MED: Medicína a zdravotnické obory
stav k 8. 12. 2021 16:56:17


Adiktologie

Níže jsou vypsány obory, které odpovídající (nebo jsou nadřízené) oboru Adiktologie v jednotlivých externích klasifikacích (dle nadpisu buňky).
Jmenovací/habilitační obory
Klinická psychologie (H+J)
Lékařská psychologie (H+J)
Psychiatrie (H+J)
Studijní obory*
Adiktologie (5345R022, 5345T022, 5345V022)
Všeobecné lékařství (M5103)
* Obory akreditované pouze na dostudování nejsou uvedeny.
Oblasti vzdělávání
Psychologie (23)
Sociologie (25)
Všeobecné a zubní lékařství (35)
Export do RIV (dle M17)
Substance abuse (30312)
Doporučené převody ze starého CEP/RIV (provedeno v létě 2017):
Ostatní lékařské obory (FP)
ISCED-F
Humánní medicína (0912)
Importy z WOS
MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (RO)
SUBSTANCE ABUSE (GM)
Importy ze Scopus
PSYC: Clinical Psychology (3203)
MEDI: Medicine (2700)
MEDI: Medicine (misc.) (2701)
MEDI: Psychiatry & Mental health (2738)
Importy z ERIH
NEBUDE VAZBA NA ERIH
U tohoto oboru nebyly zavedeny žádné podobory.

Alergologie

Níže jsou vypsány obory, které odpovídající (nebo jsou nadřízené) oboru Alergologie v jednotlivých externích klasifikacích (dle nadpisu buňky).
Pozn.: Klinické obory > Nechirurgické
Jmenovací/habilitační obory
Imunologie (H+J)
Studijní obory*
Imunologie (1511T004, P1517)
Všeobecné lékařství (M5103)
* Obory akreditované pouze na dostudování nejsou uvedeny.
Oblasti vzdělávání
Biologie, ekologie a živ. prostř. (3)
Všeobecné a zubní lékařství (35)
Export do RIV (dle M17)
Allergy (30225)
Doporučené převody ze starého CEP/RIV (provedeno v létě 2017):
Ostatní obory vnitřního lékařství (FE); Vliv životního prostředí na zdraví (DN); Ostatní lékařské obory (FP)
ISCED-F
Humánní medicína (0912)
Importy z WOS
MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (RO)
MEDICINE, RESEARCH & EXPERIMENTAL (QA)
ALLERGY (AQ)
Importy ze Scopus
MEDI: Medicine (2700)
MEDI: Medicine (misc.) (2701)
MEDI: Immunology & Allergy (2723)
NEUR: Endocrine & Autonomic Systems (2807)
Importy z ERIH
NEBUDE VAZBA NA ERIH
U tohoto oboru nebyly zavedeny žádné podobory.

Anesteziologie a resuscitace

Níže jsou vypsány obory, které odpovídající (nebo jsou nadřízené) oboru Anesteziologie a resuscitace v jednotlivých externích klasifikacích (dle nadpisu buňky).
Pozn.: Klinické obory > Chirurgické
Jmenovací/habilitační obory
Anesteziologie a intenzivní medicína (H+J)
Anesteziologie a resuscitace (H)
Studijní obory*
Intenzivní péče (5345T024)
Vojenské všeobecné lékařství (M5133)
Všeobecné lékařství (M5103)
* Obory akreditované pouze na dostudování nejsou uvedeny.
Oblasti vzdělávání
Všeobecné a zubní lékařství (35)
Export do RIV (dle M17)
Anaesthesiology (30223)
Doporučené převody ze starého CEP/RIV (provedeno v létě 2017):
Ostatní lékařské obory (FP)
ISCED-F
Humánní medicína (0912)
Importy z WOS
MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (RO)
MEDICINE, RESEARCH & EXPERIMENTAL (QA)
ANESTHESIOLOGY (BA)
CRITICAL CARE MEDICINE (DS)
Importy ze Scopus
MEDI: Medicine (2700)
MEDI: Medicine (misc.) (2701)
MEDI: Anesthesiology & Pain Medicine (2703)
MEDI: Critical Care & Intensive Care Medicine (2706)
NURS: Critical Care (2906)
HEAL: Respiratory Care (3615)
Importy z ERIH
NEBUDE VAZBA NA ERIH
U tohoto oboru nebyly zavedeny žádné podobory.

Biomedicínská informatika

Níže jsou vypsány obory, které odpovídající (nebo jsou nadřízené) oboru Biomedicínská informatika v jednotlivých externích klasifikacích (dle nadpisu buňky).
Jmenovací/habilitační obory
Lékařská informatika (H+J)
Studijní obory*
Biomedicínská informatika (P1804)
Všeobecné lékařství (M5103)
* Obory akreditované pouze na dostudování nejsou uvedeny.
Oblasti vzdělávání
Informatika (14)
Matematika (17)
Všeobecné a zubní lékařství (35)
Export do RIV (dle M17)
Other medical science (30502)
Doporučené převody ze starého CEP/RIV (provedeno v létě 2017):
Informatika (IN); Ostatní lékařské obory (FP)
ISCED-F
Zdravotní péče – obory j. n. (0919)
Importy z WOS
MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (RO)
MEDICINE, RESEARCH & EXPERIMENTAL (QA)
MEDICAL INFORMATICS (PT)
Importy ze Scopus
MEDI: Medicine (2700)
MEDI: Medicine (misc.) (2701)
MEDI: Health Informatics (2718)
HEAL: Health Information Management (3605)
Importy z ERIH
NEBUDE VAZBA NA ERIH
U tohoto oboru nebyly zavedeny žádné podobory.

Biomedicínská kinantropologie

Níže jsou vypsány obory, které odpovídající (nebo jsou nadřízené) oboru Biomedicínská kinantropologie v jednotlivých externích klasifikacích (dle nadpisu buňky).
Jmenovací/habilitační obory
Biomechanika (H)
Lékařská biologie (H+J)
Studijní obory*
Biomechanika (P3919)
Fyzioterapie (5342R004, 5342T004)
Ortotik-protetik (5345R026)
* Obory akreditované pouze na dostudování nejsou uvedeny.
Oblasti vzdělávání
Těl. vých. a sport; kinantropologie (28)
Biologie, ekologie a živ. prostř. (3)
Všeobecné a zubní lékařství (35)
Zdravotnické obory (36)
Export do RIV (dle M17)
Sport and fitness sciences (30306)
Doporučené převody ze starého CEP/RIV (provedeno v létě 2017):
Sport a aktivity volného času (AK); Ostatní lékařské obory (FP)
ISCED-F
Biologické a příbuzné vědy – obory j. n. (0519)
Importy z WOS
MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (RO)
REHABILITATION (WC)
SPORT SCIENCES (XW)
Importy ze Scopus
BIOC: Biotechnology (1305)
MEDI: Orthopedics & Sports Medicine (2732)
HEAL: Physical Therapy, Sports Ther. & Rehabilitation (3612)
ENGI: Biomedical Engineering (2204)
Importy z ERIH
Interdisciplinary research in the Social Sciences (30)
Science and Technology Studies (24)
PODOBORY – výběr podoboru v publikaci/grantu je u tohoto oboru nepovinný z následujících možností:
Sportovní biomechanikaPodobor nemá žádné přímé vazby na obory jiných klasifikací.
Sportovní biochemiePodobor nemá žádné přímé vazby na obory jiných klasifikací.
Zátěžová fyziologiePodobor nemá žádné přímé vazby na obory jiných klasifikací.
FyzioterapiePodobor nemá žádné přímé vazby na obory jiných klasifikací.
Sportovní výživa a dietologiePodobor nemá žádné přímé vazby na obory jiných klasifikací.
Aplikovaná tělesná výchovaPodobor nemá žádné přímé vazby na obory jiných klasifikací.
Pohyb jako prostředek preventivní medicínyPodobor nemá žádné přímé vazby na obory jiných klasifikací.

