NAT: Geologické a environmentální vědy
stav k 8. 12. 2021 15:52:10


Aplikovaná geologie

Níže jsou vypsány obory, které odpovídající (nebo jsou nadřízené) oboru Aplikovaná geologie v jednotlivých externích klasifikacích (dle nadpisu buňky).
Jmenovací/habilitační obory
Aplikovaná geologie (H+J)
Studijní obory*
Aplikovaná geologie (1202T008, P1202)
Geologie (1201R004, 1201T004, P1201)
Geotechnologie (1201R018)
Hospodaření s přírodními zdroji (1604R002)
Hydrologie a hydrogeologie (1202T012)
Povrchová a podzemní voda (1202R011)
Učitelství geologie pro SŠ (7504T196, 7504T197)
Vědy o Zemi (3913R001)
* Obory akreditované pouze na dostudování nejsou uvedeny.
Oblasti vzdělávání
Vědy o Zemi (33)
Export do RIV (dle M17)
Geology (10505)
Doporučené převody ze starého CEP/RIV (provedeno v létě 2017):
Archeologie, antropologie, etnologie (AC); Mechanika tekutin (BK); Hydrologie a limnologie (DA); Seismologie, vulkanologie a struktura Země (DC); Geochemie (DD); Zemský magnetismus, geodesie, geografie (DE); Znečištění a kontrola vzduchu (DI); Kontaminace a dekontaminace půdy včetně pesticidů (DK); Jaderné odpady, radioaktivní znečištění a kontrola (DL); Tuhý odpad a jeho kontrola, recyklace (DM); Pedologie (DF); Inženýrské stavitelství (JM); Kosmické technologie (JV); Báňský průmysl včetně těžby a zpracování uhlí (DH)
ISCED-F
Vědy o Zemi (0532)
Importy z WOS
COMP. SC., INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS (EV)
GEOCHEMISTRY & GEOPHYSICS (GC)
ENVIRONMENTAL SCIENCES (JA)
GEOGRAPHY, PHYSICAL (KV)
GEOLOGY (KY)
GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY (LE)
WATER RESOURCES (ZR)
LIMNOLOGY (OU)
MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (RO)
SOIL SCIENCE (XE)
ENGINEERING, CIVIL (IM)
ENGINEERING, MECHANICAL (IU)
MECHANICS (PU)
NUCLEAR SCIENCE & TECHNOLOGY (RY)
MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY (PM)
ENERGY & FUELS (ID)
ENGINEERING, GEOLOGICAL (IX)
REMOTE SENSING (SR)
MINING & MINERAL PROCESSING (ZQ)
ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY (IF)
INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION (OA)
Importy ze Scopus
MATH: Modelling & Simulation (2611)
EART: Earth & Planetary Sciences (1900)
EART: Earth & Planetary Sciences (misc.) (1901)
EART: Computers in Earth Sciences (1903)
EART: Geology (1907)
EART: Geophysics (1908)
EART: Geotechnical Engineering & Engineer. Geology (1909)
ENVI: Environmental Science (2300)
ENVI: Environmental Science (misc.) (2301)
ENVI: Pollution (2310)
ENVI: Waste Management & Disposal (2311)
ENVI: Water Science & Technology (2312)
ENGI: Civil & Structural Engineering (2205)
ENGI: Computational Mechanics (2206)
ENGI: Mechanical Engineering (2210)
MATE: Materials Science (2500)
MATE: Materials Science (misc.) (2501)
ENER: Nuclear Energy & Engineering (2104)
CHEM: Fluid Flow & Transfer Processes (1507)
Importy z ERIH
Science and Technology Studies (24)
PODOBORY – výběr podoboru v publikaci/grantu je u tohoto oboru POVINNÝ z následujících možností:
HydrogeologiePodobor nemá žádné přímé vazby na obory jiných klasifikací.
Inženýrská geologiePodobor nemá žádné přímé vazby na obory jiných klasifikací.
Užitá geofyzikaPodobor nemá žádné přímé vazby na obory jiných klasifikací.

