváleno
1.6 Biology CQ BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY SCIE 3265
Biologie: Mikrobiologie NAT dokončeno/schváleno
1.6 Biology CQ BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY SCIE 3265
Biologie: Molekulární biologie a genetika
NAT dokončeno/schváleno
1.6 Biology CQ BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY SCIE 3265
Biologie: Parazitologie
NAT dokončeno/schváleno
1.6 Biology CQ BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY SCIE 3265
Biologie: Protistologie
NAT dokončeno/schváleno
1.6 Biology CQ BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY SCIE 3265
Biologie: Virologie
NAT dokončeno/schváleno
1.6 Biology CQ BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY SCIE 3265
Biologie: Vývojová biologie
NAT dokončeno/schváleno
1.6 Biology CU BIOLOGY SCIE 936
Biologie: Biofyzika NAT předběžně schváleno
1.6 Biology CU BIOLOGY SCIE 936
Chemie: Biochemie
NAT dokončeno/schváleno
1.6 Biology CU BIOLOGY SCIE 936
Medicína a zdravotnické obory: Lékařská biologie
NAT předběžně schváleno
1.6 Biology CU BIOLOGY SCIE 936
Biologie: Mikrobiologie NAT dokončeno/schváleno
1.6 Biology CU BIOLOGY SCIE 936
Biologie: Molekulární biologie a genetika
NAT dokončeno/schváleno
1.6 Biology CU BIOLOGY SCIE 936
Biologie: Teoretická biologie
NAT dokončeno/schváleno
1.6 Biology CU BIOLOGY SCIE 936
Biologie: Virologie
NAT dokončeno/schváleno
1.6 Biology CU BIOLOGY SCIE 936
Biologie: Vývojová biologie
NAT dokončeno/schváleno
1.6 Biology BIOLOGY, MISCELLANEOUS 0
Biologie: Biofyzika NAT předběžně schváleno
1.6 Biology BIOLOGY, MISCELLANEOUS 0
Medicína a zdravotnické obory: Lékařská biologie
NAT předběžně schváleno
1.6 Biology BIOLOGY, MISCELLANEOUS 0
Biologie: Teoretická biologie
NAT dokončeno/schváleno
1.6 Biology BIOLOGY, MISCELLANEOUS 0
Biologie: Vývojová biologie
NAT dokončeno/schváleno
1.6 Biology DA BIOPHYSICS SCIE 933
Biologie: Biofyzika NAT předběžně schváleno
1.6 Biology DA BIOPHYSICS SCIE 933
Chemie: Biochemie
NAT dokončeno/schváleno
1.6 Biology DA BIOPHYSICS SCIE 933
Chemie: Fyzikální chemie
NAT dokončeno/schváleno
1.6 Biology DR CELL BIOLOGY SCIE 1737
Chemie: Biochemie
NAT dokončeno/schváleno
1.6 Biology DR CELL BIOLOGY SCIE 1737
Biologie: Buněčná biologie
NAT dokončeno/schváleno
1.6 Biology DR CELL BIOLOGY SCIE 1737
Biologie: Experimentální biologie rostlin
NAT dokončeno/schváleno
1.6 Biology DR CELL BIOLOGY SCIE 1737
Medicína a zdravotnické obory: Lékařská biologie
NAT předběžně schváleno
1.6 Biology DR CELL BIOLOGY SCIE 1737
Biologie: Mikrobiologie NAT dokončeno/schváleno
1.6 Biology DR CELL BIOLOGY SCIE 1737
Biologie: Molekulární biologie a genetika
NAT dokončeno/schváleno
1.6 Biology DR CELL BIOLOGY SCIE 1737
Biologie: Virologie
NAT dokončeno/schváleno
1.6 Biology HY DEVELOPMENTAL BIOLOGY SCIE 219
Biologie: Experimentální biologie rostlin
NAT dokončeno/schváleno
1.6 Biology HY DEVELOPMENTAL BIOLOGY SCIE 219
Biologie: Mikrobiologie NAT dokončeno/schváleno
1.6 Biology HY DEVELOPMENTAL BIOLOGY SCIE 219
Biologie: Molekulární biologie a genetika
NAT dokončeno/schváleno
1.6 Biology HY DEVELOPMENTAL BIOLOGY SCIE 219
Biologie: Teoretická biologie
NAT dokončeno/schváleno
1.6 Biology HY DEVELOPMENTAL BIOLOGY SCIE 219
Biologie: Virologie
NAT dokončeno/schváleno
1.6 Biology HY DEVELOPMENTAL BIOLOGY SCIE 219
Biologie: Vývojová biologie
NAT dokončeno/schváleno
1.6 Biology HY DEVELOPMENTAL BIOLOGY SCIE 219
Biologie: Zoologie
NAT dokončeno/schváleno
1.6 Biology GU ECOLOGY SCIE 757
Biologie: Bioinformatika
NAT dokončeno/schváleno
1.6 Biology GU ECOLOGY SCIE 757
Biologie: Botanika
NAT dokončeno/schváleno
1.6 Biology GU ECOLOGY SCIE 757
Biologie: Ekologie
NAT dokončeno/schváleno
1.6 Biology GU ECOLOGY SCIE 757
Geologické a environmentální vědy: Environmentální vědy
NAT dokončeno/schváleno
1.6 Biology GU ECOLOGY SCIE 757
Biologie: Experimentální biologie rostlin
NAT dokončeno/schváleno
1.6 Biology GU ECOLOGY SCIE 757
Geografie: Fyzická geografie
NAT dokončeno/schváleno
1.6 Biology GU ECOLOGY SCIE 757
Biologie: Protistologie
NAT dokončeno/schváleno
1.6 Biology GU ECOLOGY SCIE 757
Biologie: Teoretická biologie
NAT dokončeno/schváleno
1.6 Biology GU ECOLOGY SCIE 757
Biologie: Zoologie
NAT dokončeno/schváleno
1.6 Biology IY ENTOMOLOGY SCIE 319
Biologie: Ekologie
NAT dokončeno/schváleno
1.6 Biology IY ENTOMOLOGY SCIE 319
Biologie: Evoluční biologie
NAT dokončeno/schváleno
1.6 Biology IY ENTOMOLOGY SCIE 319
Biologie: Parazitologie
NAT dokončeno/schváleno
1.6 Biology IY ENTOMOLOGY SCIE 319
Biologie: Zoologie
NAT dokončeno/schváleno
1.6 Biology HT EVOLUTIONARY BIOLOGY SCIE 432
Biologie: Bioinformatika
NAT dokončeno/schváleno
1.6 Biology HT EVOLUTIONARY BIOLOGY SCIE 432
Biologie: Botanika
NAT dokončeno/schváleno
1.6 Biology HT EVOLUTIONARY BIOLOGY SCIE 432
Biologie: Evoluční biologie
NAT dokončeno/schváleno
1.6 Biology HT EVOLUTIONARY BIOLOGY SCIE 432
Biologie: Mikrobiologie NAT dokončeno/schváleno
1.6 Biology HT EVOLUTIONARY BIOLOGY SCIE 432
Biologie: Molekulární biologie a genetika
NAT dokončeno/schváleno
1.6 Biology HT EVOLUTIONARY BIOLOGY SCIE 432
Biologie: Protistologie
NAT dokončeno/schváleno
1.6 Biology HT EVOLUTIONARY BIOLOGY SCIE 432
Biologie: Teoretická biologie
NAT dokončeno/schváleno
1.6 Biology HT EVOLUTIONARY BIOLOGY SCIE 432
Biologie: Virologie
NAT dokončeno/schváleno
1.6 Biology HT EVOLUTIONARY BIOLOGY SCIE 432
Biologie: Zoologie
NAT dokončeno/schváleno
1.6 Biology KM GENETICS & HEREDITY SCIE 1261
Chemie: Biochemie
NAT dokončeno/schváleno
1.6 Biology KM GENETICS & HEREDITY SCIE 1261
Biologie: Bioinformatika
NAT dokončeno/schváleno
1.6 Biology KM GENETICS & HEREDITY SCIE 1261
Biologie: Botanika
NAT dokončeno/schváleno
1.6 Biology KM GENETICS & HEREDITY SCIE 1261
Biologie: Evoluční biologie
NAT dokončeno/schváleno
1.6 Biology KM GENETICS & HEREDITY SCIE 1261
Biologie: Experimentální biologie rostlin
NAT dokončeno/schváleno
1.6 Biology KM GENETICS & HEREDITY SCIE 1261
Biologie: Mikrobiologie NAT dokončeno/schváleno
1.6 Biology KM GENETICS & HEREDITY SCIE 1261
Biologie: Molekulární biologie a genetika
