ERIH UK


Aktuální stav zpracování   kliknutím na stav omezíte zobrazení
ERIH UK obory Stav
vazby
Kategorie ERIH OborŘíše
Anthropology
Biologie: Antropologie a genetika člověka
NAT dokončeno/schváleno
Sociologie: Sociální a kulturní antropologie
SOC dokončeno/schváleno
Archaeology Dějiny a archeologie: Archeologie
HUM dokončeno/schváleno
Art and Art History
Vědy o umění a kultuře: Dějiny umění
HUM dokončeno/schváleno
Vědy o umění a kultuře: Estetika
HUM dokončeno/schváleno
Vědy o umění a kultuře: Management a marketing umění
HUM dokončeno/schváleno
Business and Management Ekonomické obory: Ekonomické vědy
SOC dokončeno/schváleno
Classical Studies
Lingvistika: Lingvistika
HUM dokončeno/schváleno
Literatura: Literatura
HUM dokončeno/schváleno
Cultural Studies Sociologie: Sociální a kulturní antropologie
SOC dokončeno/schváleno
Demography Geografie: Demografie
NAT dokončeno/schváleno
Economics
Ekonomické obory: Ekonomické vědy
SOC dokončeno/schváleno
Vědy o umění a kultuře: Management a marketing umění
HUM dokončeno/schváleno
Environmental Studies
Biologie: Ekologie
NAT dokončeno/schváleno
Geologické a environmentální vědy: Environmentální vědy
NAT dokončeno/schváleno
Film and Theatre Studies
Vědy o umění a kultuře: Divadelní věda
HUM dokončeno/schváleno
Vědy o umění a kultuře: Filmová věda
HUM dokončeno/schváleno
Vědy o umění a kultuře: Management a marketing umění
HUM dokončeno/schváleno
Gender Studies Sociologie: Sociologie
SOC dokončeno/schváleno
History Dějiny a archeologie: Dějiny
HUM dokončeno/schváleno
History & Philosophy of Science
Filosofie a náboženství: Filosofie a etika
HUM dokončeno/schváleno
Medicína a zdravotnické obory: Lékařská etika MED předběžně schváleno
Human Geography and Urban Studies Geografie: Sociální geografie
NAT dokončeno/schváleno
Interdisciplinary research in the Humanities
Dějiny a archeologie: Archeologie
HUM dokončeno/schváleno
Dějiny a archeologie: Dějiny
HUM dokončeno/schváleno
Vědy o umění a kultuře: Dějiny umění
HUM dokončeno/schváleno
Vědy o umění a kultuře: Divadelní věda
HUM dokončeno/schváleno
Vědy o umění a kultuře: Estetika
HUM dokončeno/schváleno
Dějiny a archeologie: Etnologie
HUM dokončeno/schváleno
Vědy o umění a kultuře: Filmová věda
HUM dokončeno/schváleno
Filosofie a náboženství: Filosofie a etika
HUM dokončeno/schváleno
Vědy o umění a kultuře: Hudební věda
HUM dokončeno/schváleno
Filosofie a náboženství: Judaistika
HUM dokončeno/schváleno
Lingvistika: Lingvistika
HUM dokončeno/schváleno
Literatura: Literatura
HUM dokončeno/schváleno
Vědy o umění a kultuře: Management a marketing umění
HUM dokončeno/schváleno
Informatika: Matematická lingvistika
NAT dokončeno/schváleno
Filosofie a náboženství: Religionistika
HUM dokončeno/schváleno
Filosofie a náboženství: Teologie
HUM dokončeno/schváleno
Politologie a teritoriální studia: Teritoriální studia SOC dokončeno/schváleno
Interdisciplinary research in the Social Sciences
Učitelství a neučitelská pedagogika: Andragogika
SOC dokončeno/schváleno
Biologie: Antropologie a genetika člověka
NAT dokončeno/schváleno
Medicína a zdravotnické obory: Biomedicínská kinantropologie
MED výchozí návrh
Medicína a zdravotnické obory: Geriatrie a gerontologie MED předběžně schváleno
Mediální a komunikační studia: Informační věda a knihovnictví
SOC předběžně schváleno
Učitelství a neučitelská pedagogika: Management vzdělávání
SOC dokončeno/schváleno
Mediální a komunikační studia: Mediální a komunikační studia
SOC dokončeno/schváleno
Učitelství a neučitelská pedagogika: Pedagogická psychologie
SOC dokončeno/schváleno
Učitelství a neučitelská pedagogika: Pedagogika
SOC dokončeno/schváleno
Politologie a teritoriální studia: Politické vědy
SOC dokončeno/schváleno
Psychologie: Psychologie
SOC dokončeno/schváleno
