NAT: Biologie
stav k 8. 12. 2021 17:42:19


Antropologie a genetika člověka

Níže jsou vypsány obory, které odpovídající (nebo jsou nadřízené) oboru Antropologie a genetika člověka v jednotlivých externích klasifikacích (dle nadpisu buňky).
Jmenovací/habilitační obory
Antropologie (H+J)
Studijní obory*
Anthropology (P1512)
Anthropology and Human Genetics (1512T002)
Antropologie a genetika člověka (P1525)
Biologie (1501R001)
Ekologická a evoluční biologie (1501R023)
Integrální studium člověka - obecná antropologie (6107V032, 6107T005)
* Obory akreditované pouze na dostudování nejsou uvedeny.
Oblasti vzdělávání
Biologie, ekologie a živ. prostř. (3)
Export do RIV (dle M17)
Biological sciences (10600)
Doporučené převody ze starého CEP/RIV (provedeno v létě 2017):
Archeologie, antropologie, etnologie (AC)
ISCED-F
Biologické a příbuzné vědy – obory j. n. (0519)
Importy z WOS
ANTHROPOLOGY (BF)
SOCIAL SCIENCES, INTERDISCIPLINARY (WU)
REPRODUCTIVE BIOLOGY (WF)
MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (RO)
Importy ze Scopus
SOCI: Anthropology (3314)
Importy z ERIH
Anthropology (1)
Interdisciplinary research in the Social Sciences (30)
Science and Technology Studies (24)
U tohoto oboru nebyly zavedeny žádné podobory.

Biofyzika

Níže jsou vypsány obory, které odpovídající (nebo jsou nadřízené) oboru Biofyzika v jednotlivých externích klasifikacích (dle nadpisu buňky).
Pozn.: - klinická biofyzika- obecná biofyzika
Jmenovací/habilitační obory
Fyzika – fyzika molekulárních a biologických struktur (H+J)
Lékařská biofyzika (H+J)
Studijní obory*
Aplikovaná fyzika (1702R001)
Biofyzika a chemická fyzika (1702T007)
Biofyzika, chemická a makromolekulární fyzika (1702V019)
Biologie (1501R001)
Lékařská biofyzika (P5110)
Obecná fyzika (1701R026)
* Obory akreditované pouze na dostudování nejsou uvedeny.
Oblasti vzdělávání
Biologie, ekologie a živ. prostř. (3)
Fyzika (11)
Všeobecné a zubní lékařství (35)
Export do RIV (dle M17)
Biophysics (10610)
Doporučené převody ze starého CEP/RIV (provedeno v létě 2017):
Biofyzika (BO); Biochemie (CE)
ISCED-F
Biologické a příbuzné vědy – obory j. n. (0519)
Importy z WOS
PHYSICS, MULTIDISCIPLINARY (UI)
BIOLOGY (CU)
BIOLOGY, MISCELLANEOUS
BIOPHYSICS (DA)
MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (RO)
Importy ze Scopus
BIOC: Biophysics (1304)
Importy z ERIH
Science and Technology Studies (24)
U tohoto oboru nebyly zavedeny žádné podobory.

Bioinformatika

Níže jsou vypsány obory, které odpovídající (nebo jsou nadřízené) oboru Bioinformatika v jednotlivých externích klasifikacích (dle nadpisu buňky).
Jmenovací/habilitační obory
NENÍ VAZBA NA HABIL./JMEN. OBOR
Studijní obory*
Bioinformatika (3902R061, 3902T061)
Biologie (1501R001)
Ekologická a evoluční biologie (1501R023)
Molekulární biologie a biochemie organismů (1515R011)
* Obory akreditované pouze na dostudování nejsou uvedeny.
Oblasti vzdělávání
Biologie, ekologie a živ. prostř. (3)
Export do RIV (dle M17)
Biological sciences (10600)
Doporučené převody ze starého CEP/RIV (provedeno v létě 2017):
Informatika (IN); Genetika a molekulární biologie (EB); Mikrobiologie, virologie (EE)
ISCED-F
Biologie (0511)
Interdisc. prog. a kvalif. zahrnující přírodní vědy, matematiku a statistiku (0588)
Používání počítačů (0611)
Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující informační a komunikační technologie (ICT) (0688)
Importy z WOS
COMP. SC., INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS (EV)
BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY (CQ)
ECOLOGY (GU)
EVOLUTIONARY BIOLOGY (HT)
GENETICS & HEREDITY (KM)
MATHEMATICAL & COMPUTATIONAL BIOLOGY (MC)
MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (RO)
Importy ze Scopus
BIOC: Biochem., Genetics & Molecul. Biology (1300)
BIOC: Biochem., Genetics & Molecular Biology (misc.) (1301)
BIOC: Genetics (1311)
BIOC: Molecular Biology (1312)
COMP: Computer Science (1700)
COMP: Computer Science (misc.) (1701)
COMP: Computer Science Applications (1706)
AGRI: Ecology, Evolution, Behavior & Systematics (1105)
Importy z ERIH
Science and Technology Studies (24)
U tohoto oboru nebyly zavedeny žádné podobory.

