HUM: Lingvistika
stav k 8. 12. 2021 18:14:17


Lingvistika

Níže jsou vypsány obory, které odpovídající (nebo jsou nadřízené) oboru Lingvistika v jednotlivých externích klasifikacích (dle nadpisu buňky).
Jmenovací/habilitační obory
Anglický jazyk (H+J)
Český jazyk (H+J)
Egyptologie (H+J)
Hispanistika (H+J)
Iberoamerikanistika (H+J)
Lingvistika (H+J)
Lingvistika konkrétního jazyka Asie (H+J)
Románské jazyky (H+J)
Řecká a latinská studia (H+J)
Slavistika (H+J)
Teorie a dějiny literatur zemí Asie a Afriky (H+J)
Translatologie (H+J)
Studijní obory*
Anglický jazyk (7310T008, 7310V008)
Angličtina pro mezikulturní komunikaci (7310R286)
Anglistika - amerikanistika (7310R014)
Arabistika (7310R202, 7310T202)
Český jazyk (7310V032)
Český jazyk - specializační studium (7310T316)
Český jazyk a literatura (7310R033, 7310T033)
Čeština v komunikaci neslyšících (7310R041, 7310T041)
Dánská studia (7310R251)
Didaktika konkrétního jazyka (7310V246)
Egyptologie (7105T018, 7105V018)
Etnologie se specializací vietnamistika (7105R054)
Finská filologie (7310T345)
Finská studia (7310R298)
Fonetika (7310R050, 7310T050, 7310V050)
Francouzská filologie (7310R051, 7310T051)
Francouzština pro mezikulturní komunikaci (7310R287)
Germánské jazyky (7310V060)
Hebraistika (7310R061, 7310T061)
Hispanistika (7310R259, 7310T259)
Iberoamerikanistika (7105V031, 7105T049)
Indologie (7310R065, 7310T065)
Indonesistika (7310R226)
Íránistika (7310R067)
Italianistika (7310R285, 7310T285)
Japonská studia (7310R234, 7310T234)
Jazyky zemí Asie a Afriky (7310V078)
Jihovýchodoevropská studia (7310R263, 7310T263)
Klasická filologie (7310V079)
Klínopis (7310T082)
Koreanistika (7310R083, 7310T083)
Latinská medievistika (7310T227)
Latinská medievistika a novolatinská studia (7310V211)
Latinský jazyk a literatura (7310R088, 7310T088)
Lusobrazilská studia (7310T342)
Mezikult. komun.: ČJ - NJ (7310R360)
Mezikult. komun.: ČJ jako cizí jazyk - AJ (7310R305)
Mezikult. komun.: ČJ jako cizí jazyk - FJ (7310R306)
Mezikult. komun.: ČJ jako cizí jazyk - NJ (7310R307)
Mezikult. komun.: ČJ jako cizí jazyk - RJ (7310R308)
Mezikult. komun.: ČJ jako cizí jazyk - ŠJ (7310R309)
Mongolistika (7310R099, 7310T099)
Němčina pro mezikulturní komunikaci (7310R288)
Německý jazyk a literatura (7310R106, 7310T106)
Nizozemský jazyk a literatura (7310R109, 7310T109)
Norská studia (7310R252)
Novořecká filologie (7310R340, 7310T340)
Obecná lingvistika (7310R116, 7310T116, 7310V116)
Portugalistika (7310R312)
Překladatelství: čeština - angličtina (7310T270)
Překladatelství: čeština - francouzština (7310T271)
Překladatelství: čeština - němčina (7310T272)
Překladatelství: čeština - ruština (7310T273)
Překladatelství: čeština - španělština (7310T274)
Románské jazyky (7310V137)
Romistika (7310R215, 7310T215)
Ruský jazyk a literatura (7310R151, 7310T151)
Ruština pro mezikulturní komunikaci (7310R289)
Řecká antická filologie (7310R341, 7310T341)
Sinologie (7310R159, 7310T159)
Skandinavistika (7310T254)
Slovanské filologie (7310V325)
Srovnávací jazykověda (7310R219, 7310T219)
Středoevropská studia (7310R262, 7310T262)
Španělština pro mezikulturní komunikaci (7310R290)
Švédská studia (7310R253)
Tibetanistika (7310R179, 7310T179)
Tlumočnictví: čeština - angličtina (7310T275)
Tlumočnictví: čeština - francouzština (7310T276)
Tlumočnictví: čeština - němčina (7310T277)
Tlumočnictví: čeština - ruština (7310T278)
Tlumočnictví: čeština - španělština (7310T279)
Translatologie (7310V180)
Turkologie (7310R220, 7310T220)
Učitelství českého jazyka a literatury pro SŠ (7504T039)
Učitelství češtiny jako cizího jazyka (7504T315)
Učitelství latinského jazyka a literatury pro SŠ (7504T081)
Východoevropská studia (7310R264, 7310T264)
Židovská studia (6702T043)
Korpusová lingvistika (1103V012)
* Obory akreditované pouze na dostudování nejsou uvedeny.
