ISCED-F


Aktuální stav zpracování   kliknutím na stav omezíte zobrazení
ISCED-F UK obory Stav
vazby
ISCED-F OborŘíše
Architektura a stavebnictví – obory d. n. Obory neakreditované na UK: Technologické, inženýrské a bezpečnostní obory [NEAKREDITUJEME]
TEC dokončeno/schváleno
Architektura a urbanismus Obory neakreditované na UK: Technologické, inženýrské a bezpečnostní obory [NEAKREDITUJEME]
TEC dokončeno/schváleno
Audiovizuální technika a mediální produkce
HUM SOC chybí
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
MED chybí
Bezpečnostní služby – obory d. n.
chybí
Bezpečnostní služby – obory j. n.
chybí
Biochemie Chemie: Biochemie
NAT dokončeno/schváleno
Biologické a příbuzné vědy – obory d. n.
NAT chybí
Biologické a příbuzné vědy – obory j. n.
Biologie: Antropologie a genetika člověka
NAT dokončeno/schváleno
Biologie: Biofyzika NAT dokončeno/schváleno
Medicína a zdravotnické obory: Biomedicínská kinantropologie
MED výchozí návrh
Biologie
Biologie: Bioinformatika
NAT dokončeno/schváleno
Biologie: Botanika
NAT dokončeno/schváleno
Biologie: Buněčná biologie
NAT dokončeno/schváleno
Biologie: Evoluční biologie
NAT dokončeno/schváleno
Biologie: Experimentální biologie rostlin
NAT dokončeno/schváleno
Biologie: Fyziologie živočichů
NAT dokončeno/schváleno
Biologie: Imunologie NAT předběžně schváleno
Medicína a zdravotnické obory: Lékařská biologie
NAT předběžně schváleno
Biologie: Mikrobiologie NAT dokončeno/schváleno
Biologie: Molekulární biologie a genetika
NAT dokončeno/schváleno
Biologie: Parazitologie
NAT dokončeno/schváleno
Biologie: Protistologie
NAT předběžně schváleno
Biologie: Teoretická biologie
NAT dokončeno/schváleno
Biologie: Virologie
NAT dokončeno/schváleno
Biologie: Vývojová biologie
NAT dokončeno/schváleno
Biologie: Zoologie
NAT dokončeno/schváleno
Cestování, turismus a volný čas
SOC chybí
Čtenářská a numerická gramotnost
chybí
Ekonomie Ekonomické obory: Ekonomické vědy
SOC dokončeno/schváleno
Elektronika a automatizace Obory neakreditované na UK: Technologické, inženýrské a bezpečnostní obory [NEAKREDITUJEME]
TEC dokončeno/schváleno
Elektrotechnika a energetika Obory neakreditované na UK: Technologické, inženýrské a bezpečnostní obory [NEAKREDITUJEME]
TEC dokončeno/schváleno
Farmacie Farmacie: Farmacie a farmakologie MED dokončeno/schváleno
Filozofie a etika Filosofie a náboženství: Filosofie a etika
HUM dokončeno/schváleno
Finance, bankovnictví a pojišťovnictví
SOC chybí
Fyzika
Fyzika: Akustika NAT dokončeno/schváleno
Fyzika: Astronomie a astrofyzika NAT dokončeno/schváleno
Fyzika: Fyzika kondenzovaných látek
NAT dokončeno/schváleno
Fyzika: Fyzika molekulárních a biologických struktur
NAT dokončeno/schváleno
Fyzika: Fyzika plazmatu
NAT dokončeno/schváleno
Fyzika: Fyzika povrchů a rozhraní
NAT dokončeno/schváleno
Fyzika: Jaderná fyzika NAT dokončeno/schváleno
Fyzika: Kvantová optika a optoelektronika
NAT dokončeno/schváleno
Fyzika: Subjaderná fyzika NAT dokončeno/schváleno
Fyzika: Teoretická fyzika NAT dokončeno/schváleno
Historie a archeologie
Dějiny a archeologie: Archeologie
HUM dokončeno/schváleno
Dějiny a archeologie: Dějiny
HUM dokončeno/schváleno
Dějiny a archeologie: Etnologie
HUM dokončeno/schváleno
Hotelnictví, restauratérství a catering
chybí
Hudební a scénické umění
Vědy o umění a kultuře: Divadelní věda
HUM dokončeno/schváleno
Vědy o umění a kultuře: Filmová věda
HUM dokončeno/schváleno
Vědy o umění a kultuře: Hudební věda
HUM dokončeno/schváleno
Humanitní vědy (kromě jazyků) – obory d. n.
HUM chybí
Humanitní vědy (kromě jazyků) – obory j. n.