Sociologie: Sociální a kulturní antropologie
SOC dokončeno/schváleno
Vysoce interdisciplinární obory: Sociální práce HUM SOC MED dokončeno/schváleno
Sociologie: Sociologie
SOC dokončeno/schváleno
Učitelství a neučitelská pedagogika: Speciální pedagogika
SOC dokončeno/schváleno
Sociologie: Společensko-vědní kinantropologie
SOC výchozí návrh
Sociologie: Veřejná a sociální politika
SOC dokončeno/schváleno
Law Právo: Právo
SOC dokončeno/schváleno
Library and Information Science Mediální a komunikační studia: Informační věda a knihovnictví
SOC předběžně schváleno
Linguistics
Lingvistika: Lingvistika
HUM dokončeno/schváleno
Informatika: Matematická lingvistika
NAT dokončeno/schváleno
Literature Literatura: Literatura
HUM dokončeno/schváleno
Media Studies and Communication Mediální a komunikační studia: Mediální a komunikační studia
SOC dokončeno/schváleno
Musicology
Vědy o umění a kultuře: Hudební věda
HUM dokončeno/schváleno
Vědy o umění a kultuře: Management a marketing umění
HUM dokončeno/schváleno
Pedagogical & Educational Research
Učitelství a neučitelská pedagogika: Andragogika
SOC dokončeno/schváleno
Učitelství a neučitelská pedagogika: Didaktika
SOC dokončeno/schváleno
Učitelství a neučitelská pedagogika: Management vzdělávání
SOC dokončeno/schváleno
Učitelství a neučitelská pedagogika: Pedagogická psychologie
SOC dokončeno/schváleno
Učitelství a neučitelská pedagogika: Pedagogika
SOC dokončeno/schváleno
Učitelství a neučitelská pedagogika: Speciální pedagogika
SOC dokončeno/schváleno
Philosophy Filosofie a náboženství: Filosofie a etika
HUM dokončeno/schváleno
Political Sciences and International Relations
Politologie a teritoriální studia: Politické vědy
SOC dokončeno/schváleno
Sociologie: Veřejná a sociální politika
SOC dokončeno/schváleno
Psychology Psychologie: Psychologie
SOC dokončeno/schváleno
Religious Studies and Theology
Filosofie a náboženství: Judaistika
HUM dokončeno/schváleno
Filosofie a náboženství: Religionistika
HUM dokončeno/schváleno
Filosofie a náboženství: Teologie
HUM dokončeno/schváleno
Science and Technology Studies
Fyzika: Akustika NAT dokončeno/schváleno
Chemie: Analytická chemie
NAT dokončeno/schváleno
Chemie: Anorganická chemie
NAT dokončeno/schváleno
Biologie: Antropologie a genetika člověka
NAT dokončeno/schváleno
Geologické a environmentální vědy: Aplikovaná geologie
NAT dokončeno/schváleno
Fyzika: Astronomie a astrofyzika NAT dokončeno/schváleno
Biologie: Biofyzika NAT dokončeno/schváleno
Chemie: Biochemie
NAT dokončeno/schváleno
Biologie: Bioinformatika
NAT dokončeno/schváleno
Medicína a zdravotnické obory: Biomedicínská kinantropologie
MED výchozí návrh
Biologie: Botanika
NAT dokončeno/schváleno
Biologie: Buněčná biologie
NAT dokončeno/schváleno
Geografie: Demografie
NAT dokončeno/schváleno
Biologie: Ekologie
NAT dokončeno/schváleno
Geologické a environmentální vědy: Environmentální vědy
NAT dokončeno/schváleno
Biologie: Evoluční biologie
NAT dokončeno/schváleno
Biologie: Experimentální biologie rostlin
NAT dokončeno/schváleno
Farmacie: Farmacie a farmakologie MED dokončeno/schváleno
Geografie: Fyzická geografie
NAT dokončeno/schváleno
Vysoce interdisciplinární obory: Fyzika atmosféry, meteorologie a klimatologie NAT dokončeno/schváleno
Fyzika: Fyzika kondenzovaných látek
NAT dokončeno/schváleno
Fyzika: Fyzika molekulárních a biologických struktur
NAT dokončeno/schváleno
Fyzika: Fyzika plazmatu
NAT dokončeno/schváleno
Fyzika: Fyzika povrchů a rozhraní
NAT dokončeno/schváleno
Fyzika: Fyzika Země a planet NAT dokončeno/schváleno
Chemie: Fyzikální chemie
NAT dokončeno/schváleno
Medicína a zdravotnické obory: Fyziologie MED předběžně schváleno
Biologie: Fyziologie živočichů
NAT dokončeno/schváleno
Geologické a environmentální vědy: Geodynamika
NAT dokončeno/schváleno