Dermatovenerologie

Níže jsou vypsány obory, které odpovídající (nebo jsou nadřízené) oboru Dermatovenerologie v jednotlivých externích klasifikacích (dle nadpisu buňky).
Jmenovací/habilitační obory
Dermatovenerologie (H+J)
Studijní obory*
Dermatovenerologie (P5144)
Všeobecné lékařství (M5103)
* Obory akreditované pouze na dostudování nejsou uvedeny.
Oblasti vzdělávání
Všeobecné a zubní lékařství (35)
Export do RIV (dle M17)
Dermatology and venereal diseases (30216)
Doporučené převody ze starého CEP/RIV (provedeno v létě 2017):
Dermatovenerologie (FO)
ISCED-F
Humánní medicína (0912)
Importy z WOS
MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (RO)
DERMATOLOGY (GA)
Importy ze Scopus
MEDI: Medicine (2700)
MEDI: Medicine (misc.) (2701)
MEDI: Dermatology (2708)
HEAL: Podiatry (3613)
Importy z ERIH
NEBUDE VAZBA NA ERIH
U tohoto oboru nebyly zavedeny žádné podobory.

Endokrinologie, diabetologie a metabolismus

Níže jsou vypsány obory, které odpovídající (nebo jsou nadřízené) oboru Endokrinologie, diabetologie a metabolismus v jednotlivých externích klasifikacích (dle nadpisu buňky).
Pozn.: Klinické obory > nechirurgické (vnitřní)
Jmenovací/habilitační obory
Vnitřní nemoci (H+J)
Studijní obory*
Vnitřní nemoci (P5129)
Všeobecné lékařství (M5103)
* Obory akreditované pouze na dostudování nejsou uvedeny.
Oblasti vzdělávání
Všeobecné a zubní lékařství (35)
Export do RIV (dle M17)
Endocrinology and metabolism (30202)
Doporučené převody ze starého CEP/RIV (provedeno v létě 2017):
Endokrinologie, diabetologie, metabolismus, výživa (FB)
ISCED-F
Humánní medicína (0912)
Importy z WOS
MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (RO)
MEDICINE, RESEARCH & EXPERIMENTAL (QA)
ENDOCRINOLOGY & METABOLISM (IA)
Importy ze Scopus
BIOC: Endocrinology (1310)
MEDI: Medicine (2700)
MEDI: Medicine (misc.) (2701)
MEDI: Endocrinology, Diabetes & Metabolism (2712)
NEUR: Endocrine & Autonomic Systems (2807)
Importy z ERIH
NEBUDE VAZBA NA ERIH
U tohoto oboru nebyly zavedeny žádné podobory.

Fyziologie

Níže jsou vypsány obory, které odpovídající (nebo jsou nadřízené) oboru Fyziologie v jednotlivých externích klasifikacích (dle nadpisu buňky).
Pozn.: Teoretické obory medicíny > Obory přírodovědného základu (biomedicína)
vč. Zátěžové fyziologie (FTVS)
Jmenovací/habilitační obory
Lékařská fyziologie (H+J)
Lékařská fyziologie a patofyziologie (H+J)
Lékařská fyziologie a patologická fyziologie (H+J)
Studijní obory*
Fyziologie a patofyziologie člověka (P5106)
Fyziologie a patologická fyziologie (P5113)
Všeobecné lékařství (M5103)
* Obory akreditované pouze na dostudování nejsou uvedeny.
Oblasti vzdělávání
Těl. vých. a sport; kinantropologie (28)
Biologie, ekologie a živ. prostř. (3)
Všeobecné a zubní lékařství (35)
Export do RIV (dle M17)
Physiology (30105)
Doporučené převody ze starého CEP/RIV (provedeno v létě 2017):
Sport a aktivity volného času (AK); Fyziologie (ED)
ISCED-F
Humánní medicína (0912)
Importy z WOS
MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (RO)
PHYSIOLOGY (UM)
Importy ze Scopus
BIOC: Physiology (1314)
MEDI: Physiology (medical) (2737)
Importy z ERIH
Science and Technology Studies (24)
U tohoto oboru nebyly zavedeny žádné podobory.

Gastroenterologie a hepatologie

Níže jsou vypsány obory, které odpovídající (nebo jsou nadřízené) oboru Gastroenterologie a hepatologie v jednotlivých externích klasifikacích (dle nadpisu buňky).
Pozn.: Klinické obory > Nechirurgické (vnitřní)
Jmenovací/habilitační obory
Vnitřní nemoci (H+J)
Studijní obory*
Všeobecné lékařství (M5103)
* Obory akreditované pouze na dostudování nejsou uvedeny.
Oblasti vzdělávání
Všeobecné a zubní lékařství (35)
Export do RIV (dle M17)
Gastroenterology and hepatology (30219)
Doporučené převody ze starého CEP/RIV (provedeno v létě 2017):
Ostatní obory vnitřního lékařství (FE)
ISCED-F
Humánní medicína (0912)
Importy z WOS
MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (RO)
MEDICINE, RESEARCH & EXPERIMENTAL (QA)
GASTROENTEROLOGY & HEPATOLOGY (KI)
Importy ze Scopus
MEDI: Medicine (2700)
MEDI: Medicine (misc.) (2701)
MEDI: Gastroenterology (2715)
MEDI: Hepatology (2721)
Importy z ERIH
NEBUDE VAZBA NA ERIH
U tohoto oboru nebyly zavedeny žádné podobory.

Geriatrie a gerontologie

Níže jsou vypsány obory, které odpovídající (nebo jsou nadřízené) oboru Geriatrie a gerontologie v jednotlivých externích klasifikacích (dle nadpisu buňky).
Pozn.: Klinické obory > Nechirurgické (vnitřní)
Jmenovací/habilitační obory
Vnitřní nemoci (H+J)
Studijní obory*
Gerontologie (P5107)
Studia dlouhověkosti (6107V040)
Vnitřní nemoci (P5129)
Všeobecné lékařství (M5103)
* Obory akreditované pouze na dostudování nejsou uvedeny.
Oblasti vzdělávání
Sociologie (25)
Biologie, ekologie a živ. prostř. (3)
Všeobecné a zubní lékařství (35)
Zdravotnické obory (36)
Export do RIV (dle M17)
Geriatrics and gerontology (30227)
Doporučené převody ze starého CEP/RIV (provedeno v létě 2017):
Ostatní obory vnitřního lékařství (FE); Veřejné zdravotnictví, sociální lékařství (FQ); Ostatní lékařské obory (FP)
ISCED-F
Humánní medicína (0912)
Importy z WOS
SOCIAL SCIENCES, INTERDISCIPLINARY (WU)
MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (RO)
MEDICINE, RESEARCH & EXPERIMENTAL (QA)
GERIATRICS & GERONTOLOGY (LI)
GERONTOLOGY (LJ)
Importy ze Scopus
BIOC: Ageing (1302)
MEDI: Medicine (2700)
MEDI: Medicine (misc.) (2701)
MEDI: Geriatrics & Gerontology (2717)
NURS: Gerontology (2909)
Importy z ERIH
Interdisciplinary research in the Social Sciences (30)
Science and Technology Studies (24)
U tohoto oboru nebyly zavedeny žádné podobory.