Botanika

Níže jsou vypsány obory, které odpovídající (nebo jsou nadřízené) oboru Botanika v jednotlivých externích klasifikacích (dle nadpisu buňky).
Jmenovací/habilitační obory
Botanika (H+J)
Studijní obory*
Biologie (1501R001)
Botanika (1507T004, P1507)
Ekologická a evoluční biologie (1501R023)
* Obory akreditované pouze na dostudování nejsou uvedeny.
Oblasti vzdělávání
Biologie, ekologie a živ. prostř. (3)
Export do RIV (dle M17)
Plant sciences, botany (10611)
Doporučené převody ze starého CEP/RIV (provedeno v létě 2017):
Botanika (EF)
ISCED-F
Biologie (0511)
Importy z WOS
ENVIRONMENTAL SCIENCES (JA)
PLANT SCIENCES (DE)
ECOLOGY (GU)
EVOLUTIONARY BIOLOGY (HT)
GENETICS & HEREDITY (KM)
LIMNOLOGY (OU)
MARINE & FRESHWATER BIOLOGY (PI)
MYCOLOGY (RQ)
MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (RO)
FORESTRY (KA)
Importy ze Scopus
AGRI: Aquatic Science (1104)
AGRI: Ecology, Evolution, Behavior & Systematics (1105)
AGRI: Forestry (1107)
AGRI: Plant Science (1110)
Importy z ERIH
Science and Technology Studies (24)
U tohoto oboru nebyly zavedeny žádné podobory.

Buněčná biologie

Níže jsou vypsány obory, které odpovídající (nebo jsou nadřízené) oboru Buněčná biologie v jednotlivých externích klasifikacích (dle nadpisu buňky).
Jmenovací/habilitační obory
Buněčná a vývojová biologie (H+J)
Lékařská biologie (H+J)
Studijní obory*
Biologie (1501R001)
Biologie a patologie buňky (P1516)
Buněčná a vývojová biologie (1515T003)
Molekulární biologie a biochemie organismů (1515R011)
Vývojová a buněčná biologie (P1529)
* Obory akreditované pouze na dostudování nejsou uvedeny.
Oblasti vzdělávání
Biologie, ekologie a živ. prostř. (3)
Všeobecné a zubní lékařství (35)
Export do RIV (dle M17)
Cell biology (10601)
Doporučené převody ze starého CEP/RIV (provedeno v létě 2017):
Genetika a molekulární biologie (EB); Mikrobiologie, virologie (EE)
ISCED-F
Biologie (0511)
Importy z WOS
BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY (CQ)
CELL BIOLOGY (DR)
MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (RO)
MEDICINE, RESEARCH & EXPERIMENTAL (QA)
Importy ze Scopus
BIOC: Cell Biology (1307)
Importy z ERIH
Science and Technology Studies (24)
U tohoto oboru nebyly zavedeny žádné podobory.

Ekologie

Níže jsou vypsány obory, které odpovídající (nebo jsou nadřízené) oboru Ekologie v jednotlivých externích klasifikacích (dle nadpisu buňky).
Jmenovací/habilitační obory
Ekologie (H+J)
Studijní obory*
Biologie (1501R001)
Ecology (P1514)
Ekologická a evoluční biologie (1501R023)
Ekologie (1603T002)
* Obory akreditované pouze na dostudování nejsou uvedeny.
Oblasti vzdělávání
Biologie, ekologie a živ. prostř. (3)
Export do RIV (dle M17)
Ecology (10618)
Doporučené převody ze starého CEP/RIV (provedeno v létě 2017):
Hydrologie a limnologie (DA); Ochrana krajinných území (DO); Ekologie – společenstva (EH)
ISCED-F
Životní prostředí – obory j. n. (0529)
Importy z WOS
BEHAVIORAL SCIENCES (CN)
ENVIRONMENTAL SCIENCES (JA)
GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY (LE)
BIODIVERSITY CONSERVATION (BD)
PLANT SCIENCES (DE)
ECOLOGY (GU)
ENTOMOLOGY (IY)
LIMNOLOGY (OU)
MARINE & FRESHWATER BIOLOGY (PI)
MICROBIOLOGY (QU)
MYCOLOGY (RQ)
ORNITHOLOGY (TA)
ZOOLOGY (ZM)
MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (RO)
Importy ze Scopus
IMMU: Applied Microbiology & Biotechnology (2402)
IMMU: Microbiology (2404)
ENVI: Environmental Science (2300)
ENVI: Environmental Science (misc.) (2301)
ENVI: Ecological Modelling (2302)
ENVI: Ecology (2303)
ENVI: Global & Planetary Change (2306)
ENVI: Nature & Landscape Conservation (2309)
AGRI: Animal Science & Zoology (1103)
AGRI: Aquatic Science (1104)
AGRI: Ecology, Evolution, Behavior & Systematics (1105)
AGRI: Insect Science (1109)
AGRI: Plant Science (1110)
AGRI: Soil Science (1111)
Importy z ERIH
Environmental Studies (27)
Science and Technology Studies (24)
U tohoto oboru nebyly zavedeny žádné podobory.