Geologické a environmentální vědy: Geochemie a mineralogie
NAT dokončeno/schváleno
Geologické a environmentální vědy: Geologie
NAT dokončeno/schváleno
Medicína a zdravotnické obory: Geriatrie a gerontologie MED předběžně schváleno
Biologie: Imunologie NAT předběžně schváleno
Fyzika: Jaderná fyzika NAT dokončeno/schváleno
Geografie: Kartografie
NAT dokončeno/schváleno
Fyzika: Kvantová optika a optoelektronika
NAT dokončeno/schváleno
Medicína a zdravotnické obory: Lékařská biologie
NAT předběžně schváleno
Chemie: Makromolekulární chemie
NAT dokončeno/schváleno
Matematika: Matematická analýza NAT dokončeno/schváleno
Informatika: Matematická lingvistika
NAT dokončeno/schváleno
Matematika: Matematické modelování a výpočtová matematika NAT dokončeno/schváleno
Biologie: Mikrobiologie NAT dokončeno/schváleno
Biologie: Molekulární biologie a genetika
NAT dokončeno/schváleno
Medicína a zdravotnické obory: Morfologické obory medicíny MED předběžně schváleno
Medicína a zdravotnické obory: Neurovědy MED předběžně schváleno
Chemie: Organická chemie
NAT dokončeno/schváleno
Geologické a environmentální vědy: Paleontologie a geobiologie
NAT dokončeno/schváleno
Biologie: Parazitologie
NAT dokončeno/schváleno
Matematika: Pravděpodobnost a matematická statistika
NAT dokončeno/schváleno
Biologie: Protistologie
NAT dokončeno/schváleno
Geografie: Regionální a politická geografie
NAT dokončeno/schváleno
Sociologie: Sociální a kulturní antropologie
SOC dokončeno/schváleno
Geografie: Sociální geografie
NAT dokončeno/schváleno
Informatika: Softwarové systémy
NAT dokončeno/schváleno
Sociologie: Společensko-vědní kinantropologie
SOC výchozí návrh
Matematika: Strukturální matematika
NAT dokončeno/schváleno
Fyzika: Subjaderná fyzika NAT dokončeno/schváleno
Obory neakreditované na UK: Technologické, inženýrské a bezpečnostní obory [NEAKREDITUJEME]
TEC dokončeno/schváleno
Biologie: Teoretická biologie
NAT dokončeno/schváleno
Fyzika: Teoretická fyzika NAT dokončeno/schváleno
Informatika: Teoretická informatika
NAT dokončeno/schváleno
Biologie: Virologie
NAT dokončeno/schváleno
Biologie: Vývojová biologie
NAT dokončeno/schváleno
Obory neakreditované na UK: Zemědělské a veterinární vědy [NEAKREDITUJEME]
AGR předběžně schváleno
Biologie: Zoologie
NAT dokončeno/schváleno
Social Statistics and Informatics Sociologie: Sociologie
SOC dokončeno/schváleno
Sociology
Sociologie: Sociologie
SOC dokončeno/schváleno
Sociologie: Společensko-vědní kinantropologie
SOC výchozí návrh
NEBUDE VAZBA NA ERIH
Medicína a zdravotnické obory: Adiktologie
MED předběžně schváleno
Medicína a zdravotnické obory: Alergologie MED předběžně schváleno
Medicína a zdravotnické obory: Anesteziologie a resuscitace MED předběžně schváleno
Medicína a zdravotnické obory: Biomedicínská informatika
MED předběžně schváleno
Medicína a zdravotnické obory: Dermatovenerologie
MED předběžně schváleno
Medicína a zdravotnické obory: Endokrinologie, diabetologie a metabolismus MED předběžně schváleno
Medicína a zdravotnické obory: Gastroenterologie a hepatologie MED předběžně schváleno
Medicína a zdravotnické obory: Gynekologie a porodnictví MED předběžně schváleno
Medicína a zdravotnické obory: Hematologie MED předběžně schváleno
Medicína a zdravotnické obory: Chirurgie MED předběžně schváleno
Medicína a zdravotnické obory: Infekční, parazitární a tropické nemoci
MED předběžně schváleno
Medicína a zdravotnické obory: Jiné lékařské obory
MED předběžně schváleno
Medicína a zdravotnické obory: Kardiochirurgie MED předběžně schváleno
Medicína a zdravotnické obory: Kardiologie MED předběžně schváleno
Medicína a zdravotnické obory: Nefrologie MED předběžně schváleno
Medicína a zdravotnické obory: Oftalmologie MED předběžně schváleno
Medicína a zdravotnické obory: Onkologie MED předběžně schváleno