NAT dokončeno/schváleno
1.6 Biology KM GENETICS & HEREDITY SCIE 1261
Biologie: Protistologie
NAT dokončeno/schváleno
1.6 Biology KM GENETICS & HEREDITY SCIE 1261
Biologie: Virologie
NAT dokončeno/schváleno
1.6 Biology OU LIMNOLOGY SCIE 41
Geologické a environmentální vědy: Aplikovaná geologie
NAT dokončeno/schváleno
1.6 Biology OU LIMNOLOGY SCIE 41
Biologie: Botanika
NAT dokončeno/schváleno
1.6 Biology OU LIMNOLOGY SCIE 41
Biologie: Ekologie
NAT dokončeno/schváleno
1.6 Biology OU LIMNOLOGY SCIE 41
Geografie: Fyzická geografie
NAT dokončeno/schváleno
1.6 Biology OU LIMNOLOGY SCIE 41
Geologické a environmentální vědy: Geochemie a mineralogie
NAT dokončeno/schváleno
1.6 Biology OU LIMNOLOGY SCIE 41
Geologické a environmentální vědy: Geologie
NAT dokončeno/schváleno
1.6 Biology OU LIMNOLOGY SCIE 41
Biologie: Zoologie
NAT dokončeno/schváleno
1.6 Biology PI MARINE & FRESHWATER BIOLOGY SCIE 230
Biologie: Botanika
NAT dokončeno/schváleno
1.6 Biology PI MARINE & FRESHWATER BIOLOGY SCIE 230
Biologie: Ekologie
NAT dokončeno/schváleno
1.6 Biology PI MARINE & FRESHWATER BIOLOGY SCIE 230
Geologické a environmentální vědy: Environmentální vědy
NAT dokončeno/schváleno
1.6 Biology PI MARINE & FRESHWATER BIOLOGY SCIE 230
Biologie: Experimentální biologie rostlin
NAT dokončeno/schváleno
1.6 Biology PI MARINE & FRESHWATER BIOLOGY SCIE 230
Biologie: Protistologie
NAT dokončeno/schváleno
1.6 Biology PI MARINE & FRESHWATER BIOLOGY SCIE 230
Biologie: Zoologie
NAT dokončeno/schváleno
1.6 Biology MC MATHEMATICAL & COMPUTATIONAL BIOLOGY SCIE 113
Biologie: Bioinformatika
NAT dokončeno/schváleno
1.6 Biology MC MATHEMATICAL & COMPUTATIONAL BIOLOGY SCIE 113
Biologie: Mikrobiologie NAT dokončeno/schváleno
1.6 Biology MC MATHEMATICAL & COMPUTATIONAL BIOLOGY SCIE 113
Biologie: Molekulární biologie a genetika
NAT dokončeno/schváleno
1.6 Biology MC MATHEMATICAL & COMPUTATIONAL BIOLOGY SCIE 113
Biologie: Virologie
NAT dokončeno/schváleno
1.6 Biology QU MICROBIOLOGY SCIE 903
Biologie: Ekologie
NAT dokončeno/schváleno
1.6 Biology QU MICROBIOLOGY SCIE 903
Biologie: Evoluční biologie
NAT dokončeno/schváleno
1.6 Biology QU MICROBIOLOGY SCIE 903
Biologie: Experimentální biologie rostlin
NAT dokončeno/schváleno
1.6 Biology QU MICROBIOLOGY SCIE 903
Medicína a zdravotnické obory: Lékařská biologie
NAT předběžně schváleno
1.6 Biology QU MICROBIOLOGY SCIE 903
Biologie: Mikrobiologie NAT dokončeno/schváleno
1.6 Biology QU MICROBIOLOGY SCIE 903
Biologie: Molekulární biologie a genetika
NAT dokončeno/schváleno
1.6 Biology QU MICROBIOLOGY SCIE 903
Biologie: Parazitologie
NAT dokončeno/schváleno
1.6 Biology QU MICROBIOLOGY SCIE 903
Biologie: Protistologie
NAT dokončeno/schváleno
1.6 Biology QU MICROBIOLOGY SCIE 903
Biologie: Virologie
NAT dokončeno/schváleno
1.6 Biology RQ MYCOLOGY SCIE 204
Biologie: Botanika
NAT dokončeno/schváleno
1.6 Biology RQ MYCOLOGY SCIE 204
Biologie: Ekologie
NAT dokončeno/schváleno
1.6 Biology RQ MYCOLOGY SCIE 204
Biologie: Evoluční biologie
NAT dokončeno/schváleno
1.6 Biology RQ MYCOLOGY SCIE 204
Biologie: Experimentální biologie rostlin
NAT dokončeno/schváleno
1.6 Biology RQ MYCOLOGY SCIE 204
Biologie: Mikrobiologie NAT dokončeno/schváleno
1.6 Biology TA ORNITHOLOGY SCIE 89
Biologie: Ekologie
NAT dokončeno/schváleno
1.6 Biology TA ORNITHOLOGY SCIE 89
Biologie: Evoluční biologie
NAT dokončeno/schváleno
1.6 Biology TA ORNITHOLOGY SCIE 89
Biologie: Zoologie
NAT dokončeno/schváleno
1.6 Biology DE PLANT SCIENCES SCIE 1322
Biologie: Botanika
NAT dokončeno/schváleno
1.6 Biology DE PLANT SCIENCES SCIE 1322
Biologie: Ekologie
NAT dokončeno/schváleno
1.6 Biology DE PLANT SCIENCES SCIE 1322
Geologické a environmentální vědy: Environmentální vědy
NAT dokončeno/schváleno
1.6 Biology DE PLANT SCIENCES SCIE 1322
Biologie: Evoluční biologie
NAT dokončeno/schváleno
1.6 Biology DE PLANT SCIENCES SCIE 1322
Biologie: Experimentální biologie rostlin
NAT dokončeno/schváleno
1.6 Biology DE PLANT SCIENCES SCIE 1322
Biologie: Mikrobiologie NAT dokončeno/schváleno
1.6 Biology DE PLANT SCIENCES SCIE 1322
Biologie: Molekulární biologie a genetika
NAT dokončeno/schváleno
1.6 Biology DE PLANT SCIENCES SCIE 1322
Biologie: Protistologie
NAT dokončeno/schváleno
1.6 Biology DE PLANT SCIENCES SCIE 1322
Biologie: Virologie
NAT dokončeno/schváleno
1.6 Biology WF REPRODUCTIVE BIOLOGY SCIE 244
Biologie: Antropologie a genetika člověka
NAT dokončeno/schváleno
1.6 Biology WF REPRODUCTIVE BIOLOGY SCIE 244
Biologie: Evoluční biologie
NAT dokončeno/schváleno
1.6 Biology WF REPRODUCTIVE BIOLOGY SCIE 244
Medicína a zdravotnické obory: Lékařská biologie
NAT předběžně schváleno
1.6 Biology WF REPRODUCTIVE BIOLOGY SCIE 244
Biologie: Mikrobiologie NAT dokončeno/schváleno
1.6 Biology WF REPRODUCTIVE BIOLOGY SCIE 244
Biologie: Molekulární biologie a genetika
NAT dokončeno/schváleno
1.6 Biology WF REPRODUCTIVE BIOLOGY SCIE 244
Biologie: Vývojová biologie
NAT dokončeno/schváleno
1.6 Biology ZE VIROLOGY SCIE 163
Medicína a zdravotnické obory: Lékařská biologie
NAT předběžně schváleno
1.6 Biology ZE VIROLOGY SCIE 163
Biologie: Mikrobiologie NAT dokončeno/schváleno
1.6 Biology ZE VIROLOGY SCIE 163
Biologie: Molekulární biologie a genetika
NAT dokončeno/schváleno
1.6 Biology ZE VIROLOGY SCIE 163
Biologie: Parazitologie
NAT dokončeno/schváleno
1.6 Biology ZE VIROLOGY SCIE 163
Biologie: Virologie
NAT dokončeno/schváleno
1.6 Biology ZM ZOOLOGY SCIE 635
Biologie: Ekologie
NAT dokončeno/schváleno
1.6 Biology ZM ZOOLOGY SCIE 635
Biologie: Evoluční biologie
NAT dokončeno/schváleno
1.6 Biology ZM ZOOLOGY SCIE 635
Biologie: Parazitologie
NAT dokončeno/schváleno
1.6 Biology ZM ZOOLOGY SCIE 635
Biologie: Protistologie
NAT dokončeno/schváleno
1.6 Biology ZM ZOOLOGY SCIE 635
Biologie: Teoretická biologie
NAT dokončeno/schváleno
1.6 Biology ZM ZOOLOGY SCIE 635
Biologie: Zoologie
NAT dokončeno/schváleno
1.7 Other Nat. RO MULTIDISCIPLINARY SCIENCES SCIE
Medicína a zdravotnické obory: Adiktologie
MED předběžně schváleno
1.7 Other Nat. RO MULTIDISCIPLINARY SCIENCES SCIE
Fyzika: Akustika NAT dokončeno/schváleno