HUM chybí
Humánní medicína
Medicína a zdravotnické obory: Adiktologie
MED předběžně schváleno
Medicína a zdravotnické obory: Alergologie MED předběžně schváleno
Medicína a zdravotnické obory: Anesteziologie a resuscitace MED předběžně schváleno
Medicína a zdravotnické obory: Dermatovenerologie
MED předběžně schváleno
Medicína a zdravotnické obory: Endokrinologie, diabetologie a metabolismus MED předběžně schváleno
Medicína a zdravotnické obory: Fyziologie MED předběžně schváleno
Medicína a zdravotnické obory: Gastroenterologie a hepatologie MED předběžně schváleno
Medicína a zdravotnické obory: Geriatrie a gerontologie MED předběžně schváleno
Medicína a zdravotnické obory: Gynekologie a porodnictví MED předběžně schváleno
Medicína a zdravotnické obory: Hematologie MED předběžně schváleno
Medicína a zdravotnické obory: Chirurgie MED předběžně schváleno
Medicína a zdravotnické obory: Infekční, parazitární a tropické nemoci
MED předběžně schváleno
Medicína a zdravotnické obory: Jiné lékařské obory
MED předběžně schváleno
Medicína a zdravotnické obory: Kardiochirurgie MED předběžně schváleno
Medicína a zdravotnické obory: Kardiologie MED předběžně schváleno
Medicína a zdravotnické obory: Lékařská etika MED předběžně schváleno
Medicína a zdravotnické obory: Morfologické obory medicíny MED předběžně schváleno
Medicína a zdravotnické obory: Nefrologie MED předběžně schváleno
Medicína a zdravotnické obory: Neurovědy MED předběžně schváleno
Medicína a zdravotnické obory: Oftalmologie MED předběžně schváleno
Medicína a zdravotnické obory: Onkologie MED předběžně schváleno
Medicína a zdravotnické obory: Ortopedie a traumatologie MED předběžně schváleno
Medicína a zdravotnické obory: Ošetřovatelství
MED předběžně schváleno
Medicína a zdravotnické obory: Otorinolaryngologie MED předběžně schváleno
Medicína a zdravotnické obory: Patofyziologie
MED předběžně schváleno
Medicína a zdravotnické obory: Patologie MED předběžně schváleno
Medicína a zdravotnické obory: Pediatrie MED předběžně schváleno
Medicína a zdravotnické obory: Pneumologie MED předběžně schváleno
Medicína a zdravotnické obory: Psychiatrie, sexuologie MED předběžně schváleno
Medicína a zdravotnické obory: Rehabilitační a sportovní medicína MED předběžně schváleno
Medicína a zdravotnické obory: Revmatologie MED předběžně schváleno
Farmacie: Toxikologie MED předběžně schváleno
Medicína a zdravotnické obory: Urologie MED předběžně schváleno
Medicína a zdravotnické obory: Veřejné zdravotnictví, hygiena a epidemiologie, pracovní lékařství MED předběžně schváleno
Medicína a zdravotnické obory: Výživa a dietologie
MED předběžně schváleno
Medicína a zdravotnické obory: Zobrazovací metody v lékařství MED předběžně schváleno
Medicína a zdravotnické obory: Zubní lékařství MED předběžně schváleno
Hygiena a ochrana zdraví při práci – obory d. n.
MED chybí
Hygiena a ochrana zdraví při práci – obory j. n.
MED chybí
Chemické inženýrství a technologie Obory neakreditované na UK: Technologické, inženýrské a bezpečnostní obory [NEAKREDITUJEME]
TEC dokončeno/schváleno
Chemie
Chemie: Analytická chemie
NAT dokončeno/schváleno
Chemie: Anorganická chemie
NAT dokončeno/schváleno
Chemie: Fyzikální chemie
NAT dokončeno/schváleno
Chemie: Makromolekulární chemie
NAT dokončeno/schváleno
Chemie: Organická chemie
NAT dokončeno/schváleno
Informační a komunikační technologie (ICT) – obory d. n.
NAT chybí
Informační a komunikační technologie (ICT) – obory j. n.
Informatika: Matematická lingvistika
NAT dokončeno/schváleno
Informatika: Softwarové systémy
NAT dokončeno/schváleno
Informatika: Teoretická informatika
NAT dokončeno/schváleno
Interdisc. prog. a kvalif. zahrnující obchod, administrativu a právo
SOC chybí
Interdisc. prog. a kvalif. zahrnující přírodní vědy, matematiku a statistiku Biologie: Bioinformatika
NAT dokončeno/schváleno
Interdisc. prog. a kvalif. zahrnující služby
chybí
Interdisc. prog. a kvalif. zahrnující spol. vědy, žurnalistiku a inf. vědy
SOC chybí
Interdisc. prog. a kvalif. zahrnující techniku, výrobu a stavebnictví Obory neakreditované na UK: Technologické, inženýrské a bezpečnostní obory [NEAKREDITUJEME]
TEC dokončeno/schváleno
Interdisc. prog. a kvalif. zahrnující umění a humanitní vědy
HUM chybí
Interdisc. prog. a kvalif. zahrnující vzdělávání a výchovu
SOC chybí
Interdisc. programy a kvalifikace zahrnující zdrav. a soc. péči, péči o příznivé živ. podmínky
MED chybí
Interdisc. programy a kvalifikace zahrnující zeměd., lesn., rybář. a veter. Obory neakreditované na UK: Zemědělské a veterinární vědy [NEAKREDITUJEME]
AGR dokončeno/schváleno
Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující informační a komunikační technologie (ICT) Biologie: Bioinformatika
NAT dokončeno/schváleno
Inženýrství a strojírenství – obory d. n. Obory neakreditované na UK: Technologické, inženýrské a bezpečnostní obory [NEAKREDITUJEME]
TEC dokončeno/schváleno
Inženýrství a strojírenství – obory j. n. Obory neakreditované na UK: Technologické, inženýrské a bezpečnostní obory [NEAKREDITUJEME]
TEC dokončeno/schváleno
Jazyky – obory d. n.
HUM chybí
Jazyky – obory j. n.
HUM chybí
Kadeřnické a kosmetické služby
chybí
Knihovnictví, informační vědy a archivnictví Mediální a komunikační studia: Informační věda a knihovnictví
SOC předběžně schváleno
Lékařská diagnostika a léčebné techniky
MED chybí
Lesnictví Obory neakreditované na UK: Zemědělské a veterinární vědy [NEAKREDITUJEME]
AGR dokončeno/schváleno
Literatura a lingvistika
Lingvistika: Lingvistika
HUM dokončeno/schváleno
Literatura: Literatura
HUM dokončeno/schváleno
Management a správa
SOC chybí
Marketing a reklama
SOC chybí
Matematika
Matematika: Matematická analýza NAT dokončeno/schváleno
Matematika: Matematické modelování a výpočtová matematika NAT dokončeno/schváleno
Matematika: Strukturální matematika
NAT dokončeno/schváleno
Matematika a statistika – obory d. n.
