UK Obory v oblastech vzdělávání stav k 29. 5. 2023 05:08:28

HUM: NEZAŘAZENO
StdOb
HUM: 12 Historické vědy
TO: Dějiny pravěku, starověku, středověku, novověku a soudobé dějiny  Historiografie a filozofie dějin  Národní a zemské dějiny v obecném kontextu  Hospodářské a sociální dějiny  Kulturní dějiny  Pomocné vědy historické a archivnictví  Politické dějiny  Etnologie a etnografie
Dějiny a archeologie:
Archeologie
TO OK! [+1 vazba]
JmOb OK!
StdOb OK! [+1 vazba]   OK!   OK! [+1 vazba]
Dějiny a archeologie:
Dějiny
(zařazeno také v 28)
(Historiografie a filosofie dějin, Historie sportu, Pomocné vědy historické a archivnictví, Hospodářské a sociální dějiny, Dějiny pravěku, Dějiny starověku, Dějiny středověku, Dějiny novověku a soudobé dějiny, České dějiny, Dějiny a kultury Blízkého východu a Afriky, Dějiny a kultury centrální Asie, Dějiny a kultury Dálného východu, Dějiny a kultury Evropy, Dějiny a kultury jihovýchodní Asie, Dějiny a kultury jižní Asie, Dějiny a kultury Latinské Ameriky, Dějiny a kultury Severní Ameriky, Dějiny lékařství)
TO OK!   OK!   OK! [+1 vazba]   OK!   OK!   OK!   OK!
JmOb OK!   OK!   OK!   OK!   OK! [+2 vazby]   OK! [+2 vazby]   OK! [+1 vazba]   OK!   OK!   OK!   OK! [+2 vazby]   OK!
StdOb OK! [+2 vazby]   OK! [+2 vazby]   OK! [+1 vazba]   OK!   OK! [+1 vazba]   OK! [+1 vazba]   OK!   OK!   OK! [+1 vazba]   OK!   OK!   OK!   OK!   OK!   OK!   OK!   OK! [+2 vazby]   OK! [+4 vazby]   OK! [+3 vazby]   OK! [+2 vazby]   OK! [+2 vazby]   OK! [+1 vazba]   OK!   OK!   OK!   OK!   OK!   OK!   OK! [+2 vazby]   OK! [+1 vazba]   OK! [+2 vazby]   OK! [+4 vazby]   OK! [+3 vazby]   OK! [+2 vazby]   OK! [+2 vazby]   OK! [+2 vazby]   OK! [+2 vazby]   OK! [+2 vazby]   OK! [+2 vazby]   OK! [+1 vazba]   OK! [+1 vazba]   OK!   OK!   OK! [+2 vazby]   OK! [+1 vazba]   OK!   OK!   OK! [+1 vazba]   OK! [+2 vazby]   OK! [+1 vazba]   OK!   OK! [+1 vazba]   OK! [+4 vazby]   OK! [+9 vazeb]   OK!   OK! [+1 vazba]   OK! [+1 vazba]   OK! [+2 vazby]   OK!   OK! [+2 vazby]   OK! [+4 vazby]
Dějiny a archeologie:
Etnologie
TO OK!
JmOb OK! [+1 vazba]
StdOb OK! [+1 vazba]   OK! [+4 vazby]   OK! [+2 vazby]   OK! [+4 vazby]   OK! [+9 vazeb]
HUM: 10 Filozofie, religionistika a teologie
TO: Historie filozofie  Systematická filozofie  Pramenné jazyky  Religionistika  Biblická věda a historická teologie  Systematická a praktická teologie
Filosofie a náboženství:
Filosofie a etika
(Filosofie sportu a pohybových aktivit, Dějiny vědy, Filozofie a dějiny přírodní vědy, Etika sportu, Etika, Soudobá filosofie, Fenomenologie)
TO OK! [+1 vazba]   OK! [+1 vazba]   OK! [+5 vazeb]   ?? [+1 vazba]
JmOb OK!   OK!
StdOb OK! [+2 vazby]   OK!   OK! [+4 vazby]   OK! [+3 vazby]   OK!   OK!   OK!   OK! [+4 vazby]   OK! [+3 vazby]   OK!   OK!   OK! [+2 vazby]   OK! [+2 vazby]   OK! [+9 vazeb]
Filosofie a náboženství:
Judaistika
JmOb OK! [+19 vazeb]
StdOb OK!   OK! [+2 vazby]   OK! [+4 vazby]
Filosofie a náboženství:
Religionistika
TO OK!   OK! [+5 vazeb]
JmOb OK! [+19 vazeb]
StdOb OK! [+2 vazby]   OK! [+4 vazby]
Filosofie a náboženství:
Teologie
TO OK!   OK!   OK! [+5 vazeb]
JmOb OK!   OK!   OK!
StdOb OK!   OK! [+1 vazba]   OK!   OK!   OK!   OK!   OK!   OK!   OK!   OK!   OK!   OK!   OK!   OK!   OK!
Medicína a zdravotnické obory:
Lékařská etika
(zařazeno také v 35, 36)
TO ok? [+1 vazba]   ok? [+1 vazba]   ok? [+5 vazeb]   ok? [+1 vazba]
JmOb OK!
StdOb OK! [+2 vazby]   ok?
HUM: 9 Filologie
TO: Aplikovaná lingvistika  Obecná lingvistika  Synchronní a diachronní struktura konkrétních jazyků nebo jazykových skupin  Reálie dané jazykové oblasti  Překladatelství a tlumočnictví  Rozvoj komunikační kompetence  Literární věda  Literární a kulturní historie dané jazykové oblasti
Informatika:
Matematická lingvistika
(zařazeno také v 14)
TO OK! [+2 vazby]   OK!   OK! [+1 vazba]   OK! [+1 vazba]   OK! [+2 vazby]
JmOb OK!
StdOb OK!   OK! [+2 vazby]
Lingvistika:
Lingvistika
(Český jazyk, [SMAZAT] Švédský jazyk, Anglický jazyk, [SMAZAT] Norský jazyk, Německý jazyk, [SMAZAT] Dánský jazyk, Španělský jazyk, Turecký jazyk, Francouzský jazyk, Romský jazyk, Ruská a východoevropská lingvistika, Portugalský jazyk, Italský jazyk, Indické jazyky, Indonéský jazyk, Japonský jazyk, Nizozemský jazyk, Arabský jazyk, Korejský jazyk, Čínský jazyk, Překladatelství a tlumočnictví, Mongolský jazyk, Židovské jazyky, Obecná lingvistika, Novořecký jazyk, Vietnamský jazyk, [SMAZAT] Slovinský jazyk, Tibetský jazyk, Klínopis, Perský jazyk, Slovenský jazyk, Aplikovaná lingvistika, Severské jazyky, Maďarský jazyk, Polský jazyk, [SMAZAT] Srbský jazyk, [SMAZAT] Chorvatský jazyk, [SMAZAT] Bulharský jazyk, [SMAZAT] Rumunský jazyk, Jihovýchodoevropské jazyky, Pobaltské jazyky, [SMAZAT] Ukrajinský jazyk, Egyptský jazyk, Jazyky starého Předního východu, Latinský jazyk, Starořecký jazyk, Jiné evropské jazyky, Jiné mimoevropské jazyky, Synchronní a diachronní struktura konkrétních jazyků nebo jazykových skupin, Kavkazské jazyky)
TO OK!   OK!   OK! [+2 vazby]   OK! [+1 vazba]   OK!   OK!   ?? [+5 vazeb]
JmOb OK!   OK!   OK! [+2 vazby]   OK! [+1 vazba]   OK! [+2 vazby]   OK!   OK! [+1 vazba]   OK!   OK! [+2 vazby]   OK! [+1 vazba]   OK! [+1 vazba]   OK!