Medicína a zdravotnické obory: Ortopedie a traumatologie MED předběžně schváleno
Medicína a zdravotnické obory: Ošetřovatelství
MED předběžně schváleno
Medicína a zdravotnické obory: Otorinolaryngologie MED předběžně schváleno
Medicína a zdravotnické obory: Patofyziologie
MED předběžně schváleno
Medicína a zdravotnické obory: Patologie MED předběžně schváleno
Medicína a zdravotnické obory: Pediatrie MED předběžně schváleno
Medicína a zdravotnické obory: Pneumologie MED předběžně schváleno
Medicína a zdravotnické obory: Psychiatrie, sexuologie MED předběžně schváleno
Medicína a zdravotnické obory: Rehabilitační a sportovní medicína MED předběžně schváleno
Medicína a zdravotnické obory: Revmatologie MED předběžně schváleno
Medicína a zdravotnické obory: Soudní lékařství
MED předběžně schváleno
Farmacie: Toxikologie MED předběžně schváleno
Medicína a zdravotnické obory: Urologie MED předběžně schváleno
Medicína a zdravotnické obory: Veřejné zdravotnictví, hygiena a epidemiologie, pracovní lékařství MED předběžně schváleno
Medicína a zdravotnické obory: Výživa a dietologie
MED předběžně schváleno
Medicína a zdravotnické obory: Zdravotnické právo
MED předběžně schváleno
Medicína a zdravotnické obory: Zobrazovací metody v lékařství MED předběžně schváleno
Medicína a zdravotnické obory: Zubní lékařství MED předběžně schváleno.
Anthropology
Biologie: Antropologie a genetika člověka
NAT dokončeno/schváleno
Anthropology
Sociologie: Sociální a kulturní antropologie
SOC dokončeno/schváleno
Archaeology Dějiny a archeologie: Archeologie
HUM dokončeno/schváleno
Art and Art History
Vědy o umění a kultuře: Dějiny umění
HUM dokončeno/schváleno
Art and Art History
Vědy o umění a kultuře: Estetika
HUM dokončeno/schváleno
Art and Art History
Vědy o umění a kultuře: Management a marketing umění
HUM dokončeno/schváleno
Business and Management Ekonomické obory: Ekonomické vědy
SOC dokončeno/schváleno
Classical Studies
Lingvistika: Lingvistika
HUM dokončeno/schváleno
Classical Studies
Literatura: Literatura
HUM dokončeno/schváleno
Cultural Studies Sociologie: Sociální a kulturní antropologie
SOC dokončeno/schváleno
Demography Geografie: Demografie
NAT dokončeno/schváleno
Economics
Ekonomické obory: Ekonomické vědy
SOC dokončeno/schváleno
Economics
Vědy o umění a kultuře: Management a marketing umění
HUM dokončeno/schváleno
Environmental Studies
Biologie: Ekologie
NAT dokončeno/schváleno
Environmental Studies
Geologické a environmentální vědy: Environmentální vědy
NAT dokončeno/schváleno
Film and Theatre Studies
Vědy o umění a kultuře: Divadelní věda
HUM dokončeno/schváleno
Film and Theatre Studies
Vědy o umění a kultuře: Filmová věda
HUM dokončeno/schváleno
Film and Theatre Studies
Vědy o umění a kultuře: Management a marketing umění
HUM dokončeno/schváleno
Gender Studies Sociologie: Sociologie
SOC dokončeno/schváleno
History Dějiny a archeologie: Dějiny
HUM dokončeno/schváleno
History & Philosophy of Science
Filosofie a náboženství: Filosofie a etika
HUM dokončeno/schváleno
History & Philosophy of Science
Medicína a zdravotnické obory: Lékařská etika MED předběžně schváleno
Human Geography and Urban Studies Geografie: Sociální geografie
NAT dokončeno/schváleno
Interdisciplinary research in the Humanities
Dějiny a archeologie: Archeologie
HUM dokončeno/schváleno
Interdisciplinary research in the Humanities
Dějiny a archeologie: Dějiny
HUM dokončeno/schváleno
Interdisciplinary research in the Humanities
Vědy o umění a kultuře: Dějiny umění
HUM dokončeno/schváleno
Interdisciplinary research in the Humanities
Vědy o umění a kultuře: Divadelní věda
HUM dokončeno/schváleno
Interdisciplinary research in the Humanities
Vědy o umění a kultuře: Estetika
HUM dokončeno/schváleno
Interdisciplinary research in the Humanities