Environmentální vědy

Níže jsou vypsány obory, které odpovídající (nebo jsou nadřízené) oboru Environmentální vědy v jednotlivých externích klasifikacích (dle nadpisu buňky).
Jmenovací/habilitační obory
Environmentální vědy (H+J)
Studijní obory*
Environmentální studia (6107V025)
Environmentální vědy (P3931)
Chemie životního prostředí (2805R003, 2805T003)
Ochrana životního prostředí (1604R007, 1604T007)
Sociální a kulturní ekologie (6107T008)
Vědy o Zemi (3913R001)
* Obory akreditované pouze na dostudování nejsou uvedeny.
Oblasti vzdělávání
Biologie, ekologie a živ. prostř. (3)
Vědy o Zemi (33)
Export do RIV (dle M17)
Environmental sciences (10511)
Doporučené převody ze starého CEP/RIV (provedeno v létě 2017):
Hydrologie a limnologie (DA); Geochemie (DD); Vědy o atmosféře, meteorologie (DG); Znečištění a kontrola vzduchu (DI); Znečištění a kontrola vody (DJ); Kontaminace a dekontaminace půdy včetně pesticidů (DK); Jaderné odpady, radioaktivní znečištění a kontrola (DL); Tuhý odpad a jeho kontrola, recyklace (DM); Ochrana krajinných území (DO); Ekologie – společenstva (EH); Vliv životního prostředí na zdraví (DN); Pedologie (DF)
ISCED-F
Vědy o Zemi (0532)
Importy z WOS
BEHAVIORAL SCIENCES (CN)
ENVIRONMENTAL STUDIES (JB)
GEOCHEMISTRY & GEOPHYSICS (GC)
ENVIRONMENTAL SCIENCES (JA)
GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY (LE)
METEOROLOGY & ATMOSPHERIC SCIENCES (QQ)
WATER RESOURCES (ZR)
BIODIVERSITY CONSERVATION (BD)
PLANT SCIENCES (DE)
ECOLOGY (GU)
MARINE & FRESHWATER BIOLOGY (PI)
MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (RO)
TOXICOLOGY (YO)
PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH (NE)
AGRICULTURE, MULTIDISCIPLINARY (AH)
FISHERIES (JU)
FORESTRY (KA)
SOIL SCIENCE (XE)
AGRICULTURAL ENGINEERING (AE)
NUCLEAR SCIENCE & TECHNOLOGY (RY)
ENERGY & FUELS (ID)
ENGINEERING, ENVIRONMENTAL (IH)
REMOTE SENSING (SR)
BIOTECHNOLOGY & APPLIED MICROBIOLOGY (DB)
GREEN & SUSTAINABLE SCIENCE & TECHNOLOGY (GS)
Importy ze Scopus
SOCI: Geography, Planning & Development (3305)
BIOC: Biotechnology (1305)
EART: Earth & Planetary Sciences (1900)
EART: Earth & Planetary Sciences (misc.) (1901)
EART: Earth-Surface Processes (1904)
EART: Geochemistry & Petrology (1906)
IMMU: Applied Microbiology & Biotechnology (2402)
ENVI: Environmental Science (2300)
ENVI: Environmental Science (misc.) (2301)
ENVI: Ecological Modelling (2302)
ENVI: Ecology (2303)
ENVI: Environmental Chemistry (2304)
ENVI: Environmental Engineering (2305)
ENVI: Global & Planetary Change (2306)
ENVI: Health, Toxicology & Mutagenesis (2307)
ENVI: Management, Monitoring, Policy & Law (2308)
ENVI: Nature & Landscape Conservation (2309)
ENVI: Pollution (2310)
ENVI: Waste Management & Disposal (2311)
ENVI: Water Science & Technology (2312)
MEDI: Public Health, Environmental & Occupat. Health (2739)
PHAR: Pharmacology (3004)
PHAR: Toxicology (3005)
AGRI: Agronomy & Crop Science (1102)
AGRI: Aquatic Science (1104)
AGRI: Ecology, Evolution, Behavior & Systematics (1105)
AGRI: Forestry (1107)
AGRI: Soil Science (1111)
ENGI: Safety, Risk, Reliability & Quality (2213)
ENER: Nuclear Energy & Engineering (2104)
ENER: Renewable Energy, Sustainabil. & Environment (2105)
Importy z ERIH
Environmental Studies (27)
Science and Technology Studies (24)
U tohoto oboru nebyly zavedeny žádné podobory.