StdOb OK!   OK!   OK! [+2 vazby]   OK! [+2 vazby]   OK!   OK!   OK! [+1 vazba]   OK!   OK! [+1 vazba]   OK! [+1 vazba]   OK! [+2 vazby]   OK! [+4 vazby]   OK! [+1 vazba]   OK! [+1 vazba]   OK!   OK! [+1 vazba]   OK!   OK!   OK! [+2 vazby]   OK! [+1 vazba]   OK! [+2 vazby]   OK! [+1 vazba]   OK! [+2 vazby]   OK! [+2 vazby]   OK! [+1 vazba]   OK! [+2 vazby]   OK! [+1 vazba]   OK! [+2 vazby]   OK! [+2 vazby]   OK!   OK! [+2 vazby]   OK! [+2 vazby]   OK! [+1 vazba]   OK! [+1 vazba]   OK! [+1 vazba]   OK!   OK!   OK!   OK!   OK!   OK!   OK! [+2 vazby]   OK!   OK! [+1 vazba]   OK! [+1 vazba]   OK! [+1 vazba]   OK! [+1 vazba]   OK!   OK! [+1 vazba]   OK!   OK!   OK!   OK!   OK!   OK!   OK! [+2 vazby]   OK! [+1 vazba]   OK!   OK! [+1 vazba]   OK! [+2 vazby]   OK! [+1 vazba]   OK! [+1 vazba]   OK!   OK! [+4 vazby]   OK!   OK! [+1 vazba]   OK! [+1 vazba]   OK!   OK!   OK!   OK!   OK!   OK!   OK! [+2 vazby]   OK! [+1 vazba]   OK! [+1 vazba]   OK! [+1 vazba]   OK! [+2 vazby]   OK! [+4 vazby]   OK!
Literatura:
Literatura
([SMAZAT] Albánská literatura, Anglofonní literatury a kultury, Arabská literatura, [SMAZAT] Bulharská literatura, Česká literatura, Čínská literatura, [SMAZAT] Dánská literatura, Egyptská literatura, Severské literatury, Francouzsky psané literatury, Hebrejská literatura, [SMAZAT] Chorvatská literatura, Indická literatura, Indonéská literatura, Italská literatura, Japonská literatura, Jiné evropské literatury, Jiné mimoevropské literatury, Komparatistika, Korejská literatura, Latinská literatura, Literární věda, Literatura starého Předního východu, Maďarská literatura, Mongolská literatura, Německy psané literatury, Nizozemská literatura, [SMAZAT] Norská literatura, Novořecká literatura, Perská literatura, Pobaltská literatura, Polská literatura, Portugalsky psané literatury, Romská literatura, [SMAZAT] Rumunská literatura, Ruská a východoevropská literatura, Slovenská literatura, Jihovýchodoevropské literatury, [SMAZAT] Srbská literatura, Starořecká literatura, [SMAZAT] Švédská literatura, Tibetská literatura, Turecká literatura, [SMAZAT] Ukrajinská literatura, Vietnamská literatura, Gender a literatura, Hispánská literatura, Kavkazské literatury)
TO OK!   OK! [+1 vazba]   ?? [+5 vazeb]
JmOb OK!   OK!   OK! [+2 vazby]   OK!   OK! [+1 vazba]   OK! [+2 vazby]   OK!   OK! [+2 vazby]   OK! [+1 vazba]   OK! [+1 vazba]
StdOb OK! [+2 vazby]   OK!   OK! [+2 vazby]   OK! [+1 vazba]   OK! [+1 vazba]   OK!   OK!   OK! [+2 vazby]   OK! [+4 vazby]   OK!   OK! [+4 vazby]   OK! [+3 vazby]   OK! [+1 vazba]   OK! [+1 vazba]   OK! [+1 vazba]   OK! [+2 vazby]   OK!   OK! [+2 vazby]   OK! [+1 vazba]   OK! [+2 vazby]   OK! [+2 vazby]   OK! [+2 vazby]   OK! [+1 vazba]   OK! [+2 vazby]   OK! [+1 vazba]   OK! [+2 vazby]   OK! [+2 vazby]   OK!   OK! [+2 vazby]   OK! [+2 vazby]   OK! [+1 vazba]   OK! [+1 vazba]   OK! [+1 vazba]   OK! [+2 vazby]   OK! [+1 vazba]   OK! [+1 vazba]   OK! [+1 vazba]   OK! [+1 vazba]   OK!   OK! [+1 vazba]   OK!   OK! [+2 vazby]   OK! [+1 vazba]   OK! [+1 vazba]   OK! [+2 vazby]   OK! [+2 vazby]   OK! [+1 vazba]   OK! [+1 vazba]   OK!   OK! [+4 vazby]   OK! [+9 vazeb]   OK! [+1 vazba]   OK!   OK! [+1 vazba]   OK! [+2 vazby]   OK! [+2 vazby]   OK! [+4 vazby]
Politologie a teritoriální studia:
Teritoriální studia
(zařazeno také v 20)
JmOb OK!
StdOb OK! [+1 vazba]   OK! [+1 vazba]   OK! [+1 vazba]   OK! [+1 vazba]   OK! [+1 vazba]   OK! [+1 vazba]   OK! [+3 vazby]   OK! [+1 vazba]   OK! [+1 vazba]   OK! [+1 vazba]   OK! [+1 vazba]   OK! [+1 vazba]   OK! [+1 vazba]   OK!   OK!
HUM: 32 Vědy o umění a kultuře
TO: Dějiny umění  Divadelní věda  Estetika  Filmová věda  Hudební věda  Management a marketing umění
Vědy o umění a kultuře:
Dějiny umění
TO ?? [+3 vazby]   OK!
JmOb OK!
StdOb OK!   OK!   OK!   OK! [+4 vazby]   OK! [+3 vazby]   OK! [+9 vazeb]
Vědy o umění a kultuře:
Divadelní věda
TO ?? [+3 vazby]   OK!
JmOb OK! [+19 vazeb]
StdOb OK!
Vědy o umění a kultuře:
Estetika
TO OK!
JmOb OK!
StdOb OK!
Vědy o umění a kultuře:
Filmová věda
TO ?? [+3 vazby]   OK!
JmOb OK! [+19 vazeb]
StdOb OK!   OK!
Vědy o umění a kultuře:
Hudební věda
TO ?? [+3 vazby]   OK!
JmOb OK!   OK!
StdOb OK! [+1 vazba]   OK!   OK! [+9 vazeb]
Vědy o umění a kultuře:
Management a marketing umění
TO OK!
JmOb OK! [+19 vazeb]
StdOb OK! [+2 vazby]
SOC: NEZAŘAZENO
StdOb    
SOC: 28 Těl. vých. a sport; kinantropologie
TO: Biomedicína [nepřiřazeno]  Biomechanika [nepřiřazeno]  Sportovní management [nepřiřazeno]  Aktivity volného času a rekreologie [nepřiřazeno]  Zdraví, zdatnost, životní styl, výživa člověka [nepřiřazeno]  Aplikované pohybové aktivity [nepřiřazeno]  Rehabilitace a regenerace  Pedagogika, andragogika a psychologie  Teorie, praxe a didaktiky pohybových a sportovních aktivit  Zdravotní tělesná výchova
Dějiny a archeologie:
Dějiny
(Historiografie a filosofie dějin, Historie sportu, Pomocné vědy historické a archivnictví, Hospodářské a sociální dějiny, Dějiny pravěku, Dějiny starověku, Dějiny středověku, Dějiny novověku a soudobé dějiny, České dějiny, Dějiny a kultury Blízkého východu a Afriky, Dějiny a kultury centrální Asie, Dějiny a kultury Dálného východu, Dějiny a kultury Evropy, Dějiny a kultury jihovýchodní Asie, Dějiny a kultury jižní Asie, Dějiny a kultury Latinské Ameriky, Dějiny a kultury Severní Ameriky, Dějiny lékařství)
TO OK!   OK!   OK! [+1 vazba]   OK!   OK!   OK!   OK!
JmOb OK!   OK!   OK!   OK!   OK! [+2 vazby]   OK! [+2 vazby]   OK! [+1 vazba]   OK!   OK!   OK!   OK! [+2 vazby]   OK!
