HUM: Literatura
stav k 8. 12. 2021 16:04:35


Literatura

Níže jsou vypsány obory, které odpovídající (nebo jsou nadřízené) oboru Literatura v jednotlivých externích klasifikacích (dle nadpisu buňky).
Jmenovací/habilitační obory
Anglická a americká literatura (H+J)
Dějiny české literatury a teorie literatury (H+J)
Egyptologie (H+J)
Germánské literatury (H+J)
Hispanistika (H+J)
Iberoamerikanistika (H+J)
Románské literatury (H+J)
Řecká a latinská studia (H+J)
Slavistika (H+J)
Teorie a dějiny literatur zemí Asie a Afriky (H+J)
Studijní obory*
Anglistika - amerikanistika (7310R014)
Anglofonní literatury a kultury (7310T343, 7310V343)
Arabistika (7310R202, 7310T202)
Český jazyk a literatura (7310R033, 7310T033)
Dánská studia (7310R251)
Dějiny české literatury a teorie literatury (7310V203)
Deutsche Sprache und Literatur in Mitteleuropa (7310T364)
Egyptologie (7105T018, 7105V018)
Elektronická kultura a sémiotika (7202T013)
English and American Literature (7310V003)
Etnologie se specializací vietnamistika (7105R054)
Evropské kulturní a duchovní dějiny (7105T087)
Finská filologie (7310T345)
Finská studia (7310R298)
Francouzská filologie (7310R051, 7310T051)
Genderová studia (6107T014)
Germánské literatury (7310V204)
Hebraistika (7310R061, 7310T061)
Hispanistika (7310R259, 7310T259)
Iberoamerikanistika (7105V031, 7105T049)
Indonesistika (7310R226)
Íránistika (7310R067)
Italianistika (7310R285, 7310T285)
Japonská studia (7310R234, 7310T234)
Jazyky zemí Asie a Afriky (7310V078)
Jihovýchodoevropská studia (7310R263, 7310T263)
Klasická filologie (7310V079)
Komparatistika (8109T007)
Koreanistika (7310R083, 7310T083)
Latinská medievistika (7310T227)
Latinská medievistika a novolatinská studia (7310V211)
Latinský jazyk a literatura (7310R088, 7310T088)
Lusobrazilská studia (7310T342)
Mongolistika (7310R099, 7310T099)
Německý jazyk a literatura (7310R106, 7310T106)
Nizozemský jazyk a literatura (7310R109, 7310T109)
Norská studia (7310R252)
Novořecká filologie (7310R340, 7310T340)
Obecná a srovnávací literatura (komparatistika) (7310V214)
Portugalistika (7310R312)
Románské literatury (7310V139)
Romistika (7310R215, 7310T215)
Ruský jazyk a literatura (7310R151, 7310T151)
Řecká antická filologie (7310R341, 7310T341)
Sémiotika a filozofie komunikace (6101V034)
Sinologie (7310R159, 7310T159)
Skandinavistika (7310T254)
Slovanské filologie (7310V325)
Slovanské literatury (7310V163)
Středoevropská studia (7310R262, 7310T262)
Studium humanitní vzdělanosti (6107R009)
Švédská studia (7310R253)
Teorie a dějiny literatur zemí Asie a Afriky (8106V005)
Text and Event in Early Modern Europe (P7316)
Turkologie (7310R220, 7310T220)
Východoevropská studia (7310R264, 7310T264)
Židovská studia (6702T043)
* Obory akreditované pouze na dostudování nejsou uvedeny.