NAT chybí
Mechanika a kovovýroba Obory neakreditované na UK: Technologické, inženýrské a bezpečnostní obory [NEAKREDITUJEME]
TEC dokončeno/schváleno
Móda, interiérový a průmyslový design Obory neakreditované na UK: Technologické, inženýrské a bezpečnostní obory [NEAKREDITUJEME]
TEC dokončeno/schváleno
Motorová vozidla, lodě a letadla Obory neakreditované na UK: Technologické, inženýrské a bezpečnostní obory [NEAKREDITUJEME]
TEC dokončeno/schváleno
Náboženství a teologie
Filosofie a náboženství: Judaistika
HUM dokončeno/schváleno
Filosofie a náboženství: Religionistika
HUM dokončeno/schváleno
Filosofie a náboženství: Teologie
HUM dokončeno/schváleno
Návrhy a správa databází a sítí
NAT chybí
Obchod a administrativa – obory d. n.
SOC chybí
Obchod a administrativa – obory j. n.
SOC chybí
Obchod, administrativa a právo – obory d. n.
SOC chybí
Obchod, administrativa a právo – obory j. n.
SOC chybí
Obor neznámý
chybí
Ochrana osob a majetku
chybí
Osobní dovednosti a rozvoj
chybí
Osvojování si jazyka
HUM chybí
Ošetřovatelství a porodní asistentství
MED chybí
Péče o děti a mládež
SOC MED chybí
Péče o seniory a zdravotně postižené dospělé osoby
SOC MED chybí
Pedagogika
Učitelství a neučitelská pedagogika: Andragogika
SOC dokončeno/schváleno
Učitelství a neučitelská pedagogika: Management vzdělávání
SOC dokončeno/schváleno
Učitelství a neučitelská pedagogika: Pedagogická psychologie
SOC dokončeno/schváleno
Učitelství a neučitelská pedagogika: Pedagogika
SOC předběžně schváleno
Učitelství a neučitelská pedagogika: Speciální pedagogika
SOC dokončeno/schváleno
Politické vědy a občanská výchova
Politologie a teritoriální studia: Politické vědy
SOC dokončeno/schváleno
Sociologie: Veřejná a sociální politika
SOC dokončeno/schváleno
Používání počítačů Biologie: Bioinformatika
NAT dokončeno/schváleno
Pracovní dovednosti
SOC chybí
Právo Právo: Právo
SOC dokončeno/schváleno
Programy a kvalifikace – všeobecné vzdělání – obory d. n.
chybí
Programy a kvalifikace – všeobecné vzdělání – obory j. n.
chybí
Přepravní služby a spoje
chybí
Příprava učitelů bez předmětové specializace
SOC chybí
Příprava učitelů pro předškolní vzdělávání a výchovu
SOC chybí
Příprava učitelů s předmětovou specializací Učitelství a neučitelská pedagogika: Didaktika
SOC dokončeno/schváleno
Přírodní prostředí a ochrana přírody
NAT chybí
Přírodní vědy, matematika a statistika – obory d. n.
NAT chybí
Přírodní vědy, matematika a statistika – obory j. n.
NAT chybí
Psychologie Psychologie: Psychologie
SOC dokončeno/schváleno
Rostlinná a živočišná výroba Obory neakreditované na UK: Zemědělské a veterinární vědy [NEAKREDITUJEME]
AGR dokončeno/schváleno
Rybářství Obory neakreditované na UK: Zemědělské a veterinární vědy [NEAKREDITUJEME]
AGR dokončeno/schváleno
Sekretářské a kancelářské práce
SOC chybí
Služby – obory d. n.
chybí
Služby – obory j. n.
chybí
Služby pro domácnost
chybí
Služby pro osobní potřebu – obory d. n.
chybí
Služby pro osobní potřebu – obory j. n.
chybí
Sociální péče, péče o příznivé životní podmínky – obory d. n. Vysoce interdisciplinární obory: Sociální práce HUM SOC MED dokončeno/schváleno
Sociální péče, péče o příznivé životní podmínky – obory j. n.
MED chybí
Sociální práce a poradenství
SOC MED chybí
Sociologie a kulturologie
Sociologie: Sociální a kulturní antropologie
SOC dokončeno/schváleno
Sociologie: Sociologie
SOC dokončeno/schváleno
Společenské vědy a vědy o lidském chování – obory d. n.
SOC chybí
Společenské vědy a vědy o lidském chování – obory j. n.
Geografie: Demografie
NAT dokončeno/schváleno
Politologie a teritoriální studia: Teritoriální studia SOC dokončeno/schváleno
Společenské vědy, žurnalistika a informační vědy – obory d. n.
SOC chybí
Společenské vědy, žurnalistika a informační vědy – obory j. n.
SOC chybí
Sporty Sociologie: Společensko-vědní kinantropologie
SOC výchozí návrh
Statistika Matematika: Pravděpodobnost a matematická statistika
NAT dokončeno/schváleno
Stavebnictví a stavební inženýrství Obory neakreditované na UK: Technologické, inženýrské a bezpečnostní obory [NEAKREDITUJEME]
TEC dokončeno/schváleno
Stomatologie
MED chybí
Technika, výroba a stavebnictví – obory d. n. Obory neakreditované na UK: Technologické, inženýrské a bezpečnostní obory [NEAKREDITUJEME]
TEC dokončeno/schváleno
Technika, výroba a stavebnictví – obory j. n. Obory neakreditované na UK: Technologické, inženýrské a bezpečnostní obory [NEAKREDITUJEME]
TEC dokončeno/schváleno
Technika, výroba a stavebnictví – obory j. n. Obory neakreditované na UK: Technologické, inženýrské a bezpečnostní obory [NEAKREDITUJEME]
TEC dokončeno/schváleno
Technologie ochrany životního prostředí Obory neakreditované na UK: Technologické, inženýrské a bezpečnostní obory [NEAKREDITUJEME]
TEC dokončeno/schváleno
Terapie a rehabilitace
MED chybí
Těžba a dobývání Obory neakreditované na UK: Technologické, inženýrské a bezpečnostní obory [NEAKREDITUJEME]
TEC dokončeno/schváleno
Tradiční a alternativní medicína a terapie
MED chybí
Účetnictví a daně
SOC chybí
Umělecká řemesla
HUM chybí
Umění – obory d. n.