Gynekologie a porodnictví

Níže jsou vypsány obory, které odpovídající (nebo jsou nadřízené) oboru Gynekologie a porodnictví v jednotlivých externích klasifikacích (dle nadpisu buňky).
Pozn.: Klinické obory > Chirurgické
Jmenovací/habilitační obory
Gynekologie a porodnictví (H+J)
Studijní obory*
Gynekologie a porodnictví (P5114)
Všeobecné lékařství (M5103)
* Obory akreditované pouze na dostudování nejsou uvedeny.
Oblasti vzdělávání
Všeobecné a zubní lékařství (35)
Export do RIV (dle M17)
Obstetrics and gynaecology (30214)
Doporučené převody ze starého CEP/RIV (provedeno v létě 2017):
Gynekologie a porodnictví (FK)
ISCED-F
Humánní medicína (0912)
Importy z WOS
MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (RO)
MEDICINE, RESEARCH & EXPERIMENTAL (QA)
ONCOLOGY (DM)
OBSTETRICS & GYNECOLOGY (SD)
Importy ze Scopus
BIOC: Cancer Research (1306)
MEDI: Medicine (2700)
MEDI: Medicine (misc.) (2701)
MEDI: Obstetrics & Gynaecology (2729)
MEDI: Oncology (2730)
MEDI: Reproductive Medicine (2743)
NURS: Maternity & Midwifery (2913)
Importy z ERIH
NEBUDE VAZBA NA ERIH
U tohoto oboru nebyly zavedeny žádné podobory.

Hematologie

Níže jsou vypsány obory, které odpovídající (nebo jsou nadřízené) oboru Hematologie v jednotlivých externích klasifikacích (dle nadpisu buňky).
Pozn.: Klinické obory > Nechirurgické (vnitřní)
vč. Transfúzního lékařství
Jmenovací/habilitační obory
Vnitřní nemoci (H+J)
Studijní obory*
Vnitřní nemoci (P5129)
Vojenské všeobecné lékařství (M5133)
Všeobecné lékařství (M5103)
* Obory akreditované pouze na dostudování nejsou uvedeny.
Oblasti vzdělávání
Všeobecné a zubní lékařství (35)
Export do RIV (dle M17)
Hematology (30205)
Doporučené převody ze starého CEP/RIV (provedeno v létě 2017):
Onkologie a hematologie (FD)
ISCED-F
Humánní medicína (0912)
Importy z WOS
MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (RO)
MEDICINE, RESEARCH & EXPERIMENTAL (QA)
HEMATOLOGY (MA)
Importy ze Scopus
BIOC: Cancer Research (1306)
MEDI: Medicine (2700)
MEDI: Medicine (misc.) (2701)
MEDI: Hematology (2720)
Importy z ERIH
NEBUDE VAZBA NA ERIH
U tohoto oboru nebyly zavedeny žádné podobory.

Chirurgie

Níže jsou vypsány obory, které odpovídající (nebo jsou nadřízené) oboru Chirurgie v jednotlivých externích klasifikacích (dle nadpisu buňky).
Pozn.: Klinické obory > Chirurgické
Jmenovací/habilitační obory
Chirurgické obory (H+J)
Chirurgie (H+J)
Kardiochirurgie (H+J)
Studijní obory*
Experimentální chirurgie (P5105)
Chirurgie (P5116)
Vojenské všeobecné lékařství (M5133)
Všeobecné lékařství (M5103)
* Obory akreditované pouze na dostudování nejsou uvedeny.
Oblasti vzdělávání
Všeobecné a zubní lékařství (35)
Export do RIV (dle M17)
Surgery (30212)
Doporučené převody ze starého CEP/RIV (provedeno v létě 2017):
Chirurgie včetně transplantologie (FJ); Ostatní lékařské obory (FP)
ISCED-F
Humánní medicína (0912)
Importy z WOS
MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (RO)
MEDICINE, RESEARCH & EXPERIMENTAL (QA)
EMERGENCY MEDICINE (FF)
SURGERY (YA)
TRANSPLANTATION (YP)
Importy ze Scopus
MEDI: Medicine (2700)
MEDI: Medicine (misc.) (2701)
MEDI: Emergency Medicine (2711)
MEDI: Surgery (2746)
MEDI: Transplantation (2747)
NURS: Emergency (2907)
NURS: Medical–Surgical (2914)
HEAL: Emergency Medical Services (3604)
Importy z ERIH
NEBUDE VAZBA NA ERIH
U tohoto oboru nebyly zavedeny žádné podobory.

Infekční, parazitární a tropické nemoci

Níže jsou vypsány obory, které odpovídající (nebo jsou nadřízené) oboru Infekční, parazitární a tropické nemoci v jednotlivých externích klasifikacích (dle nadpisu buňky).
Jmenovací/habilitační obory
Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie (H+J)
Infekční nemoci (H+J)
Studijní obory*
Všeobecné lékařství (M5103)
* Obory akreditované pouze na dostudování nejsou uvedeny.
Oblasti vzdělávání
Všeobecné a zubní lékařství (35)
Export do RIV (dle M17)
Infectious Diseases (30303)
Doporučené převody ze starého CEP/RIV (provedeno v létě 2017):
Epidemiologie, infekční nemoci a klinická imunologie (FN); Ostatní lékařské obory (FP)
ISCED-F
Humánní medicína (0912)
Importy z WOS
MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (RO)
MEDICINE, RESEARCH & EXPERIMENTAL (QA)
INFECTIOUS DISEASES (NN)
PARASITOLOGY (TI)
TROPICAL MEDICINE (YU)
Importy ze Scopus
MEDI: Medicine (2700)
MEDI: Medicine (misc.) (2701)
MEDI: Epidemiology (2713)
MEDI: Infectious Diseases (2725)
Importy z ERIH
NEBUDE VAZBA NA ERIH
U tohoto oboru nebyly zavedeny žádné podobory.

Jiné lékařské obory

Níže jsou vypsány obory, které odpovídající (nebo jsou nadřízené) oboru Jiné lékařské obory v jednotlivých externích klasifikacích (dle nadpisu buňky).
Jmenovací/habilitační obory
NENÍ VAZBA NA HABIL./JMEN. OBOR
Studijní obory*
Odborný pracovník v laboratorních metodách (5207T002)
Vojenské všeobecné lékařství (M5133)
Všeobecné lékařství (M5103)
Zdravotní laborant (5345R020)
* Obory akreditované pouze na dostudování nejsou uvedeny.
Oblasti vzdělávání
Všeobecné a zubní lékařství (35)
Export do RIV (dle M17)
Other medical science (30502)
Doporučené převody ze starého CEP/RIV (provedeno v létě 2017):
Ostatní lékařské obory (FP)
ISCED-F
Humánní medicína (0912)
Importy z WOS
MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (RO)
MEDICINE, RESEARCH & EXPERIMENTAL (QA)
INTEGRATIVE & COMPLEMENTARY MEDICINE (OI)
Importy ze Scopus
MEDI: Medicine (2700)
MEDI: Medicine (misc.) (2701)
MEDI: Complementary & alternative medicine (2707)
MEDI: Reviews & References, Medical (2744)
HEAL: Complementary & Manual Therapy (3603)
HEAL: Medical Assisting & Transcription (3606)
HEAL: Medical Terminology (3608)
Importy z ERIH
NEBUDE VAZBA NA ERIH
U tohoto oboru nebyly zavedeny žádné podobory.

