HUM: Dějiny a archeologie
stav k 8. 12. 2021 17:09:18


Archeologie

Níže jsou vypsány obory, které odpovídající (nebo jsou nadřízené) oboru Archeologie v jednotlivých externích klasifikacích (dle nadpisu buňky).
Jmenovací/habilitační obory
Archeologie (H+J)
Studijní obory*
Archeologie pravěku a středověku (7105R080, 7105T080)
Klasická archeologie (7105R032, 7105T032, 7105V032)
Pravěká a středověká archeologie (7105V059)
* Obory akreditované pouze na dostudování nejsou uvedeny.
Oblasti vzdělávání
Historické vědy (12)
Export do RIV (dle M17)
Archaeology (60102)
Doporučené převody ze starého CEP/RIV (provedeno v létě 2017):
Archeologie, antropologie, etnologie (AC)
ISCED-F
Historie a archeologie (0222)
Importy z WOS
ARCHAEOLOGY (BI)
HUMANITIES, MULTIDISCIPLINARY (BQ)
MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (RO)
Importy ze Scopus
ARTS: Arts & Humanities (1200)
ARTS: Arts & Humanities (misc.) (1201)
ARTS: Archaeology (1204)
SOCI: Archaeology (3302)
Importy z ERIH
Archaeology (2)
Interdisciplinary research in the Humanities (29)
U tohoto oboru nebyly zavedeny žádné podobory.

Dějiny

Níže jsou vypsány obory, které odpovídající (nebo jsou nadřízené) oboru Dějiny v jednotlivých externích klasifikacích (dle nadpisu buňky).
Jmenovací/habilitační obory
České a československé dějiny (H+J)
České dějiny (H+J)
Dějiny a kultura zemí Asie a Afriky (H+J)
Dějiny lékařství (H+J)
Egyptologie (H+J)
Iberoamerikanistika (H+J)
Lingvistika konkrétního jazyka Asie (H+J)
Moderní dějiny (H+J)
Moderní hospodářské a sociální dějiny (H+J)
Pomocné vědy historické (H+J)
Řecká a latinská studia (H+J)
Světové dějiny a obecné dějiny (H+J)
Studijní obory*
Anglistika - amerikanistika (7310R014)
Arabistika (7310R202, 7310T202)
Archeologie pravěku a středověku (7105R080, 7105T080)
Archivnictví a pomocné vědy historické (7105R007, 7105T007)
Balkánská, euroasijská a středoevropská studia (6702T029)
Církevní a obecné dějiny (7105V061)
České a československé dějiny (7105V010)
České dějiny (7105V012)
Česko-německá studia/Deutsch-Tschechische Studien (6702R026)
Dějiny a kultura islámských zemí (7105R014, 7105T014)
Dějiny a kultura východního Středomoří ve starověku (7105R078)
Dějiny a kultury zemí Asie a Afriky (7105V015)
Dějiny antické civilizace (7105R088, 7105T088)
Dějiny antického starověku (7105V016)
Dějiny evropské kultury (7105R074, 7105T074)
Dějiny lékařství (P5132)
Egyptologie (7105T018, 7105V018)
Etnologie se specializací vietnamistika (7105R054)
Evropské kulturní a duchovní dějiny (7105T087)
Genderová studia (6107T014)
Hebraistika (7310R061, 7310T061)
Historická sociologie (6107T031, 6107V031)
Historie (7105R021)
Historie - české dějiny v evropském kontextu (7105T082)
Historie - evropská studia (7105R075)
Historie - hospodářské a sociální dějiny (7105T083)
Historie - obecné dějiny (7105T026)
Historie/obecné dějiny (7105V026)
Iberoamerikanistika (7105V031, 7105T049)
Indologie (7310R065, 7310T065)
Indonesistika (7310R226)
Integrální studium člověka - obecná antropologie (6107V032, 6107T005)
International Masters in Economy, State and Society (6702T037)
Íránistika (7310R067)
Japonská studia (7310R234, 7310T234)
Jihovýchodoevropská studia (7310R263, 7310T263)
Klasická filologie (7310V079)
Koreanistika (7310R083, 7310T083)
Latinská medievistika (7310T227)
Master in Area Studies (6702T045)
Mezinárodní teritoriální studia (6702R005, 6702T005, 6702V005)
Moderní dějiny (7105V038)
Moderní hospodářské a sociální dějiny (7105V072)
Mongolistika (7310R099, 7310T099)
Německá a středoevropská studia (6702T041)
Orální historie - soudobé dějiny (6107T029)
Pomocné vědy historické (7105V043)
Pravěká a středověká archeologie (7105V059)
Sinologie (7310R159, 7310T159)
Soudobé dějiny (7105R067)
Soudobé evropské dějiny (7105V090)
Středoevropská komparativní studia (6702T032)
Středoevropská studia (7310R262, 7310T262)
Studium humanitní vzdělanosti (6107R009)
TEMA - Evropské společnosti: identita a vývoj (7105T089)
Text and Event in Early Modern Europe (P7316)
Tibetanistika (7310R179, 7310T179)
Turkologie (7310R220, 7310T220)
Veřejná správa a spisová služba (7105R084)
Východoevropská studia (7310R264, 7310T264)
Židovská studia (6702T043)
* Obory akreditované pouze na dostudování nejsou uvedeny.