1.7 Other Nat. RO MULTIDISCIPLINARY SCIENCES SCIE
Medicína a zdravotnické obory: Alergologie MED předběžně schváleno
1.7 Other Nat. RO MULTIDISCIPLINARY SCIENCES SCIE
Chemie: Analytická chemie
NAT dokončeno/schváleno
1.7 Other Nat. RO MULTIDISCIPLINARY SCIENCES SCIE
Učitelství a neučitelská pedagogika: Andragogika
SOC dokončeno/schváleno
1.7 Other Nat. RO MULTIDISCIPLINARY SCIENCES SCIE
Medicína a zdravotnické obory: Anesteziologie a resuscitace MED předběžně schváleno
1.7 Other Nat. RO MULTIDISCIPLINARY SCIENCES SCIE
Chemie: Anorganická chemie
NAT dokončeno/schváleno
1.7 Other Nat. RO MULTIDISCIPLINARY SCIENCES SCIE
Biologie: Antropologie a genetika člověka
NAT dokončeno/schváleno
1.7 Other Nat. RO MULTIDISCIPLINARY SCIENCES SCIE
Geologické a environmentální vědy: Aplikovaná geologie
NAT dokončeno/schváleno
1.7 Other Nat. RO MULTIDISCIPLINARY SCIENCES SCIE
Dějiny a archeologie: Archeologie
HUM dokončeno/schváleno
1.7 Other Nat. RO MULTIDISCIPLINARY SCIENCES SCIE
Fyzika: Astronomie a astrofyzika NAT dokončeno/schváleno
1.7 Other Nat. RO MULTIDISCIPLINARY SCIENCES SCIE
Biologie: Biofyzika NAT předběžně schváleno
1.7 Other Nat. RO MULTIDISCIPLINARY SCIENCES SCIE
Chemie: Biochemie
NAT dokončeno/schváleno
1.7 Other Nat. RO MULTIDISCIPLINARY SCIENCES SCIE
Biologie: Bioinformatika
NAT dokončeno/schváleno
1.7 Other Nat. RO MULTIDISCIPLINARY SCIENCES SCIE
Medicína a zdravotnické obory: Biomedicínská informatika
MED předběžně schváleno
1.7 Other Nat. RO MULTIDISCIPLINARY SCIENCES SCIE
Medicína a zdravotnické obory: Biomedicínská kinantropologie
MED výchozí návrh
1.7 Other Nat. RO MULTIDISCIPLINARY SCIENCES SCIE
Biologie: Botanika
NAT dokončeno/schváleno
1.7 Other Nat. RO MULTIDISCIPLINARY SCIENCES SCIE
Biologie: Buněčná biologie
NAT dokončeno/schváleno
1.7 Other Nat. RO MULTIDISCIPLINARY SCIENCES SCIE
Dějiny a archeologie: Dějiny
HUM dokončeno/schváleno
1.7 Other Nat. RO MULTIDISCIPLINARY SCIENCES SCIE
Vědy o umění a kultuře: Dějiny umění
HUM dokončeno/schváleno
1.7 Other Nat. RO MULTIDISCIPLINARY SCIENCES SCIE
Geografie: Demografie
NAT dokončeno/schváleno
1.7 Other Nat. RO MULTIDISCIPLINARY SCIENCES SCIE
Medicína a zdravotnické obory: Dermatovenerologie
MED předběžně schváleno
1.7 Other Nat. RO MULTIDISCIPLINARY SCIENCES SCIE
Učitelství a neučitelská pedagogika: Didaktika
SOC dokončeno/schváleno
1.7 Other Nat. RO MULTIDISCIPLINARY SCIENCES SCIE
Vědy o umění a kultuře: Divadelní věda
HUM dokončeno/schváleno
1.7 Other Nat. RO MULTIDISCIPLINARY SCIENCES SCIE
Biologie: Ekologie
NAT dokončeno/schváleno
1.7 Other Nat. RO MULTIDISCIPLINARY SCIENCES SCIE
Ekonomické obory: Ekonomické vědy
SOC dokončeno/schváleno
1.7 Other Nat. RO MULTIDISCIPLINARY SCIENCES SCIE
Medicína a zdravotnické obory: Endokrinologie, diabetologie a metabolismus MED předběžně schváleno
1.7 Other Nat. RO MULTIDISCIPLINARY SCIENCES SCIE
Geologické a environmentální vědy: Environmentální vědy
NAT dokončeno/schváleno
1.7 Other Nat. RO MULTIDISCIPLINARY SCIENCES SCIE
Vědy o umění a kultuře: Estetika
HUM dokončeno/schváleno
1.7 Other Nat. RO MULTIDISCIPLINARY SCIENCES SCIE
Dějiny a archeologie: Etnologie
HUM dokončeno/schváleno
1.7 Other Nat. RO MULTIDISCIPLINARY SCIENCES SCIE
Biologie: Evoluční biologie
NAT dokončeno/schváleno
1.7 Other Nat. RO MULTIDISCIPLINARY SCIENCES SCIE
Biologie: Experimentální biologie rostlin
NAT dokončeno/schváleno
1.7 Other Nat. RO MULTIDISCIPLINARY SCIENCES SCIE
Farmacie: Farmacie a farmakologie MED dokončeno/schváleno
1.7 Other Nat. RO MULTIDISCIPLINARY SCIENCES SCIE
Vědy o umění a kultuře: Filmová věda
HUM dokončeno/schváleno
1.7 Other Nat. RO MULTIDISCIPLINARY SCIENCES SCIE
Filosofie a náboženství: Filosofie a etika
HUM dokončeno/schváleno
1.7 Other Nat. RO MULTIDISCIPLINARY SCIENCES SCIE
Geografie: Fyzická geografie
NAT dokončeno/schváleno
1.7 Other Nat. RO MULTIDISCIPLINARY SCIENCES SCIE
Vysoce interdisciplinární obory: Fyzika atmosféry, meteorologie a klimatologie NAT dokončeno/schváleno
1.7 Other Nat. RO MULTIDISCIPLINARY SCIENCES SCIE
Fyzika: Fyzika kondenzovaných látek
NAT dokončeno/schváleno
1.7 Other Nat. RO MULTIDISCIPLINARY SCIENCES SCIE
Fyzika: Fyzika molekulárních a biologických struktur
NAT dokončeno/schváleno
1.7 Other Nat. RO MULTIDISCIPLINARY SCIENCES SCIE
Fyzika: Fyzika plazmatu
NAT dokončeno/schváleno
1.7 Other Nat. RO MULTIDISCIPLINARY SCIENCES SCIE
Fyzika: Fyzika povrchů a rozhraní
NAT dokončeno/schváleno
1.7 Other Nat. RO MULTIDISCIPLINARY SCIENCES SCIE
Fyzika: Fyzika Země a planet NAT dokončeno/schváleno
1.7 Other Nat. RO MULTIDISCIPLINARY SCIENCES SCIE
Chemie: Fyzikální chemie
NAT dokončeno/schváleno
1.7 Other Nat. RO MULTIDISCIPLINARY SCIENCES SCIE
Medicína a zdravotnické obory: Fyziologie MED předběžně schváleno
1.7 Other Nat. RO MULTIDISCIPLINARY SCIENCES SCIE
Biologie: Fyziologie živočichů
NAT dokončeno/schváleno
1.7 Other Nat. RO MULTIDISCIPLINARY SCIENCES SCIE
Medicína a zdravotnické obory: Gastroenterologie a hepatologie MED předběžně schváleno
1.7 Other Nat. RO MULTIDISCIPLINARY SCIENCES SCIE
Geologické a environmentální vědy: Geodynamika
NAT dokončeno/schváleno
1.7 Other Nat. RO MULTIDISCIPLINARY SCIENCES SCIE
Geologické a environmentální vědy: Geochemie a mineralogie
NAT dokončeno/schváleno
1.7 Other Nat. RO MULTIDISCIPLINARY SCIENCES SCIE
Geologické a environmentální vědy: Geologie
NAT dokončeno/schváleno
1.7 Other Nat. RO MULTIDISCIPLINARY SCIENCES SCIE
Medicína a zdravotnické obory: Geriatrie a gerontologie MED předběžně schváleno
1.7 Other Nat. RO MULTIDISCIPLINARY SCIENCES SCIE
Medicína a zdravotnické obory: Gynekologie a porodnictví MED předběžně schváleno
1.7 Other Nat. RO MULTIDISCIPLINARY SCIENCES SCIE
Medicína a zdravotnické obory: Hematologie MED předběžně schváleno
1.7 Other Nat. RO MULTIDISCIPLINARY SCIENCES SCIE
Vědy o umění a kultuře: Hudební věda
HUM dokončeno/schváleno
1.7 Other Nat. RO MULTIDISCIPLINARY SCIENCES SCIE
Medicína a zdravotnické obory: Chirurgie MED předběžně schváleno
1.7 Other Nat. RO MULTIDISCIPLINARY SCIENCES SCIE
Biologie: Imunologie NAT předběžně schváleno