Geodynamika

Níže jsou vypsány obory, které odpovídající (nebo jsou nadřízené) oboru Geodynamika v jednotlivých externích klasifikacích (dle nadpisu buňky).
Jmenovací/habilitační obory
Geologie (H+J)
Studijní obory*
Aplikovaná geologie (1202T008, P1202)
Geologie (1201R004, 1201T004, P1201)
Geologie se zaměřením na vzdělávání (7504R008, 7504R179)
Hospodaření s přírodními zdroji (1604R002)
Učitelství geologie pro SŠ (7504T196, 7504T197)
Vědy o Zemi (3913R001)
* Obory akreditované pouze na dostudování nejsou uvedeny.
Oblasti vzdělávání
Vědy o Zemi (33)
Export do RIV (dle M17)
Geology (10505)
Doporučené převody ze starého CEP/RIV (provedeno v létě 2017):
Geologie a mineralogie (DB); Seismologie, vulkanologie a struktura Země (DC); Geochemie (DD); Zemský magnetismus, geodesie, geografie (DE); Jaderné odpady, radioaktivní znečištění a kontrola (DL)
ISCED-F
Vědy o Zemi (0532)
Importy z WOS
COMP. SC., INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS (EV)
CRYSTALLOGRAPHY (FI)
GEOCHEMISTRY & GEOPHYSICS (GC)
GEOLOGY (KY)
GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY (LE)
MINERALOGY (RE)
WATER RESOURCES (ZR)
MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (RO)
MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY (PM)
REMOTE SENSING (SR)
Importy ze Scopus
EART: Earth & Planetary Sciences (1900)
EART: Earth & Planetary Sciences (misc.) (1901)
EART: Computers in Earth Sciences (1903)
EART: Geochemistry & Petrology (1906)
EART: Geology (1907)
EART: Geophysics (1908)
EART: Space & Planetary Science (1912)
EART: Stratigraphy (1913)
MATE: Materials Science (2500)
MATE: Materials Science (misc.) (2501)
CHEM: Fluid Flow & Transfer Processes (1507)
Importy z ERIH
Science and Technology Studies (24)
PODOBORY – výběr podoboru v publikaci/grantu je u tohoto oboru POVINNÝ z následujících možností:
GeotektonikaPodobor nemá žádné přímé vazby na obory jiných klasifikací.
Magmatická petrologiePodobor nemá žádné přímé vazby na obory jiných klasifikací.
Metamorfní petrologiePodobor nemá žádné přímé vazby na obory jiných klasifikací.
Strukturní geologiePodobor nemá žádné přímé vazby na obory jiných klasifikací.
VulkanologiePodobor nemá žádné přímé vazby na obory jiných klasifikací.