Oblasti vzdělávání
Filologie (9)
Export do RIV (dle M17)
Literary theory (60205)
Doporučené převody ze starého CEP/RIV (provedeno v létě 2017):
Písemnictví, mas–media, audiovize (AJ)
ISCED-F
Literatura a lingvistika (0232)
Importy z WOS
MEDIEVAL & RENAISSANCE STUDIES (QK)
CLASSICS (EO)
FOLKLORE (JW)
LITERARY THEORY & CRITICISM (OX)
LITERARY REVIEWS (OZ)
LITERATURE (PA)
LITERATURE, AFRICAN, AUSTRALIAN, CANADIAN (PD)
LITERATURE, AMERICAN (PF)
LITERATURE, BRITISH ISLES (PG)
LITERATURE, GERMAN, DUTCH, SCANDINAVIAN (PH)
LITERATURE, ROMANCE (QC)
LITERATURE, SLAVIC (QD)
POETRY (UT)
HUMANITIES, MULTIDISCIPLINARY (BQ)
AREA STUDIES (BM)
ASIAN STUDIES (OR)
MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (RO)
Importy ze Scopus
ARTS: Arts & Humanities (1200)
ARTS: Arts & Humanities (misc.) (1201)
ARTS: Classics (1205)
ARTS: Literature & Literary Theory (1208)
SOCI: Linguistics & Language (3310)
Importy z ERIH
Classical Studies (4)
Interdisciplinary research in the Humanities (29)
Literature (9)
PODOBORY – výběr podoboru v publikaci/grantu je u tohoto oboru POVINNÝ z následujících možností:
Literární vědaPodobor je přímo navázán na SP: Dějiny české literatury a teorie literatury (7310V203)Anglofonní literatury a kultury (7310T343, 7310V343)Komparatistika (8109T007)Obecná a srovnávací literatura (komparatistika) (7310V214)Elektronická kultura a sémiotika (7202T013)Sémiotika a filozofie komunikace (6101V034)
KomparatistikaPodobor je přímo navázán na SP: Komparatistika (8109T007)Obecná a srovnávací literatura (komparatistika) (7310V214)Evropské kulturní a duchovní dějiny (7105T087)Studium humanitní vzdělanosti (6107R009)
[SMAZAT] Albánská literaturaPodobor je přímo navázán na SP: Jihovýchodoevropská studia (7310R263, 7310T263)
[SMAZAT] Bulharská literaturaPodobor je přímo navázán na JO: Slavistika (H+J)
Podobor je přímo navázán na SP: Slovanské literatury (7310V163)Jihovýchodoevropská studia (7310R263, 7310T263)Slovanské filologie (7310V325)
[SMAZAT] Dánská literaturaPodobor je přímo navázán na SP: Dánská studia (7310R251)Skandinavistika (7310T254)Germánské literatury (7310V204)
Podobor je přímo navázán na JO: Germánské literatury (H+J)
[SMAZAT] Chorvatská literaturaPodobor je přímo navázán na JO: Slavistika (H+J)
Podobor je přímo navázán na SP: Slovanské filologie (7310V325)Slovanské literatury (7310V163)Jihovýchodoevropská studia (7310R263, 7310T263)
[SMAZAT] Norská literaturaPodobor je přímo navázán na SP: Norská studia (7310R252)Skandinavistika (7310T254)Germánské literatury (7310V204)
Podobor je přímo navázán na JO: Germánské literatury (H+J)
[SMAZAT] Rumunská literaturaPodobor je přímo navázán na SP: Románské literatury (7310V139)Jihovýchodoevropská studia (7310R263, 7310T263)
Podobor je přímo navázán na JO: Románské literatury (H+J)
[SMAZAT] Srbská literaturaPodobor je přímo navázán na SP: Slovanské filologie (7310V325)Slovanské literatury (7310V163)Jihovýchodoevropská studia (7310R263, 7310T263)
Podobor je přímo navázán na JO: Slavistika (H+J)
[SMAZAT] Švédská literaturaPodobor je přímo navázán na SP: Skandinavistika (7310T254)Švédská studia (7310R253)Germánské literatury (7310V204)
Podobor je přímo navázán na JO: Germánské literatury (H+J)
[SMAZAT] Ukrajinská literaturaPodobor je přímo navázán na SP: Východoevropská studia (7310R264, 7310T264)Slovanské literatury (7310V163)Slovanské filologie (7310V325)
Podobor je přímo navázán na JO: Slavistika (H+J)
Anglofonní literatury a kulturyPodobor je přímo navázán na SP: Anglistika - amerikanistika (7310R014)Anglofonní literatury a kultury (7310T343, 7310V343)English and American Literature (7310V003)Text and Event in Early Modern Europe (P7316)
Podobor je přímo navázán na JO: Anglická a americká literatura (H+J)
Podobor je přímo navázán na WOS: LITERATURE, AFRICAN, AUSTRALIAN, CANADIAN (PD)LITERATURE, AMERICAN (PF)LITERATURE, BRITISH ISLES (PG)
