NAT: Chemie
stav k 8. 12. 2021 18:12:59


Analytická chemie

Níže jsou vypsány obory, které odpovídající (nebo jsou nadřízené) oboru Analytická chemie v jednotlivých externích klasifikacích (dle nadpisu buňky).
Jmenovací/habilitační obory
Analytická chemie (H+J)
Studijní obory*
Analytická chemie (1403T001, P1403)
Bioanalytická chemie (5207V003)
Chemie životního prostředí (2805R003, 2805T003)
Odborný pracovník v laboratorních metodách (5207T002)
Zdravotní laborant (5345R020)
* Obory akreditované pouze na dostudování nejsou uvedeny.
Oblasti vzdělávání
Farmacie (8)
Chemie (13)
Zdravotnické obory (36)
Export do RIV (dle M17)
Analytical chemistry (10406)
Doporučené převody ze starého CEP/RIV (provedeno v létě 2017):
Analytická chemie, separace (CB); Elektrochemie (CG)
ISCED-F
Chemie (0531)
Importy z WOS
CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY (DY)
CHEMISTRY, ANALYTICAL (EA)
ELECTROCHEMISTRY (HQ)
MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (RO)
Importy ze Scopus
CHEM: Chemistry (1600)
CHEM: Chemistry (misc.) (1601)
CHEM: Analytical Chemistry (1602)
CHEM: Electrochemistry (1603)
CHEM: Spectroscopy (1607)
Importy z ERIH
Science and Technology Studies (24)
U tohoto oboru nebyly zavedeny žádné podobory.

Anorganická chemie

Níže jsou vypsány obory, které odpovídající (nebo jsou nadřízené) oboru Anorganická chemie v jednotlivých externích klasifikacích (dle nadpisu buňky).
Jmenovací/habilitační obory
Anorganická chemie (H+J)
Studijní obory*
Anorganická chemie (1401T002, P1401)
Chemie (1407R005)
Chemie a fyzika speciálních materiálů (1407R026, 1407T026)
Chemie životního prostředí (2805R003, 2805T003)
* Obory akreditované pouze na dostudování nejsou uvedeny.
Oblasti vzdělávání
Chemie (13)
Export do RIV (dle M17)
Inorganic and nuclear chemistry (10402)
Doporučené převody ze starého CEP/RIV (provedeno v létě 2017):
Anorganická chemie (CA)
ISCED-F
Chemie (0531)
Importy z WOS
CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY (DY)
CHEMISTRY, INORGANIC & NUCLEAR (EC)
CRYSTALLOGRAPHY (FI)
ELECTROCHEMISTRY (HQ)
MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (RO)
CHEMISTRY, MEDICINAL (DX)
MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY (PM)
SPECTROSCOPY (XQ)
Importy ze Scopus
ENVI: Environmental Chemistry (2304)
CHEM: Chemistry (1600)
CHEM: Chemistry (misc.) (1601)
CHEM: Electrochemistry (1603)
CHEM: Inorganic Chemistry (1604)
CHEM: Spectroscopy (1607)
PHAR: Drug Discovery (3002)
CHEM: Catalysis (1503)
Importy z ERIH
Science and Technology Studies (24)
U tohoto oboru nebyly zavedeny žádné podobory.