StdOb OK! [+2 vazby]   OK! [+2 vazby]   OK! [+1 vazba]   OK!   OK! [+1 vazba]   OK! [+1 vazba]   OK!   OK!   OK! [+1 vazba]   OK!   OK!   OK!   OK!   OK!   OK!   OK!   OK! [+2 vazby]   OK! [+4 vazby]   OK! [+3 vazby]   OK! [+2 vazby]   OK! [+2 vazby]   OK! [+1 vazba]   OK!   OK!   OK!   OK!   OK!   OK!   OK! [+2 vazby]   OK! [+1 vazba]   OK! [+2 vazby]   OK! [+4 vazby]   OK! [+3 vazby]   OK! [+2 vazby]   OK! [+2 vazby]   OK! [+2 vazby]   OK! [+2 vazby]   OK! [+2 vazby]   OK! [+2 vazby]   OK! [+1 vazba]   OK! [+1 vazba]   OK!   OK!   OK! [+2 vazby]   OK! [+1 vazba]   OK!   OK!   OK! [+1 vazba]   OK! [+2 vazby]   OK! [+1 vazba]   OK!   OK! [+1 vazba]   OK! [+4 vazby]   OK! [+9 vazeb]   OK!   OK! [+1 vazba]   OK! [+1 vazba]   OK! [+2 vazby]   OK!   OK! [+2 vazby]   OK! [+4 vazby]
Medicína a zdravotnické obory:
Biomedicínská kinantropologie
(zařazeno také v 3, 35, 36)
(Sportovní biomechanika, Sportovní biochemie, Zátěžová fyziologie, Fyzioterapie, Sportovní výživa a dietologie, Aplikovaná tělesná výchova, Pohyb jako prostředek preventivní medicíny)
JmOb ??   ?? [+5 vazeb]
StdOb ??   ?? [+1 vazba]   ?? [+1 vazba]
Medicína a zdravotnické obory:
Fyziologie
(zařazeno také v 3, 35)
TO ok? [+1 vazba]   ok?   ok? [+1 vazba]
JmOb ok?   ok? [+1 vazba]   ok? [+1 vazba]
StdOb ok? [+1 vazba]   ok? [+1 vazba]   ok? [+40 vazeb]
Medicína a zdravotnické obory:
Rehabilitační a sportovní medicína
(zařazeno také v 35, 36)
TO ok?   ok?   ok?   ok?
JmOb OK! [+1 vazba]   ok?   ok?
StdOb ok? [+1 vazba]   ok?   ok? [+1 vazba]   ok? [+1 vazba]   ok? [+40 vazeb]
Medicína a zdravotnické obory:
Veřejné zdravotnictví, hygiena a epidemiologie, pracovní lékařství
(zařazeno také v 35, 36)
TO ok? [+2 vazby]   ok?   ok?   ok?   ok?
JmOb ok?   ok?   ok? [+1 vazba]   ok?
StdOb ok?   ok?   OK! [+4 vazby]   ok?   OK! [+3 vazby]   ok? [+2 vazby]   ok?   OK! [+3 vazby]   ok?   ok? [+40 vazeb]   ok? [+4 vazby]
Psychologie:
Psychologie
(zařazeno také v 35)
(Psychologie sportu, Kinantropologická psychologie, Psychoanalýza, Klinická psychologie, Obecná psychologie, Psychologie práce a organizace, Sociální psychologie, Vývojová psychologie, Psychopatologie)
TO OK!   OK!   OK!   OK!   OK!   OK!   OK!   OK!   OK!   OK!   OK!   ok? [+4 vazby]   OK! [+1 vazba]
JmOb OK! [+1 vazba]   OK! [+2 vazby]   OK! [+1 vazba]   OK!   OK!
StdOb OK! [+4 vazby]   OK!   OK!   OK!   OK!   OK!   OK! [+2 vazby]   OK!   OK! [+2 vazby]   OK! [+3 vazby]   OK!   OK! [+9 vazeb]
Sociologie:
Sociologie
(Sociologie sportu, Aplikace kvantitativních i kvalitativních metod v sociologii, Výzkum formování a realizace veřejné politiky a veřejné správy v České republice, Analýza vývoje sociální politiky v České republice v mezinárodním srovnání, Analýza vývoje občanského (neziskového) sektoru v ČR v mezinárodním srovnání, Dějiny české a světové sociologie a dějiny empirického sociologického výzkumu, Komunikační výzkum, výzkum postojů a veřejného mínění, Rozvoj narativních, diskurzivních a textových analýz ve společenských vědách, Výzkum kolektivní paměti)
TO OK!   OK!   OK!   OK! [+1 vazba]   OK! [+1 vazba]   OK! [+1 vazba]   OK!   OK!   OK!   OK!   OK!   OK!   OK!   OK!   OK!   OK! [+1 vazba]
JmOb OK! [+2 vazby]   OK!
StdOb OK! [+1 vazba]   OK! [+2 vazby]   OK! [+2 vazby]   OK! [+1 vazba]   OK! [+3 vazby]   OK! [+3 vazby]   OK! [+2 vazby]   OK! [+1 vazba]   OK!   OK!   OK!   OK! [+3 vazby]   OK! [+2 vazby]   OK! [+9 vazeb]
Sociologie:
Společensko-vědní kinantropologie
(Filozofie a historie sportu, Psychologie a sociologie sportu, Ekonomika a management sportu, Pedagogika a didaktika sportu, Sport a aktivity volného času, Antropomotorika)
JmOb ?? [+1 vazba]
StdOb ??
Učitelství a neučitelská pedagogika:
Didaktika
(zařazeno také v 30, 11, 14, 17)
(Didaktika mediální výchovy, Didaktika španělského jazyka, Didaktika anglického jazyka, Didaktika biologie, Didaktika českého jazyka, Didaktika dějepisu, Didaktika francouzského jazyka, Didaktika fyziky, Didaktika geografie, Didaktika geologie, Didaktika hudby a hudební výchovy, Didaktika chemie, Didaktika IT, Didaktika matematiky, Didaktika německého jazyka, Didaktika ruského jazyka, Didaktika společenských věd, náboženství, filozofie a etiky, Didaktika sportu a tělesné výchovy, Didaktika výtvarné výchovy, Obecná didaktika, Výchova k ochraně obyvatelstva, Výchova ke zdraví, Učitelství pro MŠ, Didaktika pedagogiky, Didaktika speciální pedagogiky, Didaktika pro 1. stupeň ZŠ, Didaktika praktického vyučování a odborného výcviku, Didaktika technické a informační výchovy, Didaktika latinského jazyka a literatury, Didaktika psychologie, Didaktika filosofie, Vysokoškolská didaktika)
TO ?? [+2 vazby]   ?? [+2 vazby]   OK!   OK!   OK!   OK!   OK!   OK! [+1 vazba]   ?? [+4 vazby]   ?? [+1 vazba]
JmOb OK!   OK!   OK! [+1 vazba]   OK! [+2 vazby]   OK!
StdOb OK!   OK! [+1 vazba]   OK!   OK!   OK!   OK!   OK!   OK!   OK!   OK! [+1 vazba]   OK!   OK! [+1 vazba]   OK!   OK!   OK!   OK!   OK! [+4 vazby]   OK!   OK! [+1 vazba]   OK!   OK!   OK!   OK!   OK!   OK!   OK!   OK!   OK! [+2 vazby]   OK!   OK!   OK!   OK!   OK! [+1 vazba]   OK!   OK!   OK!   OK!   OK!   OK! [+1 vazba]   OK! [+1 vazba]   OK!   OK! [+1 vazba]   OK!   OK! [+5 vazeb]   OK!   OK! [+1 vazba]   OK! [+1 vazba]   OK! [+1 vazba]   OK!   OK!   OK!   OK!   OK!   OK!   OK!   OK!   OK!   OK!   OK!   OK!   OK!   OK!   OK!   OK!   OK!   OK!   OK!   OK!   OK!   OK!   OK!   OK!   OK!   OK!   OK!   OK!   OK!   OK! [+1 vazba]   OK!   OK!   OK!   OK!   OK!
Učitelství a neučitelská pedagogika:
Pedagogika
(zařazeno také v 30)
TO ok?   ?? [+4 vazby]   ok?   ?? [+4 vazby]
JmOb ok?
StdOb ok?   ok?   OK! [+1 vazba]
SOC: 5 Ekonomické obory
TO: Management [nepřiřazeno]  Marketing a obchod [nepřiřazeno]  Účetnictví  Ekonometrie, operační výzkum, statistika, datové vědy  Finance  Mikroekonomie  Makroekonomie  Veřejná ekonomie  Odvětvové a průřezové ekonomiky  Podniková ekonomika  Regionální rozvoj
Ekonomické obory:
Ekonomické vědy
(zařazeno také v 17)
(Ekonomie v hospodářské soutěži a regulaci, Finanční analýza a oceňování, Finanční ekonometrie, Hodnocení efektivity a produktivity, Makroekonomická politika, Mikroekonomie, Statistika, Veřejné finance, Politická ekonomie, Evropská integrace, Bankovnictví)
TO OK!   OK! [+1 vazba]   OK!   OK!   OK!   OK!   OK!   OK!   OK! [+1 vazba]
JmOb OK!