Evoluční biologie

Níže jsou vypsány obory, které odpovídající (nebo jsou nadřízené) oboru Evoluční biologie v jednotlivých externích klasifikacích (dle nadpisu buňky).
Jmenovací/habilitační obory
NENÍ VAZBA NA HABIL./JMEN. OBOR
Studijní obory*
Biologie (1501R001)
Ekologická a evoluční biologie (1501R023)
Molekulární biologie a biochemie organismů (1515R011)
Teoretická a evoluční biologie (1501T021, P1526)
* Obory akreditované pouze na dostudování nejsou uvedeny.
Oblasti vzdělávání
Biologie, ekologie a živ. prostř. (3)
Export do RIV (dle M17)
Biology, Evolutionary biology (10602)
Doporučené převody ze starého CEP/RIV (provedeno v létě 2017):
Genetika a molekulární biologie (EB); Mikrobiologie, virologie (EE)
ISCED-F
Biologie (0511)
Importy z WOS
BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY (CQ)
PLANT SCIENCES (DE)
EVOLUTIONARY BIOLOGY (HT)
ENTOMOLOGY (IY)
GENETICS & HEREDITY (KM)
MICROBIOLOGY (QU)
MYCOLOGY (RQ)
ORNITHOLOGY (TA)
REPRODUCTIVE BIOLOGY (WF)
ZOOLOGY (ZM)
MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (RO)
Importy ze Scopus
BIOC: Biochem., Genetics & Molecul. Biology (1300)
BIOC: Biochem., Genetics & Molecular Biology (misc.) (1301)
IMMU: Microbiology (2404)
AGRI: Animal Science & Zoology (1103)
AGRI: Ecology, Evolution, Behavior & Systematics (1105)
AGRI: Insect Science (1109)
AGRI: Plant Science (1110)
Importy z ERIH
Science and Technology Studies (24)
U tohoto oboru nebyly zavedeny žádné podobory.

Experimentální biologie rostlin

Níže jsou vypsány obory, které odpovídající (nebo jsou nadřízené) oboru Experimentální biologie rostlin v jednotlivých externích klasifikacích (dle nadpisu buňky).
Jmenovací/habilitační obory
Experimentální biologie rostlin (H+J)
Studijní obory*
Anatomie a fyziologie rostlin (P1524)
Biologie (1501R001)
Ekologická a evoluční biologie (1501R023)
Experimentální biologie rostlin (1501T029)
Molekulární biologie a biochemie organismů (1515R011)
* Obory akreditované pouze na dostudování nejsou uvedeny.
Oblasti vzdělávání
Biologie, ekologie a živ. prostř. (3)
Export do RIV (dle M17)
Plant sciences, botany (10611)
Doporučené převody ze starého CEP/RIV (provedeno v létě 2017):
Morfologické obory a cytologie (EA); Genetika a molekulární biologie (EB); Botanika (EF); Ekologie – společenstva (EH); Fyziologie (ED)
ISCED-F
Biologie (0511)
Importy z WOS
ENVIRONMENTAL SCIENCES (JA)
BIOCHEMICAL RESEARCH METHODS (CO)
BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY (CQ)
PLANT SCIENCES (DE)
CELL BIOLOGY (DR)
ECOLOGY (GU)
DEVELOPMENTAL BIOLOGY (HY)
GENETICS & HEREDITY (KM)
MARINE & FRESHWATER BIOLOGY (PI)
MICROBIOLOGY (QU)
MYCOLOGY (RQ)
MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (RO)
AGRONOMY (AM)
FORESTRY (KA)
SOIL SCIENCE (XE)
REMOTE SENSING (SR)
Importy ze Scopus
AGRI: Plant Science (1110)
Importy z ERIH
Science and Technology Studies (24)
U tohoto oboru nebyly zavedeny žádné podobory.