Biochemie

Níže jsou vypsány obory, které odpovídající (nebo jsou nadřízené) oboru Biochemie v jednotlivých externích klasifikacích (dle nadpisu buňky).
Jmenovací/habilitační obory
Biochemie (H+J)
Klinická biochemie (H+J)
Lékařská chemie a biochemie (H+J)
Studijní obory*
Biochemie (1406R002, 1406T002, P1406)
Biochemie a patobiochemie (P1412)
Chemie životního prostředí (2805R003, 2805T003)
Klinická biochemie (P5151)
Lékařská chemie a biochemie (P5120)
Molekulární biologie a biochemie organismů (1515R011)
Patobiochemie a xenobiochemie (1406V006)
* Obory akreditované pouze na dostudování nejsou uvedeny.
Oblasti vzdělávání
Biologie, ekologie a živ. prostř. (3)
Farmacie (8)
Chemie (13)
Všeobecné a zubní lékařství (35)
Zdravotnické obory (36)
Export do RIV (dle M17)
Biochemistry and molecular biology (10608)
Doporučené převody ze starého CEP/RIV (provedeno v létě 2017):
Biochemie (CE)
ISCED-F
Biochemie (0512)
Importy z WOS
ANTHROPOLOGY (BF)
COMP. SC., ARTIFICIAL INTELLIGENCE (EP)
COMP. SC., CYBERNETICS (ER)
COMP. SC., INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS (EV)
CRYSTALLOGRAPHY (FI)
ELECTROCHEMISTRY (HQ)
ENVIRONMENTAL SCIENCES (JA)
BIOCHEMICAL RESEARCH METHODS (CO)
BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY (CQ)
BIOLOGY (CU)
BIOPHYSICS (DA)
CELL BIOLOGY (DR)
GENETICS & HEREDITY (KM)
MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (RO)
ANATOMY & MORPHOLOGY (AY)
CHEMISTRY, MEDICINAL (DX)
MEDICINE, RESEARCH & EXPERIMENTAL (QA)
ENDOCRINOLOGY & METABOLISM (IA)
GERIATRICS & GERONTOLOGY (LI)
CLINICAL NEUROLOGY (RT)
AGRICULTURE, MULTIDISCIPLINARY (AH)
AGRONOMY (AM)
FORESTRY (KA)
AGRICULTURE, DAIRY & ANIMAL SCIENCE (AD)
ENGINEERING, CIVIL (IM)
ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC (IQ)
ENGINEERING, CHEMICAL (II)
ENGINEERING, BIOMEDICAL (IG)
ENGINEERING, ENVIRONMENTAL (IH)
BIOTECHNOLOGY & APPLIED MICROBIOLOGY (DB)
FOOD SCIENCE & TECHNOLOGY (JY)
Importy ze Scopus
XXXX: Multidisciplinary (1000)
BIOC: Biochem., Genetics & Molecul. Biology (1300)
BIOC: Biochem., Genetics & Molecular Biology (misc.) (1301)
BIOC: Biochemistry (1303)
BIOC: Biotechnology (1305)
BIOC: Clinical Biochemistry (1308)
PHYS: Physics & Astronomy (3100)
PHYS: Physics & Astronomy (misc.) (3101)
COMP: Computer Science (1700)
ENVI: Environmental Science (2300)
ENVI: Environmental Science (misc.) (2301)
CHEM: Chemistry (1600)
CHEM: Chemistry (misc.) (1601)
MEDI: Medicine (2700)
MEDI: Medicine (misc.) (2701)
MEDI: Biochemistry, medical (2704)
NEUR: Neuroscience (2800)
NEUR: Neuroscience (misc.) (2801)
PHAR: Pharmacology, Toxicol. & Pharmaceutics (3000)
PHAR: Pharmacol., Toxicol. & Pharmaceutics (misc.) (3001)
AGRI: Agricultural & Biological Sciences (1100)
ENGI: Engineering (2200)
ENGI: Engineering (misc.) (2201)
CHEM: Chemical Engineering (1500)
CHEM: Chemical Engineering (misc.) (1501)
Importy z ERIH
Science and Technology Studies (24)
PODOBORY – výběr podoboru v publikaci/grantu je u tohoto oboru nepovinný z následujících možností:
Klinická biochemiePodobor je přímo navázán na JO: Biochemie (H+J)Klinická biochemie (H+J)Lékařská chemie a biochemie (H+J)
Podobor je přímo navázán na SP: Klinická biochemie (P5151)Lékařská chemie a biochemie (P5120)
Xenobiochemie a patobiochemiePodobor je přímo navázán na SP: Biochemie a patobiochemie (P1412)Patobiochemie a xenobiochemie (1406V006)
Podobor je přímo navázán na JO: Biochemie (H+J)