StdOb OK!   OK! [+1 vazba]   OK!   OK!   OK!   OK! [+2 vazby]   OK! [+3 vazby]   OK! [+1 vazba]   OK! [+2 vazby]
SOC: 25 Sociologie
TO: Statistická analýza dat  Analýza kvalitativních dat  Demografie  Sociální struktura, stratifikace a nerovnost  Kulturní a sociální antropologie  Obecná sociologie  Dějiny sociologie  Metody a techniky sociologického výzkumu  Sociální deviace a sociální patologie  Sociologie způsobu života a životního stylu, věkových skupin  Sociologie rodiny  Ekonomická sociologie  Sociologie politiky, sociální politika  Sociologie kultury  Sociologie veřejného mínění, médií, trhu a reklamy  Management a sociologie organizace, sociologie práce  Sociální psychologie
Geografie:
Demografie
(zařazeno také v 33)
TO ok? [+1 vazba]   OK! [+1 vazba]   OK! [+1 vazba]   OK!   OK! [+1 vazba]   OK!
JmOb OK!
StdOb OK!   OK! [+1 vazba]   OK!   OK! [+1 vazba]   OK! [+2 vazby]   OK! [+2 vazby]   OK! [+10 vazeb]
Geografie:
Sociální geografie
(zařazeno také v 33, 1)
TO OK! [+1 vazba]   ok? [+1 vazba]   OK!
JmOb OK!   OK! [+2 vazby]
StdOb OK! [+2 vazby]   OK! [+3 vazby]   OK!   OK! [+2 vazby]   OK!   OK!   OK! [+10 vazeb]
Medicína a zdravotnické obory:
Adiktologie
(zařazeno také v 35)
TO ok? [+1 vazba]
JmOb OK! [+1 vazba]   OK! [+2 vazby]   OK! [+1 vazba]
StdOb ok?   ok? [+40 vazeb]
Medicína a zdravotnické obory:
Geriatrie a gerontologie
(zařazeno také v 3, 35, 36)
TO ok? [+7 vazeb]
JmOb ok? [+8 vazeb]
StdOb ok?   OK! [+3 vazby]   ok? [+6 vazeb]   ok? [+40 vazeb]
TO ok? [+1 vazba]   ok? [+1 vazba]   ok? [+14 vazeb]
JmOb OK! [+1 vazba]   OK! [+1 vazba]   OK!
StdOb OK! [+1 vazba]   OK! [+4 vazby]   OK! [+1 vazba]   OK! [+4 vazby]   OK! [+4 vazby]   OK! [+2 vazby]   OK! [+1 vazba]   OK! [+4 vazby]   OK! [+9 vazeb]
Sociologie:
Sociologie
(zařazeno také v 28)
(Sociologie sportu, Aplikace kvantitativních i kvalitativních metod v sociologii, Výzkum formování a realizace veřejné politiky a veřejné správy v České republice, Analýza vývoje sociální politiky v České republice v mezinárodním srovnání, Analýza vývoje občanského (neziskového) sektoru v ČR v mezinárodním srovnání, Dějiny české a světové sociologie a dějiny empirického sociologického výzkumu, Komunikační výzkum, výzkum postojů a veřejného mínění, Rozvoj narativních, diskurzivních a textových analýz ve společenských vědách, Výzkum kolektivní paměti)
TO OK!   OK!   OK!   OK! [+1 vazba]   OK! [+1 vazba]   OK! [+1 vazba]   OK!   OK!   OK!   OK!   OK!   OK!   OK!   OK!   OK!   OK! [+1 vazba]
JmOb OK! [+2 vazby]   OK!
StdOb OK! [+1 vazba]   OK! [+2 vazby]   OK! [+2 vazby]   OK! [+1 vazba]   OK! [+3 vazby]   OK! [+3 vazby]   OK! [+2 vazby]   OK! [+1 vazba]   OK!   OK!   OK!   OK! [+3 vazby]   OK! [+2 vazby]   OK! [+9 vazeb]
Sociologie:
Společensko-vědní kinantropologie
(zařazeno také v 28)
(Filozofie a historie sportu, Psychologie a sociologie sportu, Ekonomika a management sportu, Pedagogika a didaktika sportu, Sport a aktivity volného času, Antropomotorika)
JmOb ?? [+1 vazba]
StdOb ??
TO OK! [+1 vazba]
JmOb OK!
StdOb OK!   OK!
SOC: 18 Mediální a komunikační studia
TO: Dějiny médií a komunikace  Teorie médií a komunikace  Teorie mediální kultury  Filozofie médií a kultury  Sémiotika médií  Metody a techniky výzkumu médií a publika  Mediální systémy, legislativy a politiky  Mediální výchova  Tvorba a distribuce mediálních obsahů  Nová média
Mediální a komunikační studia:
Informační věda a knihovnictví
(zařazeno také v 14)
JmOb ok? [+19 vazeb]
StdOb ok?   ok?
Mediální a komunikační studia:
Mediální a komunikační studia
(Žurnalistika, Marketing a public relations, Politická komunikace, Kulturální studia, Sociologie médií, Mediální výchova, Mediální systémy, Dějiny médií, Nová média, Sémiotika médií, Filozofie komunikace)
TO ok?   ok?   ok?   ok?   ok?   ok?   ok?   ok?   ok?   ok?
JmOb OK!
StdOb OK! [+4 vazby]   OK!   OK!   OK! [+2 vazby]   OK!   OK! [+9 vazeb]   OK!
SOC: 23 Psychologie
TO: Obecná psychologie  Psychologie osobnosti  Vývojová psychologie  Sociální psychologie  Pedagogická psychologie  Psychologická metodologie  Psychologie práce a organizace  Psychopatologie  Psychologická diagnostika a intervence  Klinická psychologie  Teoretické základy psychoterapie
Medicína a zdravotnické obory:
Adiktologie
(zařazeno také v 25, 35)
TO ok? [+1 vazba]
JmOb OK! [+1 vazba]   OK! [+2 vazby]   OK! [+1 vazba]
StdOb ok?   ok? [+40 vazeb]
Medicína a zdravotnické obory:
Psychiatrie, sexuologie
(zařazeno také v 35)
TO ok? [+1 vazba]
JmOb OK! [+2 vazby]   ok? [+1 vazba]   ok?
StdOb ok? [+1 vazba]   ok?   ok? [+40 vazeb]
Psychologie:
Psychologie
(zařazeno také v 28, 35)
(Psychologie sportu, Kinantropologická psychologie, Psychoanalýza, Klinická psychologie, Obecná psychologie, Psychologie práce a organizace, Sociální psychologie, Vývojová psychologie, Psychopatologie)
TO OK!   OK!   OK!   OK!   OK!   OK!   OK!   OK!   OK!   OK!   OK!   ok? [+4 vazby]   OK! [+1 vazba]
JmOb OK! [+1 vazba]   OK! [+2 vazby]   OK! [+1 vazba]   OK!   OK!
StdOb OK! [+4 vazby]   OK!   OK!   OK!   OK!   OK!   OK! [+2 vazby]   OK!   OK! [+2 vazby]   OK! [+3 vazby]   OK!   OK! [+9 vazeb]
Učitelství a neučitelská pedagogika:
Pedagogická psychologie
(zařazeno také v 30)
TO ?? [+4 vazby]   ok?   ?? [+4 vazby]
JmOb OK! [+1 vazba]
StdOb OK! [+2 vazby]   OK! [+2 vazby]
SOC: 22 Právo
TO: Teorie práva  Římské právo  Dějiny práva  Státověda  Občanské právo  Ústavní právo  Evropské právo  Civilní právo procesní  Mezinárodní právo soukromé  Mezinárodní právo veřejné  Obchodní právo  Trestní právo  Správní právo  Pracovní právo  Finanční právo  Právo životního prostředí  Právo sociálního zabezpečení
Medicína a zdravotnické obory:
Zdravotnické právo
(zařazeno také v 35, 36)
JmOb ok? [+19 vazeb]
StdOb ok? [+40 vazeb]
Právo:
Právo
(Finanční právo a finanční věda, Mezinárodní právo, Mezinárodní právo soukromé a právo mezinár. obchodu, Občanské právo, Obchodní právo, Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení, Právní dějiny, Právo životního prostředí, Římské právo, Správní právo a správní věda, Teorie, filosofie a sociologie práva, Trestní právo, kriminologie a kriminalistika, Ústavní právo a státověda, Evropské právo, Právo v interdisciplinárním kontextu společenských věd)
TO ok?   ok?   ok?   ok?   ok?   ok?   ok?   ok?   ok?   ok?   ok?   ok?   ok?   ok?   ok?   ok?   ok?
JmOb ok?   ok?   ok?   ok?   ok?   ok?   ok?   ok?   ok?   ok?   ok?   ok?   ok?   ok?
StdOb ok?   ok?   ok?   ok?   ok?   ok?   ok?   ok?   ok?   ok?   ok?   ok?   ok?   ok?