Kardiochirurgie

Níže jsou vypsány obory, které odpovídající (nebo jsou nadřízené) oboru Kardiochirurgie v jednotlivých externích klasifikacích (dle nadpisu buňky).
Pozn.: Klinické obory > Chirurgické
Jmenovací/habilitační obory
Kardiochirurgie (H+J)
Studijní obory*
Všeobecné lékařství (M5103)
* Obory akreditované pouze na dostudování nejsou uvedeny.
Oblasti vzdělávání
Všeobecné a zubní lékařství (35)
Export do RIV (dle M17)
Cardiac and Cardiovascular systems (30201)
Doporučené převody ze starého CEP/RIV (provedeno v létě 2017):
Kardiovaskulární nemoci včetně kardiochirurgie (FA)
ISCED-F
Humánní medicína (0912)
Importy z WOS
MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (RO)
MEDICINE, RESEARCH & EXPERIMENTAL (QA)
CARDIAC & CARDIOVASCULAR SYSTEMS (DQ)
Importy ze Scopus
MEDI: Medicine (2700)
MEDI: Medicine (misc.) (2701)
MEDI: Cardiology & Cardiovascular Medicine (2705)
Importy z ERIH
NEBUDE VAZBA NA ERIH
U tohoto oboru nebyly zavedeny žádné podobory.

Kardiologie

Níže jsou vypsány obory, které odpovídající (nebo jsou nadřízené) oboru Kardiologie v jednotlivých externích klasifikacích (dle nadpisu buňky).
Pozn.: Klinické obory > Nechirurgické (vnitřní)
Jmenovací/habilitační obory
Vnitřní nemoci (H+J)
Studijní obory*
Vnitřní nemoci (P5129)
Všeobecné lékařství (M5103)
* Obory akreditované pouze na dostudování nejsou uvedeny.
Oblasti vzdělávání
Všeobecné a zubní lékařství (35)
Export do RIV (dle M17)
Cardiac and Cardiovascular systems (30201)
Doporučené převody ze starého CEP/RIV (provedeno v létě 2017):
Kardiovaskulární nemoci včetně kardiochirurgie (FA); Ostatní obory vnitřního lékařství (FE)
ISCED-F
Humánní medicína (0912)
Importy z WOS
MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (RO)
MEDICINE, RESEARCH & EXPERIMENTAL (QA)
CARDIAC & CARDIOVASCULAR SYSTEMS (DQ)
MEDICINE, GENERAL & INTERNAL (PY)
PERIPHERAL VASCULAR DISEASE (ZD)
Importy ze Scopus
MEDI: Medicine (2700)
MEDI: Medicine (misc.) (2701)
MEDI: Internal Medicine (2724)
Importy z ERIH
NEBUDE VAZBA NA ERIH
U tohoto oboru nebyly zavedeny žádné podobory.

Lékařská biologie

Níže jsou vypsány obory, které odpovídající (nebo jsou nadřízené) oboru Lékařská biologie v jednotlivých externích klasifikacích (dle nadpisu buňky).
Jmenovací/habilitační obory
Lékařská biologie (H+J)
Studijní obory*
Lékařská biologie (P5117)
* Obory akreditované pouze na dostudování nejsou uvedeny.
Oblasti vzdělávání
Biologie, ekologie a živ. prostř. (3)
Všeobecné a zubní lékařství (35)
Export do RIV (dle M17)
Biological sciences (10600)
Doporučené převody ze starého CEP/RIV (provedeno v létě 2017):
Biochemie (CE); Morfologické obory a cytologie (EA); Genetika a molekulární biologie (EB); Mikrobiologie, virologie (EE); Ostatní lékařské obory (FP)
ISCED-F
Biologie (0511)
Importy z WOS
BIOCHEMICAL RESEARCH METHODS (CO)
BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY (CQ)
BIOLOGY (CU)
BIOLOGY, MISCELLANEOUS
CELL BIOLOGY (DR)
MICROBIOLOGY (QU)
REPRODUCTIVE BIOLOGY (WF)
VIROLOGY (ZE)
Importy ze Scopus
BIOC: Biochem., Genetics & Molecul. Biology (1300)
BIOC: Biochem., Genetics & Molecular Biology (misc.) (1301)
BIOC: Cell Biology (1307)
BIOC: Molecular Biology (1312)
IMMU: Immunology & Microbiology (2400)
IMMU: Immunology & Microbiology (misc.) (2401)
IMMU: Microbiology (2404)
IMMU: Parasitology (2405)
IMMU: Virology (2406)
MEDI: Microbiology (medical) (2726)
Importy z ERIH
Science and Technology Studies (24)
U tohoto oboru nebyly zavedeny žádné podobory.

Lékařská etika

Níže jsou vypsány obory, které odpovídající (nebo jsou nadřízené) oboru Lékařská etika v jednotlivých externích klasifikacích (dle nadpisu buňky).
Pozn.: 1.LF navrhuje přejmenování oboru na Bioetika
Jmenovací/habilitační obory
Bioetika
Studijní obory*
Aplikovaná etika (6101T025, 6101V025)
Bioetika (P5183)
* Obory akreditované pouze na dostudování nejsou uvedeny.
Oblasti vzdělávání
Filozofie, religionistika a teologie (10)
Všeobecné a zubní lékařství (35)
Zdravotnické obory (36)
Export do RIV (dle M17)
Medical ethics (30311)
Doporučené převody ze starého CEP/RIV (provedeno v létě 2017):
Veřejné zdravotnictví, sociální lékařství (FQ); Ostatní lékařské obory (FP)
ISCED-F
Humánní medicína (0912)
Importy z WOS
MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (RO)
MEDICAL ETHICS (OO)
Importy ze Scopus
MEDI: Medicine (2700)
NURS: Issues, ethics & legal aspects (2910)
Importy z ERIH
History & Philosophy of Science (7)
U tohoto oboru nebyly zavedeny žádné podobory.

Morfologické obory medicíny

Níže jsou vypsány obory, které odpovídající (nebo jsou nadřízené) oboru Morfologické obory medicíny v jednotlivých externích klasifikacích (dle nadpisu buňky).
Pozn.: Teoretické obory medicíny > Morfologické obory (= anatomie, morfologie, embryologie, histologie)
Jmenovací/habilitační obory
Anatomie, histologie a embryologie (H+J)
Histologie a embryologie (H+J)
Lékařská biologie (H+J)
Studijní obory*
Anatomie, histologie a embryologie (P5112)
Vojenské všeobecné lékařství (M5133)
Všeobecné lékařství (M5103)
* Obory akreditované pouze na dostudování nejsou uvedeny.
Oblasti vzdělávání
Všeobecné a zubní lékařství (35)
Export do RIV (dle M17)
Anatomy and morphology (30106)
Doporučené převody ze starého CEP/RIV (provedeno v létě 2017):
Morfologické obory a cytologie (EA); Ostatní obory vnitřního lékařství (FE)
ISCED-F
Humánní medicína (0912)
Importy z WOS
MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (RO)
ANATOMY & MORPHOLOGY (AY)
MEDICINE, RESEARCH & EXPERIMENTAL (QA)
Importy ze Scopus
MEDI: Medicine (2700)
MEDI: Medicine (misc.) (2701)
MEDI: Anatomy (2702)
MEDI: Embryology (2710)
MEDI: Histology (2722)
Importy z ERIH
Science and Technology Studies (24)
U tohoto oboru nebyly zavedeny žádné podobory.

Nefrologie

Níže jsou vypsány obory, které odpovídající (nebo jsou nadřízené) oboru Nefrologie v jednotlivých externích klasifikacích (dle nadpisu buňky).
Pozn.: Klinické obory > Nechirurgické (vnitřní)
Jmenovací/habilitační obory
Vnitřní nemoci (H+J)
Studijní obory*
Vnitřní nemoci (P5129)
Všeobecné lékařství (M5103)
* Obory akreditované pouze na dostudování nejsou uvedeny.
Oblasti vzdělávání
Všeobecné a zubní lékařství (35)
Export do RIV (dle M17)
Urology and nephrology (30217)
Doporučené převody ze starého CEP/RIV (provedeno v létě 2017):
Ostatní obory vnitřního lékařství (FE)
ISCED-F
Humánní medicína (0912)
Importy z WOS
MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (RO)
MEDICINE, RESEARCH & EXPERIMENTAL (QA)
UROLOGY & NEPHROLOGY (ZA)
Importy ze Scopus
MEDI: Medicine (2700)
MEDI: Medicine (misc.) (2701)
MEDI: Nephrology (2727)
Importy z ERIH
NEBUDE VAZBA NA ERIH
U tohoto oboru nebyly zavedeny žádné podobory.

