SOC: Ekonomické obory
stav k 8. 12. 2021 15:48:48


Ekonomické vědy

Níže jsou vypsány obory, které odpovídající (nebo jsou nadřízené) oboru Ekonomické vědy v jednotlivých externích klasifikacích (dle nadpisu buňky).
Jmenovací/habilitační obory
Ekonomické teorie (H+J)
Studijní obory*
Corporate Strategy and Finance in Europe (6201T011)
Demografie s ekonomií (1303R002)
Ekonomie (6201V004)
Ekonomie a ekonometrie (6201V010)
Ekonomie a finance (6201R009, 6201T009)
Environmentální studia (6107V025)
International Masters in Economy, State and Society (6702T037)
Sociologicko-ekonomická studia (6703R007)
Studia občanského sektoru (6107T026, 6107V026)
* Obory akreditované pouze na dostudování nejsou uvedeny.
Oblasti vzdělávání
Ekonomické obory (5)
Matematika (17)
Export do RIV (dle M17)
Economic Theory (50201)
Doporučené převody ze starého CEP/RIV (provedeno v létě 2017):
Řízení, správa a administrativa (AE); Ekonomie (AH); Zemědělská ekonomie (GA)
ISCED-F
Ekonomie (0311)
Importy z WOS
BUSINESS (DI)
BUSINESS, FINANCE (DK)
ECONOMICS (GY)
INDUSTRIAL RELATIONS & LABOR (NM)
MANAGEMENT (PC)
OPERATIONS RESEARCH & MANAGEMENT SCIENCE (PE)
SOCIAL SCIENCES, INTERDISCIPLINARY (WU)
MATHEMATICS, APPLIED (PN)
MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS (PO)
PHYSICS, MULTIDISCIPLINARY (UI)
MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (RO)
AGRICULTURAL ECONOMICS & POLICY (AF)
ENERGY & FUELS (ID)
Importy ze Scopus
ECON: Economics, Econometrics & Finance (2000)
ECON: Economics, Econometrics & Finance (misc.) (2001)
ECON: Economics & Econometrics (2002)
ECON: Finance (2003)
BUSI: Business, Manag. & Accounting (1400)
BUSI: Business, Management & Accounting (misc.) (1401)
BUSI: Accounting (1402)
BUSI: Business & International Management (1403)
BUSI: Management Information Systems (1404)
BUSI: Management of Technol. & Innovation (1405)
BUSI: Marketing (1406)
BUSI: Organizational Behavior & Human Res. Manag. (1407)
BUSI: Strategy & Management (1408)
BUSI: Tourism, Leisure & Hospitality Manag. (1409)
BUSI: Industrial relations (1410)
DECI: Decision Sciences (1800)
DECI: Decision Sciences (misc.) (1801)
DECI: Information Systems & Management (1802)
DECI: Manag. Science & Operations Research (1803)
DECI: Statistics, Probability & Uncertainty (1804)
Importy z ERIH
Business and Management (19)
Economics (21)
PODOBORY – výběr podoboru v publikaci/grantu je u tohoto oboru nepovinný z následujících možností:
BankovnictvíPodobor nemá žádné přímé vazby na obory jiných klasifikací.
Ekonomie v hospodářské soutěži a regulaciPodobor nemá žádné přímé vazby na obory jiných klasifikací.
Evropská integracePodobor nemá žádné přímé vazby na obory jiných klasifikací.
Finanční analýza a oceňováníPodobor nemá žádné přímé vazby na obory jiných klasifikací.
Finanční ekonometriePodobor nemá žádné přímé vazby na obory jiných klasifikací.
Hodnocení efektivity a produktivityPodobor nemá žádné přímé vazby na obory jiných klasifikací.
Makroekonomická politikaPodobor nemá žádné přímé vazby na obory jiných klasifikací.
MikroekonomiePodobor nemá žádné přímé vazby na obory jiných klasifikací.
Politická ekonomiePodobor nemá žádné přímé vazby na obory jiných klasifikací.
StatistikaPodobor nemá žádné přímé vazby na obory jiných klasifikací.
Veřejné financePodobor nemá žádné přímé vazby na obory jiných klasifikací.
dg.glob1781.234
_mysqli7.683
_funkce0.096
_logger3.804
_starva3.533
_sym0.01
_rise0.006
_fakulty0.013
k__s3.299
_head0.102
_nav0.234
d__s3.11
v__s1703.921
loop_v__s0.793
dod__s46.379
loop_dod__s0.064
uk0.231