HUM chybí
Umění – obory j. n.
Vědy o umění a kultuře: Estetika
HUM dokončeno/schváleno
Vědy o umění a kultuře: Management a marketing umění
HUM dokončeno/schváleno
Umění a humanitní vědy – obory d. n.
HUM chybí
Umění a humanitní vědy – obory j. n.
HUM chybí
Vědy o neživé přírodě – obory d. n.
NAT chybí
Vědy o neživé přírodě – obory j. n.
NAT chybí
Vědy o Zemi
Geologické a environmentální vědy: Aplikovaná geologie
NAT dokončeno/schváleno
Geologické a environmentální vědy: Environmentální vědy
NAT dokončeno/schváleno
Geografie: Fyzická geografie
NAT dokončeno/schváleno
Vysoce interdisciplinární obory: Fyzika atmosféry, meteorologie a klimatologie NAT dokončeno/schváleno
Fyzika: Fyzika Země a planet NAT dokončeno/schváleno
Geologické a environmentální vědy: Geodynamika
NAT dokončeno/schváleno
Geologické a environmentální vědy: Geochemie a mineralogie
NAT dokončeno/schváleno
Geologické a environmentální vědy: Geologie
NAT dokončeno/schváleno
Geografie: Kartografie
NAT dokončeno/schváleno
Geologické a environmentální vědy: Paleontologie a geobiologie
NAT dokončeno/schváleno
Geografie: Regionální a politická geografie
NAT dokončeno/schváleno
Geografie: Sociální geografie
NAT dokončeno/schváleno
Vědy o životním prostředí
NAT chybí
Velkoobchod a maloobchod
SOC chybí
Veřejná hygiena
MED chybí
Veterinářství Obory neakreditované na UK: Zemědělské a veterinární vědy [NEAKREDITUJEME]
AGR dokončeno/schváleno
Vojsko a obrana
chybí
Výroba a zpracování – obory d. n. Obory neakreditované na UK: Technologické, inženýrské a bezpečnostní obory [NEAKREDITUJEME]
TEC dokončeno/schváleno
Výroba a zpracování – obory j. n.
TEC chybí
Výroba a zpracování materiálů (sklo, papír, plasty a dřevo) Obory neakreditované na UK: Technologické, inženýrské a bezpečnostní obory [NEAKREDITUJEME]
TEC dokončeno/schváleno
Výroba a zpracování potravin
TEC chybí
Výroba a zpracování textilních výrobků (oděvy, obuv a kožené výrobky) Obory neakreditované na UK: Technologické, inženýrské a bezpečnostní obory [NEAKREDITUJEME]
TEC dokončeno/schváleno
Výtvarné umění Vědy o umění a kultuře: Dějiny umění
HUM dokončeno/schváleno
Vývoj a analýzy softwaru a aplikací
NAT chybí
Vzdělávání a výchova – obory d. n.
SOC chybí
Vzdělávání a výchova – obory j. n.
SOC chybí
Zahradnictví Obory neakreditované na UK: Zemědělské a veterinární vědy [NEAKREDITUJEME]
AGR dokončeno/schváleno
Základní programy a kvalifikace
chybí
Zdravotní a sociální péče, péče o příznivé životní podmínky – obory d. n.
MED chybí
Zdravotní a sociální péče, péče o příznivé životní podmínky – obory j. n.
MED chybí
Zdravotní péče – obory d. n.
MED chybí
Zdravotní péče – obory j. n.
Medicína a zdravotnické obory: Biomedicínská informatika
MED předběžně schváleno
Medicína a zdravotnické obory: Soudní lékařství
MED předběžně schváleno
Medicína a zdravotnické obory: Zdravotnické právo
MED předběžně schváleno
Zemědělství – obory d. n. Obory neakreditované na UK: Zemědělské a veterinární vědy [NEAKREDITUJEME]
AGR dokončeno/schváleno
Zemědělství – obory j. n. Obory neakreditované na UK: Zemědělské a veterinární vědy [NEAKREDITUJEME]
AGR dokončeno/schváleno
Zemědělství, lesnictví, rybářství a veterinářství – obory d. n. Obory neakreditované na UK: Zemědělské a veterinární vědy [NEAKREDITUJEME]
AGR dokončeno/schváleno
Zemědělství, lesnictví, rybářství a veterinářství – obory j. n. Obory neakreditované na UK: Zemědělské a veterinární vědy [NEAKREDITUJEME]
AGR dokončeno/schváleno
Životní prostředí – obory d. n.
NAT chybí
Životní prostředí – obory j. n. Biologie: Ekologie
NAT dokončeno/schváleno
Žurnalistika a informační vědy – obory d. n.
SOC chybí
Žurnalistika a informační vědy – obory j. n.
SOC chybí
Žurnalistika a zpravodajství Mediální a komunikační studia: Mediální a komunikační studia
SOC dokončeno/schváleno.
Architektura a stavebnictví – obory d. n. Obory neakreditované na UK: Technologické, inženýrské a bezpečnostní obory [NEAKREDITUJEME]
TEC dokončeno/schváleno
Architektura a urbanismus Obory neakreditované na UK: Technologické, inženýrské a bezpečnostní obory [NEAKREDITUJEME]
TEC dokončeno/schváleno
Audiovizuální technika a mediální produkce
HUM SOC chybí
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
MED chybí
Bezpečnostní služby – obory d. n.
chybí
Bezpečnostní služby – obory j. n.
chybí
Biochemie Chemie: Biochemie
NAT dokončeno/schváleno
Biologické a příbuzné vědy – obory d. n.
NAT chybí
Biologické a příbuzné vědy – obory j. n.
Biologie: Antropologie a genetika člověka
NAT dokončeno/schváleno
Biologické a příbuzné vědy – obory j. n.
Biologie: Biofyzika NAT dokončeno/schváleno
Biologické a příbuzné vědy – obory j. n.