1.7 Other Nat. RO MULTIDISCIPLINARY SCIENCES SCIE
Medicína a zdravotnické obory: Infekční, parazitární a tropické nemoci
MED předběžně schváleno
1.7 Other Nat. RO MULTIDISCIPLINARY SCIENCES SCIE
Mediální a komunikační studia: Informační věda a knihovnictví
SOC předběžně schváleno
1.7 Other Nat. RO MULTIDISCIPLINARY SCIENCES SCIE
Fyzika: Jaderná fyzika NAT dokončeno/schváleno
1.7 Other Nat. RO MULTIDISCIPLINARY SCIENCES SCIE
Medicína a zdravotnické obory: Jiné lékařské obory
MED předběžně schváleno
1.7 Other Nat. RO MULTIDISCIPLINARY SCIENCES SCIE
Filosofie a náboženství: Judaistika
HUM dokončeno/schváleno
1.7 Other Nat. RO MULTIDISCIPLINARY SCIENCES SCIE
Medicína a zdravotnické obory: Kardiochirurgie MED předběžně schváleno
1.7 Other Nat. RO MULTIDISCIPLINARY SCIENCES SCIE
Medicína a zdravotnické obory: Kardiologie MED předběžně schváleno
1.7 Other Nat. RO MULTIDISCIPLINARY SCIENCES SCIE
Geografie: Kartografie
NAT dokončeno/schváleno
1.7 Other Nat. RO MULTIDISCIPLINARY SCIENCES SCIE
Fyzika: Kvantová optika a optoelektronika
NAT dokončeno/schváleno
1.7 Other Nat. RO MULTIDISCIPLINARY SCIENCES SCIE
Medicína a zdravotnické obory: Lékařská etika MED předběžně schváleno
1.7 Other Nat. RO MULTIDISCIPLINARY SCIENCES SCIE
Lingvistika: Lingvistika
HUM dokončeno/schváleno
1.7 Other Nat. RO MULTIDISCIPLINARY SCIENCES SCIE
Literatura: Literatura
HUM dokončeno/schváleno
1.7 Other Nat. RO MULTIDISCIPLINARY SCIENCES SCIE
Chemie: Makromolekulární chemie
NAT dokončeno/schváleno
1.7 Other Nat. RO MULTIDISCIPLINARY SCIENCES SCIE
Vědy o umění a kultuře: Management a marketing umění
HUM dokončeno/schváleno
1.7 Other Nat. RO MULTIDISCIPLINARY SCIENCES SCIE
Učitelství a neučitelská pedagogika: Management vzdělávání
SOC dokončeno/schváleno
1.7 Other Nat. RO MULTIDISCIPLINARY SCIENCES SCIE
Matematika: Matematická analýza NAT dokončeno/schváleno
1.7 Other Nat. RO MULTIDISCIPLINARY SCIENCES SCIE
Informatika: Matematická lingvistika
NAT dokončeno/schváleno
1.7 Other Nat. RO MULTIDISCIPLINARY SCIENCES SCIE
Matematika: Matematické modelování a výpočtová matematika NAT dokončeno/schváleno
1.7 Other Nat. RO MULTIDISCIPLINARY SCIENCES SCIE
Mediální a komunikační studia: Mediální a komunikační studia
SOC dokončeno/schváleno
1.7 Other Nat. RO MULTIDISCIPLINARY SCIENCES SCIE
Biologie: Mikrobiologie NAT dokončeno/schváleno
1.7 Other Nat. RO MULTIDISCIPLINARY SCIENCES SCIE
Biologie: Molekulární biologie a genetika
NAT dokončeno/schváleno
1.7 Other Nat. RO MULTIDISCIPLINARY SCIENCES SCIE
Medicína a zdravotnické obory: Morfologické obory medicíny MED předběžně schváleno
1.7 Other Nat. RO MULTIDISCIPLINARY SCIENCES SCIE
Medicína a zdravotnické obory: Nefrologie MED předběžně schváleno
1.7 Other Nat. RO MULTIDISCIPLINARY SCIENCES SCIE
Medicína a zdravotnické obory: Neurovědy MED předběžně schváleno
1.7 Other Nat. RO MULTIDISCIPLINARY SCIENCES SCIE
Medicína a zdravotnické obory: Oftalmologie MED předběžně schváleno
1.7 Other Nat. RO MULTIDISCIPLINARY SCIENCES SCIE
Medicína a zdravotnické obory: Onkologie MED předběžně schváleno
1.7 Other Nat. RO MULTIDISCIPLINARY SCIENCES SCIE
Chemie: Organická chemie
NAT dokončeno/schváleno
1.7 Other Nat. RO MULTIDISCIPLINARY SCIENCES SCIE
Medicína a zdravotnické obory: Ortopedie a traumatologie MED předběžně schváleno
1.7 Other Nat. RO MULTIDISCIPLINARY SCIENCES SCIE
Medicína a zdravotnické obory: Ošetřovatelství
MED předběžně schváleno
1.7 Other Nat. RO MULTIDISCIPLINARY SCIENCES SCIE
Medicína a zdravotnické obory: Otorinolaryngologie MED předběžně schváleno
1.7 Other Nat. RO MULTIDISCIPLINARY SCIENCES SCIE
Geologické a environmentální vědy: Paleontologie a geobiologie
NAT dokončeno/schváleno
1.7 Other Nat. RO MULTIDISCIPLINARY SCIENCES SCIE
Biologie: Parazitologie
NAT dokončeno/schváleno
1.7 Other Nat. RO MULTIDISCIPLINARY SCIENCES SCIE
Medicína a zdravotnické obory: Patofyziologie
MED předběžně schváleno
1.7 Other Nat. RO MULTIDISCIPLINARY SCIENCES SCIE
Medicína a zdravotnické obory: Patologie MED předběžně schváleno
1.7 Other Nat. RO MULTIDISCIPLINARY SCIENCES SCIE
Učitelství a neučitelská pedagogika: Pedagogická psychologie
SOC dokončeno/schváleno
1.7 Other Nat. RO MULTIDISCIPLINARY SCIENCES SCIE
Učitelství a neučitelská pedagogika: Pedagogika
SOC dokončeno/schváleno
1.7 Other Nat. RO MULTIDISCIPLINARY SCIENCES SCIE
Medicína a zdravotnické obory: Pediatrie MED předběžně schváleno
1.7 Other Nat. RO MULTIDISCIPLINARY SCIENCES SCIE
Medicína a zdravotnické obory: Pneumologie MED předběžně schváleno
1.7 Other Nat. RO MULTIDISCIPLINARY SCIENCES SCIE
Politologie a teritoriální studia: Politické vědy
SOC dokončeno/schváleno
1.7 Other Nat. RO MULTIDISCIPLINARY SCIENCES SCIE
Matematika: Pravděpodobnost a matematická statistika
NAT dokončeno/schváleno
1.7 Other Nat. RO MULTIDISCIPLINARY SCIENCES SCIE
Právo: Právo
SOC předběžně schváleno
1.7 Other Nat. RO MULTIDISCIPLINARY SCIENCES SCIE
Biologie: Protistologie
NAT dokončeno/schváleno
1.7 Other Nat. RO MULTIDISCIPLINARY SCIENCES SCIE
Medicína a zdravotnické obory: Psychiatrie, sexuologie MED předběžně schváleno
1.7 Other Nat. RO MULTIDISCIPLINARY SCIENCES SCIE
Psychologie: Psychologie
SOC dokončeno/schváleno
1.7 Other Nat. RO MULTIDISCIPLINARY SCIENCES SCIE
Geografie: Regionální a politická geografie
NAT dokončeno/schváleno
1.7 Other Nat. RO MULTIDISCIPLINARY SCIENCES SCIE
Medicína a zdravotnické obory: Rehabilitační a sportovní medicína MED předběžně schváleno
1.7 Other Nat. RO MULTIDISCIPLINARY SCIENCES SCIE
Filosofie a náboženství: Religionistika
HUM dokončeno/schváleno
1.7 Other Nat. RO MULTIDISCIPLINARY SCIENCES SCIE
Medicína a zdravotnické obory: Revmatologie MED předběžně schváleno
1.7 Other Nat. RO MULTIDISCIPLINARY SCIENCES SCIE
Sociologie: Sociální a kulturní antropologie
SOC dokončeno/schváleno
1.7 Other Nat. RO MULTIDISCIPLINARY SCIENCES SCIE
Geografie: Sociální geografie
NAT dokončeno/schváleno
1.7 Other Nat. RO MULTIDISCIPLINARY SCIENCES SCIE
Vysoce interdisciplinární obory: Sociální práce HUM SOC MED dokončeno/schváleno
1.7 Other Nat. RO MULTIDISCIPLINARY SCIENCES SCIE
