Vědní oblasti UK

NAT: Geologické a environmentální vědy otevřít kompletní přehled
zobrazit vědní obory
vědní obory v oblasti:
Aplikovaná geologie Environmentální vědy Geodynamika Geochemie a mineralogie Geologie Paleontologie a geobiologie
zobrazit vědní obory
vědní obory v oblasti:
Matematická lingvistika Softwarové systémy Teoretická informatika
HUM: Dějiny a archeologie otevřít kompletní přehled
zobrazit vědní obory
vědní obory v oblasti:
Archeologie Dějiny Etnologie
HUM: Filosofie a náboženství otevřít kompletní přehled
zobrazit vědní obory
vědní obory v oblasti:
Filosofie a etika Judaistika Religionistika Teologie
zobrazit vědní obory
vědní obory v oblasti:
Lingvistika
zobrazit vědní obory
vědní obory v oblasti:
Literatura
HUM: Vědy o umění a kultuře otevřít kompletní přehled
zobrazit vědní obory
vědní obory v oblasti:
Dějiny umění Divadelní věda Estetika Filmová věda Hudební věda Management a marketing umění
SOC: Ekonomické obory otevřít kompletní přehled
zobrazit vědní obory
vědní obory v oblasti:
Ekonomické vědy
SOC: Mediální a komunikační studia otevřít kompletní přehled
zobrazit vědní obory
vědní obory v oblasti:
Informační věda a knihovnictví Mediální a komunikační studia
SOC: Politologie a teritoriální studia otevřít kompletní přehled
zobrazit vědní obory
vědní obory v oblasti:
Politické vědy Teritoriální studia
zobrazit vědní obory
vědní obory v oblasti:
Právo
zobrazit vědní obory
vědní obory v oblasti:
Psychologie
SOC: Učitelství a neučitelská pedagogika otevřít kompletní přehled
zobrazit vědní obory
vědní obory v oblasti:
Andragogika Didaktika Management vzdělávání Pedagogická psychologie Pedagogika Speciální pedagogika
zobrazit vědní obory
vědní obory v oblasti:
Farmacie a farmakologie Toxikologie
HUM SOC NAT MED: Vysoce interdisciplinární obory otevřít kompletní přehled
zobrazit vědní obory
vědní obory v oblasti:
Fyzika atmosféry, meteorologie a klimatologie Sociální práce
dg.glob41.03
_mysqli3.259
_funkce0.038
_logger1.884
_starva2.115
_sym0.01
_rise0.006
_fakulty0.017
k__s2.147
_head0.108
_nav0.153
paneluk__s21.453
loop_paneluk1.091
loop_vypis2.211
ModalDet0.006