HUM: Filosofie a náboženství
stav k 8. 12. 2021 17:59:27


Filosofie a etika

Níže jsou vypsány obory, které odpovídající (nebo jsou nadřízené) oboru Filosofie a etika v jednotlivých externích klasifikacích (dle nadpisu buňky).
Jmenovací/habilitační obory
Filozofie (H+J)
Filozofie a dějiny přírodních věd (H+J)
Studijní obory*
Aplikovaná etika (6101T025, 6101V025)
Deutsche u. franz. Philosophie in Europa (EuroPhilosophie) (6101T030)
Elektronická kultura a sémiotika (7202T013)
Evropské kulturní a duchovní dějiny (7105T087)
Filozofie (6101R004, 6101T004, 6101V004)
Filozofie a dějiny přírodních věd (P6144)
Filozofie náboženství (6101V035)
Integrální studium člověka - obecná antropologie (6107V032, 6107T005)
Logika (6101R009, 6101T009, 6101V009)
MA in Sports Ethics and Integrity (7401T027)
Německá a francouzská filozofie (6101T032, 6101V032)
Religionistika (6101R014, 6101T014, 6101V014)
Sémiotika a filozofie komunikace (6101V034)
Studium humanitní vzdělanosti (6107R009)
* Obory akreditované pouze na dostudování nejsou uvedeny.
Oblasti vzdělávání
Filozofie, religionistika a teologie (10)
Export do RIV (dle M17)
Philosophy, History and Philosophy of science and technology (60301)
Doporučené převody ze starého CEP/RIV (provedeno v létě 2017):
Filosofie a náboženství (AA)
ISCED-F
Filozofie a etika (0223)
Importy z WOS
HISTORY & PHILOSOPHY OF SCIENCE (MQ)
ETHICS (HF)
PHILOSOPHY (UA)
HUMANITIES, MULTIDISCIPLINARY (BQ)
LOGIC (QL)
MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (RO)
Importy ze Scopus
ARTS: Arts & Humanities (1200)
ARTS: Arts & Humanities (misc.) (1201)
ARTS: History & Philosophy of Science (1207)
ARTS: Philosophy (1211)
Importy z ERIH
History & Philosophy of Science (7)
Interdisciplinary research in the Humanities (29)
Philosophy (12)
PODOBORY – výběr podoboru v publikaci/grantu je u tohoto oboru nepovinný z následujících možností:
Dějiny vědyPodobor je přímo navázán na SP: International Masters in Economy, State and Society (6702T037)Mezinárodní teritoriální studia (6702R005, 6702T005, 6702V005)Master in Area Studies (6702T045)Česko-německá studia/Deutsch-Tschechische Studien (6702R026)Středoevropská komparativní studia (6702T032)Německá a středoevropská studia (6702T041)Balkánská, euroasijská a středoevropská studia (6702T029)
EtikaPodobor je přímo navázán na RIV2: Ethics (60302)
Etika sportuPodobor nemá žádné přímé vazby na obory jiných klasifikací.
FenomenologiePodobor nemá žádné přímé vazby na obory jiných klasifikací.
Filosofie sportu a pohybových aktivitPodobor nemá žádné přímé vazby na obory jiných klasifikací.
Filozofie a dějiny přírodní vědyPodobor nemá žádné přímé vazby na obory jiných klasifikací.
Soudobá filosofiePodobor nemá žádné přímé vazby na obory jiných klasifikací.

Judaistika

Níže jsou vypsány obory, které odpovídající (nebo jsou nadřízené) oboru Judaistika v jednotlivých externích klasifikacích (dle nadpisu buňky).
Jmenovací/habilitační obory
NENÍ VAZBA NA HABIL./JMEN. OBOR
Studijní obory*
Judaistika (6141R018, 6141T018, 6141V018)
Religionistika (6101R014, 6101T014, 6101V014)
Židovská studia (6702T043)
* Obory akreditované pouze na dostudování nejsou uvedeny.
Oblasti vzdělávání
Filozofie, religionistika a teologie (10)
Export do RIV (dle M17)
Religious studies (60304)
Doporučené převody ze starého CEP/RIV (provedeno v létě 2017):
Filosofie a náboženství (AA)
ISCED-F
Náboženství a teologie (0221)
Importy z WOS
RELIGION (YI)
HUMANITIES, MULTIDISCIPLINARY (BQ)
MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (RO)
Importy ze Scopus
ARTS: Arts & Humanities (1200)
ARTS: Arts & Humanities (misc.) (1201)
ARTS: Religious studies (1212)
Importy z ERIH
Interdisciplinary research in the Humanities (29)
Religious Studies and Theology (14)
U tohoto oboru nebyly zavedeny žádné podobory.