Fyzikální chemie

Níže jsou vypsány obory, které odpovídající (nebo jsou nadřízené) oboru Fyzikální chemie v jednotlivých externích klasifikacích (dle nadpisu buňky).
Jmenovací/habilitační obory
Fyzikální chemie (H+J)
Studijní obory*
Biofyzikální chemie (1407T010)
Fyzikální chemie (1404T001, P1404)
Chemie (1407R005)
Chemie a fyzika speciálních materiálů (1407R026, 1407T026)
Modelování chemických vlastností nano- a biostruktur (1407T012, P1415)
* Obory akreditované pouze na dostudování nejsou uvedeny.
Oblasti vzdělávání
Chemie (13)
Export do RIV (dle M17)
Physical chemistry (10403)
Doporučené převody ze starého CEP/RIV (provedeno v létě 2017):
Fyzikální chemie a teoretická chemie (CF); Elektrochemie (CG); Jaderná a kvantová chemie, fotochemie (CH)
ISCED-F
Chemie (0531)
Importy z WOS
PHYSICS, CONDENSED MATTER (UK)
CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY (DY)
CHEMISTRY, PHYSICAL (EI)
CRYSTALLOGRAPHY (FI)
ELECTROCHEMISTRY (HQ)
POLYMER SCIENCE (UY)
BIOPHYSICS (DA)
MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (RO)
ENGINEERING, CHEMICAL (II)
Importy ze Scopus
BIOC: Biophysics (1304)
PHYS: Condensed Matter Physics (3104)
PHYS: Surfaces & Interfaces (3110)
ENVI: Environmental Chemistry (2304)
CHEM: Chemistry (1600)
CHEM: Chemistry (misc.) (1601)
CHEM: Electrochemistry (1603)
CHEM: Physical & Theoretical Chemistry (1606)
CHEM: Spectroscopy (1607)
MATE: Materials Science (2500)
MATE: Materials Science (misc.) (2501)
MATE: Electronic, Optical & Magnetic Materials (2504)
MATE: Materials Chemistry (2505)
CHEM: Chemical Engineering (1500)
CHEM: Chemical Engineering (misc.) (1501)
CHEM: Catalysis (1503)
CHEM: Colloid & Surface Chemistry (1505)
CHEM: Filtration & Separation (1506)
CHEM: Fluid Flow & Transfer Processes (1507)
CHEM: Process Chemistry & Technology (1508)
Importy z ERIH
Science and Technology Studies (24)
U tohoto oboru nebyly zavedeny žádné podobory.

Makromolekulární chemie

Níže jsou vypsány obory, které odpovídající (nebo jsou nadřízené) oboru Makromolekulární chemie v jednotlivých externích klasifikacích (dle nadpisu buňky).
Jmenovací/habilitační obory
Makromolekulární chemie (H+J)
Studijní obory*
Makromolekulární chemie (1405T002, P1405)
* Obory akreditované pouze na dostudování nejsou uvedeny.
Oblasti vzdělávání
Chemie (13)
Export do RIV (dle M17)
Polymer science (10404)
Doporučené převody ze starého CEP/RIV (provedeno v létě 2017):
Makromolekulární chemie (CD)
ISCED-F
Chemie (0531)
Importy z WOS
CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY (DY)
POLYMER SCIENCE (UY)
MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (RO)
Importy ze Scopus
CHEM: Chemistry (1600)
CHEM: Chemistry (misc.) (1601)
CHEM: Catalysis (1503)
CHEM: Colloid & Surface Chemistry (1505)
CHEM: Filtration & Separation (1506)
CHEM: Fluid Flow & Transfer Processes (1507)
CHEM: Process Chemistry & Technology (1508)
Importy z ERIH
Science and Technology Studies (24)
U tohoto oboru nebyly zavedeny žádné podobory.

Organická chemie

Níže jsou vypsány obory, které odpovídající (nebo jsou nadřízené) oboru Organická chemie v jednotlivých externích klasifikacích (dle nadpisu buňky).
Jmenovací/habilitační obory
Organická chemie (H+J)
Studijní obory*
Bioorganická chemie (1406V005)
Chemie životního prostředí (2805R003, 2805T003)
Medicinální chemie (1407R025, 1407T025)
Organická chemie (1402T001, P1402)
* Obory akreditované pouze na dostudování nejsou uvedeny.
Oblasti vzdělávání
Farmacie (8)
Chemie (13)
Export do RIV (dle M17)
Organic chemistry (10401)
Doporučené převody ze starého CEP/RIV (provedeno v létě 2017):
Organická chemie (CC)
ISCED-F
Chemie (0531)
Importy z WOS
CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY (DY)
CHEMISTRY, ORGANIC (EE)
MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (RO)
CHEMISTRY, MEDICINAL (DX)
SPECTROSCOPY (XQ)
Importy ze Scopus
ENVI: Environmental Chemistry (2304)
CHEM: Chemistry (1600)
CHEM: Chemistry (misc.) (1601)
CHEM: Organic Chemistry (1605)
CHEM: Spectroscopy (1607)
PHAR: Drug Discovery (3002)
CHEM: Catalysis (1503)
Importy z ERIH
Science and Technology Studies (24)
U tohoto oboru nebyly zavedeny žádné podobory.
dg.glob1261.149
_mysqli6.209
_funkce0.065
_logger2.766
_starva2.497
_sym0.013
_rise0.005
_fakulty0.019
k__s2.632
_head0.121
_nav0.149
d__s2.58
v__s1216.802
loop_v__s3.246
dod__s13.041
loop_dod__s0.061
uk2.032