Oblasti vzdělávání
Historické vědy (12)
Těl. vých. a sport; kinantropologie (28)
Export do RIV (dle M17)
History (60101)
Doporučené převody ze starého CEP/RIV (provedeno v létě 2017):
Dějiny (AB)
ISCED-F
Historie a archeologie (0222)
Importy z WOS
HISTORY (MM)
HISTORY OF SOCIAL SCIENCES (MR)
MEDIEVAL & RENAISSANCE STUDIES (QK)
HUMANITIES, MULTIDISCIPLINARY (BQ)
AREA STUDIES (BM)
ASIAN STUDIES (OR)
MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (RO)
Importy ze Scopus
ARTS: Arts & Humanities (1200)
ARTS: Arts & Humanities (misc.) (1201)
ARTS: History (1202)
ARTS: Conservation (1206)
ARTS: Museology (1209)
Importy z ERIH
History (6)
Interdisciplinary research in the Humanities (29)
PODOBORY – výběr podoboru v publikaci/grantu je u tohoto oboru POVINNÝ z následujících možností:
České dějinyPodobor je přímo navázán na JO: České a československé dějiny (H+J)České dějiny (H+J)Moderní hospodářské a sociální dějiny (H+J)
Podobor je přímo navázán na SP: České a československé dějiny (7105V010)České dějiny (7105V012)Historie - české dějiny v evropském kontextu (7105T082)Středoevropská studia (7310R262, 7310T262)Historie (7105R021)Hebraistika (7310R061, 7310T061)Historie - hospodářské a sociální dějiny (7105T083)Moderní hospodářské a sociální dějiny (7105V072)TEMA - Evropské společnosti: identita a vývoj (7105T089)Text and Event in Early Modern Europe (P7316)Židovská studia (6702T043)Studium humanitní vzdělanosti (6107R009)International Masters in Economy, State and Society (6702T037)Mezinárodní teritoriální studia (6702R005, 6702T005, 6702V005)Master in Area Studies (6702T045)Česko-německá studia/Deutsch-Tschechische Studien (6702R026)Středoevropská komparativní studia (6702T032)Balkánská, euroasijská a středoevropská studia (6702T029)
Dějiny a kultury Blízkého východu a AfrikyPodobor je přímo navázán na SP: Dějiny a kultura islámských zemí (7105R014, 7105T014)Dějiny a kultura východního Středomoří ve starověku (7105R078)Dějiny a kultury zemí Asie a Afriky (7105V015)Arabistika (7310R202, 7310T202)Egyptologie (7105T018, 7105V018)Židovská studia (6702T043)Hebraistika (7310R061, 7310T061)Íránistika (7310R067)Turkologie (7310R220, 7310T220)International Masters in Economy, State and Society (6702T037)Mezinárodní teritoriální studia (6702R005, 6702T005, 6702V005)Master in Area Studies (6702T045)
Podobor je přímo navázán na JO: Dějiny a kultura zemí Asie a Afriky (H+J)Egyptologie (H+J)
Dějiny a kultury centrální AsiePodobor je přímo navázán na SP: Mongolistika (7310R099, 7310T099)Tibetanistika (7310R179, 7310T179)Dějiny a kultury zemí Asie a Afriky (7105V015)International Masters in Economy, State and Society (6702T037)Mezinárodní teritoriální studia (6702R005, 6702T005, 6702V005)Master in Area Studies (6702T045)
Podobor je přímo navázán na JO: Dějiny a kultura zemí Asie a Afriky (H+J)
Dějiny a kultury Dálného východuPodobor je přímo navázán na JO: Dějiny a kultura zemí Asie a Afriky (H+J)
Podobor je přímo navázán na SP: Etnologie se specializací vietnamistika (7105R054)Japonská studia (7310R234, 7310T234)Koreanistika (7310R083, 7310T083)Sinologie (7310R159, 7310T159)Dějiny a kultury zemí Asie a Afriky (7105V015)Historie/obecné dějiny (7105V026)Historie - obecné dějiny (7105T026)International Masters in Economy, State and Society (6702T037)Mezinárodní teritoriální studia (6702R005, 6702T005, 6702V005)Master in Area Studies (6702T045)
Dějiny a kultury EvropyPodobor je přímo navázán na JO: Moderní dějiny (H+J)Světové dějiny a obecné dějiny (H+J)České dějiny (H+J)Moderní hospodářské a sociální dějiny (H+J)