Dějiny a archeologie: Etnologie
HUM dokončeno/schváleno
Interdisciplinary research in the Humanities
Vědy o umění a kultuře: Filmová věda
HUM dokončeno/schváleno
Interdisciplinary research in the Humanities
Filosofie a náboženství: Filosofie a etika
HUM dokončeno/schváleno
Interdisciplinary research in the Humanities
Vědy o umění a kultuře: Hudební věda
HUM dokončeno/schváleno
Interdisciplinary research in the Humanities
Filosofie a náboženství: Judaistika
HUM dokončeno/schváleno
Interdisciplinary research in the Humanities
Lingvistika: Lingvistika
HUM dokončeno/schváleno
Interdisciplinary research in the Humanities
Literatura: Literatura
HUM dokončeno/schváleno
Interdisciplinary research in the Humanities
Vědy o umění a kultuře: Management a marketing umění
HUM dokončeno/schváleno
Interdisciplinary research in the Humanities
Informatika: Matematická lingvistika
NAT dokončeno/schváleno
Interdisciplinary research in the Humanities
Filosofie a náboženství: Religionistika
HUM dokončeno/schváleno
Interdisciplinary research in the Humanities
Filosofie a náboženství: Teologie
HUM dokončeno/schváleno
Interdisciplinary research in the Humanities
Politologie a teritoriální studia: Teritoriální studia SOC dokončeno/schváleno
Interdisciplinary research in the Social Sciences
Učitelství a neučitelská pedagogika: Andragogika
SOC dokončeno/schváleno
Interdisciplinary research in the Social Sciences
Biologie: Antropologie a genetika člověka
NAT dokončeno/schváleno
Interdisciplinary research in the Social Sciences
Medicína a zdravotnické obory: Biomedicínská kinantropologie
MED výchozí návrh
Interdisciplinary research in the Social Sciences
Medicína a zdravotnické obory: Geriatrie a gerontologie MED předběžně schváleno
Interdisciplinary research in the Social Sciences
Mediální a komunikační studia: Informační věda a knihovnictví
SOC předběžně schváleno
Interdisciplinary research in the Social Sciences
Učitelství a neučitelská pedagogika: Management vzdělávání
SOC dokončeno/schváleno
Interdisciplinary research in the Social Sciences
Mediální a komunikační studia: Mediální a komunikační studia
SOC dokončeno/schváleno
Interdisciplinary research in the Social Sciences
Učitelství a neučitelská pedagogika: Pedagogická psychologie
SOC dokončeno/schváleno
Interdisciplinary research in the Social Sciences
Učitelství a neučitelská pedagogika: Pedagogika
SOC dokončeno/schváleno
Interdisciplinary research in the Social Sciences
Politologie a teritoriální studia: Politické vědy
SOC dokončeno/schváleno
Interdisciplinary research in the Social Sciences
Psychologie: Psychologie
SOC dokončeno/schváleno
Interdisciplinary research in the Social Sciences
Sociologie: Sociální a kulturní antropologie
SOC dokončeno/schváleno
Interdisciplinary research in the Social Sciences
Vysoce interdisciplinární obory: Sociální práce HUM SOC MED dokončeno/schváleno
Interdisciplinary research in the Social Sciences
Sociologie: Sociologie
SOC dokončeno/schváleno
Interdisciplinary research in the Social Sciences
Učitelství a neučitelská pedagogika: Speciální pedagogika
SOC dokončeno/schváleno
Interdisciplinary research in the Social Sciences
Sociologie: Společensko-vědní kinantropologie
SOC výchozí návrh
Interdisciplinary research in the Social Sciences
Sociologie: Veřejná a sociální politika
SOC dokončeno/schváleno
Law Právo: Právo
SOC dokončeno/schváleno
Library and Information Science Mediální a komunikační studia: Informační věda a knihovnictví
SOC předběžně schváleno
Linguistics
Lingvistika: Lingvistika
HUM dokončeno/schváleno
Linguistics
Informatika: Matematická lingvistika
NAT dokončeno/schváleno
Literature Literatura: Literatura
HUM dokončeno/schváleno
Media Studies and Communication Mediální a komunikační studia: Mediální a komunikační studia