Sociologie: Sociologie
SOC dokončeno/schváleno
1.7 Other Nat. RO MULTIDISCIPLINARY SCIENCES SCIE
Informatika: Softwarové systémy
NAT dokončeno/schváleno
1.7 Other Nat. RO MULTIDISCIPLINARY SCIENCES SCIE
Medicína a zdravotnické obory: Soudní lékařství
MED předběžně schváleno
1.7 Other Nat. RO MULTIDISCIPLINARY SCIENCES SCIE
Učitelství a neučitelská pedagogika: Speciální pedagogika
SOC dokončeno/schváleno
1.7 Other Nat. RO MULTIDISCIPLINARY SCIENCES SCIE
Sociologie: Společensko-vědní kinantropologie
SOC výchozí návrh
1.7 Other Nat. RO MULTIDISCIPLINARY SCIENCES SCIE
Matematika: Strukturální matematika
NAT dokončeno/schváleno
1.7 Other Nat. RO MULTIDISCIPLINARY SCIENCES SCIE
Fyzika: Subjaderná fyzika NAT dokončeno/schváleno
1.7 Other Nat. RO MULTIDISCIPLINARY SCIENCES SCIE
Obory neakreditované na UK: Technologické, inženýrské a bezpečnostní obory [NEAKREDITUJEME]
TEC dokončeno/schváleno
1.7 Other Nat. RO MULTIDISCIPLINARY SCIENCES SCIE
Filosofie a náboženství: Teologie
HUM dokončeno/schváleno
1.7 Other Nat. RO MULTIDISCIPLINARY SCIENCES SCIE
Biologie: Teoretická biologie
NAT dokončeno/schváleno
1.7 Other Nat. RO MULTIDISCIPLINARY SCIENCES SCIE
Fyzika: Teoretická fyzika NAT dokončeno/schváleno
1.7 Other Nat. RO MULTIDISCIPLINARY SCIENCES SCIE
Informatika: Teoretická informatika
NAT dokončeno/schváleno
1.7 Other Nat. RO MULTIDISCIPLINARY SCIENCES SCIE
Politologie a teritoriální studia: Teritoriální studia SOC dokončeno/schváleno
1.7 Other Nat. RO MULTIDISCIPLINARY SCIENCES SCIE
Farmacie: Toxikologie MED předběžně schváleno
1.7 Other Nat. RO MULTIDISCIPLINARY SCIENCES SCIE
Medicína a zdravotnické obory: Urologie MED předběžně schváleno
1.7 Other Nat. RO MULTIDISCIPLINARY SCIENCES SCIE
Sociologie: Veřejná a sociální politika
SOC dokončeno/schváleno
1.7 Other Nat. RO MULTIDISCIPLINARY SCIENCES SCIE
Medicína a zdravotnické obory: Veřejné zdravotnictví, hygiena a epidemiologie, pracovní lékařství MED předběžně schváleno
1.7 Other Nat. RO MULTIDISCIPLINARY SCIENCES SCIE
Biologie: Virologie
NAT dokončeno/schváleno
1.7 Other Nat. RO MULTIDISCIPLINARY SCIENCES SCIE
Biologie: Vývojová biologie
NAT dokončeno/schváleno
1.7 Other Nat. RO MULTIDISCIPLINARY SCIENCES SCIE
Medicína a zdravotnické obory: Výživa a dietologie
MED předběžně schváleno
1.7 Other Nat. RO MULTIDISCIPLINARY SCIENCES SCIE
Medicína a zdravotnické obory: Zdravotnické právo
MED předběžně schváleno
1.7 Other Nat. RO MULTIDISCIPLINARY SCIENCES SCIE
Obory neakreditované na UK: Zemědělské a veterinární vědy [NEAKREDITUJEME]
AGR předběžně schváleno
1.7 Other Nat. RO MULTIDISCIPLINARY SCIENCES SCIE
Medicína a zdravotnické obory: Zobrazovací metody v lékařství MED předběžně schváleno
1.7 Other Nat. RO MULTIDISCIPLINARY SCIENCES SCIE
Biologie: Zoologie
NAT dokončeno/schváleno
1.7 Other Nat. RO MULTIDISCIPLINARY SCIENCES SCIE
Medicína a zdravotnické obory: Zubní lékařství MED předběžně schváleno
2.1 Civil Eng. FA CONSTRUCTION & BUILDING TECHNOLOGY SCIE 36 Obory neakreditované na UK: Technologické, inženýrské a bezpečnostní obory [NEAKREDITUJEME]
TEC dokončeno/schváleno
2.1 Civil Eng. IM ENGINEERING, CIVIL SCIE 52
Geologické a environmentální vědy: Aplikovaná geologie
NAT dokončeno/schváleno
2.1 Civil Eng. IM ENGINEERING, CIVIL SCIE 52
Chemie: Biochemie
NAT dokončeno/schváleno
2.1 Civil Eng. IM ENGINEERING, CIVIL SCIE 52
Obory neakreditované na UK: Technologické, inženýrské a bezpečnostní obory [NEAKREDITUJEME]
TEC dokončeno/schváleno
2.1 Civil Eng. YR TRANSPORTATION SCIENCE & TECHNOLOGY SCIE 5 Obory neakreditované na UK: Technologické, inženýrské a bezpečnostní obory [NEAKREDITUJEME]
TEC dokončeno/schváleno
2.10 Nano NS NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY SCIE 502
Biologie: Mikrobiologie NAT dokončeno/schváleno
2.10 Nano NS NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY SCIE 502
Biologie: Molekulární biologie a genetika
NAT dokončeno/schváleno
2.10 Nano NS NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY SCIE 502
Obory neakreditované na UK: Technologické, inženýrské a bezpečnostní obory [NEAKREDITUJEME]
TEC dokončeno/schváleno
2.10 Nano NS NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY SCIE 502
Biologie: Virologie
NAT dokončeno/schváleno
2.11 Other Eng. IJ ENGINEERING, INDUSTRIAL SCIE 14 Obory neakreditované na UK: Technologické, inženýrské a bezpečnostní obory [NEAKREDITUJEME]
TEC dokončeno/schváleno
2.11 Other Eng. IK ENGINEERING, MANUFACTURING SCIE 25
Obory neakreditované na UK: Technologické, inženýrské a bezpečnostní obory [NEAKREDITUJEME]
TEC dokončeno/schváleno
2.11 Other Eng. IK ENGINEERING, MANUFACTURING SCIE 25
Informatika: Teoretická informatika
NAT dokončeno/schváleno
2.11 Other Eng. IF ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY SCIE 79
Geologické a environmentální vědy: Aplikovaná geologie
NAT dokončeno/schváleno
2.11 Other Eng. IF ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY SCIE 79
Obory neakreditované na UK: Technologické, inženýrské a bezpečnostní obory [NEAKREDITUJEME]
TEC dokončeno/schváleno
2.11 Other Eng. IF ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY SCIE 79
Informatika: Teoretická informatika
NAT dokončeno/schváleno
2.11 Other Eng. JY FOOD SCIENCE & TECHNOLOGY SCIE 163
Chemie: Biochemie
NAT dokončeno/schváleno
2.11 Other Eng. JY FOOD SCIENCE & TECHNOLOGY SCIE 163
Obory neakreditované na UK: Technologické, inženýrské a bezpečnostní obory [NEAKREDITUJEME]
TEC dokončeno/schváleno
2.11 Other Eng. UE IMAGING SCIENCE & PHOTOGRAPHIC TECHNOLOGY SCIE 56 Obory neakreditované na UK: Technologické, inženýrské a bezpečnostní obory [NEAKREDITUJEME]
TEC dokončeno/schváleno
2.11 Other Eng. OA INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION SCIE 436
Geologické a environmentální vědy: Aplikovaná geologie
NAT dokončeno/schváleno
2.11 Other Eng. OA INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION SCIE 436
Geologické a environmentální vědy: Geochemie a mineralogie
NAT dokončeno/schváleno
2.11 Other Eng. OA INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION SCIE 436