Fyziologie živočichů

Níže jsou vypsány obory, které odpovídající (nebo jsou nadřízené) oboru Fyziologie živočichů v jednotlivých externích klasifikacích (dle nadpisu buňky).
Jmenovací/habilitační obory
Fyziologie živočichů (H)
Studijní obory*
Biologie (1501R001)
Fyziologie živočichů (1511T003, P1521)
Molekulární biologie a biochemie organismů (1515R011)
* Obory akreditované pouze na dostudování nejsou uvedeny.
Oblasti vzdělávání
Biologie, ekologie a živ. prostř. (3)
Export do RIV (dle M17)
Physiology (30105)
Doporučené převody ze starého CEP/RIV (provedeno v létě 2017):
Fyziologie (ED)
ISCED-F
Biologie (0511)
Importy z WOS
BEHAVIORAL SCIENCES (CN)
MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (RO)
MEDICINE, RESEARCH & EXPERIMENTAL (QA)
NEUROSCIENCES (RU)
PHARMACOLOGY & PHARMACY (TU)
PHYSIOLOGY (UM)
Importy ze Scopus
BIOC: Physiology (1314)
NEUR: Neuroscience (2800)
NEUR: Behavioral Neuroscience (2802)
NEUR: Cellular & Molecular Neuroscience (2804)
NEUR: Cognitive Neuroscience (2805)
PHAR: Pharmaceutical Science (3003)
Importy z ERIH
Science and Technology Studies (24)
U tohoto oboru nebyly zavedeny žádné podobory.

Imunologie

Níže jsou vypsány obory, které odpovídající (nebo jsou nadřízené) oboru Imunologie v jednotlivých externích klasifikacích (dle nadpisu buňky).
Pozn.: Teoretické obory medicíny > Obory přírodovědného základu (biomedicína)- klinická imunologie- obecná imunologie
Jmenovací/habilitační obory
Imunologie (H+J)
Lékařská imunologie (H+J)
Studijní obory*
Biologie (1501R001)
Imunologie (1511T004, P1517)
Lékařská imunologie (P5121)
Molekulární biologie a biochemie organismů (1515R011)
Všeobecné lékařství (M5103)
* Obory akreditované pouze na dostudování nejsou uvedeny.
Oblasti vzdělávání
Biologie, ekologie a živ. prostř. (3)
Všeobecné a zubní lékařství (35)
Export do RIV (dle M17)
Immunology (30102)
Doporučené převody ze starého CEP/RIV (provedeno v létě 2017):
Imunologie (EC); Epidemiologie, infekční nemoci a klinická imunologie (FN)
ISCED-F
Biologie (0511)
Importy z WOS
MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (RO)
IMMUNOLOGY (NI)
MEDICINE, RESEARCH & EXPERIMENTAL (QA)
Importy ze Scopus
IMMU: Immunology & Microbiology (2400)
IMMU: Immunology & Microbiology (misc.) (2401)
IMMU: Immunology (2403)
MEDI: Medicine (2700)
MEDI: Medicine (misc.) (2701)
MEDI: Immunology & Allergy (2723)
NEUR: Endocrine & Autonomic Systems (2807)
Importy z ERIH
Science and Technology Studies (24)
U tohoto oboru nebyly zavedeny žádné podobory.