SOC dokončeno/schváleno
Musicology
Vědy o umění a kultuře: Hudební věda
HUM dokončeno/schváleno
Musicology
Vědy o umění a kultuře: Management a marketing umění
HUM dokončeno/schváleno
Pedagogical & Educational Research
Učitelství a neučitelská pedagogika: Andragogika
SOC dokončeno/schváleno
Pedagogical & Educational Research
Učitelství a neučitelská pedagogika: Didaktika
SOC dokončeno/schváleno
Pedagogical & Educational Research
Učitelství a neučitelská pedagogika: Management vzdělávání
SOC dokončeno/schváleno
Pedagogical & Educational Research
Učitelství a neučitelská pedagogika: Pedagogická psychologie
SOC dokončeno/schváleno
Pedagogical & Educational Research
Učitelství a neučitelská pedagogika: Pedagogika
SOC dokončeno/schváleno
Pedagogical & Educational Research
Učitelství a neučitelská pedagogika: Speciální pedagogika
SOC dokončeno/schváleno
Philosophy Filosofie a náboženství: Filosofie a etika
HUM dokončeno/schváleno
Political Sciences and International Relations
Politologie a teritoriální studia: Politické vědy
SOC dokončeno/schváleno
Political Sciences and International Relations
Sociologie: Veřejná a sociální politika
SOC dokončeno/schváleno
Psychology Psychologie: Psychologie
SOC dokončeno/schváleno
Religious Studies and Theology
Filosofie a náboženství: Judaistika
HUM dokončeno/schváleno
Religious Studies and Theology
Filosofie a náboženství: Religionistika
HUM dokončeno/schváleno
Religious Studies and Theology
Filosofie a náboženství: Teologie
HUM dokončeno/schváleno
Science and Technology Studies
Fyzika: Akustika NAT dokončeno/schváleno
Science and Technology Studies
Chemie: Analytická chemie
NAT dokončeno/schváleno
Science and Technology Studies
Chemie: Anorganická chemie
NAT dokončeno/schváleno
Science and Technology Studies
Biologie: Antropologie a genetika člověka
NAT dokončeno/schváleno
Science and Technology Studies
Geologické a environmentální vědy: Aplikovaná geologie
NAT dokončeno/schváleno
Science and Technology Studies
Fyzika: Astronomie a astrofyzika NAT dokončeno/schváleno
Science and Technology Studies
Biologie: Biofyzika NAT dokončeno/schváleno
Science and Technology Studies
Chemie: Biochemie
NAT dokončeno/schváleno
Science and Technology Studies
Biologie: Bioinformatika
NAT dokončeno/schváleno
Science and Technology Studies
Medicína a zdravotnické obory: Biomedicínská kinantropologie
MED výchozí návrh
Science and Technology Studies
Biologie: Botanika
NAT dokončeno/schváleno
Science and Technology Studies
Biologie: Buněčná biologie
NAT dokončeno/schváleno
Science and Technology Studies
Geografie: Demografie
NAT dokončeno/schváleno
Science and Technology Studies
Biologie: Ekologie
NAT dokončeno/schváleno
Science and Technology Studies
Geologické a environmentální vědy: Environmentální vědy
NAT dokončeno/schváleno
Science and Technology Studies
Biologie: Evoluční biologie
NAT dokončeno/schváleno
Science and Technology Studies
Biologie: Experimentální biologie rostlin
NAT dokončeno/schváleno
Science and Technology Studies
Farmacie: Farmacie a farmakologie MED dokončeno/schváleno
Science and Technology Studies
Geografie: Fyzická geografie
NAT dokončeno/schváleno
Science and Technology Studies
Vysoce interdisciplinární obory: Fyzika atmosféry, meteorologie a klimatologie NAT dokončeno/schváleno
Science and Technology Studies
Fyzika: Fyzika kondenzovaných látek
NAT dokončeno/schváleno
Science and Technology Studies
Fyzika: Fyzika molekulárních a biologických struktur
NAT dokončeno/schváleno
Science and Technology Studies
Fyzika: Fyzika plazmatu
NAT dokončeno/schváleno
Science and Technology Studies
Fyzika: Fyzika povrchů a rozhraní
NAT dokončeno/schváleno
Science and Technology Studies
Fyzika: Fyzika Země a planet NAT dokončeno/schváleno