Oblasti vzdělávání
Filologie (9)
Export do RIV (dle M17)
Linguistics (60203)
Doporučené převody ze starého CEP/RIV (provedeno v létě 2017):
Jazykověda (AI)
ISCED-F
Literatura a lingvistika (0232)
Importy z WOS
MEDIEVAL & RENAISSANCE STUDIES (QK)
CLASSICS (EO)
LINGUISTICS (OT)
LANGUAGE & LINGUISTICS (OY)
HUMANITIES, MULTIDISCIPLINARY (BQ)
AREA STUDIES (BM)
ASIAN STUDIES (OR)
MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (RO)
Importy ze Scopus
ARTS: Arts & Humanities (1200)
ARTS: Arts & Humanities (misc.) (1201)
ARTS: Language & Linguistics (1203)
ARTS: Classics (1205)
SOCI: Linguistics & Language (3310)
Importy z ERIH
Classical Studies (4)
Interdisciplinary research in the Humanities (29)
Linguistics (8)
PODOBORY – výběr podoboru v publikaci/grantu je u tohoto oboru POVINNÝ z následujících možností:
Aplikovaná lingvistikaPodobor je přímo navázán na TO: Aplikovaná lingvistika (9-c)
Obecná lingvistikaPodobor je přímo navázán na JO: Lingvistika (H+J)
Podobor je přímo navázán na SP: Obecná lingvistika (7310R116, 7310T116, 7310V116)Fonetika (7310R050, 7310T050, 7310V050)Anglický jazyk (7310T008, 7310V008)Český jazyk - specializační studium (7310T316)Český jazyk (7310V032)Srovnávací jazykověda (7310R219, 7310T219)Korpusová lingvistika (1103V012)Čeština v komunikaci neslyšících (7310R041, 7310T041)
Podobor je přímo navázán na TO: Obecná lingvistika (9-a)
Překladatelství a tlumočnictvíPodobor je přímo navázán na SP: Mezikult. komun.: ČJ jako cizí jazyk - ŠJ (7310R309)Mezikult. komun.: ČJ jako cizí jazyk - RJ (7310R308)Mezikult. komun.: ČJ jako cizí jazyk - NJ (7310R307)Mezikult. komun.: ČJ jako cizí jazyk - FJ (7310R306)Mezikult. komun.: ČJ jako cizí jazyk - AJ (7310R305)Mezikult. komun.: ČJ - NJ (7310R360)Francouzština pro mezikulturní komunikaci (7310R287)Angličtina pro mezikulturní komunikaci (7310R286)Němčina pro mezikulturní komunikaci (7310R288)Překladatelství: čeština - francouzština (7310T271)Překladatelství: čeština - angličtina (7310T270)Překladatelství: čeština - němčina (7310T272)Překladatelství: čeština - ruština (7310T273)Překladatelství: čeština - španělština (7310T274)Ruština pro mezikulturní komunikaci (7310R289)Španělština pro mezikulturní komunikaci (7310R290)Tlumočnictví: čeština - angličtina (7310T275)Tlumočnictví: čeština - francouzština (7310T276)Tlumočnictví: čeština - němčina (7310T277)Tlumočnictví: čeština - ruština (7310T278)Tlumočnictví: čeština - španělština (7310T279)Translatologie (7310V180)Čeština v komunikaci neslyšících (7310R041, 7310T041)
Podobor je přímo navázán na JO: Translatologie (H+J)
Synchronní a diachronní struktura konkrétních jazyků nebo jazykových skupinPodobor je přímo navázán na TO: Synchronní a diachronní struktura konkrétních jazyků nebo jazykových skupin (9-b)
[SMAZAT] Bulharský jazykPodobor je přímo navázán na SP: Jihovýchodoevropská studia (7310R263, 7310T263)Slovanské filologie (7310V325)