Arabská literaturaPodobor je přímo navázán na SP: Arabistika (7310R202, 7310T202)Teorie a dějiny literatur zemí Asie a Afriky (8106V005)
Podobor je přímo navázán na JO: Teorie a dějiny literatur zemí Asie a Afriky (H+J)
Česká literaturaPodobor je přímo navázán na JO: Dějiny české literatury a teorie literatury (H+J)
Podobor je přímo navázán na SP: Český jazyk a literatura (7310R033, 7310T033)Dějiny české literatury a teorie literatury (7310V203)Židovská studia (6702T043)
Čínská literaturaPodobor je přímo navázán na SP: Sinologie (7310R159, 7310T159)Teorie a dějiny literatur zemí Asie a Afriky (8106V005)
Podobor je přímo navázán na JO: Teorie a dějiny literatur zemí Asie a Afriky (H+J)
Egyptská literaturaPodobor je přímo navázán na JO: Egyptologie (H+J)
Podobor je přímo navázán na SP: Egyptologie (7105T018, 7105V018)
Francouzsky psané literaturyPodobor je přímo navázán na JO: Románské literatury (H+J)
Podobor je přímo navázán na SP: Francouzská filologie (7310R051, 7310T051)Románské literatury (7310V139)
Gender a literaturaPodobor je přímo navázán na SP: Genderová studia (6107T014)
Hebrejská literaturaPodobor je přímo navázán na SP: Hebraistika (7310R061, 7310T061)Teorie a dějiny literatur zemí Asie a Afriky (8106V005)Židovská studia (6702T043)
Podobor je přímo navázán na JO: Teorie a dějiny literatur zemí Asie a Afriky (H+J)
Hispánská literaturaPodobor je přímo navázán na SP: Hispanistika (7310R259, 7310T259)Iberoamerikanistika (7105V031, 7105T049)Románské literatury (7310V139)
Podobor je přímo navázán na JO: Hispanistika (H+J)Iberoamerikanistika (H+J)Románské literatury (H+J)
Indická literaturaPodobor je přímo navázán na SP: Teorie a dějiny literatur zemí Asie a Afriky (8106V005)
Podobor je přímo navázán na JO: Teorie a dějiny literatur zemí Asie a Afriky (H+J)
Indonéská literaturaPodobor je přímo navázán na SP: Indonesistika (7310R226)Teorie a dějiny literatur zemí Asie a Afriky (8106V005)
Podobor je přímo navázán na JO: Teorie a dějiny literatur zemí Asie a Afriky (H+J)
Italská literaturaPodobor je přímo navázán na SP: Italianistika (7310R285, 7310T285)Románské literatury (7310V139)
Podobor je přímo navázán na JO: Románské literatury (H+J)
Japonská literaturaPodobor je přímo navázán na SP: Japonská studia (7310R234, 7310T234)Teorie a dějiny literatur zemí Asie a Afriky (8106V005)
Podobor je přímo navázán na WOS: ASIAN STUDIES (OR)
Podobor je přímo navázán na JO: Teorie a dějiny literatur zemí Asie a Afriky (H+J)
Jihovýchodoevropské literaturyPodobor je přímo navázán na SP: Slovanské literatury (7310V163)Slovanské filologie (7310V325)Jihovýchodoevropská studia (7310R263, 7310T263)Románské literatury (7310V139)
Podobor je přímo navázán na JO: Slavistika (H+J)Románské literatury (H+J)
Jiné evropské literaturyPodobor je přímo navázán na JO: Slavistika (H+J)
Podobor je přímo navázán na SP: Slovanské literatury (7310V163)
Jiné mimoevropské literaturyPodobor je přímo navázán na SP: Teorie a dějiny literatur zemí Asie a Afriky (8106V005)
Kavkazské literaturyPodobor je přímo navázán na SP: Východoevropská studia (7310R264, 7310T264)
Korejská literaturaPodobor je přímo navázán na SP: Koreanistika (7310R083, 7310T083)Teorie a dějiny literatur zemí Asie a Afriky (8106V005)
Podobor je přímo navázán na JO: Teorie a dějiny literatur zemí Asie a Afriky (H+J)
Latinská literaturaPodobor je přímo navázán na WOS: CLASSICS (EO)
Podobor je přímo navázán na SCO: ARTS: Classics (1205)
Podobor je přímo navázán na ERIH: Classical Studies (4)
Podobor je přímo navázán na SP: Klasická filologie (7310V079)Latinská medievistika (7310T227)Latinská medievistika a novolatinská studia (7310V211)Latinský jazyk a literatura (7310R088, 7310T088)
Podobor je přímo navázán na JO: Řecká a latinská studia (H+J)
Literatura starého Předního východuPodobor nemá žádné přímé vazby na obory jiných klasifikací.
