SOC: Sociologie
stav k 8. 12. 2021 17:10:00


Sociální a kulturní antropologie

Níže jsou vypsány obory, které odpovídající (nebo jsou nadřízené) oboru Sociální a kulturní antropologie v jednotlivých externích klasifikacích (dle nadpisu buňky).
Jmenovací/habilitační obory
Antropologie (H+J)
Etnologie (H)
Sociální a kulturní antropologie (H+J)
Studijní obory*
Anthropology (P1512)
Elektronická kultura a sémiotika (7202T013)
Etnologie (7105R019, 7105T019, 7105V019)
Etnologie se specializací vietnamistika (7105R054)
Integrální studium člověka - obecná antropologie (6107V032, 6107T005)
Sociální a kulturní ekologie (6107T008)
Sociologie a sociální antropologie (6703R012)
Středoevropská studia (7310R262, 7310T262)
Studium humanitní vzdělanosti (6107R009)
* Obory akreditované pouze na dostudování nejsou uvedeny.
Oblasti vzdělávání
Sociologie (25)
Export do RIV (dle M17)
Antropology, ethnology (50404)
Doporučené převody ze starého CEP/RIV (provedeno v létě 2017):
Archeologie, antropologie, etnologie (AC); Sociologie, demografie (AO)
ISCED-F
Sociologie a kulturologie (0314)
Importy z WOS
ANTHROPOLOGY (BF)
ETHNIC STUDIES (JM)
CULTURAL STUDIES (EN)
SOCIAL SCIENCES, INTERDISCIPLINARY (WU)
MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (RO)
Importy ze Scopus
SOCI: Anthropology (3314)
SOCI: Cultural Studies (3316)
Importy z ERIH
Anthropology (1)
Cultural Studies (15)
Interdisciplinary research in the Social Sciences (30)
Science and Technology Studies (24)
U tohoto oboru nebyly zavedeny žádné podobory.

Sociologie

Níže jsou vypsány obory, které odpovídající (nebo jsou nadřízené) oboru Sociologie v jednotlivých externích klasifikacích (dle nadpisu buňky).
Jmenovací/habilitační obory
Sociální geografie a regionální rozvoj (H+J)
Sociologie (H+J)
Studijní obory*
Demografie se sociologií (1303R005)
Environmentální studia (6107V025)
Genderová studia (6107T014)
Historická sociologie (6107T031, 6107V031)
Krajina a společnost (1301T029)
Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích (6731T019)
Sociální a kulturní ekologie (6107T008)
Sociologicko-ekonomická studia (6703R007)
Sociologie (6703R004, 6703T004, 6703V004)
Sociologie a sociální politika (6703R006)
Sociology in European Context (6703T021)
Studia dlouhověkosti (6107V040)
Studia občanského sektoru (6107T026, 6107V026)
Studium humanitní vzdělanosti (6107R009)
* Obory akreditované pouze na dostudování nejsou uvedeny.
Oblasti vzdělávání
Sociologie (25)
Těl. vých. a sport; kinantropologie (28)
Export do RIV (dle M17)
Sociology (50401)
Doporučené převody ze starého CEP/RIV (provedeno v létě 2017):
Sociologie, demografie (AO)
ISCED-F
Sociologie a kulturologie (0314)
Importy z WOS
FAMILY STUDIES (JO)
SOCIAL SCIENCES, MATHEMATICAL METHODS (PS)
SOCIAL ISSUES (WM)
SOCIOLOGY (XA)
WOMEN'S STUDIES (ZK)
CRIMINOLOGY & PENOLOGY (FE)
SOCIAL SCIENCES, INTERDISCIPLINARY (WU)
MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (RO)
Importy ze Scopus
SOCI: Social Sciences (3300)
SOCI: Social Sciences (misc.) (3301)
SOCI: Development (3303)
SOCI: Human Factors & Ergonomics (3307)
SOCI: Linguistics & Language (3310)
SOCI: Safety Research (3311)
SOCI: Sociology & Political Science (3312)
SOCI: Gender Studies (3318)
SOCI: Life-span & Life-course Studies (3319)
Importy z ERIH
Gender Studies (5)
Interdisciplinary research in the Social Sciences (30)
Social Statistics and Informatics (26)
Sociology (25)
PODOBORY – výběr podoboru v publikaci/grantu je u tohoto oboru nepovinný z následujících možností:
Analýza vývoje občanského (neziskového) sektoru v ČR v mezinárodním srovnáníPodobor nemá žádné přímé vazby na obory jiných klasifikací.
Analýza vývoje sociální politiky v České republice v mezinárodním srovnáníPodobor nemá žádné přímé vazby na obory jiných klasifikací.
Aplikace kvantitativních i kvalitativních metod v sociologiiPodobor nemá žádné přímé vazby na obory jiných klasifikací.
Dějiny české a světové sociologie a dějiny empirického sociologického výzkumuPodobor nemá žádné přímé vazby na obory jiných klasifikací.
Komunikační výzkum, výzkum postojů a veřejného míněníPodobor nemá žádné přímé vazby na obory jiných klasifikací.
Rozvoj narativních, diskurzivních a textových analýz ve společenských vědáchPodobor nemá žádné přímé vazby na obory jiných klasifikací.
Sociologie sportuPodobor nemá žádné přímé vazby na obory jiných klasifikací.
Výzkum formování a realizace veřejné politiky a veřejné správy v České republicePodobor nemá žádné přímé vazby na obory jiných klasifikací.
Výzkum kolektivní pamětiPodobor nemá žádné přímé vazby na obory jiných klasifikací.