SOC: 20 Politické vědy
TO: Politické myšlení  Politická teorie  Metodologie politických věd  Politické systémy  Mezinárodní vztahy  Evropský integrační proces  Mezinárodní a vnitřní bezpečnost  Politické chování a politická komunikace  Veřejné politiky
Politologie a teritoriální studia:
Politické vědy
(Mezinárodní instituce, Mezinárodní vztahy, Politická filozofie, Komunální a místní politika, Politické a ústavní systémy, Politické strany a stranické systémy, Historické proměny české a čsl. politiky, Bezpečnostní studia, Evropská integrace)
TO OK!   OK!   OK!   OK!   OK!   OK!   OK!   OK!   OK! [+1 vazba]
JmOb OK!   OK! [+1 vazba]   OK! [+2 vazby]
StdOb OK!   OK! [+1 vazba]   OK! [+1 vazba]   OK! [+1 vazba]   OK! [+1 vazba]   OK! [+3 vazby]   OK!   OK! [+1 vazba]   OK!   OK!   OK! [+1 vazba]   OK!   OK! [+1 vazba]   OK! [+2 vazby]
Politologie a teritoriální studia:
Teritoriální studia
JmOb OK!
StdOb OK! [+1 vazba]   OK! [+1 vazba]   OK! [+1 vazba]   OK! [+1 vazba]   OK! [+1 vazba]   OK! [+1 vazba]   OK! [+3 vazby]   OK! [+1 vazba]   OK! [+1 vazba]   OK! [+1 vazba]   OK! [+1 vazba]   OK! [+1 vazba]   OK! [+1 vazba]   OK!   OK!
Sociologie:
Veřejná a sociální politika
(zařazeno také v 25)
TO OK! [+1 vazba]
JmOb OK!
StdOb OK!   OK!
SOC: 19 Neučitelská pedagogika
TO: Sociální pedagogika [nepřiřazeno]  Andragogika  Pedagogika  Speciální pedagogika
Učitelství a neučitelská pedagogika:
Andragogika
TO OK!
JmOb OK! [+19 vazeb]
StdOb OK!
Učitelství a neučitelská pedagogika:
Management vzdělávání
(zařazeno také v 30)
TO ?? [+4 vazby]   ?? [+4 vazby]
JmOb OK! [+19 vazeb]
StdOb OK!   OK!
Učitelství a neučitelská pedagogika:
Pedagogická psychologie
(zařazeno také v 23, 30)
TO ?? [+4 vazby]   ok?   ?? [+4 vazby]
JmOb OK! [+1 vazba]
StdOb OK! [+2 vazby]   OK! [+2 vazby]
Učitelství a neučitelská pedagogika:
Pedagogika
(zařazeno také v 28, 30)
TO ok?   ?? [+4 vazby]   ok?   ?? [+4 vazby]
JmOb ok?
StdOb ok?   ok?   OK! [+1 vazba]
Učitelství a neučitelská pedagogika:
Speciální pedagogika
(zařazeno také v 30)
TO ok?   ?? [+4 vazby]   ok?   ok? [+1 vazba]   ?? [+4 vazby]
JmOb OK!
StdOb OK!   OK! [+2 vazby]   OK! [+2 vazby]   OK!   OK!   OK! [+1 vazba]
SOC: 30 Učitelství
TO: Teorie a praxe učitelské profese [nepřiřazeno]  Obecná didaktika  Oborová didaktika (dle aprobace)  Obor (dle aprobace)  Inkluzivní didaktika  Pedagogická psychologie  Pedagogika  Speciální pedagogika
Učitelství a neučitelská pedagogika:
Didaktika
(zařazeno také v 11, 14, 17)
(Didaktika mediální výchovy, Didaktika španělského jazyka, Didaktika anglického jazyka, Didaktika biologie, Didaktika českého jazyka, Didaktika dějepisu, Didaktika francouzského jazyka, Didaktika fyziky, Didaktika geografie, Didaktika geologie, Didaktika hudby a hudební výchovy, Didaktika chemie, Didaktika IT, Didaktika matematiky, Didaktika německého jazyka, Didaktika ruského jazyka, Didaktika společenských věd, náboženství, filozofie a etiky, Didaktika sportu a tělesné výchovy, Didaktika výtvarné výchovy, Obecná didaktika, Výchova k ochraně obyvatelstva, Výchova ke zdraví, Učitelství pro MŠ, Didaktika pedagogiky, Didaktika speciální pedagogiky, Didaktika pro 1. stupeň ZŠ, Didaktika praktického vyučování a odborného výcviku, Didaktika technické a informační výchovy, Didaktika latinského jazyka a literatury, Didaktika psychologie, Didaktika filosofie, Vysokoškolská didaktika)
TO ?? [+2 vazby]   ?? [+2 vazby]   OK!   OK!   OK!   OK!   OK!   OK! [+1 vazba]   ?? [+4 vazby]   ?? [+1 vazba]
JmOb OK!   OK!   OK! [+1 vazba]   OK! [+2 vazby]   OK!
StdOb OK!   OK! [+1 vazba]   OK!   OK!   OK!   OK!   OK!   OK!   OK!   OK! [+1 vazba]   OK!   OK! [+1 vazba]   OK!   OK!   OK!   OK!   OK! [+4 vazby]   OK!   OK! [+1 vazba]   OK!   OK!   OK!   OK!   OK!   OK!   OK!   OK!   OK! [+2 vazby]   OK!   OK!   OK!   OK!   OK! [+1 vazba]   OK!   OK!   OK!   OK!   OK!   OK! [+1 vazba]   OK! [+1 vazba]   OK!   OK! [+1 vazba]   OK!   OK! [+5 vazeb]   OK!   OK! [+1 vazba]   OK! [+1 vazba]   OK! [+1 vazba]   OK!   OK!   OK!   OK!   OK!   OK!   OK!   OK!   OK!   OK!   OK!   OK!   OK!   OK!   OK!   OK!   OK!   OK!   OK!   OK!   OK!   OK!   OK!   OK!   OK!   OK!   OK!   OK!   OK!   OK! [+1 vazba]   OK!   OK!   OK!   OK!   OK!
Učitelství a neučitelská pedagogika:
Management vzdělávání
TO ?? [+4 vazby]   ?? [+4 vazby]
JmOb OK! [+19 vazeb]
StdOb OK!   OK!
Učitelství a neučitelská pedagogika:
Pedagogická psychologie
(zařazeno také v 23)
TO ?? [+4 vazby]   ok?   ?? [+4 vazby]
JmOb OK! [+1 vazba]
StdOb OK! [+2 vazby]   OK! [+2 vazby]
Učitelství a neučitelská pedagogika:
Pedagogika
(zařazeno také v 28)
TO ok?   ?? [+4 vazby]   ok?   ?? [+4 vazby]
JmOb ok?
StdOb ok?   ok?   OK! [+1 vazba]
Učitelství a neučitelská pedagogika:
Speciální pedagogika
TO ok?   ?? [+4 vazby]   ok?   ok? [+1 vazba]   ?? [+4 vazby]
JmOb OK!
StdOb OK!   OK! [+2 vazby]   OK! [+2 vazby]   OK!   OK!   OK! [+1 vazba]
SOC: 24 Sociální práce
TO: Teorie a metody sociální práce  Metody a techniky sociálního výzkumu  Filozofie a etika  Sociologické teorie  Psychologické teorie  Právní teorie a praxe  Sociální politika  Ohrožené skupiny a rizikové chování  Menšinové skupiny  Zdraví a nemoc  Odborné praxe a supervize  Pedagogika a speciální pedagogika
Vysoce interdisciplinární obory:
Sociální práce
TO ok?   ok?   ok?   ok?   ok?   ok?   ok?   ok?   ok?   ok?   ok?   ok?
JmOb OK! [+19 vazeb]
StdOb OK! [+2 vazby]   OK!   OK! [+3 vazby]   OK!   OK!   OK! [+1 vazba]   OK!   OK! [+1 vazba]   OK! [+3 vazby]
NAT: NEZAŘAZENO
StdOb
NAT: 3 Biologie, ekologie a živ. prostř.
TO: Biotechnologie [nepřiřazeno]  Antropologie  Bioinformatika  Botanika  Mykologie  Buněčná biologie  Zoologie  Hydrobiologie  Mikrobiologie  Ekologie a ochrana životního prostředí  Evoluční biologie  Fyziologie a anatomie živočichů a rostlin  Protistologie  Imunologie  Molekulární biologie a genetika  Parazitologie  Systémová biologie  Virologie  Vývojová biologie  Environmentální vědy  Biochemie
TO OK! [+1 vazba]   ok? [+14 vazeb]
JmOb OK! [+1 vazba]
StdOb OK! [+1 vazba]   OK!   OK!   OK! [+17 vazeb]   OK! [+10 vazeb]   OK! [+4 vazby]
Biologie:
Biofyzika
(zařazeno také v 11, 35)
TO ok?   ok?