Geochemie a mineralogie

Níže jsou vypsány obory, které odpovídající (nebo jsou nadřízené) oboru Geochemie a mineralogie v jednotlivých externích klasifikacích (dle nadpisu buňky).
Jmenovací/habilitační obory
Aplikovaná geologie (H+J)
Geologie (H+J)
Studijní obory*
Aplikovaná geologie (1202T008, P1202)
Geologie (1201R004, 1201T004, P1201)
Geologie se zaměřením na vzdělávání (7504R008, 7504R179)
Hospodaření s přírodními zdroji (1604R002)
Praktická geobiologie (1201R015)
Učitelství geologie pro SŠ (7504T196, 7504T197)
Vědy o Zemi (3913R001)
* Obory akreditované pouze na dostudování nejsou uvedeny.
Oblasti vzdělávání
Vědy o Zemi (33)
Export do RIV (dle M17)
Geology (10505)
Doporučené převody ze starého CEP/RIV (provedeno v létě 2017):
Archeologie, antropologie, etnologie (AC); Hydrologie a limnologie (DA); Geologie a mineralogie (DB); Seismologie, vulkanologie a struktura Země (DC); Geochemie (DD); Znečištění a kontrola vzduchu (DI); Znečištění a kontrola vody (DJ); Kontaminace a dekontaminace půdy včetně pesticidů (DK); Jaderné odpady, radioaktivní znečištění a kontrola (DL); Tuhý odpad a jeho kontrola, recyklace (DM); Pedologie (DF); Kosmické technologie (JV); Báňský průmysl včetně těžby a zpracování uhlí (DH)
ISCED-F
Vědy o Zemi (0532)
Importy z WOS
COMP. SC., INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS (EV)
CRYSTALLOGRAPHY (FI)
GEOCHEMISTRY & GEOPHYSICS (GC)
ENVIRONMENTAL SCIENCES (JA)
GEOGRAPHY, PHYSICAL (KV)
GEOLOGY (KY)
GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY (LE)
MINERALOGY (RE)
WATER RESOURCES (ZR)
LIMNOLOGY (OU)
MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (RO)
FORESTRY (KA)
SOIL SCIENCE (XE)
NUCLEAR SCIENCE & TECHNOLOGY (RY)
MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY (PM)
ENERGY & FUELS (ID)
REMOTE SENSING (SR)
MINING & MINERAL PROCESSING (ZQ)
INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION (OA)
SPECTROSCOPY (XQ)
Importy ze Scopus
MATH: Modelling & Simulation (2611)
EART: Earth & Planetary Sciences (1900)
EART: Earth & Planetary Sciences (misc.) (1901)
EART: Computers in Earth Sciences (1903)
EART: Economic Geology (1905)
EART: Geochemistry & Petrology (1906)
EART: Geology (1907)
EART: Space & Planetary Science (1912)
ENVI: Environmental Science (2300)
ENVI: Environmental Science (misc.) (2301)
ENVI: Pollution (2310)
ENVI: Waste Management & Disposal (2311)
ENVI: Water Science & Technology (2312)
MATE: Materials Science (2500)
MATE: Materials Science (misc.) (2501)
ENER: Nuclear Energy & Engineering (2104)
CHEM: Fluid Flow & Transfer Processes (1507)
Importy z ERIH
Science and Technology Studies (24)
PODOBORY – výběr podoboru v publikaci/grantu je u tohoto oboru POVINNÝ z následujících možností:
Environmentální geochemiePodobor nemá žádné přímé vazby na obory jiných klasifikací.
Horninová geochemiePodobor nemá žádné přímé vazby na obory jiných klasifikací.
Ložisková geologiePodobor nemá žádné přímé vazby na obory jiných klasifikací.
MineralogiePodobor nemá žádné přímé vazby na obory jiných klasifikací.