Společensko-vědní kinantropologie

Níže jsou vypsány obory, které odpovídající (nebo jsou nadřízené) oboru Společensko-vědní kinantropologie v jednotlivých externích klasifikacích (dle nadpisu buňky).
Jmenovací/habilitační obory
Kinantropologie (H+J)
Studijní obory*
Kinantropologie (P7403)
* Obory akreditované pouze na dostudování nejsou uvedeny.
Oblasti vzdělávání
Sociologie (25)
Těl. vých. a sport; kinantropologie (28)
Export do RIV (dle M17)
Sport and fitness sciences (30306)
Doporučené převody ze starého CEP/RIV (provedeno v létě 2017):
Sport a aktivity volného času (AK); Ostatní lékařské obory (FP)
ISCED-F
Sporty (1014)
Importy z WOS
HOSPITALITY, LEISURE, SPORT & TOURISM (MW)
SOCIAL SCIENCES, INTERDISCIPLINARY (WU)
MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (RO)
SPORT SCIENCES (XW)
Importy ze Scopus
BUSI: Tourism, Leisure & Hospitality Manag. (1409)
HEAL: Physical Therapy, Sports Ther. & Rehabilitation (3612)
Importy z ERIH
Interdisciplinary research in the Social Sciences (30)
Science and Technology Studies (24)
Sociology (25)
PODOBORY – výběr podoboru v publikaci/grantu je u tohoto oboru nepovinný z následujících možností:
AntropomotorikaPodobor nemá žádné přímé vazby na obory jiných klasifikací.
Ekonomika a management sportuPodobor nemá žádné přímé vazby na obory jiných klasifikací.
Filozofie a historie sportuPodobor nemá žádné přímé vazby na obory jiných klasifikací.
Pedagogika a didaktika sportuPodobor nemá žádné přímé vazby na obory jiných klasifikací.
Psychologie a sociologie sportuPodobor nemá žádné přímé vazby na obory jiných klasifikací.
Sport a aktivity volného časuPodobor nemá žádné přímé vazby na obory jiných klasifikací.

Veřejná a sociální politika

Níže jsou vypsány obory, které odpovídající (nebo jsou nadřízené) oboru Veřejná a sociální politika v jednotlivých externích klasifikacích (dle nadpisu buňky).
Jmenovací/habilitační obory
Veřejná a sociální politika (H+J)
Studijní obory*
Public and Social Policy (6703T020)
Veřejná a sociální politika (6731T016, 6731V016)
* Obory akreditované pouze na dostudování nejsou uvedeny.
Oblasti vzdělávání
Politické vědy (20)
Sociologie (25)
Export do RIV (dle M17)
Public administration (50602)
Doporučené převody ze starého CEP/RIV (provedeno v létě 2017):
Řízení, správa a administrativa (AE); Pedagogika a školství (AM); Sociologie, demografie (AO); Politologie a politické vědy (AD)
ISCED-F
Politické vědy a občanská výchova (0312)
Importy z WOS
PUBLIC ADMINISTRATION (VM)
MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (RO)
Importy ze Scopus
SOCI: Public Administration (3321)
Importy z ERIH
Interdisciplinary research in the Social Sciences (30)
Political Sciences and International Relations (23)
U tohoto oboru nebyly zavedeny žádné podobory.
dg.glob1321.953
_mysqli5.969
_funkce0.088
_logger3.629
_starva1.505
_sym0.011
_rise0.007
_fakulty0.016
k__s1.17
_head0.129
_nav0.187
d__s3.697
v__s1283.073
loop_v__s0.916
dod__s12.384
loop_dod__s0.082
uk0.631