Medicína a zdravotnické obory: Biomedicínská kinantropologie
MED výchozí návrh
Biologie
Biologie: Bioinformatika
NAT dokončeno/schváleno
Biologie
Biologie: Botanika
NAT dokončeno/schváleno
Biologie
Biologie: Buněčná biologie
NAT dokončeno/schváleno
Biologie
Biologie: Evoluční biologie
NAT dokončeno/schváleno
Biologie
Biologie: Experimentální biologie rostlin
NAT dokončeno/schváleno
Biologie
Biologie: Fyziologie živočichů
NAT dokončeno/schváleno
Biologie
Biologie: Imunologie NAT předběžně schváleno
Biologie
Medicína a zdravotnické obory: Lékařská biologie
NAT předběžně schváleno
Biologie
Biologie: Mikrobiologie NAT dokončeno/schváleno
Biologie
Biologie: Molekulární biologie a genetika
NAT dokončeno/schváleno
Biologie
Biologie: Parazitologie
NAT dokončeno/schváleno
Biologie
Biologie: Protistologie
NAT předběžně schváleno
Biologie
Biologie: Teoretická biologie
NAT dokončeno/schváleno
Biologie
Biologie: Virologie
NAT dokončeno/schváleno
Biologie
Biologie: Vývojová biologie
NAT dokončeno/schváleno
Biologie
Biologie: Zoologie
NAT dokončeno/schváleno
Cestování, turismus a volný čas
SOC chybí
Čtenářská a numerická gramotnost
chybí
Ekonomie Ekonomické obory: Ekonomické vědy
SOC dokončeno/schváleno
Elektronika a automatizace Obory neakreditované na UK: Technologické, inženýrské a bezpečnostní obory [NEAKREDITUJEME]
TEC dokončeno/schváleno
Elektrotechnika a energetika Obory neakreditované na UK: Technologické, inženýrské a bezpečnostní obory [NEAKREDITUJEME]
TEC dokončeno/schváleno
Farmacie Farmacie: Farmacie a farmakologie MED dokončeno/schváleno
Filozofie a etika Filosofie a náboženství: Filosofie a etika
HUM dokončeno/schváleno
Finance, bankovnictví a pojišťovnictví
SOC chybí
Fyzika
Fyzika: Akustika NAT dokončeno/schváleno
Fyzika
Fyzika: Astronomie a astrofyzika NAT dokončeno/schváleno
Fyzika
Fyzika: Fyzika kondenzovaných látek
NAT dokončeno/schváleno
Fyzika
Fyzika: Fyzika molekulárních a biologických struktur
NAT dokončeno/schváleno
Fyzika
Fyzika: Fyzika plazmatu
NAT dokončeno/schváleno
Fyzika
Fyzika: Fyzika povrchů a rozhraní
NAT dokončeno/schváleno
Fyzika
Fyzika: Jaderná fyzika NAT dokončeno/schváleno
Fyzika
Fyzika: Kvantová optika a optoelektronika
NAT dokončeno/schváleno
Fyzika
Fyzika: Subjaderná fyzika NAT dokončeno/schváleno
Fyzika
Fyzika: Teoretická fyzika NAT dokončeno/schváleno
Historie a archeologie
Dějiny a archeologie: Archeologie
HUM dokončeno/schváleno
Historie a archeologie
Dějiny a archeologie: Dějiny
HUM dokončeno/schváleno
Historie a archeologie
Dějiny a archeologie: Etnologie
HUM dokončeno/schváleno
Hotelnictví, restauratérství a catering
chybí
Hudební a scénické umění
Vědy o umění a kultuře: Divadelní věda
HUM dokončeno/schváleno
Hudební a scénické umění
Vědy o umění a kultuře: Filmová věda
HUM dokončeno/schváleno
Hudební a scénické umění
Vědy o umění a kultuře: Hudební věda
HUM dokončeno/schváleno
Humanitní vědy (kromě jazyků) – obory d. n.
HUM chybí
Humanitní vědy (kromě jazyků) – obory j. n.
HUM chybí
Humánní medicína
Medicína a zdravotnické obory: Adiktologie
MED předběžně schváleno
Humánní medicína
Medicína a zdravotnické obory: Alergologie MED předběžně schváleno
Humánní medicína
Medicína a zdravotnické obory: Anesteziologie a resuscitace MED předběžně schváleno
Humánní medicína
Medicína a zdravotnické obory: Dermatovenerologie
MED předběžně schváleno
Humánní medicína
Medicína a zdravotnické obory: Endokrinologie, diabetologie a metabolismus MED předběžně schváleno
Humánní medicína
Medicína a zdravotnické obory: Fyziologie MED předběžně schváleno
Humánní medicína
Medicína a zdravotnické obory: Gastroenterologie a hepatologie MED předběžně schváleno
Humánní medicína
Medicína a zdravotnické obory: Geriatrie a gerontologie MED předběžně schváleno
Humánní medicína
Medicína a zdravotnické obory: Gynekologie a porodnictví MED předběžně schváleno
Humánní medicína
Medicína a zdravotnické obory: Hematologie MED předběžně schváleno
Humánní medicína
Medicína a zdravotnické obory: Chirurgie MED předběžně schváleno
Humánní medicína
Medicína a zdravotnické obory: Infekční, parazitární a tropické nemoci
MED předběžně schváleno
Humánní medicína
Medicína a zdravotnické obory: Jiné lékařské obory
MED předběžně schváleno
Humánní medicína
Medicína a zdravotnické obory: Kardiochirurgie MED předběžně schváleno
Humánní medicína
Medicína a zdravotnické obory: Kardiologie MED předběžně schváleno
Humánní medicína
Medicína a zdravotnické obory: Lékařská etika MED předběžně schváleno
Humánní medicína
Medicína a zdravotnické obory: Morfologické obory medicíny MED předběžně schváleno
Humánní medicína
Medicína a zdravotnické obory: Nefrologie MED předběžně schváleno
Humánní medicína
Medicína a zdravotnické obory: Neurovědy MED předběžně schváleno
Humánní medicína
Medicína a zdravotnické obory: Oftalmologie MED předběžně schváleno
