MED: Farmacie
stav k 8. 12. 2021 16:07:39


Farmacie a farmakologie

Níže jsou vypsány obory, které odpovídající (nebo jsou nadřízené) oboru Farmacie a farmakologie v jednotlivých externích klasifikacích (dle nadpisu buňky).
Pozn.: Teoretické obory medicíny > Obory přírodovědného základu (biomedicína)
Jmenovací/habilitační obory
Analytická chemie (H+J)
Biochemie (H+J)
Farmaceutická chemie (H+J)
Farmaceutická technologie (H+J)
Farmakognozie (H+J)
Humánní a veterinární farmakologie (H+J)
Klinická a sociální farmacie (H+J)
Lékařská farmakologie (H+J)
Studijní obory*
Bioanalytická chemie (5207V003)
Bioorganická chemie (1406V005)
Farmaceutická analýza (5206V018)
Farmaceutická chemie (5206V001)
Farmaceutická technologie (5206V002)
Farmacie (5206T004)
Farmakognosie (5206V005)
Farmakognosie a toxikologie přírodních látek (5206V020)
Farmakologie a toxikologie (5206V007, P5208)
Klinická a sociální farmacie (5206V021)
Klinická farmacie (5206V010)
Lékařská farmakologie (P5118)
Odborný pracovník v laboratorních metodách (5207T002)
Patobiochemie a xenobiochemie (1406V006)
Toxikologie přírodních látek (5206V015)
Vojenská farmacie (M5209)
Vojenské všeobecné lékařství (M5133)
Všeobecné lékařství (M5103)
Zdravotní laborant (5345R020)
* Obory akreditované pouze na dostudování nejsou uvedeny.
Oblasti vzdělávání
Farmacie (8)
Všeobecné a zubní lékařství (35)
Export do RIV (dle M17)
Pharmacology and pharmacy (30104)
Doporučené převody ze starého CEP/RIV (provedeno v létě 2017):
Farmakologie a lékárnická chemie (FR)
ISCED-F
Farmacie (0916)
Importy z WOS
CHEMISTRY, APPLIED (DW)
MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (RO)
MEDICINE, RESEARCH & EXPERIMENTAL (QA)
PHARMACOLOGY & PHARMACY (TU)
Importy ze Scopus
MEDI: Pharmacology (medical) (2736)
PHAR: Pharmacology, Toxicol. & Pharmaceutics (3000)
PHAR: Pharmacol., Toxicol. & Pharmaceutics (misc.) (3001)
PHAR: Drug Discovery (3002)
PHAR: Pharmaceutical Science (3003)
PHAR: Pharmacology (3004)
HEAL: Pharmacy (3611)
Importy z ERIH
Science and Technology Studies (24)
PODOBORY – výběr podoboru v publikaci/grantu je u tohoto oboru POVINNÝ z následujících možností:
Analytická chemiePodobor je přímo navázán na JO: Analytická chemie (H+J)
Bioanalytická chemiePodobor je přímo navázán na SP: Bioanalytická chemie (5207V003)
BiochemiePodobor je přímo navázán na JO: Biochemie (H+J)
Farmaceutická analýzaPodobor je přímo navázán na SP: Farmaceutická analýza (5206V018)
Farmaceutická chemiePodobor je přímo navázán na SP: Farmaceutická chemie (5206V001)
Podobor je přímo navázán na JO: Farmaceutická chemie (H+J)
Farmaceutická technologiePodobor je přímo navázán na JO: Farmaceutická technologie (H+J)
Podobor je přímo navázán na SP: Farmaceutická technologie (5206V002)
FarmaciePodobor je přímo navázán na SP: Odborný pracovník v laboratorních metodách (5207T002)Farmacie (5206T004)Zdravotní laborant (5345R020)
Farmakognosie a toxikologie přírodních látekPodobor je přímo navázán na SP: Farmakognosie a toxikologie přírodních látek (5206V020)Farmakognosie (5206V005)Toxikologie přírodních látek (5206V015)
Podobor je přímo navázán na JO: Farmakognozie (H+J)
Farmakologie a toxikologiePodobor je přímo navázán na JO: Lékařská farmakologie (H+J)
Podobor je přímo navázán na SP: Farmakologie a toxikologie (5206V007, P5208)Lékařská farmakologie (P5118)Vojenská farmacie (M5209)Všeobecné lékařství (M5103)Vojenské všeobecné lékařství (M5133)
Humánní a veterinární farmakologiePodobor je přímo navázán na JO: Humánní a veterinární farmakologie (H+J)
Klinická a sociální farmaciePodobor je přímo navázán na JO: Klinická a sociální farmacie (H+J)
Podobor je přímo navázán na SP: Klinická a sociální farmacie (5206V021)Klinická farmacie (5206V010)
Xenobiochemie a patobiochemiePodobor je přímo navázán na SP: Patobiochemie a xenobiochemie (1406V006)

Toxikologie

Níže jsou vypsány obory, které odpovídající (nebo jsou nadřízené) oboru Toxikologie v jednotlivých externích klasifikacích (dle nadpisu buňky).
Pozn.: Teoretické obory medicíny > Obory přírodovědného základu (biomedicína)
Jmenovací/habilitační obory
Biochemie (H+J)
Klinická biochemie (H+J)
Soudní lékařství (H+J)
Studijní obory*
Farmakologie a toxikologie (5206V007, P5208)
Klinická a toxikologická analýza (1403R002, 1403T002)
Vojenské všeobecné lékařství (M5133)
Všeobecné lékařství (M5103)
* Obory akreditované pouze na dostudování nejsou uvedeny.
Oblasti vzdělávání
Farmacie (8)
Chemie (13)
Všeobecné a zubní lékařství (35)
Zdravotnické obory (36)
Export do RIV (dle M17)
Toxicology (30108)
Doporučené převody ze starého CEP/RIV (provedeno v létě 2017):
Vliv životního prostředí na zdraví (DN); Ostatní lékařské obory (FP)
ISCED-F
Humánní medicína (0912)
Importy z WOS
MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (RO)
MEDICINE, RESEARCH & EXPERIMENTAL (QA)
TOXICOLOGY (YO)
Importy ze Scopus
ENVI: Health, Toxicology & Mutagenesis (2307)
MEDI: Medicine (2700)
MEDI: Medicine (misc.) (2701)
PHAR: Toxicology (3005)
Importy z ERIH
NEBUDE VAZBA NA ERIH
U tohoto oboru nebyly zavedeny žádné podobory.
dg.glob1334.746
_mysqli5.523
_funkce0.07
_logger2.469
_starva1.769
_sym0.055
_rise0.006
_fakulty0.012
k__s2.245
_head0.475
_nav0.226
d__s2.404
v__s1287.741
loop_v__s0.762
dod__s15.511
loop_dod__s0.084
uk0.414