JmOb OK! [+1 vazba]   OK!
StdOb OK! [+7 vazeb]   ok? [+1 vazba]   ok? [+1 vazba]   OK! [+17 vazeb]   ok?   OK! [+11 vazeb]
TO OK!
JmOb OK! [+19 vazeb]
StdOb OK!   OK! [+17 vazeb]   OK! [+10 vazeb]   OK! [+14 vazeb]
Biologie:
Botanika
TO OK! [+2 vazby]   OK!   ok? [+2 vazby]   ok? [+14 vazeb]
JmOb OK!
StdOb OK! [+17 vazeb]   OK!   OK! [+10 vazeb]
Biologie:
Buněčná biologie
(zařazeno také v 35)
TO OK!   OK! [+14 vazeb]
JmOb OK! [+1 vazba]   OK! [+5 vazeb]
StdOb OK! [+17 vazeb]   OK!   OK! [+1 vazba]   OK! [+14 vazeb]   OK! [+1 vazba]
Biologie:
Ekologie
TO OK! [+2 vazby]   OK! [+2 vazby]   OK!   OK! [+1 vazba]   OK! [+1 vazba]   ?? [+2 vazby]   ok? [+14 vazeb]
JmOb OK!
StdOb OK! [+17 vazeb]   OK!   OK! [+10 vazeb]   OK!
TO ok?   ok? [+14 vazeb]
JmOb OK! [+19 vazeb]
StdOb OK! [+17 vazeb]   OK! [+10 vazeb]   OK! [+14 vazeb]   OK! [+1 vazba]
TO OK! [+2 vazby]   OK! [+2 vazby]   OK! [+2 vazby]   OK! [+1 vazba]   ok? [+14 vazeb]
JmOb OK!
StdOb OK!   OK! [+17 vazeb]   OK! [+10 vazeb]   OK!   OK! [+14 vazeb]
TO ok? [+2 vazby]   ok? [+1 vazba]
JmOb OK!
StdOb OK! [+17 vazeb]   OK!   OK! [+14 vazeb]
Biologie:
Imunologie
(zařazeno také v 35)
TO ok?   ok? [+1 vazba]
JmOb ok? [+1 vazba]   ok?
StdOb OK! [+17 vazeb]   ok? [+1 vazba]   ok?   OK! [+14 vazeb]   ok? [+40 vazeb]
Biologie:
Mikrobiologie
(zařazeno také v 35)
TO ok? [+1 vazba]   ok?   ok? [+14 vazeb]   ok?   ok?
JmOb OK! [+5 vazeb]   OK!   OK!
StdOb OK! [+17 vazeb]   OK! [+10 vazeb]   OK!   OK!   OK! [+14 vazeb]   OK! [+40 vazeb]
Biologie:
Molekulární biologie a genetika
(zařazeno také v 35)
TO ok?   ok? [+14 vazeb]
JmOb OK! [+1 vazba]   OK! [+5 vazeb]   OK! [+1 vazba]   OK! [+1 vazba]
StdOb OK! [+17 vazeb]   OK! [+1 vazba]   OK! [+1 vazba]   OK! [+14 vazeb]
Biologie:
Parazitologie
(zařazeno také v 35)
TO ok?   ok? [+14 vazeb]
JmOb OK!
StdOb OK! [+17 vazeb]   OK! [+10 vazeb]   OK! [+14 vazeb]   OK!   OK! [+40 vazeb]
Biologie:
Protistologie
TO ok? [+1 vazba]   ok? [+14 vazeb]
JmOb ok? [+19 vazeb]
StdOb OK! [+17 vazeb]   OK! [+10 vazeb]   OK! [+14 vazeb]   ok?
TO ok?   ok? [+14 vazeb]
JmOb OK! [+19 vazeb]
StdOb OK! [+17 vazeb]   OK! [+10 vazeb]   OK! [+14 vazeb]   OK! [+1 vazba]
Biologie:
Virologie
(zařazeno také v 35)
TO ok?   ok? [+14 vazeb]
JmOb OK! [+1 vazba]   ?? [+1 vazba]   ?? [+1 vazba]
StdOb OK! [+17 vazeb]   OK! [+1 vazba]   OK! [+1 vazba]   OK! [+14 vazeb]
TO ok?   ok? [+14 vazeb]
JmOb OK! [+1 vazba]
StdOb OK! [+17 vazeb]   OK! [+1 vazba]   OK! [+14 vazeb]   OK! [+1 vazba]
Biologie:
Zoologie
TO OK! [+2 vazby]   OK! [+2 vazby]   ok? [+2 vazby]   ok? [+14 vazeb]
JmOb OK!
StdOb OK! [+17 vazeb]   OK! [+10 vazeb]   OK! [+14 vazeb]   OK!
Geologické a environmentální vědy:
Environmentální vědy
(zařazeno také v 33)
TO OK! [+1 vazba]   OK!   OK!
JmOb OK!
StdOb OK! [+2 vazby]   OK!   OK! [+4 vazby]   OK!   OK! [+2 vazby]   OK! [+10 vazeb]
Chemie:
Biochemie
(zařazeno také v 8, 13, 35, 36)
(Xenobiochemie a patobiochemie, Klinická biochemie)
TO OK!   OK!   OK!   OK!   OK!
JmOb OK! [+2 vazby]   OK! [+1 vazba]   OK!
StdOb OK!   OK!   OK! [+4 vazby]   OK!   OK!   OK! [+14 vazeb]   OK! [+1 vazba]
Medicína a zdravotnické obory:
Alergologie
(zařazeno také v 35)
TO ok? [+1 vazba]
JmOb ok? [+1 vazba]
StdOb ok? [+1 vazba]   ok? [+40 vazeb]
Medicína a zdravotnické obory:
Biomedicínská kinantropologie
(zařazeno také v 35, 36)
(Sportovní biomechanika, Sportovní biochemie, Zátěžová fyziologie, Fyzioterapie, Sportovní výživa a dietologie, Aplikovaná tělesná výchova, Pohyb jako prostředek preventivní medicíny)
JmOb ??   ?? [+5 vazeb]
StdOb ??   ?? [+1 vazba]   ?? [+1 vazba]
Medicína a zdravotnické obory:
Fyziologie
(zařazeno také v 35)
TO ok? [+1 vazba]   ok?   ok? [+1 vazba]
JmOb ok?   ok? [+1 vazba]   ok? [+1 vazba]
StdOb ok? [+1 vazba]   ok? [+1 vazba]   ok? [+40 vazeb]
Medicína a zdravotnické obory:
Geriatrie a gerontologie
(zařazeno také v 35, 36)
TO ok? [+7 vazeb]
JmOb ok? [+8 vazeb]
StdOb ok?   OK! [+3 vazby]   ok? [+6 vazeb]   ok? [+40 vazeb]
Medicína a zdravotnické obory:
Lékařská biologie
(zařazeno také v 35)
JmOb ok? [+5 vazeb]
StdOb ok?
Medicína a zdravotnické obory:
Patofyziologie
(zařazeno také v 35)
TO ok?
JmOb ok? [+1 vazba]   ok? [+1 vazba]   ok?
StdOb ok? [+1 vazba]   ok? [+1 vazba]   ok? [+12 vazeb]   ok? [+40 vazeb]
NAT: 11 Fyzika
TO: Mechanika [nepřiřazeno]  Termodynamika a kinetická teorie [nepřiřazeno]  Elektřina a magnetismus [nepřiřazeno]  Základní struktura látek [nepřiřazeno]  Základy kvantové teorie [nepřiřazeno]  Principy fyzikálního měření [nepřiřazeno]  Experimentální metody [nepřiřazeno]  Teoretická mechanika [nepřiřazeno]  Teorie kontinua [nepřiřazeno]  Elektrodynamika [nepřiřazeno]  Teorie relativity, kvantová mechanika [nepřiřazeno]  Statistická fyzika [nepřiřazeno]  Akustika  Optika  Zpracování dat  Matematická analýza  Statistika a pravděpodobnost  Lineární algebra a geometrie
Biologie:
Biofyzika
(zařazeno také v 35)
TO ok?   ok?
JmOb OK! [+1 vazba]   OK!