Podobor je přímo navázán na JO: Slavistika (H+J)
[SMAZAT] Dánský jazykPodobor je přímo navázán na SP: Dánská studia (7310R251)Skandinavistika (7310T254)Germánské jazyky (7310V060)
[SMAZAT] Chorvatský jazykPodobor je přímo navázán na SP: Jihovýchodoevropská studia (7310R263, 7310T263)Slovanské filologie (7310V325)
Podobor je přímo navázán na JO: Slavistika (H+J)
[SMAZAT] Norský jazykPodobor je přímo navázán na SP: Norská studia (7310R252)Skandinavistika (7310T254)Germánské jazyky (7310V060)
[SMAZAT] Rumunský jazykPodobor je přímo navázán na SP: Jihovýchodoevropská studia (7310R263, 7310T263)Románské jazyky (7310V137)
Podobor je přímo navázán na JO: Románské jazyky (H+J)
[SMAZAT] Slovinský jazykPodobor je přímo navázán na SP: Jihovýchodoevropská studia (7310R263, 7310T263)Slovanské filologie (7310V325)
Podobor je přímo navázán na JO: Slavistika (H+J)
[SMAZAT] Srbský jazykPodobor je přímo navázán na SP: Jihovýchodoevropská studia (7310R263, 7310T263)Slovanské filologie (7310V325)
Podobor je přímo navázán na JO: Slavistika (H+J)
[SMAZAT] Švédský jazykPodobor je přímo navázán na SP: Švédská studia (7310R253)Skandinavistika (7310T254)Germánské jazyky (7310V060)
[SMAZAT] Ukrajinský jazykPodobor je přímo navázán na SP: Východoevropská studia (7310R264, 7310T264)Slovanské filologie (7310V325)
Podobor je přímo navázán na JO: Slavistika (H+J)
Anglický jazykPodobor je přímo navázán na SP: Anglistika - amerikanistika (7310R014)Anglický jazyk (7310T008, 7310V008)Angličtina pro mezikulturní komunikaci (7310R286)Didaktika konkrétního jazyka (7310V246)Korpusová lingvistika (1103V012)Mezikult. komun.: ČJ jako cizí jazyk - AJ (7310R305)Tlumočnictví: čeština - angličtina (7310T275)Translatologie (7310V180)
Podobor je přímo navázán na JO: Anglický jazyk (H+J)Translatologie (H+J)
Podobor je přímo navázán na TO: Aplikovaná lingvistika (9-c)
Arabský jazykPodobor je přímo navázán na SP: Arabistika (7310R202, 7310T202)Jazyky zemí Asie a Afriky (7310V078)
Podobor je přímo navázán na JO: Lingvistika konkrétního jazyka Asie (H+J)
Podobor je přímo navázán na WOS: ASIAN STUDIES (OR)
Český jazykPodobor je přímo navázán na JO: Český jazyk (H+J)Translatologie (H+J)
Podobor je přímo navázán na SP: Český jazyk - specializační studium (7310T316)Český jazyk (7310V032)Český jazyk a literatura (7310R033, 7310T033)Čeština v komunikaci neslyšících (7310R041, 7310T041)Překladatelství: čeština - angličtina (7310T270)Překladatelství: čeština - francouzština (7310T271)Překladatelství: čeština - němčina (7310T272)Překladatelství: čeština - ruština (7310T273)Překladatelství: čeština - španělština (7310T274)Tlumočnictví: čeština - angličtina (7310T275)Tlumočnictví: čeština - francouzština (7310T276)Tlumočnictví: čeština - němčina (7310T277)Tlumočnictví: čeština - ruština (7310T278)Tlumočnictví: čeština - španělština (7310T279)Didaktika konkrétního jazyka (7310V246)Translatologie (7310V180)Učitelství českého jazyka a literatury pro SŠ (7504T039)Učitelství češtiny jako cizího jazyka (7504T315)Korpusová lingvistika (1103V012)Německá a středoevropská studia (6702T041)