Maďarská literaturaPodobor je přímo navázán na SP: Středoevropská studia (7310R262, 7310T262)
Mongolská literaturaPodobor je přímo navázán na WOS: ASIAN STUDIES (OR)
Podobor je přímo navázán na SP: Mongolistika (7310R099, 7310T099)Teorie a dějiny literatur zemí Asie a Afriky (8106V005)
Podobor je přímo navázán na JO: Teorie a dějiny literatur zemí Asie a Afriky (H+J)
Německy psané literaturyPodobor je přímo navázán na SP: Deutsche Sprache und Literatur in Mitteleuropa (7310T364)Německý jazyk a literatura (7310R106, 7310T106)Germánské literatury (7310V204)Židovská studia (6702T043)
Podobor je přímo navázán na JO: Germánské literatury (H+J)
Nizozemská literaturaPodobor je přímo navázán na SP: Nizozemský jazyk a literatura (7310R109, 7310T109)Germánské literatury (7310V204)
Podobor je přímo navázán na JO: Germánské literatury (H+J)
Novořecká literaturaPodobor je přímo navázán na SP: Novořecká filologie (7310R340, 7310T340)
Perská literaturaPodobor je přímo navázán na SP: Íránistika (7310R067)Teorie a dějiny literatur zemí Asie a Afriky (8106V005)
Pobaltská literaturaPodobor je přímo navázán na SP: Východoevropská studia (7310R264, 7310T264)
Polská literaturaPodobor je přímo navázán na SP: Slovanské filologie (7310V325)Slovanské literatury (7310V163)Středoevropská studia (7310R262, 7310T262)
Podobor je přímo navázán na JO: Slavistika (H+J)
Portugalsky psané literaturyPodobor je přímo navázán na SP: Iberoamerikanistika (7105V031, 7105T049)Portugalistika (7310R312)Románské literatury (7310V139)Lusobrazilská studia (7310T342)
Podobor je přímo navázán na JO: Iberoamerikanistika (H+J)Románské literatury (H+J)
Romská literaturaPodobor je přímo navázán na SP: Romistika (7310R215, 7310T215)
Ruská a východoevropská literaturaPodobor je přímo navázán na SP: Ruský jazyk a literatura (7310R151, 7310T151)Slovanské literatury (7310V163)Slovanské filologie (7310V325)Východoevropská studia (7310R264, 7310T264)
Podobor je přímo navázán na JO: Slavistika (H+J)
Severské literaturyPodobor je přímo navázán na SP: Finská filologie (7310T345)Finská studia (7310R298)Dánská studia (7310R251)Germánské literatury (7310V204)Norská studia (7310R252)Skandinavistika (7310T254)Švédská studia (7310R253)
Podobor je přímo navázán na JO: Germánské literatury (H+J)
Slovenská literaturaPodobor je přímo navázán na SP: Středoevropská studia (7310R262, 7310T262)Slovanské literatury (7310V163)
Podobor je přímo navázán na JO: Slavistika (H+J)
Starořecká literaturaPodobor je přímo navázán na WOS: CLASSICS (EO)
Podobor je přímo navázán na ERIH: Classical Studies (4)
Podobor je přímo navázán na SCO: ARTS: Classics (1205)
Podobor je přímo navázán na SP: Klasická filologie (7310V079)Řecká antická filologie (7310R341, 7310T341)
Podobor je přímo navázán na JO: Řecká a latinská studia (H+J)
Tibetská literaturaPodobor je přímo navázán na SP: Teorie a dějiny literatur zemí Asie a Afriky (8106V005)
Podobor je přímo navázán na JO: Teorie a dějiny literatur zemí Asie a Afriky (H+J)
Turecká literaturaPodobor je přímo navázán na SP: Turkologie (7310R220, 7310T220)Jazyky zemí Asie a Afriky (7310V078)Teorie a dějiny literatur zemí Asie a Afriky (8106V005)
Podobor je přímo navázán na JO: Teorie a dějiny literatur zemí Asie a Afriky (H+J)
Vietnamská literaturaPodobor je přímo navázán na WOS: ASIAN STUDIES (OR)
Podobor je přímo navázán na JO: Teorie a dějiny literatur zemí Asie a Afriky (H+J)
Podobor je přímo navázán na SP: Etnologie se specializací vietnamistika (7105R054)Teorie a dějiny literatur zemí Asie a Afriky (8106V005)
dg.glob1680.471
_mysqli6.996
_funkce0.082
_logger22.918
_starva2.984
_sym0.305
_rise0.008
_fakulty0.018
k__s6.489
_head0.14
_nav0.217
d__s4.799
v__s1587.382
loop_v__s0.899
dod__s29.01
loop_dod__s0.442
uk1.574