Neurovědy

Níže jsou vypsány obory, které odpovídající (nebo jsou nadřízené) oboru Neurovědy v jednotlivých externích klasifikacích (dle nadpisu buňky).
Pozn.: Teoretické obory medicíny > Obory přírodovědného základu (biomedicína)
- klinické neurovědy
- obecné neurovědy
Jmenovací/habilitační obory
Neurochirurgie (H+J)
Neurologie (H+J)
Studijní obory*
Neurologie (P5123)
Neurologie a psychiatrie (P5143)
Neurovědy (P5108)
Všeobecné lékařství (M5103)
* Obory akreditované pouze na dostudování nejsou uvedeny.
Oblasti vzdělávání
Všeobecné a zubní lékařství (35)
Zdravotnické obory (36)
Export do RIV (dle M17)
Neurosciences (30103)
Doporučené převody ze starého CEP/RIV (provedeno v létě 2017):
Neurologie, neurochirurgie, neurovědy (FH)
ISCED-F
Humánní medicína (0912)
Importy z WOS
MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (RO)
MEDICINE, RESEARCH & EXPERIMENTAL (QA)
NEUROSCIENCES (RU)
CLINICAL NEUROLOGY (RT)
Importy ze Scopus
MEDI: Medicine (2700)
MEDI: Medicine (misc.) (2701)
MEDI: Clinical Neurology (2728)
NEUR: Neuroscience (2800)
NEUR: Neuroscience (misc.) (2801)
NEUR: Behavioral Neuroscience (2802)
NEUR: Cellular & Molecular Neuroscience (2804)
NEUR: Cognitive Neuroscience (2805)
NEUR: Developmental Neuroscience (2806)
NEUR: Endocrine & Autonomic Systems (2807)
NEUR: Neurology (2808)
NEUR: Sensory Systems (2809)
Importy z ERIH
Science and Technology Studies (24)
U tohoto oboru nebyly zavedeny žádné podobory.

Oftalmologie

Níže jsou vypsány obory, které odpovídající (nebo jsou nadřízené) oboru Oftalmologie v jednotlivých externích klasifikacích (dle nadpisu buňky).
Pozn.: Klinické obory > Chirurgické
Jmenovací/habilitační obory
Oční lékařství (H+J)
Studijní obory*
Oční lékařství (P5147)
Všeobecné lékařství (M5103)
* Obory akreditované pouze na dostudování nejsou uvedeny.
Oblasti vzdělávání
Všeobecné a zubní lékařství (35)
Export do RIV (dle M17)
Ophthalmology (30207)
Doporučené převody ze starého CEP/RIV (provedeno v létě 2017):
ORL, oftalmologie, stomatologie (FF)
ISCED-F
Humánní medicína (0912)
Importy z WOS
MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (RO)
MEDICINE, RESEARCH & EXPERIMENTAL (QA)
OPHTHALMOLOGY (SU)
Importy ze Scopus
MEDI: Medicine (2700)
MEDI: Medicine (misc.) (2701)
MEDI: Ophthalmology (2731)
HEAL: Optometry (3610)
Importy z ERIH
NEBUDE VAZBA NA ERIH
U tohoto oboru nebyly zavedeny žádné podobory.

Onkologie

Níže jsou vypsány obory, které odpovídající (nebo jsou nadřízené) oboru Onkologie v jednotlivých externích klasifikacích (dle nadpisu buňky).
Pozn.: Klinické obory > Nechirurgické
Jmenovací/habilitační obory
Onkologie (H+J)
Studijní obory*
Klinická onkologie a radioterapie (P5142)
Onkologie (P5162)
Všeobecné lékařství (M5103)
* Obory akreditované pouze na dostudování nejsou uvedeny.
Oblasti vzdělávání
Všeobecné a zubní lékařství (35)
Export do RIV (dle M17)
Oncology (30204)
Doporučené převody ze starého CEP/RIV (provedeno v létě 2017):
Onkologie a hematologie (FD)
ISCED-F
Humánní medicína (0912)
Importy z WOS
MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (RO)
MEDICINE, RESEARCH & EXPERIMENTAL (QA)
ONCOLOGY (DM)
Importy ze Scopus
BIOC: Cancer Research (1306)
MEDI: Medicine (2700)
MEDI: Medicine (misc.) (2701)
MEDI: Oncology (2730)
NURS: Oncology(nursing) (2917)
Importy z ERIH
NEBUDE VAZBA NA ERIH
U tohoto oboru nebyly zavedeny žádné podobory.

Ortopedie a traumatologie

Níže jsou vypsány obory, které odpovídající (nebo jsou nadřízené) oboru Ortopedie a traumatologie v jednotlivých externích klasifikacích (dle nadpisu buňky).
Pozn.: Klinické obory > Chirurgické
Jmenovací/habilitační obory
Ortopedie (H+J)
Studijní obory*
Ortopedie (P5185)
Ortotik-protetik (5345R026)
Vojenské všeobecné lékařství (M5133)
Všeobecné lékařství (M5103)
* Obory akreditované pouze na dostudování nejsou uvedeny.
Oblasti vzdělávání
Všeobecné a zubní lékařství (35)
Export do RIV (dle M17)
Orthopaedics (30211)
Doporučené převody ze starého CEP/RIV (provedeno v létě 2017):
Traumatologie a ortopedie (FI)
ISCED-F
Humánní medicína (0912)
Importy z WOS
MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (RO)
MEDICINE, RESEARCH & EXPERIMENTAL (QA)
ORTHOPEDICS (TC)
Importy ze Scopus
MEDI: Medicine (2700)
MEDI: Medicine (misc.) (2701)
MEDI: Orthopedics & Sports Medicine (2732)
Importy z ERIH
NEBUDE VAZBA NA ERIH
U tohoto oboru nebyly zavedeny žádné podobory.

Ošetřovatelství

Níže jsou vypsány obory, které odpovídající (nebo jsou nadřízené) oboru Ošetřovatelství v jednotlivých externích klasifikacích (dle nadpisu buňky).
Jmenovací/habilitační obory
NENÍ VAZBA NA HABIL./JMEN. OBOR
Studijní obory*
Porodní asistentka (5341R007)
Všeobecná sestra (5341R009)
* Obory akreditované pouze na dostudování nejsou uvedeny.
Oblasti vzdělávání
Zdravotnické obory (36)
Export do RIV (dle M17)
Nursing (30307)
Doporučené převody ze starého CEP/RIV (provedeno v létě 2017):
Veřejné zdravotnictví, sociální lékařství (FQ); Ostatní lékařské obory (FP)
ISCED-F
Humánní medicína (0912)
Importy z WOS
MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (RO)
NURSING (RZ)
Importy ze Scopus
MEDI: Medicine (misc.) (2701)
NURS: Nursing (2900)
NURS: Nursing (misc.) (2901)
NURS: Advanced & Specialised Nursing (2902)
NURS: Assessment & Diagnosis (2903)
NURS: Care Planning (2904)
NURS: Community & Home Care (2905)
NURS: Critical Care (2906)
NURS: Emergency (2907)
NURS: Fundamentals & skills (2908)
NURS: Gerontology (2909)
NURS: Issues, ethics & legal aspects (2910)
NURS: Leadership & Management (2911)
NURS: LPN & LVN (2912)
NURS: Maternity & Midwifery (2913)
NURS: Medical–Surgical (2914)
NURS: Nurse Assisting (2915)
NURS: Nutrition & Dietetics (2916)
NURS: Oncology(nursing) (2917)
NURS: Pathophysiology (2918)
NURS: Pediatrics (2919)
NURS: Pharmacology (nursing) (2920)
NURS: Phychiatric Mental Health (2921)
NURS: Research & Theory (2922)
NURS: Review & Exam Preparation (2923)
Importy z ERIH
NEBUDE VAZBA NA ERIH
U tohoto oboru nebyly zavedeny žádné podobory.