Geologické a environmentální vědy: Geologie
NAT dokončeno/schváleno
2.11 Other Eng. OA INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION SCIE 436
Obory neakreditované na UK: Technologické, inženýrské a bezpečnostní obory [NEAKREDITUJEME]
TEC dokončeno/schváleno
2.11 Other Eng. RA MICROSCOPY SCIE 98
Biologie: Mikrobiologie NAT dokončeno/schváleno
2.11 Other Eng. RA MICROSCOPY SCIE 98
Biologie: Molekulární biologie a genetika
NAT dokončeno/schváleno
2.11 Other Eng. RA MICROSCOPY SCIE 98
Biologie: Parazitologie
NAT dokončeno/schváleno
2.11 Other Eng. RA MICROSCOPY SCIE 98
Obory neakreditované na UK: Technologické, inženýrské a bezpečnostní obory [NEAKREDITUJEME]
TEC dokončeno/schváleno
2.11 Other Eng. RA MICROSCOPY SCIE 98
Biologie: Virologie
NAT dokončeno/schváleno
2.11 Other Eng. XQ SPECTROSCOPY SCIE 575
Chemie: Anorganická chemie
NAT dokončeno/schváleno
2.11 Other Eng. XQ SPECTROSCOPY SCIE 575
Geologické a environmentální vědy: Geochemie a mineralogie
NAT dokončeno/schváleno
2.11 Other Eng. XQ SPECTROSCOPY SCIE 575
Chemie: Organická chemie
NAT dokončeno/schváleno
2.11 Other Eng. XQ SPECTROSCOPY SCIE 575
Obory neakreditované na UK: Technologické, inženýrské a bezpečnostní obory [NEAKREDITUJEME]
TEC dokončeno/schváleno
2.2 Elect./Inf.Eng. AC AUTOMATION & CONTROL SYSTEMS SCIE 73 Obory neakreditované na UK: Technologické, inženýrské a bezpečnostní obory [NEAKREDITUJEME]
TEC dokončeno/schváleno
2.2 Elect./Inf.Eng. EU COMMUNICATION SSCI 79
Mediální a komunikační studia: Mediální a komunikační studia
SOC dokončeno/schváleno
2.2 Elect./Inf.Eng. EU COMMUNICATION SSCI 79
Informatika: Softwarové systémy
NAT dokončeno/schváleno
2.2 Elect./Inf.Eng. ES COMP. SC., HARDWARE & ARCHITECTURE SCIE 68
Obory neakreditované na UK: Technologické, inženýrské a bezpečnostní obory [NEAKREDITUJEME]
TEC dokončeno/schváleno
2.2 Elect./Inf.Eng. ES COMP. SC., HARDWARE & ARCHITECTURE SCIE 68
Informatika: Teoretická informatika
NAT dokončeno/schváleno
2.2 Elect./Inf.Eng. IQ ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC SCIE 444
Chemie: Biochemie
NAT dokončeno/schváleno
2.2 Elect./Inf.Eng. IQ ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC SCIE 444
Informatika: Softwarové systémy
NAT dokončeno/schváleno
2.2 Elect./Inf.Eng. IQ ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC SCIE 444
Obory neakreditované na UK: Technologické, inženýrské a bezpečnostní obory [NEAKREDITUJEME]
TEC dokončeno/schváleno
2.2 Elect./Inf.Eng. IQ ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC SCIE 444
Informatika: Teoretická informatika
NAT dokončeno/schváleno
2.2 Elect./Inf.Eng. RB ROBOTICS SCIE 28
Informatika: Softwarové systémy
NAT dokončeno/schváleno
2.2 Elect./Inf.Eng. RB ROBOTICS SCIE 28
Obory neakreditované na UK: Technologické, inženýrské a bezpečnostní obory [NEAKREDITUJEME]
TEC dokončeno/schváleno
2.2 Elect./Inf.Eng. YE TELECOMMUNICATIONS SCIE 45 Obory neakreditované na UK: Technologické, inženýrské a bezpečnostní obory [NEAKREDITUJEME]
TEC dokončeno/schváleno
2.3 Mech.Eng. AI ENGINEERING, AEROSPACE SCIE 66 Obory neakreditované na UK: Technologické, inženýrské a bezpečnostní obory [NEAKREDITUJEME]
TEC dokončeno/schváleno
2.3 Mech.Eng. IU ENGINEERING, MECHANICAL SCIE 68
Geologické a environmentální vědy: Aplikovaná geologie
NAT dokončeno/schváleno
2.3 Mech.Eng. IU ENGINEERING, MECHANICAL SCIE 68
Obory neakreditované na UK: Technologické, inženýrské a bezpečnostní obory [NEAKREDITUJEME]
TEC dokončeno/schváleno
2.3 Mech.Eng. PU MECHANICS SCIE 278
Geologické a environmentální vědy: Aplikovaná geologie
NAT dokončeno/schváleno
2.3 Mech.Eng. PU MECHANICS SCIE 278
Matematika: Matematické modelování a výpočtová matematika NAT dokončeno/schváleno
2.3 Mech.Eng. RY NUCLEAR SCIENCE & TECHNOLOGY SCIE 484
Geologické a environmentální vědy: Aplikovaná geologie
NAT dokončeno/schváleno
2.3 Mech.Eng. RY NUCLEAR SCIENCE & TECHNOLOGY SCIE 484
Geologické a environmentální vědy: Environmentální vědy
NAT dokončeno/schváleno
2.3 Mech.Eng. RY NUCLEAR SCIENCE & TECHNOLOGY SCIE 484
Geologické a environmentální vědy: Geochemie a mineralogie
NAT dokončeno/schváleno
2.3 Mech.Eng. RY NUCLEAR SCIENCE & TECHNOLOGY SCIE 484
Obory neakreditované na UK: Technologické, inženýrské a bezpečnostní obory [NEAKREDITUJEME]
TEC dokončeno/schváleno
2.3 Mech.Eng. DT THERMODYNAMICS SCIE 86 Matematika: Matematické modelování a výpočtová matematika NAT dokončeno/schváleno
2.4 Chem.Eng. II ENGINEERING, CHEMICAL SCIE 121
Chemie: Biochemie
NAT dokončeno/schváleno
2.4 Chem.Eng. II ENGINEERING, CHEMICAL SCIE 121
Chemie: Fyzikální chemie
NAT dokončeno/schváleno
2.4 Chem.Eng. II ENGINEERING, CHEMICAL SCIE 121
Obory neakreditované na UK: Technologické, inženýrské a bezpečnostní obory [NEAKREDITUJEME]
TEC dokončeno/schváleno
2.5 Mater.Eng. PK MATERIALS SCIENCE, CERAMICS SCIE 82 Obory neakreditované na UK: Technologické, inženýrské a bezpečnostní obory [NEAKREDITUJEME]
TEC dokončeno/schváleno
2.5 Mater.Eng. QG MATERIALS SCIENCE, COATINGS & FILMS SCIE 294 Obory neakreditované na UK: Technologické, inženýrské a bezpečnostní obory [NEAKREDITUJEME]
TEC dokončeno/schváleno
2.5 Mater.Eng. QH MATERIALS SCIENCE, COMPOSITES SCIE 36 Obory neakreditované na UK: Technologické, inženýrské a bezpečnostní obory [NEAKREDITUJEME]
TEC dokončeno/schváleno
2.5 Mater.Eng. QF MATERIALS SCIENCE, CHARACTERIZATION & TESTING SCIE 90 Obory neakreditované na UK: Technologické, inženýrské a bezpečnostní obory [NEAKREDITUJEME]
TEC dokončeno/schváleno
2.5 Mater.Eng. PM MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY SCIE 2442
Chemie: Anorganická chemie
NAT dokončeno/schváleno
2.5 Mater.Eng. PM MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY SCIE 2442
Geologické a environmentální vědy: Aplikovaná geologie
NAT dokončeno/schváleno
2.5 Mater.Eng. PM MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY SCIE 2442
Geologické a environmentální vědy: Geodynamika
NAT dokončeno/schváleno
2.5 Mater.Eng. PM MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY SCIE 2442