Humánní medicína
Medicína a zdravotnické obory: Onkologie MED předběžně schváleno
Humánní medicína
Medicína a zdravotnické obory: Ortopedie a traumatologie MED předběžně schváleno
Humánní medicína
Medicína a zdravotnické obory: Ošetřovatelství
MED předběžně schváleno
Humánní medicína
Medicína a zdravotnické obory: Otorinolaryngologie MED předběžně schváleno
Humánní medicína
Medicína a zdravotnické obory: Patofyziologie
MED předběžně schváleno
Humánní medicína
Medicína a zdravotnické obory: Patologie MED předběžně schváleno
Humánní medicína
Medicína a zdravotnické obory: Pediatrie MED předběžně schváleno
Humánní medicína
Medicína a zdravotnické obory: Pneumologie MED předběžně schváleno
Humánní medicína
Medicína a zdravotnické obory: Psychiatrie, sexuologie MED předběžně schváleno
Humánní medicína
Medicína a zdravotnické obory: Rehabilitační a sportovní medicína MED předběžně schváleno
Humánní medicína
Medicína a zdravotnické obory: Revmatologie MED předběžně schváleno
Humánní medicína
Farmacie: Toxikologie MED předběžně schváleno
Humánní medicína
Medicína a zdravotnické obory: Urologie MED předběžně schváleno
Humánní medicína
Medicína a zdravotnické obory: Veřejné zdravotnictví, hygiena a epidemiologie, pracovní lékařství MED předběžně schváleno
Humánní medicína
Medicína a zdravotnické obory: Výživa a dietologie
MED předběžně schváleno
Humánní medicína
Medicína a zdravotnické obory: Zobrazovací metody v lékařství MED předběžně schváleno
Humánní medicína
Medicína a zdravotnické obory: Zubní lékařství MED předběžně schváleno
Hygiena a ochrana zdraví při práci – obory d. n.
MED chybí
Hygiena a ochrana zdraví při práci – obory j. n.
MED chybí
Chemické inženýrství a technologie Obory neakreditované na UK: Technologické, inženýrské a bezpečnostní obory [NEAKREDITUJEME]
TEC dokončeno/schváleno
Chemie
Chemie: Analytická chemie
NAT dokončeno/schváleno
Chemie
Chemie: Anorganická chemie
NAT dokončeno/schváleno
Chemie
Chemie: Fyzikální chemie
NAT dokončeno/schváleno
Chemie
Chemie: Makromolekulární chemie
NAT dokončeno/schváleno
Chemie
Chemie: Organická chemie
NAT dokončeno/schváleno
Informační a komunikační technologie (ICT) – obory d. n.
NAT chybí
Informační a komunikační technologie (ICT) – obory j. n.
Informatika: Matematická lingvistika
NAT dokončeno/schváleno
Informační a komunikační technologie (ICT) – obory j. n.
Informatika: Softwarové systémy
NAT dokončeno/schváleno
Informační a komunikační technologie (ICT) – obory j. n.
Informatika: Teoretická informatika
NAT dokončeno/schváleno
Interdisc. prog. a kvalif. zahrnující obchod, administrativu a právo
SOC chybí
Interdisc. prog. a kvalif. zahrnující přírodní vědy, matematiku a statistiku Biologie: Bioinformatika
NAT dokončeno/schváleno
Interdisc. prog. a kvalif. zahrnující služby
chybí
Interdisc. prog. a kvalif. zahrnující spol. vědy, žurnalistiku a inf. vědy
SOC chybí
Interdisc. prog. a kvalif. zahrnující techniku, výrobu a stavebnictví Obory neakreditované na UK: Technologické, inženýrské a bezpečnostní obory [NEAKREDITUJEME]
TEC dokončeno/schváleno
Interdisc. prog. a kvalif. zahrnující umění a humanitní vědy
HUM chybí
Interdisc. prog. a kvalif. zahrnující vzdělávání a výchovu
SOC chybí
Interdisc. programy a kvalifikace zahrnující zdrav. a soc. péči, péči o příznivé živ. podmínky
MED chybí
Interdisc. programy a kvalifikace zahrnující zeměd., lesn., rybář. a veter. Obory neakreditované na UK: Zemědělské a veterinární vědy [NEAKREDITUJEME]
AGR dokončeno/schváleno
Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující informační a komunikační technologie (ICT) Biologie: Bioinformatika
NAT dokončeno/schváleno
Inženýrství a strojírenství – obory d. n. Obory neakreditované na UK: Technologické, inženýrské a bezpečnostní obory [NEAKREDITUJEME]
TEC dokončeno/schváleno
Inženýrství a strojírenství – obory j. n. Obory neakreditované na UK: Technologické, inženýrské a bezpečnostní obory [NEAKREDITUJEME]
TEC dokončeno/schváleno
Jazyky – obory d. n.
HUM chybí
Jazyky – obory j. n.
HUM chybí
Kadeřnické a kosmetické služby
chybí
Knihovnictví, informační vědy a archivnictví Mediální a komunikační studia: Informační věda a knihovnictví
SOC předběžně schváleno
Lékařská diagnostika a léčebné techniky
MED chybí
Lesnictví Obory neakreditované na UK: Zemědělské a veterinární vědy [NEAKREDITUJEME]
AGR dokončeno/schváleno
Literatura a lingvistika
Lingvistika: Lingvistika
HUM dokončeno/schváleno
Literatura a lingvistika
Literatura: Literatura
HUM dokončeno/schváleno
Management a správa
SOC chybí
Marketing a reklama
SOC chybí
Matematika
Matematika: Matematická analýza NAT dokončeno/schváleno
Matematika
Matematika: Matematické modelování a výpočtová matematika NAT dokončeno/schváleno
Matematika
Matematika: Strukturální matematika
NAT dokončeno/schváleno
Matematika a statistika – obory d. n.