Otorinolaryngologie

Níže jsou vypsány obory, které odpovídající (nebo jsou nadřízené) oboru Otorinolaryngologie v jednotlivých externích klasifikacích (dle nadpisu buňky).
Pozn.: Klinické obory > Chirurgické
Jmenovací/habilitační obory
Otorinolaryngologie (H+J)
Studijní obory*
Otorinolaryngologie (P5137)
Vojenské všeobecné lékařství (M5133)
Všeobecné lékařství (M5103)
* Obory akreditované pouze na dostudování nejsou uvedeny.
Oblasti vzdělávání
Všeobecné a zubní lékařství (35)
Export do RIV (dle M17)
Otorhinolaryngology (30206)
Doporučené převody ze starého CEP/RIV (provedeno v létě 2017):
ORL, oftalmologie, stomatologie (FF)
ISCED-F
Humánní medicína (0912)
Importy z WOS
MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (RO)
MEDICINE, RESEARCH & EXPERIMENTAL (QA)
AUDIOLOGY & SPEECH-LANGUAGE PATHOLOGY (CL)
OTORHINOLARYNGOLOGY (TD)
Importy ze Scopus
MEDI: Medicine (2700)
MEDI: Medicine (misc.) (2701)
MEDI: Otorhinolaryngology (2733)
NEUR: Sensory Systems (2809)
HEAL: Speech & Hearing (3616)
Importy z ERIH
NEBUDE VAZBA NA ERIH
U tohoto oboru nebyly zavedeny žádné podobory.

Patofyziologie

Níže jsou vypsány obory, které odpovídající (nebo jsou nadřízené) oboru Patofyziologie v jednotlivých externích klasifikacích (dle nadpisu buňky).
Jmenovací/habilitační obory
Lékařská fyziologie a patofyziologie (H+J)
Lékařská fyziologie a patologická fyziologie (H+J)
Patologická fyziologie (H+J)
Studijní obory*
Fyziologie a patofyziologie člověka (P5106)
Fyziologie a patologická fyziologie (P5113)
Vojenské všeobecné lékařství (M5133)
Všeobecné lékařství (M5103)
* Obory akreditované pouze na dostudování nejsou uvedeny.
Oblasti vzdělávání
Biologie, ekologie a živ. prostř. (3)
Všeobecné a zubní lékařství (35)
Export do RIV (dle M17)
Physiology (30105)
Doporučené převody ze starého CEP/RIV (provedeno v létě 2017):
Fyziologie (ED)
ISCED-F
Humánní medicína (0912)
Importy z WOS
MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (RO)
PATHOLOGY (TM)
PHYSIOLOGY (UM)
Importy ze Scopus
MEDI: Medicine (2700)
NURS: Pathophysiology (2918)
Importy z ERIH
NEBUDE VAZBA NA ERIH
U tohoto oboru nebyly zavedeny žádné podobory.

Patologie

Níže jsou vypsány obory, které odpovídající (nebo jsou nadřízené) oboru Patologie v jednotlivých externích klasifikacích (dle nadpisu buňky).
Pozn.: - obecná patologie
- klinická patologie
Jmenovací/habilitační obory
Patologie (H+J)
Studijní obory*
Patologie (P5145)
Vojenské všeobecné lékařství (M5133)
Všeobecné lékařství (M5103)
* Obory akreditované pouze na dostudování nejsou uvedeny.
Oblasti vzdělávání
Všeobecné a zubní lékařství (35)
Export do RIV (dle M17)
Pathology (30109)
Doporučené převody ze starého CEP/RIV (provedeno v létě 2017):
Ostatní obory vnitřního lékařství (FE)
ISCED-F
Humánní medicína (0912)
Importy z WOS
MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (RO)
PATHOLOGY (TM)
Importy ze Scopus
BIOC: Cancer Research (1306)
MEDI: Medicine (2700)
MEDI: Medicine (misc.) (2701)
MEDI: Pathology & Forensic Medicine (2734)
Importy z ERIH
NEBUDE VAZBA NA ERIH
U tohoto oboru nebyly zavedeny žádné podobory.

Pediatrie

Níže jsou vypsány obory, které odpovídající (nebo jsou nadřízené) oboru Pediatrie v jednotlivých externích klasifikacích (dle nadpisu buňky).
Pozn.: Klinické obory > Nechirurgické
Jmenovací/habilitační obory
Pediatrie (H+J)
Studijní obory*
Pediatrie (P5124)
Všeobecné lékařství (M5103)
* Obory akreditované pouze na dostudování nejsou uvedeny.
Oblasti vzdělávání
Všeobecné a zubní lékařství (35)
Export do RIV (dle M17)
Paediatrics (30209)
Doporučené převody ze starého CEP/RIV (provedeno v létě 2017):
Pediatrie (FG)
ISCED-F
Humánní medicína (0912)
Importy z WOS
MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (RO)
PEDIATRICS (TQ)
Importy ze Scopus
MEDI: Medicine (2700)
MEDI: Medicine (misc.) (2701)
MEDI: Pediatrics, Perinatology, & Child Health (2735)
NURS: Pediatrics (2919)
Importy z ERIH
NEBUDE VAZBA NA ERIH
U tohoto oboru nebyly zavedeny žádné podobory.

Pneumologie

Níže jsou vypsány obory, které odpovídající (nebo jsou nadřízené) oboru Pneumologie v jednotlivých externích klasifikacích (dle nadpisu buňky).
Pozn.: Klinické obory > Nechirurgické (vnitřní)
Jmenovací/habilitační obory
Vnitřní nemoci (H+J)
Studijní obory*
Vnitřní nemoci (P5129)
Vojenské všeobecné lékařství (M5133)
Všeobecné lékařství (M5103)
* Obory akreditované pouze na dostudování nejsou uvedeny.
Oblasti vzdělávání
Všeobecné a zubní lékařství (35)
Export do RIV (dle M17)
Respiratory systems (30203)
Doporučené převody ze starého CEP/RIV (provedeno v létě 2017):
Pneumologie (FC)
ISCED-F
Humánní medicína (0912)
Importy z WOS
MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (RO)
MEDICINE, RESEARCH & EXPERIMENTAL (QA)
RESPIRATORY SYSTEM (WE)
Importy ze Scopus
MEDI: Medicine (2700)
MEDI: Medicine (misc.) (2701)
MEDI: Pulmonary & Respiratory Medicine (2740)
HEAL: Respiratory Care (3615)
Importy z ERIH
NEBUDE VAZBA NA ERIH
U tohoto oboru nebyly zavedeny žádné podobory.

Psychiatrie, sexuologie

Níže jsou vypsány obory, které odpovídající (nebo jsou nadřízené) oboru Psychiatrie, sexuologie v jednotlivých externích klasifikacích (dle nadpisu buňky).
Pozn.: Klinické obory > Nechirurgické
Jmenovací/habilitační obory
Lékařská psychologie (H+J)
Psychiatrie (H+J)
Sexuologie (H+J)
Studijní obory*
Neurologie a psychiatrie (P5143)
Psychiatrie (P5127)
Všeobecné lékařství (M5103)
* Obory akreditované pouze na dostudování nejsou uvedeny.
Oblasti vzdělávání
Psychologie (23)
Všeobecné a zubní lékařství (35)
Export do RIV (dle M17)
Psychiatry (30215)
Doporučené převody ze starého CEP/RIV (provedeno v létě 2017):
Psychiatrie, sexuologie (FL)
ISCED-F
Humánní medicína (0912)
Importy z WOS
MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (RO)
PSYCHIATRY (VE)
Importy ze Scopus
MEDI: Medicine (2700)
MEDI: Medicine (misc.) (2701)
MEDI: Psychiatry & Mental health (2738)
NEUR: Biological Psychiatry (2803)
NURS: Phychiatric Mental Health (2921)
Importy z ERIH
NEBUDE VAZBA NA ERIH
U tohoto oboru nebyly zavedeny žádné podobory.