StdOb OK! [+7 vazeb]   ok? [+1 vazba]   ok? [+1 vazba]   OK! [+17 vazeb]   ok?   OK! [+11 vazeb]
Fyzika:
Akustika
TO OK!
JmOb OK! [+19 vazeb]
StdOb OK! [+7 vazeb]
JmOb OK!
StdOb OK!   OK! [+11 vazeb]
JmOb OK!
StdOb OK! [+7 vazeb]   OK!   OK!   OK! [+3 vazby]   OK! [+11 vazeb]
JmOb OK! [+1 vazba]
StdOb OK! [+7 vazeb]   OK! [+1 vazba]   OK! [+1 vazba]   OK! [+3 vazby]   OK! [+11 vazeb]
JmOb OK!
StdOb OK! [+7 vazeb]   OK!   OK! [+11 vazeb]
JmOb OK!
StdOb OK! [+7 vazeb]   OK! [+3 vazby]   OK!   OK!   OK! [+11 vazeb]
Fyzika:
Fyzika Země a planet
(zařazeno také v 33)
TO OK!
JmOb OK!
StdOb OK!   OK! [+2 vazby]   OK! [+11 vazeb]
JmOb OK!
StdOb OK! [+1 vazba]   OK!   OK! [+11 vazeb]
TO OK!
JmOb OK!
StdOb OK! [+7 vazeb]   OK! [+3 vazby]   OK!   OK! [+11 vazeb]   OK!
JmOb OK!
StdOb OK! [+1 vazba]   OK! [+11 vazeb]   OK!
JmOb OK! [+1 vazba]   OK!
StdOb OK! [+1 vazba]   OK! [+11 vazeb]   OK!   OK!   OK! [+1 vazba]
Matematika:
Matematické modelování a výpočtová matematika
(zařazeno také v 14, 17)
TO OK!   OK!   OK! [+1 vazba]
JmOb OK!
StdOb OK! [+2 vazby]   OK!   OK!   OK!   OK! [+3 vazby]   OK!
Matematika:
Pravděpodobnost a matematická statistika
(zařazeno také v 17)
TO OK!   OK!   OK!
JmOb OK!
StdOb OK!   OK!   OK! [+3 vazby]   OK!   OK!   OK!
Učitelství a neučitelská pedagogika:
Didaktika
(zařazeno také v 30, 14, 17)
(Didaktika mediální výchovy, Didaktika španělského jazyka, Didaktika anglického jazyka, Didaktika biologie, Didaktika českého jazyka, Didaktika dějepisu, Didaktika francouzského jazyka, Didaktika fyziky, Didaktika geografie, Didaktika geologie, Didaktika hudby a hudební výchovy, Didaktika chemie, Didaktika IT, Didaktika matematiky, Didaktika německého jazyka, Didaktika ruského jazyka, Didaktika společenských věd, náboženství, filozofie a etiky, Didaktika sportu a tělesné výchovy, Didaktika výtvarné výchovy, Obecná didaktika, Výchova k ochraně obyvatelstva, Výchova ke zdraví, Učitelství pro MŠ, Didaktika pedagogiky, Didaktika speciální pedagogiky, Didaktika pro 1. stupeň ZŠ, Didaktika praktického vyučování a odborného výcviku, Didaktika technické a informační výchovy, Didaktika latinského jazyka a literatury, Didaktika psychologie, Didaktika filosofie, Vysokoškolská didaktika)
TO ?? [+2 vazby]   ?? [+2 vazby]   OK!   OK!   OK!   OK!   OK!   OK! [+1 vazba]   ?? [+4 vazby]   ?? [+1 vazba]
JmOb OK!   OK!   OK! [+1 vazba]   OK! [+2 vazby]   OK!
StdOb OK!   OK! [+1 vazba]   OK!   OK!   OK!   OK!   OK!   OK!   OK!   OK! [+1 vazba]   OK!   OK! [+1 vazba]   OK!   OK!   OK!   OK!   OK! [+4 vazby]   OK!   OK! [+1 vazba]   OK!   OK!   OK!   OK!   OK!   OK!   OK!   OK!   OK! [+2 vazby]   OK!   OK!   OK!   OK!   OK! [+1 vazba]   OK!   OK!   OK!   OK!   OK!   OK! [+1 vazba]   OK! [+1 vazba]   OK!   OK! [+1 vazba]   OK!   OK! [+5 vazeb]   OK!   OK! [+1 vazba]   OK! [+1 vazba]   OK! [+1 vazba]   OK!   OK!   OK!   OK!   OK!   OK!   OK!   OK!   OK!   OK!   OK!   OK!   OK!   OK!   OK!   OK!   OK!   OK!   OK!   OK!   OK!   OK!   OK!   OK!   OK!   OK!   OK!   OK!   OK!   OK! [+1 vazba]   OK!   OK!   OK!   OK!   OK!
Vysoce interdisciplinární obory:
Fyzika atmosféry, meteorologie a klimatologie
(zařazeno také v 33)
TO OK!
JmOb OK!
StdOb OK! [+7 vazeb]   OK! [+2 vazby]   OK!   OK! [+11 vazeb]
NAT: 17 Matematika
TO: Diskrétní matematika a matematická logika  Aplikovaná matematika  Matematická analýza  Numerická matematika  Matematické modelování  Pravděpodobnost a matematická statistika  Finanční a pojistná matematika  Algebra a teorie čísel  Geometrie a topologie
Ekonomické obory:
Ekonomické vědy
(Ekonomie v hospodářské soutěži a regulaci, Finanční analýza a oceňování, Finanční ekonometrie, Hodnocení efektivity a produktivity, Makroekonomická politika, Mikroekonomie, Statistika, Veřejné finance, Politická ekonomie, Evropská integrace, Bankovnictví)
TO OK!   OK! [+1 vazba]   OK!   OK!   OK!   OK!   OK!   OK!   OK! [+1 vazba]
JmOb OK!
StdOb OK!   OK! [+1 vazba]   OK!   OK!   OK!   OK! [+2 vazby]   OK! [+3 vazby]   OK! [+1 vazba]   OK! [+2 vazby]
Informatika:
Teoretická informatika
(zařazeno také v 15)
TO OK!   OK!   OK!   OK!   OK!   OK! [+1 vazba]   OK! [+1 vazba]   OK!   OK!   OK! [+1 vazba]   OK!   OK! [+1 vazba]   OK! [+1 vazba]   OK! [+1 vazba]   OK! [+1 vazba]   OK! [+1 vazba]   OK! [+2 vazby]   OK! [+2 vazby]   OK! [+1 vazba]   OK! [+1 vazba]   OK! [+1 vazba]   OK! [+1 vazba]   OK! [+1 vazba]   OK! [+1 vazba]
JmOb OK!   OK! [+2 vazby]
StdOb OK!   OK! [+3 vazby]   OK! [+2 vazby]   OK! [+2 vazby]   OK!   OK! [+1 vazba]   OK!
TO OK!   OK!
JmOb OK! [+2 vazby]   OK!
StdOb OK! [+3 vazby]   OK!   OK! [+3 vazby]   OK! [+2 vazby]   OK! [+1 vazba]
TO OK!   OK!   OK! [+1 vazba]
JmOb OK!
StdOb OK! [+2 vazby]   OK!   OK!   OK!   OK! [+3 vazby]   OK!
TO OK!   OK!   OK!
JmOb OK!
StdOb OK!   OK!   OK! [+3 vazby]   OK!   OK!   OK!
TO OK!   OK!   OK!   OK! [+1 vazba]
JmOb OK!   OK!
StdOb OK!   OK!   OK! [+3 vazby]   OK!   OK!   OK! [+3 vazby]
Medicína a zdravotnické obory:
Biomedicínská informatika
(zařazeno také v 35)
JmOb ok?
StdOb ok?   ok? [+40 vazeb]
Učitelství a neučitelská pedagogika:
Didaktika
(zařazeno také v 30, 11, 14)
(Didaktika mediální výchovy, Didaktika španělského jazyka, Didaktika anglického jazyka, Didaktika biologie, Didaktika českého jazyka, Didaktika dějepisu, Didaktika francouzského jazyka, Didaktika fyziky, Didaktika geografie, Didaktika geologie, Didaktika hudby a hudební výchovy, Didaktika chemie, Didaktika IT, Didaktika matematiky, Didaktika německého jazyka, Didaktika ruského jazyka, Didaktika společenských věd, náboženství, filozofie a etiky, Didaktika sportu a tělesné výchovy, Didaktika výtvarné výchovy, Obecná didaktika, Výchova k ochraně obyvatelstva, Výchova ke zdraví, Učitelství pro MŠ, Didaktika pedagogiky, Didaktika speciální pedagogiky, Didaktika pro 1. stupeň ZŠ, Didaktika praktického vyučování a odborného výcviku, Didaktika technické a informační výchovy, Didaktika latinského jazyka a literatury, Didaktika psychologie, Didaktika filosofie, Vysokoškolská didaktika)
TO ?? [+2 vazby]   ?? [+2 vazby]   OK!   OK!   OK!   OK!   OK!   OK! [+1 vazba]   ?? [+4 vazby]   ?? [+1 vazba]
JmOb OK!   OK!   OK! [+1 vazba]   OK! [+2 vazby]   OK!