Čínský jazykPodobor je přímo navázán na SP: Sinologie (7310R159, 7310T159)Jazyky zemí Asie a Afriky (7310V078)
Podobor je přímo navázán na WOS: ASIAN STUDIES (OR)
Podobor je přímo navázán na JO: Lingvistika konkrétního jazyka Asie (H+J)
Egyptský jazykPodobor je přímo navázán na JO: Egyptologie (H+J)
Podobor je přímo navázán na SP: Egyptologie (7105T018, 7105V018)
Francouzský jazykPodobor je přímo navázán na SP: Francouzská filologie (7310R051, 7310T051)Francouzština pro mezikulturní komunikaci (7310R287)Překladatelství: čeština - francouzština (7310T271)Románské jazyky (7310V137)Tlumočnictví: čeština - francouzština (7310T276)Didaktika konkrétního jazyka (7310V246)Mezikult. komun.: ČJ jako cizí jazyk - FJ (7310R306)Korpusová lingvistika (1103V012)
Podobor je přímo navázán na JO: Románské jazyky (H+J)
Indické jazykyPodobor je přímo navázán na SP: Indologie (7310R065, 7310T065)Jazyky zemí Asie a Afriky (7310V078)
Podobor je přímo navázán na JO: Lingvistika konkrétního jazyka Asie (H+J)
Podobor je přímo navázán na WOS: ASIAN STUDIES (OR)
Indonéský jazykPodobor je přímo navázán na SP: Indonesistika (7310R226)Jazyky zemí Asie a Afriky (7310V078)
Podobor je přímo navázán na JO: Lingvistika konkrétního jazyka Asie (H+J)
Podobor je přímo navázán na WOS: ASIAN STUDIES (OR)
Italský jazykPodobor je přímo navázán na SP: Italianistika (7310R285, 7310T285)Románské jazyky (7310V137)
Podobor je přímo navázán na JO: Románské jazyky (H+J)
Japonský jazykPodobor je přímo navázán na SP: Japonská studia (7310R234, 7310T234)Jazyky zemí Asie a Afriky (7310V078)
Podobor je přímo navázán na JO: Lingvistika konkrétního jazyka Asie (H+J)
Podobor je přímo navázán na WOS: ASIAN STUDIES (OR)
Jazyky starého Předního východuPodobor je přímo navázán na SP: Klínopis (7310T082)Srovnávací jazykověda (7310R219, 7310T219)Jazyky zemí Asie a Afriky (7310V078)
Podobor je přímo navázán na JO: Lingvistika konkrétního jazyka Asie (H+J)
Jihovýchodoevropské jazykyPodobor je přímo navázán na SP: Jihovýchodoevropská studia (7310R263, 7310T263)Románské jazyky (7310V137)Slovanské filologie (7310V325)
Podobor je přímo navázán na JO: Románské jazyky (H+J)Slavistika (H+J)
Jiné evropské jazykyPodobor je přímo navázán na JO: Slavistika (H+J)
Podobor je přímo navázán na SP: Slovanské filologie (7310V325)
Jiné mimoevropské jazykyPodobor je přímo navázán na JO: Lingvistika konkrétního jazyka Asie (H+J)Teorie a dějiny literatur zemí Asie a Afriky (H+J)
Podobor je přímo navázán na SP: Jazyky zemí Asie a Afriky (7310V078)
Podobor je přímo navázán na WOS: ASIAN STUDIES (OR)
Kavkazské jazykyPodobor je přímo navázán na SP: Východoevropská studia (7310R264, 7310T264)