NAT chybí
Mechanika a kovovýroba Obory neakreditované na UK: Technologické, inženýrské a bezpečnostní obory [NEAKREDITUJEME]
TEC dokončeno/schváleno
Móda, interiérový a průmyslový design Obory neakreditované na UK: Technologické, inženýrské a bezpečnostní obory [NEAKREDITUJEME]
TEC dokončeno/schváleno
Motorová vozidla, lodě a letadla Obory neakreditované na UK: Technologické, inženýrské a bezpečnostní obory [NEAKREDITUJEME]
TEC dokončeno/schváleno
Náboženství a teologie
Filosofie a náboženství: Judaistika
HUM dokončeno/schváleno
Náboženství a teologie
Filosofie a náboženství: Religionistika
HUM dokončeno/schváleno
Náboženství a teologie
Filosofie a náboženství: Teologie
HUM dokončeno/schváleno
Návrhy a správa databází a sítí
NAT chybí
Obchod a administrativa – obory d. n.
SOC chybí
Obchod a administrativa – obory j. n.
SOC chybí
Obchod, administrativa a právo – obory d. n.
SOC chybí
Obchod, administrativa a právo – obory j. n.
SOC chybí
Obor neznámý
chybí
Ochrana osob a majetku
chybí
Osobní dovednosti a rozvoj
chybí
Osvojování si jazyka
HUM chybí
Ošetřovatelství a porodní asistentství
MED chybí
Péče o děti a mládež
SOC MED chybí
Péče o seniory a zdravotně postižené dospělé osoby
SOC MED chybí
Pedagogika
Učitelství a neučitelská pedagogika: Andragogika
SOC dokončeno/schváleno
Pedagogika
Učitelství a neučitelská pedagogika: Management vzdělávání
SOC dokončeno/schváleno
Pedagogika
Učitelství a neučitelská pedagogika: Pedagogická psychologie
SOC dokončeno/schváleno
Pedagogika
Učitelství a neučitelská pedagogika: Pedagogika
SOC předběžně schváleno
Pedagogika
Učitelství a neučitelská pedagogika: Speciální pedagogika
SOC dokončeno/schváleno
Politické vědy a občanská výchova
Politologie a teritoriální studia: Politické vědy
SOC dokončeno/schváleno
Politické vědy a občanská výchova
Sociologie: Veřejná a sociální politika
SOC dokončeno/schváleno
Používání počítačů Biologie: Bioinformatika
NAT dokončeno/schváleno
Pracovní dovednosti
SOC chybí
Právo Právo: Právo
SOC dokončeno/schváleno
Programy a kvalifikace – všeobecné vzdělání – obory d. n.
chybí
Programy a kvalifikace – všeobecné vzdělání – obory j. n.
chybí
Přepravní služby a spoje
chybí
Příprava učitelů bez předmětové specializace
SOC chybí
Příprava učitelů pro předškolní vzdělávání a výchovu
SOC chybí
Příprava učitelů s předmětovou specializací Učitelství a neučitelská pedagogika: Didaktika
SOC dokončeno/schváleno
Přírodní prostředí a ochrana přírody
NAT chybí
Přírodní vědy, matematika a statistika – obory d. n.
NAT chybí
Přírodní vědy, matematika a statistika – obory j. n.
NAT chybí
Psychologie Psychologie: Psychologie
SOC dokončeno/schváleno
Rostlinná a živočišná výroba Obory neakreditované na UK: Zemědělské a veterinární vědy [NEAKREDITUJEME]
AGR dokončeno/schváleno
Rybářství Obory neakreditované na UK: Zemědělské a veterinární vědy [NEAKREDITUJEME]
AGR dokončeno/schváleno
Sekretářské a kancelářské práce
SOC chybí
Služby – obory d. n.
chybí
Služby – obory j. n.
chybí
Služby pro domácnost
chybí
Služby pro osobní potřebu – obory d. n.
chybí
Služby pro osobní potřebu – obory j. n.
chybí
Sociální péče, péče o příznivé životní podmínky – obory d. n. Vysoce interdisciplinární obory: Sociální práce HUM SOC MED dokončeno/schváleno
Sociální péče, péče o příznivé životní podmínky – obory j. n.
MED chybí
Sociální práce a poradenství
SOC MED chybí
Sociologie a kulturologie
Sociologie: Sociální a kulturní antropologie
SOC dokončeno/schváleno
Sociologie a kulturologie
Sociologie: Sociologie
SOC dokončeno/schváleno
Společenské vědy a vědy o lidském chování – obory d. n.
SOC chybí
Společenské vědy a vědy o lidském chování – obory j. n.
Geografie: Demografie
NAT dokončeno/schváleno
Společenské vědy a vědy o lidském chování – obory j. n.
Politologie a teritoriální studia: Teritoriální studia SOC dokončeno/schváleno
Společenské vědy, žurnalistika a informační vědy – obory d. n.
SOC chybí
Společenské vědy, žurnalistika a informační vědy – obory j. n.
SOC chybí
Sporty Sociologie: Společensko-vědní kinantropologie
SOC výchozí návrh
Statistika Matematika: Pravděpodobnost a matematická statistika
NAT dokončeno/schváleno
Stavebnictví a stavební inženýrství Obory neakreditované na UK: Technologické, inženýrské a bezpečnostní obory [NEAKREDITUJEME]
TEC dokončeno/schváleno
Stomatologie
MED chybí
Technika, výroba a stavebnictví – obory d. n. Obory neakreditované na UK: Technologické, inženýrské a bezpečnostní obory [NEAKREDITUJEME]
TEC dokončeno/schváleno
Technika, výroba a stavebnictví – obory j. n. Obory neakreditované na UK: Technologické, inženýrské a bezpečnostní obory [NEAKREDITUJEME]
TEC dokončeno/schváleno
Technika, výroba a stavebnictví – obory j. n. Obory neakreditované na UK: Technologické, inženýrské a bezpečnostní obory [NEAKREDITUJEME]
TEC dokončeno/schváleno
Technologie ochrany životního prostředí Obory neakreditované na UK: Technologické, inženýrské a bezpečnostní obory [NEAKREDITUJEME]
TEC dokončeno/schváleno
Terapie a rehabilitace
MED chybí
Těžba a dobývání Obory neakreditované na UK: Technologické, inženýrské a bezpečnostní obory [NEAKREDITUJEME]
TEC dokončeno/schváleno
Tradiční a alternativní medicína a terapie
MED chybí
Účetnictví a daně
SOC chybí
Umělecká řemesla
HUM chybí
Umění – obory d. n.