Geologie

Níže jsou vypsány obory, které odpovídající (nebo jsou nadřízené) oboru Geologie v jednotlivých externích klasifikacích (dle nadpisu buňky).
Jmenovací/habilitační obory
Geologie (H+J)
Studijní obory*
Aplikovaná geologie (1202T008, P1202)
Geobiologie (1201T019)
Geologie (1201R004, 1201T004, P1201)
Geologie se zaměřením na vzdělávání (7504R008, 7504R179)
Hospodaření s přírodními zdroji (1604R002)
Praktická geobiologie (1201R015)
Učitelství geologie pro SŠ (7504T196, 7504T197)
Vědy o Zemi (3913R001)
* Obory akreditované pouze na dostudování nejsou uvedeny.
Oblasti vzdělávání
Vědy o Zemi (33)
Export do RIV (dle M17)
Geology (10505)
Doporučené převody ze starého CEP/RIV (provedeno v létě 2017):
Archeologie, antropologie, etnologie (AC); Hydrologie a limnologie (DA); Geologie a mineralogie (DB); Seismologie, vulkanologie a struktura Země (DC); Zemský magnetismus, geodesie, geografie (DE); Pedologie (DF); Báňský průmysl včetně těžby a zpracování uhlí (DH)
ISCED-F
Vědy o Zemi (0532)
Importy z WOS
COMP. SC., INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS (EV)
ENVIRONMENTAL SCIENCES (JA)
GEOGRAPHY, PHYSICAL (KV)
GEOLOGY (KY)
GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY (LE)
PALEONTOLOGY (TE)
LIMNOLOGY (OU)
MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (RO)
SOIL SCIENCE (XE)
ENERGY & FUELS (ID)
REMOTE SENSING (SR)
MINING & MINERAL PROCESSING (ZQ)
INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION (OA)
Importy ze Scopus
MATH: Modelling & Simulation (2611)
EART: Earth & Planetary Sciences (1900)
EART: Earth & Planetary Sciences (misc.) (1901)
EART: Computers in Earth Sciences (1903)
EART: Geology (1907)
EART: Palaeontology (1911)
EART: Space & Planetary Science (1912)
EART: Stratigraphy (1913)
ENVI: Environmental Science (2300)
ENVI: Environmental Science (misc.) (2301)
Importy z ERIH
Science and Technology Studies (24)
PODOBORY – výběr podoboru v publikaci/grantu je u tohoto oboru POVINNÝ z následujících možností:
Historická geologiePodobor nemá žádné přímé vazby na obory jiných klasifikací.
Regionální geologiePodobor nemá žádné přímé vazby na obory jiných klasifikací.
Sedimentární geologiePodobor nemá žádné přímé vazby na obory jiných klasifikací.
StratigrafiePodobor nemá žádné přímé vazby na obory jiných klasifikací.
Všeobecná geologiePodobor nemá žádné přímé vazby na obory jiných klasifikací.

Paleontologie a geobiologie

Níže jsou vypsány obory, které odpovídající (nebo jsou nadřízené) oboru Paleontologie a geobiologie v jednotlivých externích klasifikacích (dle nadpisu buňky).
Jmenovací/habilitační obory
Geologie (H+J)
Studijní obory*
Geobiologie (1201T019)
Geologie (1201R004, 1201T004, P1201)
Geologie se zaměřením na vzdělávání (7504R008, 7504R179)
Praktická geobiologie (1201R015)
Učitelství geologie pro SŠ (7504T196, 7504T197)
Vědy o Zemi (3913R001)
* Obory akreditované pouze na dostudování nejsou uvedeny.
Oblasti vzdělávání
Vědy o Zemi (33)
Export do RIV (dle M17)
Geology (10505)
Doporučené převody ze starého CEP/RIV (provedeno v létě 2017):
Archeologie, antropologie, etnologie (AC); Informatika (IN); Hydrologie a limnologie (DA); Geologie a mineralogie (DB); Seismologie, vulkanologie a struktura Země (DC); Pedologie (DF); Kosmické technologie (JV)
ISCED-F
Vědy o Zemi (0532)
Importy z WOS
GEOCHEMISTRY & GEOPHYSICS (GC)
ENVIRONMENTAL SCIENCES (JA)
GEOLOGY (KY)
GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY (LE)
PALEONTOLOGY (TE)
MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (RO)
FORESTRY (KA)
Importy ze Scopus
EART: Earth & Planetary Sciences (1900)
EART: Earth & Planetary Sciences (misc.) (1901)
EART: Geology (1907)
EART: Palaeontology (1911)
EART: Stratigraphy (1913)
ENVI: Environmental Science (2300)
ENVI: Environmental Science (misc.) (2301)
Importy z ERIH
Science and Technology Studies (24)
PODOBORY – výběr podoboru v publikaci/grantu je u tohoto oboru POVINNÝ z následujících možností:
FytopaleontologiePodobor nemá žádné přímé vazby na obory jiných klasifikací.
GeobiologiePodobor nemá žádné přímé vazby na obory jiných klasifikací.
ZoopaleontologiePodobor nemá žádné přímé vazby na obory jiných klasifikací.
dg.glob1433.026
_mysqli5.407
_funkce0.096
_logger3.494
_starva1.995
_sym0.018
_rise0.009
_fakulty0.022
k__s2.036
_head0.181
_nav0.3
d__s2.911
v__s1382.194
loop_v__s3.483
dod__s18.167
loop_dod__s0.09
uk2.189