Mikrobiologie

Níže jsou vypsány obory, které odpovídající (nebo jsou nadřízené) oboru Mikrobiologie v jednotlivých externích klasifikacích (dle nadpisu buňky).
Pozn.: obecná mikrobiologieklinická mikrobiologie: Klinické obory > diagnostické
Jmenovací/habilitační obory
Lékařská biologie (H+J)
Lékařská mikrobiologie (H+J)
Mikrobiologie (H)
Studijní obory*
Biologie (1501R001)
Ekologická a evoluční biologie (1501R023)
Lékařská mikrobiologie (P5122)
Mikrobiologie (1510T001, P1510)
Molekulární biologie a biochemie organismů (1515R011)
Všeobecné lékařství (M5103)
* Obory akreditované pouze na dostudování nejsou uvedeny.
Oblasti vzdělávání
Biologie, ekologie a živ. prostř. (3)
Všeobecné a zubní lékařství (35)
Export do RIV (dle M17)
Microbiology (10606)
Doporučené převody ze starého CEP/RIV (provedeno v létě 2017):
Mikrobiologie, virologie (EE)
ISCED-F
Biologie (0511)
Importy z WOS
ENVIRONMENTAL SCIENCES (JA)
BIOCHEMICAL RESEARCH METHODS (CO)
BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY (CQ)
BIOLOGY (CU)
PLANT SCIENCES (DE)
CELL BIOLOGY (DR)
EVOLUTIONARY BIOLOGY (HT)
DEVELOPMENTAL BIOLOGY (HY)
GENETICS & HEREDITY (KM)
MATHEMATICAL & COMPUTATIONAL BIOLOGY (MC)
MICROBIOLOGY (QU)
MYCOLOGY (RQ)
REPRODUCTIVE BIOLOGY (WF)
VIROLOGY (ZE)
MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (RO)
IMMUNOLOGY (NI)
MEDICINE, RESEARCH & EXPERIMENTAL (QA)
PHYSIOLOGY (UM)
ONCOLOGY (DM)
INFECTIOUS DISEASES (NN)
AGRICULTURE, MULTIDISCIPLINARY (AH)
AGRONOMY (AM)
BIOTECHNOLOGY & APPLIED MICROBIOLOGY (DB)
NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY (NS)
MICROSCOPY (RA)
Importy ze Scopus
BIOC: Biochem., Genetics & Molecul. Biology (1300)
BIOC: Biochem., Genetics & Molecular Biology (misc.) (1301)
BIOC: Cancer Research (1306)
BIOC: Cell Biology (1307)
BIOC: Genetics (1311)
BIOC: Molecular Biology (1312)
BIOC: Molecular Medicine (1313)
BIOC: Physiology (1314)
BIOC: Structural Biology (1315)
IMMU: Immunology & Microbiology (2400)
IMMU: Immunology & Microbiology (misc.) (2401)
IMMU: Applied Microbiology & Biotechnology (2402)
IMMU: Immunology (2403)
IMMU: Microbiology (2404)
IMMU: Virology (2406)
MEDI: Medicine (2700)
MEDI: Medicine (misc.) (2701)
MEDI: Genetics(clinical) (2716)
MEDI: Immunology & Allergy (2723)
MEDI: Microbiology (medical) (2726)
AGRI: Ecology, Evolution, Behavior & Systematics (1105)
Importy z ERIH
Science and Technology Studies (24)
U tohoto oboru nebyly zavedeny žádné podobory.

Molekulární biologie a genetika

Níže jsou vypsány obory, které odpovídající (nebo jsou nadřízené) oboru Molekulární biologie a genetika v jednotlivých externích klasifikacích (dle nadpisu buňky).
Jmenovací/habilitační obory
Genetika, molekulární biologie a virologie (H+J)
Lékařská biologie (H+J)
Lékařská biologie a genetika (H+J)
Lékařská genetika (H+J)
Studijní obory*
Biologie (1501R001)
Genetika, molekulární biologie a virologie (1515T010)
Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie (P1519)
Molekulární biologie a biochemie organismů (1515R011)
* Obory akreditované pouze na dostudování nejsou uvedeny.
Oblasti vzdělávání
Biologie, ekologie a živ. prostř. (3)
Všeobecné a zubní lékařství (35)
Export do RIV (dle M17)
Biological sciences (10600)
Doporučené převody ze starého CEP/RIV (provedeno v létě 2017):
Genetika a molekulární biologie (EB)
ISCED-F
Biologie (0511)
Importy z WOS
ENVIRONMENTAL SCIENCES (JA)
BIOCHEMICAL RESEARCH METHODS (CO)
BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY (CQ)
BIOLOGY (CU)
PLANT SCIENCES (DE)
CELL BIOLOGY (DR)
EVOLUTIONARY BIOLOGY (HT)
DEVELOPMENTAL BIOLOGY (HY)
GENETICS & HEREDITY (KM)
MATHEMATICAL & COMPUTATIONAL BIOLOGY (MC)
MICROBIOLOGY (QU)
REPRODUCTIVE BIOLOGY (WF)
VIROLOGY (ZE)
MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (RO)
IMMUNOLOGY (NI)
MEDICINE, RESEARCH & EXPERIMENTAL (QA)
PHYSIOLOGY (UM)
ONCOLOGY (DM)
INFECTIOUS DISEASES (NN)
AGRICULTURE, MULTIDISCIPLINARY (AH)
AGRONOMY (AM)
BIOTECHNOLOGY & APPLIED MICROBIOLOGY (DB)
NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY (NS)
MICROSCOPY (RA)
Importy ze Scopus
BIOC: Biochem., Genetics & Molecul. Biology (1300)
BIOC: Biochem., Genetics & Molecular Biology (misc.) (1301)
BIOC: Cancer Research (1306)
BIOC: Cell Biology (1307)
BIOC: Genetics (1311)
BIOC: Molecular Biology (1312)
BIOC: Molecular Medicine (1313)
BIOC: Physiology (1314)
BIOC: Structural Biology (1315)
IMMU: Immunology & Microbiology (2400)
IMMU: Immunology & Microbiology (misc.) (2401)
IMMU: Applied Microbiology & Biotechnology (2402)
IMMU: Immunology (2403)
IMMU: Microbiology (2404)
IMMU: Virology (2406)
MEDI: Medicine (2700)
MEDI: Medicine (misc.) (2701)
MEDI: Genetics(clinical) (2716)
MEDI: Microbiology (medical) (2726)
AGRI: Ecology, Evolution, Behavior & Systematics (1105)
Importy z ERIH
Science and Technology Studies (24)
U tohoto oboru nebyly zavedeny žádné podobory.