Religionistika

Níže jsou vypsány obory, které odpovídající (nebo jsou nadřízené) oboru Religionistika v jednotlivých externích klasifikacích (dle nadpisu buňky).
Jmenovací/habilitační obory
NENÍ VAZBA NA HABIL./JMEN. OBOR
Studijní obory*
Religionistika (6101R014, 6101T014, 6101V014)
Židovská studia (6702T043)
* Obory akreditované pouze na dostudování nejsou uvedeny.
Oblasti vzdělávání
Filozofie, religionistika a teologie (10)
Export do RIV (dle M17)
Religious studies (60304)
Doporučené převody ze starého CEP/RIV (provedeno v létě 2017):
Filosofie a náboženství (AA)
ISCED-F
Náboženství a teologie (0221)
Importy z WOS
RELIGION (YI)
HUMANITIES, MULTIDISCIPLINARY (BQ)
MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (RO)
Importy ze Scopus
ARTS: Arts & Humanities (1200)
ARTS: Arts & Humanities (misc.) (1201)
ARTS: Religious studies (1212)
Importy z ERIH
Interdisciplinary research in the Humanities (29)
Religious Studies and Theology (14)
U tohoto oboru nebyly zavedeny žádné podobory.

Teologie

Níže jsou vypsány obory, které odpovídající (nebo jsou nadřízené) oboru Teologie v jednotlivých externích klasifikacích (dle nadpisu buňky).
Jmenovací/habilitační obory
Evangelická teologie (H+J)
Katolická teologie (H+J)
Teologie (H+J)
Studijní obory*
Biblická teologie (6141V001)
Církevní a obecné dějiny (7105V061)
Evangelická teologie (6141R007, 6141T007)
Historická a systematická teologie (6141V081)
Historická teologie a teologie náboženství (6141V067)
Husitská teologie (6141R009, 6141R015, 6141T009, 6141T017, 6141V009)
Katolická teologie (6141T020, 6141V020)
Křesťanská krizová a pastorační práce - diakonika (6141T078)
Praktická a ekumenická teologie a teologická etika (6141V080)
Pravoslavná teologie (6141R035, 6141T035)
Starokatolická teologie (6141R063, 6141T063)
Systematická a praktická teologie (6141V068)
Teologické nauky (6141R069, 6141T069)
Teologie - spiritualita - etika (6141T079)
Teologie křesťanských tradic (6141R051)
* Obory akreditované pouze na dostudování nejsou uvedeny.
Oblasti vzdělávání
Filozofie, religionistika a teologie (10)
Export do RIV (dle M17)
Theology (60303)
Doporučené převody ze starého CEP/RIV (provedeno v létě 2017):
Filosofie a náboženství (AA)
ISCED-F
Náboženství a teologie (0221)
Importy z WOS
RELIGION (YI)
HUMANITIES, MULTIDISCIPLINARY (BQ)
MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (RO)
Importy ze Scopus
ARTS: Arts & Humanities (1200)
ARTS: Arts & Humanities (misc.) (1201)
ARTS: Religious studies (1212)
Importy z ERIH
Interdisciplinary research in the Humanities (29)
Religious Studies and Theology (14)
U tohoto oboru nebyly zavedeny žádné podobory.
dg.glob1648.203
_mysqli8.1
_funkce0.063
_logger2.296
_starva3.641
_sym0.015
_rise0.005
_fakulty0.012
k__s3.951
_head0.099
_nav0.162
d__s2.43
v__s1598.828
loop_v__s1.117
dod__s18.316
loop_dod__s0.091
uk0.806