Geologické a environmentální vědy: Geochemie a mineralogie
NAT dokončeno/schváleno
2.5 Mater.Eng. PM MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY SCIE 2442
Obory neakreditované na UK: Technologické, inženýrské a bezpečnostní obory [NEAKREDITUJEME]
TEC dokončeno/schváleno
2.5 Mater.Eng. PJ MATERIALS SCIENCE, PAPER & WOOD SCIE 2 Obory neakreditované na UK: Technologické, inženýrské a bezpečnostní obory [NEAKREDITUJEME]
TEC dokončeno/schváleno
2.5 Mater.Eng. QJ MATERIALS SCIENCE, TEXTILES SCIE 17 Obory neakreditované na UK: Technologické, inženýrské a bezpečnostní obory [NEAKREDITUJEME]
TEC dokončeno/schváleno
2.5 Mater.Eng. PZ METALLURGY & METALLURGICAL ENGINEERING SCIE 872 Obory neakreditované na UK: Technologické, inženýrské a bezpečnostní obory [NEAKREDITUJEME]
TEC dokončeno/schváleno
2.6 Med.Eng. CT CELL & TISSUE ENGINEERING SCIE Obory neakreditované na UK: Technologické, inženýrské a bezpečnostní obory [NEAKREDITUJEME]
TEC dokončeno/schváleno
2.6 Med.Eng. IG ENGINEERING, BIOMEDICAL SCIE 521
Chemie: Biochemie
NAT dokončeno/schváleno
2.6 Med.Eng. IG ENGINEERING, BIOMEDICAL SCIE 521
Obory neakreditované na UK: Technologické, inženýrské a bezpečnostní obory [NEAKREDITUJEME]
TEC dokončeno/schváleno
2.6 Med.Eng. PW MEDICAL LABORATORY TECHNOLOGY SCIE 343 Obory neakreditované na UK: Technologické, inženýrské a bezpečnostní obory [NEAKREDITUJEME]
TEC dokončeno/schváleno
2.7 Envir.Eng. ID ENERGY & FUELS SCIE 77
Geologické a environmentální vědy: Aplikovaná geologie
NAT dokončeno/schváleno
2.7 Envir.Eng. ID ENERGY & FUELS SCIE 77
Ekonomické obory: Ekonomické vědy
SOC dokončeno/schváleno
2.7 Envir.Eng. ID ENERGY & FUELS SCIE 77
Geologické a environmentální vědy: Environmentální vědy
NAT dokončeno/schváleno
2.7 Envir.Eng. ID ENERGY & FUELS SCIE 77
Geologické a environmentální vědy: Geochemie a mineralogie
NAT dokončeno/schváleno
2.7 Envir.Eng. ID ENERGY & FUELS SCIE 77
Geologické a environmentální vědy: Geologie
NAT dokončeno/schváleno
2.7 Envir.Eng. ID ENERGY & FUELS SCIE 77
Obory neakreditované na UK: Technologické, inženýrské a bezpečnostní obory [NEAKREDITUJEME]
TEC dokončeno/schváleno
2.7 Envir.Eng. IH ENGINEERING, ENVIRONMENTAL SCIE 159
Chemie: Biochemie
NAT dokončeno/schváleno
2.7 Envir.Eng. IH ENGINEERING, ENVIRONMENTAL SCIE 159
Geologické a environmentální vědy: Environmentální vědy
NAT dokončeno/schváleno
2.7 Envir.Eng. IH ENGINEERING, ENVIRONMENTAL SCIE 159
Obory neakreditované na UK: Technologické, inženýrské a bezpečnostní obory [NEAKREDITUJEME]
TEC dokončeno/schváleno
2.7 Envir.Eng. IX ENGINEERING, GEOLOGICAL SCIE 94
Geologické a environmentální vědy: Aplikovaná geologie
NAT dokončeno/schváleno
2.7 Envir.Eng. IX ENGINEERING, GEOLOGICAL SCIE 94
Obory neakreditované na UK: Technologické, inženýrské a bezpečnostní obory [NEAKREDITUJEME]
TEC dokončeno/schváleno
2.7 Envir.Eng. IL ENGINEERING, MARINE SCIE 0 Obory neakreditované na UK: Technologické, inženýrské a bezpečnostní obory [NEAKREDITUJEME]
TEC dokončeno/schváleno
2.7 Envir.Eng. IO ENGINEERING, OCEAN SCIE 0 Obory neakreditované na UK: Technologické, inženýrské a bezpečnostní obory [NEAKREDITUJEME]
TEC dokončeno/schváleno
2.7 Envir.Eng. IP ENGINEERING, PETROLEUM SCIE 1 Obory neakreditované na UK: Technologické, inženýrské a bezpečnostní obory [NEAKREDITUJEME]
TEC dokončeno/schváleno
2.7 Envir.Eng. ZQ MINING & MINERAL PROCESSING SCIE 68
Geologické a environmentální vědy: Aplikovaná geologie
NAT dokončeno/schváleno
2.7 Envir.Eng. ZQ MINING & MINERAL PROCESSING SCIE 68
Geologické a environmentální vědy: Geochemie a mineralogie
NAT dokončeno/schváleno
2.7 Envir.Eng. ZQ MINING & MINERAL PROCESSING SCIE 68
Geologické a environmentální vědy: Geologie
NAT dokončeno/schváleno
2.7 Envir.Eng. ZQ MINING & MINERAL PROCESSING SCIE 68
Obory neakreditované na UK: Technologické, inženýrské a bezpečnostní obory [NEAKREDITUJEME]
TEC dokončeno/schváleno
2.7 Envir.Eng. SR REMOTE SENSING SCIE 45
Geologické a environmentální vědy: Aplikovaná geologie
NAT dokončeno/schváleno
2.7 Envir.Eng. SR REMOTE SENSING SCIE 45
Geologické a environmentální vědy: Environmentální vědy
NAT dokončeno/schváleno
2.7 Envir.Eng. SR REMOTE SENSING SCIE 45
Biologie: Experimentální biologie rostlin
NAT dokončeno/schváleno
2.7 Envir.Eng. SR REMOTE SENSING SCIE 45
Geografie: Fyzická geografie
NAT dokončeno/schváleno
2.7 Envir.Eng. SR REMOTE SENSING SCIE 45
Geologické a environmentální vědy: Geodynamika
NAT dokončeno/schváleno
2.7 Envir.Eng. SR REMOTE SENSING SCIE 45
Geologické a environmentální vědy: Geochemie a mineralogie
NAT dokončeno/schváleno
2.7 Envir.Eng. SR REMOTE SENSING SCIE 45
Geologické a environmentální vědy: Geologie
NAT dokončeno/schváleno
2.7 Envir.Eng. SR REMOTE SENSING SCIE 45
Obory neakreditované na UK: Technologické, inženýrské a bezpečnostní obory [NEAKREDITUJEME]
TEC dokončeno/schváleno
2.8 Envir.Biotech. DB BIOTECHNOLOGY & APPLIED MICROBIOLOGY SCIE 745
Chemie: Biochemie
NAT dokončeno/schváleno
2.8 Envir.Biotech. DB BIOTECHNOLOGY & APPLIED MICROBIOLOGY SCIE 745
Geologické a environmentální vědy: Environmentální vědy
NAT dokončeno/schváleno
2.8 Envir.Biotech. DB BIOTECHNOLOGY & APPLIED MICROBIOLOGY SCIE 745
Biologie: Mikrobiologie NAT dokončeno/schváleno
2.8 Envir.Biotech. DB BIOTECHNOLOGY & APPLIED MICROBIOLOGY SCIE 745
Biologie: Molekulární biologie a genetika
NAT dokončeno/schváleno
2.8 Envir.Biotech. DB BIOTECHNOLOGY & APPLIED MICROBIOLOGY SCIE 745
Obory neakreditované na UK: Technologické, inženýrské a bezpečnostní obory [NEAKREDITUJEME]
TEC dokončeno/schváleno
2.8 Envir.Biotech. DB BIOTECHNOLOGY & APPLIED MICROBIOLOGY SCIE 745
Biologie: Virologie
NAT dokončeno/schváleno
2.9 Indust.Biotech. QE MATERIALS SCIENCE, BIOMATERIALS SCIE 132 Obory neakreditované na UK: Technologické, inženýrské a bezpečnostní obory [NEAKREDITUJEME]
TEC dokončeno/schváleno
3.1 Basic Med. AY ANATOMY & MORPHOLOGY SCIE 224
Chemie: Biochemie
NAT dokončeno/schváleno
3.1 Basic Med. AY ANATOMY & MORPHOLOGY SCIE 224
Medicína a zdravotnické obory: Morfologické obory medicíny MED předběžně schváleno
3.1 Basic Med. AY ANATOMY & MORPHOLOGY SCIE 224
