SOC: Právo
stav k 8. 12. 2021 16:26:53


Právo

Níže jsou vypsány obory, které odpovídající (nebo jsou nadřízené) oboru Právo v jednotlivých externích klasifikacích (dle nadpisu buňky).
Jmenovací/habilitační obory
Evropské právo (H+J)
Finanční právo a finanční věda (H+J)
Mezinárodní právo (H+J)
Mezinárodní právo soukromé a právo mezinár. obchodu (H+J)
Občanské právo (H+J)
Obchodní právo (H+J)
Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení (H+J)
Právní dějiny (H+J)
Právo životního prostředí (H+J)
Římské právo (H+J)
Správní právo a správní věda (H+J)
Teorie, filosofie a sociologie práva (H+J)
Trestní právo, kriminologie a kriminalistika (H+J)
Ústavní právo a státověda (H+J)
Studijní obory*
Evropské právo (6801V044)
Finanční právo a finanční věda (6801V045)
Mezinárodní právo (6801V008)
Mezinárodní právo soukromé a právo mez. obchodu (6801V046)
Občanské právo (civilní proces, rodinné p., p. k nehm. statkům) (6801V047)
Obchodní právo (6801V014)
Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení (6801V016)
Právní dějiny a římské právo (6801V048)
Právo (6805T003)
Právo životního prostředí (6801V021)
Správní právo a správní věda (6801V049)
Teorie, filozofie a sociologie práva (6801V050)
Trestní právo, kriminologie a kriminalistika (6801V051)
Ústavní právo a státověda (6801V032)
* Obory akreditované pouze na dostudování nejsou uvedeny.
Oblasti vzdělávání
Právo (22)
Export do RIV (dle M17)
Law (50501)
Doporučené převody ze starého CEP/RIV (provedeno v létě 2017):
Právní vědy (AG)
ISCED-F
Právo (0421)
Importy z WOS
CRIMINOLOGY & PENOLOGY (FE)
LAW (OM)
SOCIAL SCIENCES, INTERDISCIPLINARY (WU)
MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (RO)
Importy ze Scopus
SOCI: Law (3308)
Importy z ERIH
Law (22)
PODOBORY – výběr podoboru v publikaci/grantu je u tohoto oboru POVINNÝ z následujících možností:
Evropské právoPodobor je přímo navázán na JO: Evropské právo (H+J)
Podobor je přímo navázán na SP: Evropské právo (6801V044)Právo (6805T003)
Podobor je přímo navázán na TO: Evropské právo (22-g)
Finanční právo a finanční vědaPodobor je přímo navázán na JO: Finanční právo a finanční věda (H+J)
Podobor je přímo navázán na TO: Finanční právo (22-o)
Podobor je přímo navázán na SP: Finanční právo a finanční věda (6801V045)Právo (6805T003)
Mezinárodní právoPodobor je přímo navázán na JO: Mezinárodní právo (H+J)
Podobor je přímo navázán na SP: Mezinárodní právo (6801V008)Právo (6805T003)
Podobor je přímo navázán na TO: Mezinárodní právo soukromé (22-i)Mezinárodní právo veřejné (22-j)
Mezinárodní právo soukromé a právo mezinár. obchoduPodobor je přímo navázán na JO: Mezinárodní právo soukromé a právo mezinár. obchodu (H+J)
Podobor je přímo navázán na SP: Mezinárodní právo soukromé a právo mez. obchodu (6801V046)Právo (6805T003)
Podobor je přímo navázán na TO: Mezinárodní právo soukromé (22-i)
Občanské právoPodobor je přímo navázán na JO: Občanské právo (H+J)
Podobor je přímo navázán na SP: Občanské právo (civilní proces, rodinné p., p. k nehm. statkům) (6801V047)Právo (6805T003)
Podobor je přímo navázán na TO: Civilní právo procesní (22-h)Občanské právo (22-e)
Obchodní právoPodobor je přímo navázán na JO: Obchodní právo (H+J)
Podobor je přímo navázán na SP: Obchodní právo (6801V014)Právo (6805T003)
Podobor je přímo navázán na TO: Obchodní právo (22-k)
Pracovní právo a právo sociálního zabezpečeníPodobor je přímo navázán na JO: Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení (H+J)
Podobor je přímo navázán na SP: Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení (6801V016)Právo (6805T003)
Podobor je přímo navázán na TO: Pracovní právo (22-n)Právo sociálního zabezpečení (22-q)
Právní dějinyPodobor je přímo navázán na TO: Dějiny práva (22-c)
Podobor je přímo navázán na SP: Právní dějiny a římské právo (6801V048)Právo (6805T003)
Podobor je přímo navázán na JO: Právní dějiny (H+J)
Právo v interdisciplinárním kontextu společenských vědPodobor je přímo navázán na SP: Právo (6805T003)
Právo životního prostředíPodobor je přímo navázán na JO: Právo životního prostředí (H+J)
Podobor je přímo navázán na SP: Právo životního prostředí (6801V021)Právo (6805T003)
Podobor je přímo navázán na TO: Právo životního prostředí (22-p)
Římské právoPodobor je přímo navázán na JO: Římské právo (H+J)
Podobor je přímo navázán na SP: Právní dějiny a římské právo (6801V048)Právo (6805T003)
Podobor je přímo navázán na TO: Římské právo (22-b)
Správní právo a správní vědaPodobor je přímo navázán na JO: Správní právo a správní věda (H+J)
Podobor je přímo navázán na SP: Správní právo a správní věda (6801V049)Právo (6805T003)
Podobor je přímo navázán na TO: Správní právo (22-m)
Teorie, filosofie a sociologie právaPodobor je přímo navázán na JO: Teorie, filosofie a sociologie práva (H+J)
Podobor je přímo navázán na SP: Teorie, filozofie a sociologie práva (6801V050)Právo (6805T003)
Podobor je přímo navázán na TO: Teorie práva (22-a)
Trestní právo, kriminologie a kriminalistikaPodobor je přímo navázán na WOS: CRIMINOLOGY & PENOLOGY (FE)
Podobor je přímo navázán na JO: Trestní právo, kriminologie a kriminalistika (H+J)
Podobor je přímo navázán na SP: Trestní právo, kriminologie a kriminalistika (6801V051)Právo (6805T003)
Podobor je přímo navázán na TO: Trestní právo (22-l)
Podobor je přímo navázán na RIV2: Criminology, penology (50502)
Ústavní právo a státovědaPodobor je přímo navázán na JO: Ústavní právo a státověda (H+J)
Podobor je přímo navázán na SP: Ústavní právo a státověda (6801V032)Právo (6805T003)
Podobor je přímo navázán na TO: Státověda (22-d)Ústavní právo (22-f)
dg.glob1413.903
_mysqli5.757
_funkce0.081
_logger4.554
_starva1.848
_sym0.015
_rise0.006
_fakulty0.017
k__s11.833
_head0.183
_nav0.318
d__s13.75
v__s1345.896
loop_v__s1.098
dod__s18.854
loop_dod__s0.186
uk0.492