Science and Technology Studies
Chemie: Fyzikální chemie
NAT dokončeno/schváleno
Science and Technology Studies
Medicína a zdravotnické obory: Fyziologie MED předběžně schváleno
Science and Technology Studies
Biologie: Fyziologie živočichů
NAT dokončeno/schváleno
Science and Technology Studies
Geologické a environmentální vědy: Geodynamika
NAT dokončeno/schváleno
Science and Technology Studies
Geologické a environmentální vědy: Geochemie a mineralogie
NAT dokončeno/schváleno
Science and Technology Studies
Geologické a environmentální vědy: Geologie
NAT dokončeno/schváleno
Science and Technology Studies
Medicína a zdravotnické obory: Geriatrie a gerontologie MED předběžně schváleno
Science and Technology Studies
Biologie: Imunologie NAT předběžně schváleno
Science and Technology Studies
Fyzika: Jaderná fyzika NAT dokončeno/schváleno
Science and Technology Studies
Geografie: Kartografie
NAT dokončeno/schváleno
Science and Technology Studies
Fyzika: Kvantová optika a optoelektronika
NAT dokončeno/schváleno
Science and Technology Studies
Medicína a zdravotnické obory: Lékařská biologie
NAT předběžně schváleno
Science and Technology Studies
Chemie: Makromolekulární chemie
NAT dokončeno/schváleno
Science and Technology Studies
Matematika: Matematická analýza NAT dokončeno/schváleno
Science and Technology Studies
Informatika: Matematická lingvistika
NAT dokončeno/schváleno
Science and Technology Studies
Matematika: Matematické modelování a výpočtová matematika NAT dokončeno/schváleno
Science and Technology Studies
Biologie: Mikrobiologie NAT dokončeno/schváleno
Science and Technology Studies
Biologie: Molekulární biologie a genetika
NAT dokončeno/schváleno
Science and Technology Studies
Medicína a zdravotnické obory: Morfologické obory medicíny MED předběžně schváleno
Science and Technology Studies
Medicína a zdravotnické obory: Neurovědy MED předběžně schváleno
Science and Technology Studies
Chemie: Organická chemie
NAT dokončeno/schváleno
Science and Technology Studies
Geologické a environmentální vědy: Paleontologie a geobiologie
NAT dokončeno/schváleno
Science and Technology Studies
Biologie: Parazitologie
NAT dokončeno/schváleno
Science and Technology Studies
Matematika: Pravděpodobnost a matematická statistika
NAT dokončeno/schváleno
Science and Technology Studies
Biologie: Protistologie
NAT dokončeno/schváleno
Science and Technology Studies
Geografie: Regionální a politická geografie
NAT dokončeno/schváleno
Science and Technology Studies
Sociologie: Sociální a kulturní antropologie
SOC dokončeno/schváleno
Science and Technology Studies
Geografie: Sociální geografie
NAT dokončeno/schváleno
Science and Technology Studies
Informatika: Softwarové systémy
NAT dokončeno/schváleno
Science and Technology Studies
Sociologie: Společensko-vědní kinantropologie
SOC výchozí návrh
Science and Technology Studies
Matematika: Strukturální matematika
NAT dokončeno/schváleno
Science and Technology Studies
Fyzika: Subjaderná fyzika NAT dokončeno/schváleno
Science and Technology Studies
Obory neakreditované na UK: Technologické, inženýrské a bezpečnostní obory [NEAKREDITUJEME]
TEC dokončeno/schváleno
Science and Technology Studies
Biologie: Teoretická biologie
NAT dokončeno/schváleno
Science and Technology Studies
Fyzika: Teoretická fyzika NAT dokončeno/schváleno
Science and Technology Studies
Informatika: Teoretická informatika
NAT dokončeno/schváleno
Science and Technology Studies
Biologie: Virologie
NAT dokončeno/schváleno
Science and Technology Studies
Biologie: Vývojová biologie
NAT dokončeno/schváleno
Science and Technology Studies
Obory neakreditované na UK: Zemědělské a veterinární vědy [NEAKREDITUJEME]
AGR předběžně schváleno
Science and Technology Studies
Biologie: Zoologie
NAT dokončeno/schváleno