Parazitologie

Níže jsou vypsány obory, které odpovídající (nebo jsou nadřízené) oboru Parazitologie v jednotlivých externích klasifikacích (dle nadpisu buňky).
Jmenovací/habilitační obory
Parazitologie (H+J)
Studijní obory*
Biologie (1501R001)
Ekologická a evoluční biologie (1501R023)
Molekulární biologie a biochemie organismů (1515R011)
Parazitologie (1501T009, P1522)
Všeobecné lékařství (M5103)
* Obory akreditované pouze na dostudování nejsou uvedeny.
Oblasti vzdělávání
Biologie, ekologie a živ. prostř. (3)
Všeobecné a zubní lékařství (35)
Export do RIV (dle M17)
Biological sciences (10600)
Doporučené převody ze starého CEP/RIV (provedeno v létě 2017):
Biochemie (CE); Morfologické obory a cytologie (EA); Genetika a molekulární biologie (EB); Mikrobiologie, virologie (EE); Zoologie (EG); Imunologie (EC); Epidemiologie, infekční nemoci a klinická imunologie (FN); Ostatní lékařské obory (FP); Choroby a škůdci zvířat, veterinární medicina (GJ)
ISCED-F
Biologie (0511)
Importy z WOS
BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY (CQ)
ENTOMOLOGY (IY)
MICROBIOLOGY (QU)
VIROLOGY (ZE)
ZOOLOGY (ZM)
MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (RO)
IMMUNOLOGY (NI)
PHARMACOLOGY & PHARMACY (TU)
INFECTIOUS DISEASES (NN)
PARASITOLOGY (TI)
TROPICAL MEDICINE (YU)
VETERINARY SCIENCES (ZC)
MICROSCOPY (RA)
Importy ze Scopus
BIOC: Biochem., Genetics & Molecul. Biology (1300)
BIOC: Biochem., Genetics & Molecular Biology (misc.) (1301)
BIOC: Genetics (1311)
BIOC: Molecular Biology (1312)
IMMU: Microbiology (2404)
IMMU: Parasitology (2405)
MEDI: Medicine (2700)
MEDI: Medicine (misc.) (2701)
VETE: Veterinary (3400)
AGRI: Ecology, Evolution, Behavior & Systematics (1105)
AGRI: Insect Science (1109)
Importy z ERIH
Science and Technology Studies (24)
U tohoto oboru nebyly zavedeny žádné podobory.

Protistologie

Níže jsou vypsány obory, které odpovídající (nebo jsou nadřízené) oboru Protistologie v jednotlivých externích klasifikacích (dle nadpisu buňky).
Jmenovací/habilitační obory
NENÍ VAZBA NA HABIL./JMEN. OBOR
Studijní obory*
Biologie (1501R001)
Ekologická a evoluční biologie (1501R023)
Molekulární biologie a biochemie organismů (1515R011)
Protistologie (1501T030)
* Obory akreditované pouze na dostudování nejsou uvedeny.
Oblasti vzdělávání
Biologie, ekologie a živ. prostř. (3)
Export do RIV (dle M17)
Microbiology (10606)
Doporučené převody ze starého CEP/RIV (provedeno v létě 2017):
Genetika a molekulární biologie (EB); Mikrobiologie, virologie (EE); Botanika (EF); Zoologie (EG); Ekologie – společenstva (EH)
ISCED-F
Biologie (0511)
Importy z WOS
BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY (CQ)
PLANT SCIENCES (DE)
ECOLOGY (GU)
EVOLUTIONARY BIOLOGY (HT)
GENETICS & HEREDITY (KM)
MARINE & FRESHWATER BIOLOGY (PI)
MICROBIOLOGY (QU)
ZOOLOGY (ZM)
MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (RO)
PARASITOLOGY (TI)
Importy ze Scopus
IMMU: Applied Microbiology & Biotechnology (2402)
IMMU: Microbiology (2404)
AGRI: Plant Science (1110)
Importy z ERIH
Science and Technology Studies (24)
U tohoto oboru nebyly zavedeny žádné podobory.