KlínopisPodobor je přímo navázán na SP: Klínopis (7310T082)Jazyky zemí Asie a Afriky (7310V078)
Podobor je přímo navázán na JO: Lingvistika konkrétního jazyka Asie (H+J)
Korejský jazykPodobor je přímo navázán na SP: Koreanistika (7310R083, 7310T083)Jazyky zemí Asie a Afriky (7310V078)
Podobor je přímo navázán na WOS: ASIAN STUDIES (OR)
Podobor je přímo navázán na JO: Lingvistika konkrétního jazyka Asie (H+J)
Latinský jazykPodobor je přímo navázán na JO: Řecká a latinská studia (H+J)
Podobor je přímo navázán na SP: Klasická filologie (7310V079)Latinská medievistika (7310T227)Latinská medievistika a novolatinská studia (7310V211)Latinský jazyk a literatura (7310R088, 7310T088)Didaktika konkrétního jazyka (7310V246)Učitelství latinského jazyka a literatury pro SŠ (7504T081)
Podobor je přímo navázán na WOS: CLASSICS (EO)
Podobor je přímo navázán na SCO: ARTS: Classics (1205)
Podobor je přímo navázán na ERIH: Classical Studies (4)
Maďarský jazykPodobor je přímo navázán na SP: Středoevropská studia (7310R262, 7310T262)
Mongolský jazykPodobor je přímo navázán na SP: Mongolistika (7310R099, 7310T099)Jazyky zemí Asie a Afriky (7310V078)
Podobor je přímo navázán na JO: Lingvistika konkrétního jazyka Asie (H+J)
Podobor je přímo navázán na WOS: ASIAN STUDIES (OR)
Německý jazykPodobor je přímo navázán na SP: Němčina pro mezikulturní komunikaci (7310R288)Německý jazyk a literatura (7310R106, 7310T106)Překladatelství: čeština - němčina (7310T272)Tlumočnictví: čeština - němčina (7310T277)Germánské jazyky (7310V060)Didaktika konkrétního jazyka (7310V246)Mezikult. komun.: ČJ jako cizí jazyk - NJ (7310R307)Mezikult. komun.: ČJ - NJ (7310R360)Translatologie (7310V180)Korpusová lingvistika (1103V012)
Podobor je přímo navázán na JO: Translatologie (H+J)
Nizozemský jazykPodobor je přímo navázán na SP: Nizozemský jazyk a literatura (7310R109, 7310T109)Germánské jazyky (7310V060)
Novořecký jazykPodobor je přímo navázán na SP: Novořecká filologie (7310R340, 7310T340)
Perský jazykPodobor je přímo navázán na SP: Íránistika (7310R067)Jazyky zemí Asie a Afriky (7310V078)
Podobor je přímo navázán na JO: Lingvistika konkrétního jazyka Asie (H+J)Teorie a dějiny literatur zemí Asie a Afriky (H+J)
Pobaltské jazykyPodobor je přímo navázán na SP: Východoevropská studia (7310R264, 7310T264)
Polský jazykPodobor je přímo navázán na JO: Slavistika (H+J)
Podobor je přímo navázán na SP: Středoevropská studia (7310R262, 7310T262)Slovanské filologie (7310V325)Korpusová lingvistika (1103V012)
Portugalský jazykPodobor je přímo navázán na SP: Portugalistika (7310R312)Lusobrazilská studia (7310T342)Iberoamerikanistika (7105V031, 7105T049)Románské jazyky (7310V137)
Podobor je přímo navázán na JO: Iberoamerikanistika (H+J)Románské jazyky (H+J)
Romský jazykPodobor je přímo navázán na SP: Romistika (7310R215, 7310T215)Středoevropská studia (7310R262, 7310T262)