Podobor je přímo navázán na SP: Dějiny evropské kultury (7105R074, 7105T074)Evropské kulturní a duchovní dějiny (7105T087)Historie - české dějiny v evropském kontextu (7105T082)Historie - evropská studia (7105R075)Jihovýchodoevropská studia (7310R263, 7310T263)Soudobé evropské dějiny (7105V090)Středoevropská studia (7310R262, 7310T262)Text and Event in Early Modern Europe (P7316)Východoevropská studia (7310R264, 7310T264)České dějiny (7105V012)Hebraistika (7310R061, 7310T061)Historie (7105R021)Historie - hospodářské a sociální dějiny (7105T083)Historie - obecné dějiny (7105T026)Historie/obecné dějiny (7105V026)Moderní hospodářské a sociální dějiny (7105V072)TEMA - Evropské společnosti: identita a vývoj (7105T089)Židovská studia (6702T043)Studium humanitní vzdělanosti (6107R009)International Masters in Economy, State and Society (6702T037)Mezinárodní teritoriální studia (6702R005, 6702T005, 6702V005)Master in Area Studies (6702T045)Česko-německá studia/Deutsch-Tschechische Studien (6702R026)Středoevropská komparativní studia (6702T032)Německá a středoevropská studia (6702T041)Balkánská, euroasijská a středoevropská studia (6702T029)
Dějiny a kultury jihovýchodní AsiePodobor je přímo navázán na JO: Dějiny a kultura zemí Asie a Afriky (H+J)
Podobor je přímo navázán na SP: Dějiny a kultury zemí Asie a Afriky (7105V015)Etnologie se specializací vietnamistika (7105R054)Indonesistika (7310R226)International Masters in Economy, State and Society (6702T037)Mezinárodní teritoriální studia (6702R005, 6702T005, 6702V005)Master in Area Studies (6702T045)
Dějiny a kultury jižní AsiePodobor je přímo navázán na JO: Dějiny a kultura zemí Asie a Afriky (H+J)
Podobor je přímo navázán na SP: Dějiny a kultury zemí Asie a Afriky (7105V015)Indologie (7310R065, 7310T065)International Masters in Economy, State and Society (6702T037)Mezinárodní teritoriální studia (6702R005, 6702T005, 6702V005)Master in Area Studies (6702T045)
Dějiny a kultury Latinské AmerikyPodobor je přímo navázán na JO: Iberoamerikanistika (H+J)Světové dějiny a obecné dějiny (H+J)
Podobor je přímo navázán na SP: Iberoamerikanistika (7105V031, 7105T049)Historie - obecné dějiny (7105T026)Historie/obecné dějiny (7105V026)TEMA - Evropské společnosti: identita a vývoj (7105T089)International Masters in Economy, State and Society (6702T037)Mezinárodní teritoriální studia (6702R005, 6702T005, 6702V005)Master in Area Studies (6702T045)
Dějiny a kultury Severní AmerikyPodobor je přímo navázán na JO: Světové dějiny a obecné dějiny (H+J)
Podobor je přímo navázán na SP: Anglistika - amerikanistika (7310R014)Historie - obecné dějiny (7105T026)Historie/obecné dějiny (7105V026)Moderní dějiny (7105V038)Moderní hospodářské a sociální dějiny (7105V072)Soudobé dějiny (7105R067)Historie (7105R021)TEMA - Evropské společnosti: identita a vývoj (7105T089)Text and Event in Early Modern Europe (P7316)International Masters in Economy, State and Society (6702T037)Mezinárodní teritoriální studia (6702R005, 6702T005, 6702V005)Master in Area Studies (6702T045)
Dějiny lékařstvíPodobor je přímo navázán na SP: Dějiny lékařství (P5132)International Masters in Economy, State and Society (6702T037)Mezinárodní teritoriální studia (6702R005, 6702T005, 6702V005)Master in Area Studies (6702T045)Česko-německá studia/Deutsch-Tschechische Studien (6702R026)Středoevropská komparativní studia (6702T032)Německá a středoevropská studia (6702T041)Balkánská, euroasijská a středoevropská studia (6702T029)
Podobor je přímo navázán na JO: Dějiny lékařství (H+J)
Dějiny novověku a soudobé dějinyPodobor je přímo navázán na JO: České a československé dějiny (H+J)České dějiny (H+J)Moderní dějiny (H+J)Světové dějiny a obecné dějiny (H+J)Moderní hospodářské a sociální dějiny (H+J)