Teoretická biologie

Níže jsou vypsány obory, které odpovídající (nebo jsou nadřízené) oboru Teoretická biologie v jednotlivých externích klasifikacích (dle nadpisu buňky).
Jmenovací/habilitační obory
NENÍ VAZBA NA HABIL./JMEN. OBOR
Studijní obory*
Biologie (1501R001)
Ekologická a evoluční biologie (1501R023)
Molekulární biologie a biochemie organismů (1515R011)
Teoretická a evoluční biologie (1501T021, P1526)
* Obory akreditované pouze na dostudování nejsou uvedeny.
Oblasti vzdělávání
Biologie, ekologie a živ. prostř. (3)
Export do RIV (dle M17)
Biological sciences (10600)
Doporučené převody ze starého CEP/RIV (provedeno v létě 2017):
Morfologické obory a cytologie (EA); Genetika a molekulární biologie (EB); Mikrobiologie, virologie (EE); Botanika (EF); Zoologie (EG); Ekologie – společenstva (EH); Imunologie (EC); Fyziologie (ED)
ISCED-F
Biologie (0511)
Importy z WOS
HISTORY & PHILOSOPHY OF SCIENCE (MQ)
PSYCHOLOGY, BIOLOGICAL (BV)
BIOLOGY (CU)
BIOLOGY, MISCELLANEOUS
ECOLOGY (GU)
EVOLUTIONARY BIOLOGY (HT)
DEVELOPMENTAL BIOLOGY (HY)
ZOOLOGY (ZM)
MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (RO)
Importy ze Scopus
BIOC: Biochem., Genetics & Molecul. Biology (1300)
BIOC: Biochem., Genetics & Molecular Biology (misc.) (1301)
BIOC: Cell Biology (1307)
BIOC: Developmental Biology (1309)
BIOC: Molecular Biology (1312)
BIOC: Structural Biology (1315)
IMMU: Immunology & Microbiology (2400)
IMMU: Immunology & Microbiology (misc.) (2401)
IMMU: Microbiology (2404)
Importy z ERIH
Science and Technology Studies (24)
U tohoto oboru nebyly zavedeny žádné podobory.

Virologie

Níže jsou vypsány obory, které odpovídající (nebo jsou nadřízené) oboru Virologie v jednotlivých externích klasifikacích (dle nadpisu buňky).
Jmenovací/habilitační obory
Genetika, molekulární biologie a virologie (H+J)
Lékařská biologie a genetika (H+J)
Lékařská genetika (H+J)
Studijní obory*
Biologie (1501R001)
Genetika, molekulární biologie a virologie (1515T010)
Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie (P1519)
Molekulární biologie a biochemie organismů (1515R011)
* Obory akreditované pouze na dostudování nejsou uvedeny.
Oblasti vzdělávání
Biologie, ekologie a živ. prostř. (3)
Všeobecné a zubní lékařství (35)
Export do RIV (dle M17)
Virology (10607)
Doporučené převody ze starého CEP/RIV (provedeno v létě 2017):
Mikrobiologie, virologie (EE)
ISCED-F
Biologie (0511)
Importy z WOS
BIOCHEMICAL RESEARCH METHODS (CO)
BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY (CQ)
BIOLOGY (CU)
PLANT SCIENCES (DE)
CELL BIOLOGY (DR)
EVOLUTIONARY BIOLOGY (HT)
DEVELOPMENTAL BIOLOGY (HY)
GENETICS & HEREDITY (KM)
MATHEMATICAL & COMPUTATIONAL BIOLOGY (MC)
MICROBIOLOGY (QU)
VIROLOGY (ZE)
MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (RO)
IMMUNOLOGY (NI)
MEDICINE, RESEARCH & EXPERIMENTAL (QA)
PHYSIOLOGY (UM)
ONCOLOGY (DM)
GASTROENTEROLOGY & HEPATOLOGY (KI)
HEMATOLOGY (MA)
OBSTETRICS & GYNECOLOGY (SD)
TRANSPLANTATION (YP)
INFECTIOUS DISEASES (NN)
TROPICAL MEDICINE (YU)
VETERINARY SCIENCES (ZC)
BIOTECHNOLOGY & APPLIED MICROBIOLOGY (DB)
NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY (NS)
MICROSCOPY (RA)
Importy ze Scopus
BIOC: Biochem., Genetics & Molecul. Biology (1300)
BIOC: Biochem., Genetics & Molecular Biology (misc.) (1301)
BIOC: Cancer Research (1306)
BIOC: Cell Biology (1307)
BIOC: Genetics (1311)
BIOC: Molecular Biology (1312)
BIOC: Molecular Medicine (1313)
BIOC: Physiology (1314)
BIOC: Structural Biology (1315)
IMMU: Immunology & Microbiology (2400)
IMMU: Immunology & Microbiology (misc.) (2401)
IMMU: Applied Microbiology & Biotechnology (2402)
IMMU: Immunology (2403)
IMMU: Microbiology (2404)
IMMU: Virology (2406)
MEDI: Medicine (2700)
MEDI: Medicine (misc.) (2701)
MEDI: Genetics(clinical) (2716)
MEDI: Immunology & Allergy (2723)
MEDI: Microbiology (medical) (2726)
Importy z ERIH
Science and Technology Studies (24)
U tohoto oboru nebyly zavedeny žádné podobory.