Ruská a východoevropská lingvistikaPodobor je přímo navázán na SP: Překladatelství: čeština - ruština (7310T273)Ruský jazyk a literatura (7310R151, 7310T151)Ruština pro mezikulturní komunikaci (7310R289)Tlumočnictví: čeština - ruština (7310T278)Slovanské filologie (7310V325)Didaktika konkrétního jazyka (7310V246)Mezikult. komun.: ČJ jako cizí jazyk - RJ (7310R308)Translatologie (7310V180)Východoevropská studia (7310R264, 7310T264)Korpusová lingvistika (1103V012)
Podobor je přímo navázán na JO: Slavistika (H+J)Translatologie (H+J)
Severské jazykyPodobor je přímo navázán na SP: Finská filologie (7310T345)Finská studia (7310R298)Germánské jazyky (7310V060)Skandinavistika (7310T254)Švédská studia (7310R253)Norská studia (7310R252)Dánská studia (7310R251)
Slovenský jazykPodobor je přímo navázán na JO: Slavistika (H+J)
Podobor je přímo navázán na SP: Středoevropská studia (7310R262, 7310T262)Slovanské filologie (7310V325)
Starořecký jazykPodobor je přímo navázán na SP: Klasická filologie (7310V079)Řecká antická filologie (7310R341, 7310T341)
Podobor je přímo navázán na JO: Řecká a latinská studia (H+J)
Podobor je přímo navázán na WOS: CLASSICS (EO)
Podobor je přímo navázán na SCO: ARTS: Classics (1205)
Podobor je přímo navázán na ERIH: Classical Studies (4)
Španělský jazykPodobor je přímo navázán na SP: Hispanistika (7310R259, 7310T259)Překladatelství: čeština - španělština (7310T274)Španělština pro mezikulturní komunikaci (7310R290)Tlumočnictví: čeština - španělština (7310T279)Iberoamerikanistika (7105V031, 7105T049)Románské jazyky (7310V137)Didaktika konkrétního jazyka (7310V246)Mezikult. komun.: ČJ jako cizí jazyk - ŠJ (7310R309)Translatologie (7310V180)
Podobor je přímo navázán na JO: Hispanistika (H+J)Iberoamerikanistika (H+J)Románské jazyky (H+J)Translatologie (H+J)
Tibetský jazykPodobor je přímo navázán na SP: Tibetanistika (7310R179, 7310T179)Jazyky zemí Asie a Afriky (7310V078)
Podobor je přímo navázán na JO: Lingvistika konkrétního jazyka Asie (H+J)
Podobor je přímo navázán na WOS: ASIAN STUDIES (OR)
Turecký jazykPodobor je přímo navázán na SP: Turkologie (7310R220, 7310T220)
Podobor je přímo navázán na JO: Lingvistika konkrétního jazyka Asie (H+J)
Vietnamský jazykPodobor je přímo navázán na SP: Etnologie se specializací vietnamistika (7105R054)Jazyky zemí Asie a Afriky (7310V078)
Podobor je přímo navázán na JO: Lingvistika konkrétního jazyka Asie (H+J)
Podobor je přímo navázán na WOS: ASIAN STUDIES (OR)
Židovské jazykyPodobor je přímo navázán na SP: Hebraistika (7310R061, 7310T061)Židovská studia (6702T043)Jazyky zemí Asie a Afriky (7310V078)
Podobor je přímo navázán na JO: Lingvistika konkrétního jazyka Asie (H+J)
dg.glob1355.134
_mysqli5.719
_funkce0.065
_logger2.033
_starva1.115
_sym0.014
_rise0.007
_fakulty0.018
k__s1.591
_head0.123
_nav0.257
d__s2.274
v__s1303.004
loop_v__s1.127
dod__s27.379
loop_dod__s0.692
uk2.112