Podobor je přímo navázán na SP: České a československé dějiny (7105V010)České dějiny (7105V012)Historie - české dějiny v evropském kontextu (7105T082)Historie - obecné dějiny (7105T026)Historie/obecné dějiny (7105V026)Moderní dějiny (7105V038)Orální historie - soudobé dějiny (6107T029)Soudobé dějiny (7105R067)Soudobé evropské dějiny (7105V090)Historie (7105R021)Hebraistika (7310R061, 7310T061)Historie - evropská studia (7105R075)Historie - hospodářské a sociální dějiny (7105T083)Moderní hospodářské a sociální dějiny (7105V072)TEMA - Evropské společnosti: identita a vývoj (7105T089)Text and Event in Early Modern Europe (P7316)Židovská studia (6702T043)Genderová studia (6107T014)Historická sociologie (6107T031, 6107V031)Integrální studium člověka - obecná antropologie (6107V032, 6107T005)Studium humanitní vzdělanosti (6107R009)International Masters in Economy, State and Society (6702T037)Mezinárodní teritoriální studia (6702R005, 6702T005, 6702V005)Master in Area Studies (6702T045)Česko-německá studia/Deutsch-Tschechische Studien (6702R026)Středoevropská komparativní studia (6702T032)Německá a středoevropská studia (6702T041)Balkánská, euroasijská a středoevropská studia (6702T029)
Dějiny pravěkuPodobor je přímo navázán na JO: Světové dějiny a obecné dějiny (H+J)
Podobor je přímo navázán na SP: Archeologie pravěku a středověku (7105R080, 7105T080)Historie - obecné dějiny (7105T026)Historie/obecné dějiny (7105V026)Pravěká a středověká archeologie (7105V059)Historie (7105R021)
Dějiny starověkuPodobor je přímo navázán na JO: Světové dějiny a obecné dějiny (H+J)Řecká a latinská studia (H+J)Egyptologie (H+J)Moderní hospodářské a sociální dějiny (H+J)
Podobor je přímo navázán na SP: Dějiny a kultura východního Středomoří ve starověku (7105R078)Dějiny antické civilizace (7105R088, 7105T088)Dějiny antického starověku (7105V016)Evropské kulturní a duchovní dějiny (7105T087)Historie - obecné dějiny (7105T026)Historie/obecné dějiny (7105V026)Klasická filologie (7310V079)Historie (7105R021)Egyptologie (7105T018, 7105V018)Hebraistika (7310R061, 7310T061)Historie - hospodářské a sociální dějiny (7105T083)Moderní hospodářské a sociální dějiny (7105V072)
Dějiny středověkuPodobor je přímo navázán na SP: Historie (7105R021)Církevní a obecné dějiny (7105V061)České a československé dějiny (7105V010)České dějiny (7105V012)Dějiny evropské kultury (7105R074, 7105T074)Evropské kulturní a duchovní dějiny (7105T087)Historie - české dějiny v evropském kontextu (7105T082)Historie - evropská studia (7105R075)Historie - obecné dějiny (7105T026)Historie/obecné dějiny (7105V026)Hebraistika (7310R061, 7310T061)Historie - hospodářské a sociální dějiny (7105T083)Latinská medievistika (7310T227)Moderní hospodářské a sociální dějiny (7105V072)Pravěká a středověká archeologie (7105V059)TEMA - Evropské společnosti: identita a vývoj (7105T089)Text and Event in Early Modern Europe (P7316)Židovská studia (6702T043)Studium humanitní vzdělanosti (6107R009)
Podobor je přímo navázán na JO: České a československé dějiny (H+J)České dějiny (H+J)Světové dějiny a obecné dějiny (H+J)Lingvistika konkrétního jazyka Asie (H+J)Moderní hospodářské a sociální dějiny (H+J)
Historie sportuPodobor je přímo navázán na OVzd: Těl. vých. a sport; kinantropologie (28)Historické vědy (12)
Podobor je přímo navázán na SP: International Masters in Economy, State and Society (6702T037)Mezinárodní teritoriální studia (6702R005, 6702T005, 6702V005)Master in Area Studies (6702T045)Česko-německá studia/Deutsch-Tschechische Studien (6702R026)Středoevropská komparativní studia (6702T032)Německá a středoevropská studia (6702T041)Balkánská, euroasijská a středoevropská studia (6702T029)