Social Statistics and Informatics Sociologie: Sociologie
SOC dokončeno/schváleno
Sociology
Sociologie: Sociologie
SOC dokončeno/schváleno
Sociology
Sociologie: Společensko-vědní kinantropologie
SOC výchozí návrh
NEBUDE VAZBA NA ERIH
Medicína a zdravotnické obory: Adiktologie
MED předběžně schváleno
NEBUDE VAZBA NA ERIH
Medicína a zdravotnické obory: Alergologie MED předběžně schváleno
NEBUDE VAZBA NA ERIH
Medicína a zdravotnické obory: Anesteziologie a resuscitace MED předběžně schváleno
NEBUDE VAZBA NA ERIH
Medicína a zdravotnické obory: Biomedicínská informatika
MED předběžně schváleno
NEBUDE VAZBA NA ERIH
Medicína a zdravotnické obory: Dermatovenerologie
MED předběžně schváleno
NEBUDE VAZBA NA ERIH
Medicína a zdravotnické obory: Endokrinologie, diabetologie a metabolismus MED předběžně schváleno
NEBUDE VAZBA NA ERIH
Medicína a zdravotnické obory: Gastroenterologie a hepatologie MED předběžně schváleno
NEBUDE VAZBA NA ERIH
Medicína a zdravotnické obory: Gynekologie a porodnictví MED předběžně schváleno
NEBUDE VAZBA NA ERIH
Medicína a zdravotnické obory: Hematologie MED předběžně schváleno
NEBUDE VAZBA NA ERIH
Medicína a zdravotnické obory: Chirurgie MED předběžně schváleno
NEBUDE VAZBA NA ERIH
Medicína a zdravotnické obory: Infekční, parazitární a tropické nemoci
MED předběžně schváleno
NEBUDE VAZBA NA ERIH
Medicína a zdravotnické obory: Jiné lékařské obory
MED předběžně schváleno
NEBUDE VAZBA NA ERIH
Medicína a zdravotnické obory: Kardiochirurgie MED předběžně schváleno
NEBUDE VAZBA NA ERIH
Medicína a zdravotnické obory: Kardiologie MED předběžně schváleno
NEBUDE VAZBA NA ERIH
Medicína a zdravotnické obory: Nefrologie MED předběžně schváleno
NEBUDE VAZBA NA ERIH
Medicína a zdravotnické obory: Oftalmologie MED předběžně schváleno
NEBUDE VAZBA NA ERIH
Medicína a zdravotnické obory: Onkologie MED předběžně schváleno
NEBUDE VAZBA NA ERIH
Medicína a zdravotnické obory: Ortopedie a traumatologie MED předběžně schváleno
NEBUDE VAZBA NA ERIH
Medicína a zdravotnické obory: Ošetřovatelství
MED předběžně schváleno
NEBUDE VAZBA NA ERIH
Medicína a zdravotnické obory: Otorinolaryngologie MED předběžně schváleno
NEBUDE VAZBA NA ERIH
Medicína a zdravotnické obory: Patofyziologie
MED předběžně schváleno
NEBUDE VAZBA NA ERIH
Medicína a zdravotnické obory: Patologie MED předběžně schváleno
NEBUDE VAZBA NA ERIH
Medicína a zdravotnické obory: Pediatrie MED předběžně schváleno
NEBUDE VAZBA NA ERIH
Medicína a zdravotnické obory: Pneumologie MED předběžně schváleno
NEBUDE VAZBA NA ERIH
Medicína a zdravotnické obory: Psychiatrie, sexuologie MED předběžně schváleno
NEBUDE VAZBA NA ERIH
Medicína a zdravotnické obory: Rehabilitační a sportovní medicína MED předběžně schváleno
NEBUDE VAZBA NA ERIH
Medicína a zdravotnické obory: Revmatologie MED předběžně schváleno
NEBUDE VAZBA NA ERIH
Medicína a zdravotnické obory: Soudní lékařství
MED předběžně schváleno
NEBUDE VAZBA NA ERIH
Farmacie: Toxikologie MED předběžně schváleno
NEBUDE VAZBA NA ERIH
Medicína a zdravotnické obory: Urologie MED předběžně schváleno
NEBUDE VAZBA NA ERIH
Medicína a zdravotnické obory: Veřejné zdravotnictví, hygiena a epidemiologie, pracovní lékařství MED předběžně schváleno
NEBUDE VAZBA NA ERIH
Medicína a zdravotnické obory: Výživa a dietologie
MED předběžně schváleno
NEBUDE VAZBA NA ERIH
Medicína a zdravotnické obory: Zdravotnické právo
MED předběžně schváleno
NEBUDE VAZBA NA ERIH
Medicína a zdravotnické obory: Zobrazovací metody v lékařství MED předběžně schváleno
NEBUDE VAZBA NA ERIH
Medicína a zdravotnické obory: Zubní lékařství MED předběžně schváleno
dg.glob1419.389
_mysqli3.307
_funkce0.065
_logger2.913
_starva1.658
_sym0.014
_rise0.007
_fakulty0.016
k__s1.657
_head0.128
_nav0.21
data__s1369.634
loop_data__s31.644
loop_starva0.077
echo0.334