Rehabilitační a sportovní medicína

Níže jsou vypsány obory, které odpovídající (nebo jsou nadřízené) oboru Rehabilitační a sportovní medicína v jednotlivých externích klasifikacích (dle nadpisu buňky).
Pozn.: vč. tělovýchovného lékařství, APA, antropomotoriky, funkčních a morfologických determinantů pohybu
Jmenovací/habilitační obory
Kinantropologie (H+J)
Rehabilitace a tělovýchovné lékařství (H+J)
Rehabilitační lékařství (H)
Studijní obory*
Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specif. potřebami (7401R022, 7401T022)
Ergoterapie (5342R002, 5342T002)
Fyzioterapie (5342R004, 5342T004)
Vojenská tělovýchova (7401R007, 7401T007)
Všeobecné lékařství (M5103)
* Obory akreditované pouze na dostudování nejsou uvedeny.
Oblasti vzdělávání
Těl. vých. a sport; kinantropologie (28)
Všeobecné a zubní lékařství (35)
Zdravotnické obory (36)
Export do RIV (dle M17)
Health sciences (30300)
Doporučené převody ze starého CEP/RIV (provedeno v létě 2017):
Sport a aktivity volného času (AK); Ostatní lékařské obory (FP)
ISCED-F
Humánní medicína (0912)
Importy z WOS
MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (RO)
REHABILITATION (WC)
Importy ze Scopus
MEDI: Medicine (2700)
MEDI: Medicine (misc.) (2701)
MEDI: Rehabilitation (2742)
HEAL: Chiropractics (3602)
HEAL: Physical Therapy, Sports Ther. & Rehabilitation (3612)
Importy z ERIH
NEBUDE VAZBA NA ERIH
U tohoto oboru nebyly zavedeny žádné podobory.

Revmatologie

Níže jsou vypsány obory, které odpovídající (nebo jsou nadřízené) oboru Revmatologie v jednotlivých externích klasifikacích (dle nadpisu buňky).
Pozn.: Klinické obory > Nechirurgické (vnitřní)
Jmenovací/habilitační obory
Vnitřní nemoci (H+J)
Studijní obory*
Vnitřní nemoci (P5129)
Všeobecné lékařství (M5103)
* Obory akreditované pouze na dostudování nejsou uvedeny.
Oblasti vzdělávání
Všeobecné a zubní lékařství (35)
Export do RIV (dle M17)
Rheumatology (30226)
Doporučené převody ze starého CEP/RIV (provedeno v létě 2017):
Ostatní obory vnitřního lékařství (FE); Ostatní lékařské obory (FP)
ISCED-F
Humánní medicína (0912)
Importy z WOS
MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (RO)
MEDICINE, RESEARCH & EXPERIMENTAL (QA)
RHEUMATOLOGY (WH)
Importy ze Scopus
MEDI: Medicine (2700)
MEDI: Medicine (misc.) (2701)
MEDI: Rheumatology (2745)
Importy z ERIH
NEBUDE VAZBA NA ERIH
U tohoto oboru nebyly zavedeny žádné podobory.

Soudní lékařství

Níže jsou vypsány obory, které odpovídající (nebo jsou nadřízené) oboru Soudní lékařství v jednotlivých externích klasifikacích (dle nadpisu buňky).
Jmenovací/habilitační obory
Soudní lékařství (H+J)
Studijní obory*
Všeobecné lékařství (M5103)
* Obory akreditované pouze na dostudování nejsou uvedeny.
Oblasti vzdělávání
Všeobecné a zubní lékařství (35)
Export do RIV (dle M17)
Forensic science (30501)
Doporučené převody ze starého CEP/RIV (provedeno v létě 2017):
Veřejné zdravotnictví, sociální lékařství (FQ); Ostatní lékařské obory (FP)
ISCED-F
Zdravotní péče – obory j. n. (0919)
Importy z WOS
MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (RO)
MEDICINE, GENERAL & INTERNAL (PY)
HEALTH CARE SCIENCES & SERVICES (HL)
HEALTH POLICY & SERVICES (LQ)
Importy ze Scopus
MEDI: Medicine (2700)
MEDI: Medicine (misc.) (2701)
MEDI: Pathology & Forensic Medicine (2734)
Importy z ERIH
NEBUDE VAZBA NA ERIH
U tohoto oboru nebyly zavedeny žádné podobory.

Urologie

Níže jsou vypsány obory, které odpovídající (nebo jsou nadřízené) oboru Urologie v jednotlivých externích klasifikacích (dle nadpisu buňky).
Pozn.: Klinické obory > Chirurgické
Jmenovací/habilitační obory
Urologie (H+J)
Studijní obory*
Vojenské všeobecné lékařství (M5133)
Všeobecné lékařství (M5103)
* Obory akreditované pouze na dostudování nejsou uvedeny.
Oblasti vzdělávání
Všeobecné a zubní lékařství (35)
Export do RIV (dle M17)
Urology and nephrology (30217)
Doporučené převody ze starého CEP/RIV (provedeno v létě 2017):
Endokrinologie, diabetologie, metabolismus, výživa (FB); Ostatní obory vnitřního lékařství (FE); Chirurgie včetně transplantologie (FJ); Ostatní lékařské obory (FP)
ISCED-F
Humánní medicína (0912)
Importy z WOS
MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (RO)
MEDICINE, RESEARCH & EXPERIMENTAL (QA)
ANDROLOGY (AZ)
UROLOGY & NEPHROLOGY (ZA)
Importy ze Scopus
MEDI: Medicine (2700)
MEDI: Medicine (misc.) (2701)
MEDI: Urology (2748)
Importy z ERIH
NEBUDE VAZBA NA ERIH
U tohoto oboru nebyly zavedeny žádné podobory.