Historiografie a filosofie dějinPodobor je přímo navázán na SP: Historie (7105R021)Historie - české dějiny v evropském kontextu (7105T082)Historie - evropská studia (7105R075)Historie - hospodářské a sociální dějiny (7105T083)Historie - obecné dějiny (7105T026)Historie/obecné dějiny (7105V026)Moderní hospodářské a sociální dějiny (7105V072)TEMA - Evropské společnosti: identita a vývoj (7105T089)Text and Event in Early Modern Europe (P7316)International Masters in Economy, State and Society (6702T037)Mezinárodní teritoriální studia (6702R005, 6702T005, 6702V005)Master in Area Studies (6702T045)Česko-německá studia/Deutsch-Tschechische Studien (6702R026)Středoevropská komparativní studia (6702T032)Německá a středoevropská studia (6702T041)Balkánská, euroasijská a středoevropská studia (6702T029)
Podobor je přímo navázán na JO: Moderní hospodářské a sociální dějiny (H+J)
Hospodářské a sociální dějinyPodobor je přímo navázán na JO: Moderní hospodářské a sociální dějiny (H+J)Světové dějiny a obecné dějiny (H+J)
Podobor je přímo navázán na SP: Historie - hospodářské a sociální dějiny (7105T083)Moderní hospodářské a sociální dějiny (7105V072)Historie - evropská studia (7105R075)TEMA - Evropské společnosti: identita a vývoj (7105T089)Text and Event in Early Modern Europe (P7316)Mezinárodní teritoriální studia (6702R005, 6702T005, 6702V005)International Masters in Economy, State and Society (6702T037)Master in Area Studies (6702T045)Česko-německá studia/Deutsch-Tschechische Studien (6702R026)Středoevropská komparativní studia (6702T032)Německá a středoevropská studia (6702T041)Balkánská, euroasijská a středoevropská studia (6702T029)
Pomocné vědy historické a archivnictvíPodobor je přímo navázán na SP: Archivnictví a pomocné vědy historické (7105R007, 7105T007)Pomocné vědy historické (7105V043)Veřejná správa a spisová služba (7105R084)International Masters in Economy, State and Society (6702T037)Mezinárodní teritoriální studia (6702R005, 6702T005, 6702V005)Master in Area Studies (6702T045)Česko-německá studia/Deutsch-Tschechische Studien (6702R026)Středoevropská komparativní studia (6702T032)Německá a středoevropská studia (6702T041)Balkánská, euroasijská a středoevropská studia (6702T029)
Podobor je přímo navázán na JO: Pomocné vědy historické (H+J)

Etnologie

Níže jsou vypsány obory, které odpovídající (nebo jsou nadřízené) oboru Etnologie v jednotlivých externích klasifikacích (dle nadpisu buňky).
Jmenovací/habilitační obory
Etnologie (H)
Studijní obory*
Etnologie (7105R019, 7105T019, 7105V019)
Etnologie se specializací vietnamistika (7105R054)
Romistika (7310R215, 7310T215)
Středoevropská studia (7310R262, 7310T262)
Studium humanitní vzdělanosti (6107R009)
* Obory akreditované pouze na dostudování nejsou uvedeny.
Oblasti vzdělávání
Historické vědy (12)
Export do RIV (dle M17)
Antropology, ethnology (50404)
Doporučené převody ze starého CEP/RIV (provedeno v létě 2017):
Dějiny (AB); Archeologie, antropologie, etnologie (AC)
ISCED-F
Historie a archeologie (0222)
Importy z WOS
FOLKLORE (JW)
HUMANITIES, MULTIDISCIPLINARY (BQ)
ETHNIC STUDIES (JM)
SOCIAL SCIENCES, INTERDISCIPLINARY (WU)
MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (RO)
Importy ze Scopus
ARTS: Arts & Humanities (1200)
ARTS: Arts & Humanities (misc.) (1201)
SOCI: Anthropology (3314)
Importy z ERIH
Interdisciplinary research in the Humanities (29)
U tohoto oboru nebyly zavedeny žádné podobory.
dg.glob1322.111
_mysqli5.109
_funkce0.071
_logger2.838
_starva1.152
_sym0.012
_rise0.006
_fakulty0.016
k__s1.216
_head0.128
_nav0.214
d__s2.33
v__s1273.042
loop_v__s1.772
dod__s23.801
loop_dod__s0.659
uk1.308