Vývojová biologie

Níže jsou vypsány obory, které odpovídající (nebo jsou nadřízené) oboru Vývojová biologie v jednotlivých externích klasifikacích (dle nadpisu buňky).
Jmenovací/habilitační obory
Buněčná a vývojová biologie (H+J)
Studijní obory*
Biologie (1501R001)
Buněčná a vývojová biologie (1515T003)
Molekulární biologie a biochemie organismů (1515R011)
Vývojová a buněčná biologie (P1529)
* Obory akreditované pouze na dostudování nejsou uvedeny.
Oblasti vzdělávání
Biologie, ekologie a živ. prostř. (3)
Export do RIV (dle M17)
Developmental biology (10605)
Doporučené převody ze starého CEP/RIV (provedeno v létě 2017):
Genetika a molekulární biologie (EB); Botanika (EF); Zoologie (EG)
ISCED-F
Biologie (0511)
Importy z WOS
BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY (CQ)
BIOLOGY (CU)
BIOLOGY, MISCELLANEOUS
DEVELOPMENTAL BIOLOGY (HY)
REPRODUCTIVE BIOLOGY (WF)
MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (RO)
Importy ze Scopus
BIOC: Developmental Biology (1309)
Importy z ERIH
Science and Technology Studies (24)
U tohoto oboru nebyly zavedeny žádné podobory.

Zoologie

Níže jsou vypsány obory, které odpovídající (nebo jsou nadřízené) oboru Zoologie v jednotlivých externích klasifikacích (dle nadpisu buňky).
Jmenovací/habilitační obory
Zoologie (H+J)
Studijní obory*
Biologie (1501R001)
Ekologická a evoluční biologie (1501R023)
Molekulární biologie a biochemie organismů (1515R011)
Zoologie (1502T003, P1502)
* Obory akreditované pouze na dostudování nejsou uvedeny.
Oblasti vzdělávání
Biologie, ekologie a živ. prostř. (3)
Export do RIV (dle M17)
Zoology (10613)
Doporučené převody ze starého CEP/RIV (provedeno v létě 2017):
Zoologie (EG)
ISCED-F
Biologie (0511)
Importy z WOS
BEHAVIORAL SCIENCES (CN)
ECOLOGY (GU)
EVOLUTIONARY BIOLOGY (HT)
DEVELOPMENTAL BIOLOGY (HY)
ENTOMOLOGY (IY)
LIMNOLOGY (OU)
MARINE & FRESHWATER BIOLOGY (PI)
ORNITHOLOGY (TA)
ZOOLOGY (ZM)
MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (RO)
ANATOMY & MORPHOLOGY (AY)
FISHERIES (JU)
SOIL SCIENCE (XE)
VETERINARY SCIENCES (ZC)
Importy ze Scopus
BIOC: Developmental Biology (1309)
VETE: Small Animals (3404)
AGRI: Animal Science & Zoology (1103)
AGRI: Aquatic Science (1104)
AGRI: Ecology, Evolution, Behavior & Systematics (1105)
AGRI: Insect Science (1109)
AGRI: Soil Science (1111)
Importy z ERIH
Science and Technology Studies (24)
U tohoto oboru nebyly zavedeny žádné podobory.
dg.glob1399.161
_mysqli5.118
_funkce0.07
_logger2.315
_starva1.035
_sym0.012
_rise0.006
_fakulty0.015
k__s1.257
_head0.126
_nav0.212
d__s2.59
v__s1338.887
loop_v__s11.802
dod__s16.777
loop_dod__s0.005
uk6.728