Biologie: Zoologie
NAT dokončeno/schváleno
3.1 Basic Med. DX CHEMISTRY, MEDICINAL SCIE 604
Chemie: Anorganická chemie
NAT dokončeno/schváleno
3.1 Basic Med. DX CHEMISTRY, MEDICINAL SCIE 604
Chemie: Biochemie
NAT dokončeno/schváleno
3.1 Basic Med. DX CHEMISTRY, MEDICINAL SCIE 604
Chemie: Organická chemie
NAT dokončeno/schváleno
3.1 Basic Med. NI IMMUNOLOGY SCIE 1227
Biologie: Imunologie NAT předběžně schváleno
3.1 Basic Med. NI IMMUNOLOGY SCIE 1227
Biologie: Mikrobiologie NAT dokončeno/schváleno
3.1 Basic Med. NI IMMUNOLOGY SCIE 1227
Biologie: Molekulární biologie a genetika
NAT dokončeno/schváleno
3.1 Basic Med. NI IMMUNOLOGY SCIE 1227
Biologie: Parazitologie
NAT dokončeno/schváleno
3.1 Basic Med. NI IMMUNOLOGY SCIE 1227
Biologie: Virologie
NAT dokončeno/schváleno
3.1 Basic Med. QA MEDICINE, RESEARCH & EXPERIMENTAL SCIE 960
Medicína a zdravotnické obory: Alergologie MED předběžně schváleno
3.1 Basic Med. QA MEDICINE, RESEARCH & EXPERIMENTAL SCIE 960
Medicína a zdravotnické obory: Anesteziologie a resuscitace MED předběžně schváleno
3.1 Basic Med. QA MEDICINE, RESEARCH & EXPERIMENTAL SCIE 960
Chemie: Biochemie
NAT dokončeno/schváleno
3.1 Basic Med. QA MEDICINE, RESEARCH & EXPERIMENTAL SCIE 960
Medicína a zdravotnické obory: Biomedicínská informatika
MED předběžně schváleno
3.1 Basic Med. QA MEDICINE, RESEARCH & EXPERIMENTAL SCIE 960
Biologie: Buněčná biologie
NAT dokončeno/schváleno
3.1 Basic Med. QA MEDICINE, RESEARCH & EXPERIMENTAL SCIE 960
Medicína a zdravotnické obory: Endokrinologie, diabetologie a metabolismus MED předběžně schváleno
3.1 Basic Med. QA MEDICINE, RESEARCH & EXPERIMENTAL SCIE 960
Farmacie: Farmacie a farmakologie MED dokončeno/schváleno
3.1 Basic Med. QA MEDICINE, RESEARCH & EXPERIMENTAL SCIE 960
Biologie: Fyziologie živočichů
NAT dokončeno/schváleno
3.1 Basic Med. QA MEDICINE, RESEARCH & EXPERIMENTAL SCIE 960
Medicína a zdravotnické obory: Gastroenterologie a hepatologie MED předběžně schváleno
3.1 Basic Med. QA MEDICINE, RESEARCH & EXPERIMENTAL SCIE 960
Medicína a zdravotnické obory: Geriatrie a gerontologie MED předběžně schváleno
3.1 Basic Med. QA MEDICINE, RESEARCH & EXPERIMENTAL SCIE 960
Medicína a zdravotnické obory: Gynekologie a porodnictví MED předběžně schváleno
3.1 Basic Med. QA MEDICINE, RESEARCH & EXPERIMENTAL SCIE 960
Medicína a zdravotnické obory: Hematologie MED předběžně schváleno
3.1 Basic Med. QA MEDICINE, RESEARCH & EXPERIMENTAL SCIE 960
Medicína a zdravotnické obory: Chirurgie MED předběžně schváleno
3.1 Basic Med. QA MEDICINE, RESEARCH & EXPERIMENTAL SCIE 960
Biologie: Imunologie NAT předběžně schváleno
3.1 Basic Med. QA MEDICINE, RESEARCH & EXPERIMENTAL SCIE 960
Medicína a zdravotnické obory: Infekční, parazitární a tropické nemoci
MED předběžně schváleno
3.1 Basic Med. QA MEDICINE, RESEARCH & EXPERIMENTAL SCIE 960
Medicína a zdravotnické obory: Jiné lékařské obory
MED předběžně schváleno
3.1 Basic Med. QA MEDICINE, RESEARCH & EXPERIMENTAL SCIE 960
Medicína a zdravotnické obory: Kardiochirurgie MED předběžně schváleno
3.1 Basic Med. QA MEDICINE, RESEARCH & EXPERIMENTAL SCIE 960
Medicína a zdravotnické obory: Kardiologie MED předběžně schváleno
3.1 Basic Med. QA MEDICINE, RESEARCH & EXPERIMENTAL SCIE 960
Biologie: Mikrobiologie NAT dokončeno/schváleno
3.1 Basic Med. QA MEDICINE, RESEARCH & EXPERIMENTAL SCIE 960
Biologie: Molekulární biologie a genetika
NAT dokončeno/schváleno
3.1 Basic Med. QA MEDICINE, RESEARCH & EXPERIMENTAL SCIE 960
Medicína a zdravotnické obory: Morfologické obory medicíny MED předběžně schváleno
3.1 Basic Med. QA MEDICINE, RESEARCH & EXPERIMENTAL SCIE 960
Medicína a zdravotnické obory: Nefrologie MED předběžně schváleno
3.1 Basic Med. QA MEDICINE, RESEARCH & EXPERIMENTAL SCIE 960
Medicína a zdravotnické obory: Neurovědy MED předběžně schváleno
3.1 Basic Med. QA MEDICINE, RESEARCH & EXPERIMENTAL SCIE 960
Medicína a zdravotnické obory: Oftalmologie MED předběžně schváleno
3.1 Basic Med. QA MEDICINE, RESEARCH & EXPERIMENTAL SCIE 960
Medicína a zdravotnické obory: Onkologie MED předběžně schváleno
3.1 Basic Med. QA MEDICINE, RESEARCH & EXPERIMENTAL SCIE 960
Medicína a zdravotnické obory: Ortopedie a traumatologie MED předběžně schváleno
3.1 Basic Med. QA MEDICINE, RESEARCH & EXPERIMENTAL SCIE 960
Medicína a zdravotnické obory: Otorinolaryngologie MED předběžně schváleno
3.1 Basic Med. QA MEDICINE, RESEARCH & EXPERIMENTAL SCIE 960
Medicína a zdravotnické obory: Pneumologie MED předběžně schváleno
3.1 Basic Med. QA MEDICINE, RESEARCH & EXPERIMENTAL SCIE 960
Medicína a zdravotnické obory: Revmatologie MED předběžně schváleno
3.1 Basic Med. QA MEDICINE, RESEARCH & EXPERIMENTAL SCIE 960
Farmacie: Toxikologie MED předběžně schváleno
3.1 Basic Med. QA MEDICINE, RESEARCH & EXPERIMENTAL SCIE 960
Medicína a zdravotnické obory: Urologie MED předběžně schváleno
3.1 Basic Med. QA MEDICINE, RESEARCH & EXPERIMENTAL SCIE 960
Medicína a zdravotnické obory: Veřejné zdravotnictví, hygiena a epidemiologie, pracovní lékařství MED předběžně schváleno
3.1 Basic Med. QA MEDICINE, RESEARCH & EXPERIMENTAL SCIE 960
Biologie: Virologie
NAT dokončeno/schváleno
3.1 Basic Med. QA MEDICINE, RESEARCH & EXPERIMENTAL SCIE 960
Medicína a zdravotnické obory: Výživa a dietologie
MED předběžně schváleno
3.1 Basic Med. QA MEDICINE, RESEARCH & EXPERIMENTAL SCIE 960
Medicína a zdravotnické obory: Zobrazovací metody v lékařství MED předběžně schváleno
3.1 Basic Med. QA MEDICINE, RESEARCH & EXPERIMENTAL SCIE 960
Medicína a zdravotnické obory: Zubní lékařství MED předběžně schváleno
3.1 Basic Med. RU NEUROSCIENCES SCIE 3123
Biologie: Fyziologie živočichů
NAT dokončeno/schváleno
3.1 Basic Med. RU NEUROSCIENCES SCIE 3123
Medicína a zdravotnické obory: Neurovědy MED předběžně schváleno
3.1 Basic Med. TM PATHOLOGY SCIE 1019
Medicína a zdravotnické obory: Patofyziologie
MED předběžně schváleno
3.1 Basic Med. TM PATHOLOGY SCIE 1019
Medicína a zdravotnické obory: Patologie MED předběžně schváleno
3.1 Basic Med. TU PHARMACOLOGY & PHARMACY SCIE 1789
Farmacie: Farmacie a farmakologie MED