SOC: Politologie a teritoriální studia
stav k 8. 12. 2021 18:00:53


Politické vědy

Níže jsou vypsány obory, které odpovídající (nebo jsou nadřízené) oboru Politické vědy v jednotlivých externích klasifikacích (dle nadpisu buňky).
Jmenovací/habilitační obory
Politologie (H+J)
Regionální a politická geografie (H+J)
Sociální geografie a regionální rozvoj (H+J)
Studijní obory*
Bezpečnostní studia (6701T020)
European Politics and Society: V. Havel Joint Master Progr. (6702T046)
European Studies (6702T002)
Geopolitical Studies (6701T025)
International Economic and Political Studies (6701T012)
International Masters in Economy, State and Society (6702T037)
International Security Studies (6701T031)
Mezinárodní vztahy (6701T005, 6701V005)
Politické teorie (6701T024)
Politologie (6701R008, 6701T008, 6701V008)
Politologie a mezinárodní vztahy (6701R011)
Politologie a veřejná politika (6701R032)
Soudobé dějiny (7105R067)
Studia občanského sektoru (6107T026, 6107V026)
* Obory akreditované pouze na dostudování nejsou uvedeny.
Oblasti vzdělávání
Politické vědy (20)
Export do RIV (dle M17)
Political science (50601)
Doporučené převody ze starého CEP/RIV (provedeno v létě 2017):
Politologie a politické vědy (AD)
ISCED-F
Politické vědy a občanská výchova (0312)
Importy z WOS
INTERNATIONAL RELATIONS (OE)
POLITICAL SCIENCE (UU)
PUBLIC ADMINISTRATION (VM)
ASIAN STUDIES (OR)
SOCIAL SCIENCES, INTERDISCIPLINARY (WU)
MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (RO)
Importy ze Scopus
SOCI: Sociology & Political Science (3312)
SOCI: Public Administration (3321)
Importy z ERIH
Interdisciplinary research in the Social Sciences (30)
Political Sciences and International Relations (23)
PODOBORY – výběr podoboru v publikaci/grantu je u tohoto oboru nepovinný z následujících možností:
Bezpečnostní studiaPodobor nemá žádné přímé vazby na obory jiných klasifikací.
Evropská integracePodobor nemá žádné přímé vazby na obory jiných klasifikací.
Historické proměny české a čsl. politikyPodobor nemá žádné přímé vazby na obory jiných klasifikací.
Komunální a místní politikaPodobor nemá žádné přímé vazby na obory jiných klasifikací.
Mezinárodní institucePodobor nemá žádné přímé vazby na obory jiných klasifikací.
Mezinárodní vztahyPodobor nemá žádné přímé vazby na obory jiných klasifikací.
Politická filozofiePodobor nemá žádné přímé vazby na obory jiných klasifikací.
Politické a ústavní systémyPodobor nemá žádné přímé vazby na obory jiných klasifikací.
Politické strany a stranické systémyPodobor nemá žádné přímé vazby na obory jiných klasifikací.

Teritoriální studia

Níže jsou vypsány obory, které odpovídající (nebo jsou nadřízené) oboru Teritoriální studia v jednotlivých externích klasifikacích (dle nadpisu buňky).
Pozn.: přidat dodatkové podobory v jemnějším členění podle teritorií?
Jmenovací/habilitační obory
Mezinárodní teritoriální studia (H+J)
Studijní obory*
Balkánská, euroasijská a středoevropská studia (6702T029)
Česko-německá studia/Deutsch-Tschechische Studien (6702R026)
European Politics and Society: V. Havel Joint Master Progr. (6702T046)
European Studies (6702T002)
Geopolitical Studies (6701T025)
International Economic and Political Studies (6701T012)
International Masters in Economy, State and Society (6702T037)
Master in Area Studies (6702T045)
Mezinárodní teritoriální studia (6702R005, 6702T005, 6702V005)
Mezinárodní vztahy (6701T005, 6701V005)
Německá a středoevropská studia (6702T041)
Politologie a mezinárodní vztahy (6701R011)
Středoevropská komparativní studia (6702T032)
Teritoriální studia (6702R023)
Transatlantická studia (6702T034)
* Obory akreditované pouze na dostudování nejsou uvedeny.
Oblasti vzdělávání
Filologie (9)
Politické vědy (20)
Export do RIV (dle M17)
Cultural and economic geography (50701)
Doporučené převody ze starého CEP/RIV (provedeno v létě 2017):
Dějiny (AB); Sociologie, demografie (AO); Zemský magnetismus, geodesie, geografie (DE)
ISCED-F
Společenské vědy a vědy o lidském chování – obory j. n. (0319)
Importy z WOS
HUMANITIES, MULTIDISCIPLINARY (BQ)
AREA STUDIES (BM)
SOCIAL SCIENCES, INTERDISCIPLINARY (WU)
MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (RO)
Importy ze Scopus
SOCI: Geography, Planning & Development (3305)
SOCI: Sociology & Political Science (3312)
SOCI: Political Scien. & International Relations (3320)
Importy z ERIH
Interdisciplinary research in the Humanities (29)
U tohoto oboru nebyly zavedeny žádné podobory.
dg.glob1661.902
_mysqli5.36
_funkce0.07
_logger2.529
_starva1.74
_sym0.013
_rise0.005
_fakulty0.016
k__s1.833
_head0.122
_nav0.221
d__s2.634
v__s1624.862
loop_v__s0.723
dod__s13.553
loop_dod__s0.042
uk0.318