HUM chybí
Umění – obory j. n.
Vědy o umění a kultuře: Estetika
HUM dokončeno/schváleno
Umění – obory j. n.
Vědy o umění a kultuře: Management a marketing umění
HUM dokončeno/schváleno
Umění a humanitní vědy – obory d. n.
HUM chybí
Umění a humanitní vědy – obory j. n.
HUM chybí
Vědy o neživé přírodě – obory d. n.
NAT chybí
Vědy o neživé přírodě – obory j. n.
NAT chybí
Vědy o Zemi
Geologické a environmentální vědy: Aplikovaná geologie
NAT dokončeno/schváleno
Vědy o Zemi
Geologické a environmentální vědy: Environmentální vědy
NAT dokončeno/schváleno
Vědy o Zemi
Geografie: Fyzická geografie
NAT dokončeno/schváleno
Vědy o Zemi
Vysoce interdisciplinární obory: Fyzika atmosféry, meteorologie a klimatologie NAT dokončeno/schváleno
Vědy o Zemi
Fyzika: Fyzika Země a planet NAT dokončeno/schváleno
Vědy o Zemi
Geologické a environmentální vědy: Geodynamika
NAT dokončeno/schváleno
Vědy o Zemi
Geologické a environmentální vědy: Geochemie a mineralogie
NAT dokončeno/schváleno
Vědy o Zemi
Geologické a environmentální vědy: Geologie
NAT dokončeno/schváleno
Vědy o Zemi
Geografie: Kartografie
NAT dokončeno/schváleno
Vědy o Zemi
Geologické a environmentální vědy: Paleontologie a geobiologie
NAT dokončeno/schváleno
Vědy o Zemi
Geografie: Regionální a politická geografie
NAT dokončeno/schváleno
Vědy o Zemi
Geografie: Sociální geografie
NAT dokončeno/schváleno
Vědy o životním prostředí
NAT chybí
Velkoobchod a maloobchod
SOC chybí
Veřejná hygiena
MED chybí
Veterinářství Obory neakreditované na UK: Zemědělské a veterinární vědy [NEAKREDITUJEME]
AGR dokončeno/schváleno
Vojsko a obrana
chybí
Výroba a zpracování – obory d. n. Obory neakreditované na UK: Technologické, inženýrské a bezpečnostní obory [NEAKREDITUJEME]
TEC dokončeno/schváleno
Výroba a zpracování – obory j. n.
TEC chybí
Výroba a zpracování materiálů (sklo, papír, plasty a dřevo) Obory neakreditované na UK: Technologické, inženýrské a bezpečnostní obory [NEAKREDITUJEME]
TEC dokončeno/schváleno
Výroba a zpracování potravin
TEC chybí
Výroba a zpracování textilních výrobků (oděvy, obuv a kožené výrobky) Obory neakreditované na UK: Technologické, inženýrské a bezpečnostní obory [NEAKREDITUJEME]
TEC dokončeno/schváleno
Výtvarné umění Vědy o umění a kultuře: Dějiny umění
HUM dokončeno/schváleno
Vývoj a analýzy softwaru a aplikací
NAT chybí
Vzdělávání a výchova – obory d. n.
SOC chybí
Vzdělávání a výchova – obory j. n.
SOC chybí
Zahradnictví Obory neakreditované na UK: Zemědělské a veterinární vědy [NEAKREDITUJEME]
AGR dokončeno/schváleno
Základní programy a kvalifikace
chybí
Zdravotní a sociální péče, péče o příznivé životní podmínky – obory d. n.
MED chybí
Zdravotní a sociální péče, péče o příznivé životní podmínky – obory j. n.
MED chybí
Zdravotní péče – obory d. n.
MED chybí
Zdravotní péče – obory j. n.
Medicína a zdravotnické obory: Biomedicínská informatika
MED předběžně schváleno
Zdravotní péče – obory j. n.
Medicína a zdravotnické obory: Soudní lékařství
MED předběžně schváleno
Zdravotní péče – obory j. n.
Medicína a zdravotnické obory: Zdravotnické právo
MED předběžně schváleno
Zemědělství – obory d. n. Obory neakreditované na UK: Zemědělské a veterinární vědy [NEAKREDITUJEME]
AGR dokončeno/schváleno
Zemědělství – obory j. n. Obory neakreditované na UK: Zemědělské a veterinární vědy [NEAKREDITUJEME]
AGR dokončeno/schváleno
Zemědělství, lesnictví, rybářství a veterinářství – obory d. n. Obory neakreditované na UK: Zemědělské a veterinární vědy [NEAKREDITUJEME]
AGR dokončeno/schváleno
Zemědělství, lesnictví, rybářství a veterinářství – obory j. n. Obory neakreditované na UK: Zemědělské a veterinární vědy [NEAKREDITUJEME]
AGR dokončeno/schváleno
Životní prostředí – obory d. n.
NAT chybí
Životní prostředí – obory j. n. Biologie: Ekologie
NAT dokončeno/schváleno
Žurnalistika a informační vědy – obory d. n.
SOC chybí
Žurnalistika a informační vědy – obory j. n.
SOC chybí
Žurnalistika a zpravodajství Mediální a komunikační studia: Mediální a komunikační studia
SOC dokončeno/schváleno
dg.glob1403.898
_mysqli1.01
_funkce0.061
_logger1.097
_starva0.443
_sym0.012
_rise0.006
_fakulty0.015
k__s0.696
_head0.113
_nav0.148
data__s1327.633
loop_data__s65.695
loop_starva0.09
echo0.423