StdOb OK!   OK! [+1 vazba]   OK!   OK!   OK!   OK!   OK!   OK!   OK!   OK! [+1 vazba]   OK!   OK! [+1 vazba]   OK!   OK!   OK!   OK!   OK! [+4 vazby]   OK!   OK! [+1 vazba]   OK!   OK!   OK!   OK!   OK!   OK!   OK!   OK!   OK! [+2 vazby]   OK!   OK!   OK!   OK!   OK! [+1 vazba]   OK!   OK!   OK!   OK!   OK!   OK! [+1 vazba]   OK! [+1 vazba]   OK!   OK! [+1 vazba]   OK!   OK! [+5 vazeb]   OK!   OK! [+1 vazba]   OK! [+1 vazba]   OK! [+1 vazba]   OK!   OK!   OK!   OK!   OK!   OK!   OK!   OK!   OK!   OK!   OK!   OK!   OK!   OK!   OK!   OK!   OK!   OK!   OK!   OK!   OK!   OK!   OK!   OK!   OK!   OK!   OK!   OK!   OK!   OK! [+1 vazba]   OK!   OK!   OK!   OK!   OK!
NAT: 8 Farmacie
TO: Toxikologie [nepřiřazeno]  Právní úprava a profesní etika ve farmaceutickém uplatnění [nepřiřazeno]  Botanika a zoologie  Anatomie a fyziologie  Mikrobiologie  Farmaceutická chemie (včetně analýzy léčiv)  Farmakologie a farmakoterapie  Farmaceutická technologie  Farmakognozie  Lékárenství (včetně farmaceutické péče)  Klinická farmacie  Farmakovigilance  Analytická chemie  Všeobecná a anorganická chemie  Všeobecná a aplikovaná (lékařská) biochemie  Organická chemie
Farmacie:
Farmacie a farmakologie
(zařazeno také v 35)
(Farmakologie a toxikologie, Farmakognosie a toxikologie přírodních látek, Farmaceutická chemie, Farmacie, Farmaceutická technologie, Klinická a sociální farmacie, Biochemie, Farmaceutická analýza, Xenobiochemie a patobiochemie, Humánní a veterinární farmakologie, Analytická chemie, Bioanalytická chemie)
TO ok?   ok?   ok?   ok?   ok?   ok?   ok?   ??   ??
JmOb OK! [+1 vazba]   OK! [+2 vazby]   OK!   OK!   OK!   OK!   OK!   OK!
StdOb OK! [+1 vazba]   OK! [+1 vazba]   OK!   OK!   OK!   OK!   OK!   OK!   OK! [+1 vazba]   OK!   OK!   OK!   OK! [+4 vazby]   OK! [+1 vazba]   OK!   OK!   OK! [+12 vazeb]   OK! [+40 vazeb]   OK! [+4 vazby]
Farmacie:
Toxikologie
(zařazeno také v 13, 35, 36)
JmOb OK! [+2 vazby]   OK! [+1 vazba]   OK! [+1 vazba]
StdOb ok? [+1 vazba]   ok?   ok? [+12 vazeb]   ok? [+40 vazeb]
Chemie:
Analytická chemie
(zařazeno také v 13, 36)
TO konz   OK! [+3 vazby]   OK!
JmOb OK! [+1 vazba]
StdOb OK!   OK! [+1 vazba]   OK! [+4 vazby]   OK! [+4 vazby]   OK! [+4 vazby]
Chemie:
Biochemie
(zařazeno také v 13, 35, 36)
(Xenobiochemie a patobiochemie, Klinická biochemie)
TO OK!   OK!   OK!   OK!   OK!
JmOb OK! [+2 vazby]   OK! [+1 vazba]   OK!
StdOb OK!   OK!   OK! [+4 vazby]   OK!   OK!   OK! [+14 vazeb]   OK! [+1 vazba]
Chemie:
Organická chemie
(zařazeno také v 13)
TO ??   OK! [+3 vazby]   OK!
JmOb OK!
StdOb OK! [+1 vazba]   OK! [+4 vazby]   OK!   OK!
NAT: 13 Chemie
TO: Toxikologie a ekotoxikologie [nepřiřazeno]  Chemická informatika [nepřiřazeno]  Jaderná chemie [nepřiřazeno]  Obecná chemie  Analytická chemie  Anorganická chemie  Biochemie  Fyzikální chemie  Chemické technologie  Chemie materiálů  Chemické inženýrství  Organická chemie
Farmacie:
Toxikologie
(zařazeno také v 35, 36)
JmOb OK! [+2 vazby]   OK! [+1 vazba]   OK! [+1 vazba]
StdOb ok? [+1 vazba]   ok?   ok? [+12 vazeb]   ok? [+40 vazeb]
Chemie:
Analytická chemie
(zařazeno také v 36)
TO konz   OK! [+3 vazby]   OK!
JmOb OK! [+1 vazba]
StdOb OK!   OK! [+1 vazba]   OK! [+4 vazby]   OK! [+4 vazby]   OK! [+4 vazby]
TO ok?   OK! [+3 vazby]   OK!
JmOb OK!
StdOb OK!   OK! [+1 vazba]   OK! [+1 vazba]   OK! [+4 vazby]
Chemie:
Biochemie
(zařazeno také v 8, 35, 36)
(Xenobiochemie a patobiochemie, Klinická biochemie)
TO OK!   OK!   OK!   OK!   OK!
JmOb OK! [+2 vazby]   OK! [+1 vazba]   OK!
StdOb OK!   OK!   OK! [+4 vazby]   OK!   OK!   OK! [+14 vazeb]   OK! [+1 vazba]
TO OK! [+3 vazby]   OK!   OK!   OK! [+1 vazba]   OK!
JmOb OK!
StdOb OK!   OK!   OK! [+1 vazba]   OK! [+1 vazba]   OK!
TO OK! [+1 vazba]
JmOb OK!
StdOb OK!
TO ??   OK! [+3 vazby]   OK!
JmOb OK!
StdOb OK! [+1 vazba]   OK! [+4 vazby]   OK!   OK!
NAT: 33 Vědy o Zemi
TO: Geologie [nepřiřazeno]  Hydrogeologie [nepřiřazeno]  Inženýrská geologie [nepřiřazeno]  Ložisková geologie [nepřiřazeno]  Paleontologie [nepřiřazeno]  Geomorfologie [nepřiřazeno]  Geochemie [nepřiřazeno]  Pedologie [nepřiřazeno]  Hydrologie [nepřiřazeno]  Geomatika [nepřiřazeno]  Důlní měřictví [nepřiřazeno]  Mineralogie [nepřiřazeno]  Petrologie a strukturní geologie [nepřiřazeno]  Dálkový průzkum Země a fotogrammetrie [nepřiřazeno]  Geofyzika  Geodemografie  Fyzická geografie  Geodézie  Kartografie  Geoinformatika  Regionální a politická geografie  Sociální a ekonomická geografie  Environmentální geologie  Meteorologie a klimatologie
TO OK!
JmOb OK!
StdOb OK!   OK! [+2 vazby]   OK! [+11 vazeb]
Geografie:
Demografie
TO ok? [+1 vazba]   OK! [+1 vazba]   OK! [+1 vazba]   OK!   OK! [+1 vazba]   OK!
JmOb OK!
StdOb OK!   OK! [+1 vazba]   OK!   OK! [+1 vazba]   OK! [+2 vazby]   OK! [+2 vazby]   OK! [+10 vazeb]
TO OK!
JmOb OK!
StdOb OK! [+1 vazba]   OK! [+3 vazby]   OK! [+1 vazba]   OK! [+10 vazeb]   OK!   OK!
Geografie:
Kartografie
TO ok? [+1 vazba]   OK!   OK!   OK!
JmOb OK! [+19 vazeb]
StdOb OK!   OK!   OK!   OK! [+10 vazeb]
TO OK!
JmOb OK! [+1 vazba]
StdOb OK! [+2 vazby]   OK! [+3 vazby]