HUM SOC NAT MED: Vysoce interdisciplinární obory
stav k 8. 12. 2021 16:33:58


Fyzika atmosféry, meteorologie a klimatologie

Níže jsou vypsány obory, které odpovídající (nebo jsou nadřízené) oboru Fyzika atmosféry, meteorologie a klimatologie v jednotlivých externích klasifikacích (dle nadpisu buňky).
Pozn.: Geofyzika a meteorologie > Meteorologie
Jmenovací/habilitační obory
Fyzika atmosféry, meteorologie a klimatologie [Meteorologie] (H+J)
Studijní obory*
Aplikovaná fyzika (1702R001)
Matematické a počítačové modelování (1103V013)
Fyzika atmosféry, meteorologie a klimatologie [dříve Meteorologie a klimatologie] (1701T024, 1701V024)
Obecná fyzika (1701R026)
* Obory akreditované pouze na dostudování nejsou uvedeny.
Oblasti vzdělávání
Fyzika (11)
Vědy o Zemi (33)
Export do RIV (dle M17)
Meteorology and atmospheric sciences (10509)
Doporučené převody ze starého CEP/RIV (provedeno v létě 2017):
Vědy o atmosféře, meteorologie (DG); Znečištění a kontrola vzduchu (DI); Znečištění a kontrola vody (DJ); Ekologie – společenstva (EH)
ISCED-F
Vědy o Zemi (0532)
Importy z WOS
METEOROLOGY & ATMOSPHERIC SCIENCES (QQ)
MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (RO)
Importy ze Scopus
EART: Earth & Planetary Sciences (1900)
EART: Earth & Planetary Sciences (misc.) (1901)
EART: Atmospheric Science (1902)
Importy z ERIH
Science and Technology Studies (24)
U tohoto oboru nebyly zavedeny žádné podobory.

Sociální práce

Níže jsou vypsány obory, které odpovídající (nebo jsou nadřízené) oboru Sociální práce v jednotlivých externích klasifikacích (dle nadpisu buňky).
Pozn.: M17:Sociology - na 3. úrovni je obor Social Topics s podoborem Social Work...
skládá se ze SOC, PSY, TEO, LAW, ECO/MNG
Jmenovací/habilitační obory
NENÍ VAZBA NA HABIL./JMEN. OBOR
Studijní obory*
Aplikovaná etika (6101T025, 6101V025)
Pastorační a sociální práce (6141R030)
Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích (6731T019)
Social Services Focused on Diaconia and Christian Social Practice (6141R077)
Sociální a charitativní práce (6731R006, 6731T006)
Sociální pedagogika (7502R011, 7502T011)
Sociální práce (6731R012, 6731T012, 6731V012)
Sociologie a sociální antropologie (6703R012)
Studia dlouhověkosti (6107V040)
* Obory akreditované pouze na dostudování nejsou uvedeny.
Oblasti vzdělávání
Sociální práce (24)
Export do RIV (dle M17)
Social topics (50403)
Doporučené převody ze starého CEP/RIV (provedeno v létě 2017):
Sociologie, demografie (AO)
ISCED-F
Sociální péče, péče o příznivé životní podmínky – obory d. n. (0920)
Importy z WOS
SOCIAL ISSUES (WM)
SOCIAL WORK (WY)
SOCIAL SCIENCES, INTERDISCIPLINARY (WU)
MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (RO)
Importy ze Scopus
SOCI: Sociology & Political Science (3312)
Importy z ERIH
Interdisciplinary research in the Social Sciences (30)
U tohoto oboru nebyly zavedeny žádné podobory.
dg.glob1347.749
_mysqli6.447
_funkce0.061
_logger2.391
_starva2.368
_sym0.011
_rise0.005
_fakulty0.012
k__s2.677
_head0.103
_nav0.165
d__s2.711
v__s1311.049
loop_v__s0.751
dod__s11.589
loop_dod__s0.004
uk0.223