Veřejné zdravotnictví, hygiena a epidemiologie, pracovní lékařství

Níže jsou vypsány obory, které odpovídající (nebo jsou nadřízené) oboru Veřejné zdravotnictví, hygiena a epidemiologie, pracovní lékařství v jednotlivých externích klasifikacích (dle nadpisu buňky).
Pozn.: včetně pracovního lékařství; primární a sekundární prevence (FTVS)
Jmenovací/habilitační obory
Hygiena a epidemiologie (H+J)
Hygiena a preventivní lékařství (H+J)
Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie (H+J)
Pracovní lékařství (H+J)
Studijní obory*
Hygiena, preventivní lékařství (P5163)
Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie (P5115)
Odborný pracovník v laboratorních metodách (5207T002)
Preventivní medicína (P5109)
Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích (6731T019)
Sociální epidemiologie (5103T075)
Sociální lékařství (P5128)
Studia dlouhověkosti (6107V040)
Veřejné zdravotnictví (5346R003, P5347)
Všeobecné lékařství (M5103)
Zdravotní laborant (5345R020)
* Obory akreditované pouze na dostudování nejsou uvedeny.
Oblasti vzdělávání
Těl. vých. a sport; kinantropologie (28)
Všeobecné a zubní lékařství (35)
Zdravotnické obory (36)
Export do RIV (dle M17)
Public and environmental health (30304)
Doporučené převody ze starého CEP/RIV (provedeno v létě 2017):
Sport a aktivity volného času (AK); Bezpečnost a ochrana zdraví, člověk – stroj (AQ); Vliv životního prostředí na zdraví (DN); Hygiena (FM); Veřejné zdravotnictví, sociální lékařství (FQ); Ostatní lékařské obory (FP)
ISCED-F
Humánní medicína (0912)
Importy z WOS
MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (RO)
MEDICINE, RESEARCH & EXPERIMENTAL (QA)
TOXICOLOGY (YO)
RESPIRATORY SYSTEM (WE)
HEALTH CARE SCIENCES & SERVICES (HL)
HEALTH POLICY & SERVICES (LQ)
PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH (NE)
PRIMARY HEALTH CARE (ML)
SOCIAL SCIENCES, BIOMEDICAL (WV)
Importy ze Scopus
SOCI: Health(social science) (3306)
ENVI: Health, Toxicology & Mutagenesis (2307)
MEDI: Medicine (2700)
MEDI: Medicine (misc.) (2701)
MEDI: Family Practice (2714)
MEDI: Health Policy (2719)
MEDI: Public Health, Environmental & Occupat. Health (2739)
PHAR: Toxicology (3005)
HEAL: Health Professions (3600)
HEAL: Health Professions (misc.) (3601)
HEAL: Occupational Therapy (3609)
Importy z ERIH
NEBUDE VAZBA NA ERIH
U tohoto oboru nebyly zavedeny žádné podobory.

Výživa a dietologie

Níže jsou vypsány obory, které odpovídající (nebo jsou nadřízené) oboru Výživa a dietologie v jednotlivých externích klasifikacích (dle nadpisu buňky).
Jmenovací/habilitační obory
Vnitřní nemoci (H+J)
Studijní obory*
Nutriční specialista (5345T032)
Nutriční terapeut (5345R027)
Všeobecné lékařství (M5103)
* Obory akreditované pouze na dostudování nejsou uvedeny.
Oblasti vzdělávání
Všeobecné a zubní lékařství (35)
Zdravotnické obory (36)
Export do RIV (dle M17)
Nutrition, Dietetics (30308)
Doporučené převody ze starého CEP/RIV (provedeno v létě 2017):
Endokrinologie, diabetologie, metabolismus, výživa (FB); Ostatní obory vnitřního lékařství (FE); Vliv životního prostředí na zdraví (DN)
ISCED-F
Humánní medicína (0912)
Importy z WOS
MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (RO)
MEDICINE, RESEARCH & EXPERIMENTAL (QA)
NUTRITION & DIETETICS (SA)
Importy ze Scopus
MEDI: Medicine (2700)
MEDI: Medicine (misc.) (2701)
NURS: Nutrition & Dietetics (2916)
Importy z ERIH
NEBUDE VAZBA NA ERIH
U tohoto oboru nebyly zavedeny žádné podobory.

Zdravotnické právo

Níže jsou vypsány obory, které odpovídající (nebo jsou nadřízené) oboru Zdravotnické právo v jednotlivých externích klasifikacích (dle nadpisu buňky).
Jmenovací/habilitační obory
NENÍ VAZBA NA HABIL./JMEN. OBOR
Studijní obory*
Všeobecné lékařství (M5103)
* Obory akreditované pouze na dostudování nejsou uvedeny.
Oblasti vzdělávání
Právo (22)
Všeobecné a zubní lékařství (35)
Zdravotnické obory (36)
Export do RIV (dle M17)
Health sciences (30300)
Doporučené převody ze starého CEP/RIV (provedeno v létě 2017):
Veřejné zdravotnictví, sociální lékařství (FQ)
ISCED-F
Zdravotní péče – obory j. n. (0919)
Importy z WOS
MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (RO)
MEDICINE, LEGAL (OP)
Importy ze Scopus
MEDI: Medicine (2700)
MEDI: Medicine (misc.) (2701)
NURS: Issues, ethics & legal aspects (2910)
Importy z ERIH
NEBUDE VAZBA NA ERIH
U tohoto oboru nebyly zavedeny žádné podobory.

Zobrazovací metody v lékařství

Níže jsou vypsány obory, které odpovídající (nebo jsou nadřízené) oboru Zobrazovací metody v lékařství v jednotlivých externích klasifikacích (dle nadpisu buňky).
Pozn.: Klinické obory > Diagnostické
Jmenovací/habilitační obory
Nukleární medicína (H+J)
Radiologie (H+J)
Zobrazovací metody v lékařství (H+J)
Studijní obory*
Odborný pracovník v laboratorních metodách (5207T002)
Radiologie (P5146)
Všeobecné lékařství (M5103)
Zdravotní laborant (5345R020)
Zobrazovací metody v lékařství (P5150)
* Obory akreditované pouze na dostudování nejsou uvedeny.
Oblasti vzdělávání
Všeobecné a zubní lékařství (35)
Zdravotnické obory (36)
Export do RIV (dle M17)
Radiology, nuclear medicine and medical imaging (30224)
Doporučené převody ze starého CEP/RIV (provedeno v létě 2017):
Neurologie, neurochirurgie, neurovědy (FH); Ostatní lékařské obory (FP)
ISCED-F
Humánní medicína (0912)
Importy z WOS
MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (RO)
MEDICINE, RESEARCH & EXPERIMENTAL (QA)
NEUROIMAGING (RX)
RADIOLOGY, NUCLEAR MEDICINE & MEDICAL IMAGING (VY)
Importy ze Scopus
MEDI: Medicine (2700)
MEDI: Medicine (misc.) (2701)
MEDI: Radiology Nuclear Medicine & imaging (2741)
HEAL: Radiological & Ultrasound Technology (3614)
Importy z ERIH
NEBUDE VAZBA NA ERIH
U tohoto oboru nebyly zavedeny žádné podobory.

Zubní lékařství

Níže jsou vypsány obory, které odpovídající (nebo jsou nadřízené) oboru Zubní lékařství v jednotlivých externích klasifikacích (dle nadpisu buňky).
Pozn.: Klinické obory > Diagnostické
Jmenovací/habilitační obory
Stomatologie (H+J)
Studijní obory*
Dentální hygienistka (5345R028)
Dentistry (M5111)
Stomatologie (P5104)
Vojenské zubní lékařství (M5134)
* Obory akreditované pouze na dostudování nejsou uvedeny.
Oblasti vzdělávání
Všeobecné a zubní lékařství (35)
Export do RIV (dle M17)
Dentistry, oral surgery and medicine (30208)
Doporučené převody ze starého CEP/RIV (provedeno v létě 2017):
ORL, oftalmologie, stomatologie (FF)
ISCED-F
Humánní medicína (0912)
Importy z WOS
MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (RO)
MEDICINE, RESEARCH & EXPERIMENTAL (QA)
DENTISTRY, ORAL SURGERY & MEDICINE (FY)
Importy ze Scopus
MEDI: Medicine (2700)
MEDI: Medicine (misc.) (2701)
DENT: Dentistry (3500)
DENT: Dentistry (misc.) (3501)
DENT: Dental Assisting (3502)
DENT: Dental Hygiene (3503)
DENT: Oral Surgery (3504)
DENT: Orthodontics (3505)
DENT: Periodontics (3506)
Importy z ERIH
NEBUDE VAZBA NA ERIH
U tohoto oboru nebyly zavedeny žádné podobory.
dg.glob1622.298
_mysqli14.195
_funkce0.115
_logger2.308
_starva2.314
_sym0.015
_rise0.005
_fakulty0.012
k__s2.316
_head0.104
_nav0.178
d__s3.122
v__s1535.528
loop_v__s11.618
dod__s14.675
loop_dod__s0.038
uk20.643