SOC: Mediální a komunikační studia
stav k 8. 12. 2021 17:28:56


Informační věda a knihovnictví

Níže jsou vypsány obory, které odpovídající (nebo jsou nadřízené) oboru Informační věda a knihovnictví v jednotlivých externích klasifikacích (dle nadpisu buňky).
Jmenovací/habilitační obory
NENÍ VAZBA NA HABIL./JMEN. OBOR
Studijní obory*
Informační studia a knihovnictví (7201R001, 7201T001)
Informační věda (7201V003)
* Obory akreditované pouze na dostudování nejsou uvedeny.
Oblasti vzdělávání
Mediální a komunikační studia (18)
Informatika (14)
Export do RIV (dle M17)
Information science (social aspects) (50803)
Doporučené převody ze starého CEP/RIV (provedeno v létě 2017):
Dokumentace, knihovnictví, práce s informacemi (AF)
ISCED-F
Knihovnictví, informační vědy a archivnictví (0322)
Importy z WOS
INFORMATION SCIENCE & LIBRARY SCIENCE (NU)
SOCIAL SCIENCES, INTERDISCIPLINARY (WU)
MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (RO)
Importy ze Scopus
SOCI: Library & Information Sciences (3309)
Importy z ERIH
Interdisciplinary research in the Social Sciences (30)
Library and Information Science (16)
U tohoto oboru nebyly zavedeny žádné podobory.

Mediální a komunikační studia

Níže jsou vypsány obory, které odpovídající (nebo jsou nadřízené) oboru Mediální a komunikační studia v jednotlivých externích klasifikacích (dle nadpisu buňky).
Jmenovací/habilitační obory
Mediální studia (H)
Studijní obory*
Elektronická kultura a sémiotika (7202T013)
Marketingová komunikace a public relations (7202R014)
Mediální studia (7202R012, 7202T012, 7202V012)
Sémiotika a filozofie komunikace (6101V034)
Studia nových médií (7201T009)
Studium humanitní vzdělanosti (6107R009)
Žurnalistika (7202R006, 7202T006)
* Obory akreditované pouze na dostudování nejsou uvedeny.
Oblasti vzdělávání
Mediální a komunikační studia (18)
Export do RIV (dle M17)
Media and socio-cultural communication (50802)
Doporučené převody ze starého CEP/RIV (provedeno v létě 2017):
Písemnictví, mas–media, audiovize (AJ)
ISCED-F
Žurnalistika a zpravodajství (0321)
Importy z WOS
SOCIAL SCIENCES, INTERDISCIPLINARY (WU)
MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (RO)
COMMUNICATION (EU)
Importy ze Scopus
SOCI: Communication (3315)
Importy z ERIH
Interdisciplinary research in the Social Sciences (30)
Media Studies and Communication (17)
PODOBORY – výběr podoboru v publikaci/grantu je u tohoto oboru nepovinný z následujících možností:
Dějiny médiíPodobor nemá žádné přímé vazby na obory jiných klasifikací.
Filozofie komunikacePodobor nemá žádné přímé vazby na obory jiných klasifikací.
Kulturální studiaPodobor nemá žádné přímé vazby na obory jiných klasifikací.
Marketing a public relationsPodobor nemá žádné přímé vazby na obory jiných klasifikací.
Mediální systémyPodobor nemá žádné přímé vazby na obory jiných klasifikací.
Mediální výchovaPodobor nemá žádné přímé vazby na obory jiných klasifikací.
Nová médiaPodobor nemá žádné přímé vazby na obory jiných klasifikací.
Politická komunikacePodobor nemá žádné přímé vazby na obory jiných klasifikací.
Sémiotika médiíPodobor nemá žádné přímé vazby na obory jiných klasifikací.
Sociologie médiíPodobor nemá žádné přímé vazby na obory jiných klasifikací.
ŽurnalistikaPodobor nemá žádné přímé vazby na obory jiných klasifikací.
dg.glob2151.297
_mysqli41.496
_funkce0.087
_logger5.179
_starva5.468
_sym0.014
_rise0.006
_fakulty0.017
k__s4.128
_head0.11
_nav0.168
d__s2.986
v__s2061.96
loop_v__s0.698
dod__s20.565
loop_dod__s0.047
uk0.257