SOC: Psychologie
stav k 8. 12. 2021 18:01:37


Psychologie

Níže jsou vypsány obory, které odpovídající (nebo jsou nadřízené) oboru Psychologie v jednotlivých externích klasifikacích (dle nadpisu buňky).
Jmenovací/habilitační obory
Klinická psychologie (H+J)
Lékařská psychologie (H+J)
Pedagogická psychologie (H+J)
Psychologie práce a organizace (H)
Sociální psychologie (H+J)
Studijní obory*
Integrální studium člověka - obecná antropologie (6107V032, 6107T005)
Klinická psychologie (7701V001)
Lékařská psychologie a psychopatologie (7701V014)
Obecná psychologie (7701V002)
Pedagogická psychologie (7701V003)
Psychologie (7701R005, 7701T005)
Psychologie a speciální pedagogika (7701R013)
Psychologie práce a organizace (7701V008)
Psychologie s rozšířením o speciální pedagogiku (7701R016)
Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích (6731T019)
Sociální psychologie (7701V010)
Studium humanitní vzdělanosti (6107R009)
* Obory akreditované pouze na dostudování nejsou uvedeny.
Oblasti vzdělávání
Psychologie (23)
Těl. vých. a sport; kinantropologie (28)
Všeobecné a zubní lékařství (35)
Export do RIV (dle M17)
Psychology (50101)
Doporučené převody ze starého CEP/RIV (provedeno v létě 2017):
Psychologie (AN); Fyziologie (ED); Ostatní lékařské obory (FP)
ISCED-F
Psychologie (0313)
Importy z WOS
PSYCHOLOGY, BIOLOGICAL (BV)
BEHAVIORAL SCIENCES (CN)
PSYCHOLOGY, EDUCATIONAL (HI)
ERGONOMICS (JI)
PSYCHOLOGY, DEVELOPMENTAL (MY)
PSYCHOLOGY, APPLIED (NQ)
PSYCHOLOGY (VI)
PSYCHOLOGY, MULTIDISCIPLINARY (VJ)
PSYCHOLOGY, MATHEMATICAL (VS)
PSYCHOLOGY, EXPERIMENTAL (VX)
PSYCHOLOGY, SOCIAL (WQ)
SOCIAL SCIENCES, INTERDISCIPLINARY (WU)
MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (RO)
PSYCHOLOGY, CLINICAL (EQ)
PSYCHOLOGY, PSYCHOANALYSIS (VP)
Importy ze Scopus
PSYC: Psychology (3200)
PSYC: Psychology (misc.) (3201)
PSYC: Applied Psychology (3202)
PSYC: Clinical Psychology (3203)
PSYC: Developmental & Educational Psychology (3204)
PSYC: Experimental & Cognitive Psychology (3205)
PSYC: Neuropsychology & Physiological Psychology (3206)
PSYC: Social Psychology (3207)
MEDI: Drug guides (2709)
Importy z ERIH
Interdisciplinary research in the Social Sciences (30)
Psychology (13)
PODOBORY – výběr podoboru v publikaci/grantu je u tohoto oboru nepovinný z následujících možností:
Kinantropologická psychologiePodobor nemá žádné přímé vazby na obory jiných klasifikací.
Klinická psychologiePodobor je přímo navázán na SP: Klinická psychologie (7701V001)Lékařská psychologie a psychopatologie (7701V014)
Podobor je přímo navázán na JO: Klinická psychologie (H+J)
Obecná psychologiePodobor nemá žádné přímé vazby na obory jiných klasifikací.
PsychoanalýzaPodobor nemá žádné přímé vazby na obory jiných klasifikací.
Psychologie práce a organizacePodobor nemá žádné přímé vazby na obory jiných klasifikací.
Psychologie sportuPodobor nemá žádné přímé vazby na obory jiných klasifikací.
PsychopatologiePodobor nemá žádné přímé vazby na obory jiných klasifikací.
Sociální psychologiePodobor nemá žádné přímé vazby na obory jiných klasifikací.
Vývojová psychologiePodobor nemá žádné přímé vazby na obory jiných klasifikací.
dg.glob1352.895
_mysqli10.075
_funkce0.072
_logger2.597
_starva2.646
_sym0.017
_rise0.006
_fakulty0.016
k__s3.28
_head0.102
_nav0.162
d__s2.349
v__s1309.394
loop_v__s0.783
dod__s13.283
loop_dod__s0.053
uk0.191