SOC: Učitelství a neučitelská pedagogika
stav k 8. 12. 2021 17:07:41


Andragogika

Níže jsou vypsány obory, které odpovídající (nebo jsou nadřízené) oboru Andragogika v jednotlivých externích klasifikacích (dle nadpisu buňky).
Jmenovací/habilitační obory
NENÍ VAZBA NA HABIL./JMEN. OBOR
Studijní obory*
Andragogika a personální řízení (7501R002, 7501T002)
* Obory akreditované pouze na dostudování nejsou uvedeny.
Oblasti vzdělávání
Neučitelská pedagogika (19)
Export do RIV (dle M17)
Education, general; including training, pedagogy, didactics [and education systems] (50301)
Doporučené převody ze starého CEP/RIV (provedeno v létě 2017):
Pedagogika a školství (AM)
ISCED-F
Pedagogika (0111)
Importy z WOS
EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH (HA)
SOCIAL SCIENCES, INTERDISCIPLINARY (WU)
MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (RO)
Importy ze Scopus
SOCI: Education (3304)
Importy z ERIH
Interdisciplinary research in the Social Sciences (30)
Pedagogical & Educational Research (11)
U tohoto oboru nebyly zavedeny žádné podobory.

Didaktika

Níže jsou vypsány obory, které odpovídající (nebo jsou nadřízené) oboru Didaktika v jednotlivých externích klasifikacích (dle nadpisu buňky).
Jmenovací/habilitační obory
Didaktika chemie (H+J)
Didaktika matematiky (H+J)
Fyzika – didaktika fyziky (H)
Matematika – didaktika a historie matematiky a informatiky (H)
Výtvarná výchova (H)
Studijní obory*
Anglický jazyk se zam. na vzděl. (7507R036)
Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specif. potřebami (7401R022, 7401T022)
Biologie se zam. na vzděl. (7504R212)
Biologie, geologie a environmentalistika se zam. na vzděl. (7507R045)
Český jazyk se zam. na vzděl. (7507R037)
Dějepis se zam. na vzděl. (7507R038)
Deskriptivní geometrie se zaměřením na vzdělávání (7504R003)
Didaktika českého jazyka (7501V034)
Didaktika dějepisu (7105V068)
Didaktika fyziky a obecné otázky fyziky (1701V051)
Didaktika chemie (P1423)
Didaktika konkrétního jazyka (7310V246)
Didaktika matematiky (7501V004)
Francouzský jazyk se zam. na vzděl. (7507R039)
Fyzika zaměřená na vzdělávání (7504R183)
Geografie se zaměřením na vzdělávání (7504R180, 7504R181)
Geologie se zaměřením na vzdělávání (7504R008, 7504R179)
Hra na nástroj se zam. na vzděl. (7507R046)
Hudební teorie a pedagogika (7501V005)
Hudební výchova se zam. na vzděl. (7504R233)
Chemie se zam. na vzděl. (7504R009)
Chemistry Oriented at Education (7504R182)
Informační technologie se zam. na vzděl. (7507R040)
Informatika se zaměřením na vzdělávání (1802R023)
Matematika se zaměřením na vzdělávání (7504R015)
Náboženství, etika a filozofie se zam. na vzděl. (7507R073)
Německý jazyk se zam. na vzděl. (7507R041)
Obecné otázky matematiky a informatiky (1101V026)
Ochrana obyvatelstva se zaměřením na vzdělávání (7507R101)
Ruský jazyk se zam. na vzděl. (7507R060)
Sbormistrovství chrámové hudby (8201R079)
Sbormistrovství se zam. na vzděl. (7507R047)
Speciální pedagogika se zam. na vzděl. (7506R028)
Technická a informační výchova se zam. na vzděl. (7507R042)
Tělesná výchova a sport (7401R005, 7401T005)
Tělesná výchova a sport osob se specif. potřebami (7401R019)
Tělesná výchova a sport se zam. na vzděl. (7507R043)
Učitelství biologie pro SŠ (7504T185, 7504T186)
Učitelství českého jazyka a literatury pro SŠ (7504T039)
Učitelství češtiny jako cizího jazyka (7504T315)
Učitelství deskriptivní geometrie (7504T319)
Učitelství fyziky (7504T245)
Učitelství geografie pro SŠ (7504T194, 7504T195)
Učitelství geologie pro SŠ (7504T196, 7504T197)
Učitelství chemie pro SŠ (7504T198, 7504T199)
Učitelství informatiky (7504T320)
Učitelství latinského jazyka a literatury pro SŠ (7504T081)
Učitelství matematiky (7504T247)
Učitelství náboženství, etiky a filozofie (7504T091)
Učitelství pedagogiky pro SŠ a VOŠ (7504T298)
Učitelství prakt. vyučování a odb. výcviku (7507R056)
Učitelství pro 1. stupeň ZŠ (7503T047)
Učitelství pro MŠ (7531R001)
Učitelství pro SŠ - Ochrana obyvatelstva (7504T318)
Učitelství pro SŠ - tělesná výchova (7504T265)
Učitelství společenských věd, filozofie a etiky pro SŠ a VOŠ (7504T293)
Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - anglický jazyk (7504T213)
Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - biologie (7504T214)
Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - český jazyk (7504T215)
Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - dějepis (7504T216)
Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - francouzský jazyk (7504T217)
Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - hra na nástroj (7504T218)
Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - hudební výchova (7504T219)
Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - chemie (7504T220)
Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - informační a komun. techn. (7504T276)
Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - matematika (7504T221)
Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - německý jazyk (7504T222)
Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - pedagogika (7504T223)
Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - ruský jazyk (7504T225)
Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - sbormistrovství (7504T226)
Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - speciální pedagogika (7504T277)
Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - technická a informační výchova (7504T227)
Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - tělesná výchova (7504T278)
Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - výchova ke zdraví (7504T303)
Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - výtvarná výchova (7504T228)
Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - základy společenských věd (7504T190)
Učitelství VVP pro ZŠ, SŠ a ZUŠ - výtvarná výchova (7504T290)
Vojenská tělovýchova (7401R007, 7401T007)
Výchova ke zdraví se zam. na vzděl. (7507R031)
Výtvarná výchova (7501V021)
Výtvarná výchova se zam. na vzděl. (7504R235)
Vzdělávání v biologii (7507V093)
Základy společenských věd se zam. na vzděl. (7504R236)
* Obory akreditované pouze na dostudování nejsou uvedeny.
Oblasti vzdělávání
Těl. vých. a sport; kinantropologie (28)
Učitelství (30)
Fyzika (11)
Informatika (14)
Matematika (17)
Export do RIV (dle M17)
Education, general; including training, pedagogy, didactics [and education systems] (50301)
Doporučené převody ze starého CEP/RIV (provedeno v létě 2017):
Pedagogika a školství (AM); Sport a aktivity volného času (AK)
ISCED-F
Příprava učitelů s předmětovou specializací (0114)
Importy z WOS
EDUCATION, SCIENTIFIC DISCIPLINES (HB)
EDUCATION, SPECIAL (HE)
SOCIAL SCIENCES, INTERDISCIPLINARY (WU)
MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (RO)
Importy ze Scopus
SOCI: Education (3304)
Importy z ERIH
Pedagogical & Educational Research (11)
PODOBORY – výběr podoboru v publikaci/grantu je u tohoto oboru POVINNÝ z následujících možností:
Didaktika anglického jazykaPodobor je přímo navázán na SP: Anglický jazyk se zam. na vzděl. (7507R036)Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - anglický jazyk (7504T213)
Didaktika biologiePodobor je přímo navázán na SP: Biologie, geologie a environmentalistika se zam. na vzděl. (7507R045)Učitelství biologie pro SŠ (7504T185, 7504T186)Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - biologie (7504T214)Vzdělávání v biologii (7507V093)Biologie se zam. na vzděl. (7504R212)
Didaktika českého jazykaPodobor je přímo navázán na SP: Český jazyk se zam. na vzděl. (7507R037)Didaktika českého jazyka (7501V034)Učitelství českého jazyka a literatury pro SŠ (7504T039)Učitelství češtiny jako cizího jazyka (7504T315)Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - český jazyk (7504T215)
Didaktika dějepisuPodobor je přímo navázán na SP: Dějepis se zam. na vzděl. (7507R038)Didaktika dějepisu (7105V068)Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - dějepis (7504T216)
Didaktika filosofiePodobor nemá žádné přímé vazby na obory jiných klasifikací.
Didaktika francouzského jazykaPodobor je přímo navázán na SP: Francouzský jazyk se zam. na vzděl. (7507R039)Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - francouzský jazyk (7504T217)
Didaktika fyzikyPodobor je přímo navázán na JO: Fyzika – didaktika fyziky (H)
Podobor je přímo navázán na SP: Didaktika fyziky a obecné otázky fyziky (1701V051)Fyzika zaměřená na vzdělávání (7504R183)Učitelství fyziky (7504T245)
Didaktika geografiePodobor je přímo navázán na SP: Učitelství geografie pro SŠ (7504T194, 7504T195)Geografie se zaměřením na vzdělávání (7504R180, 7504R181)
Didaktika geologiePodobor je přímo navázán na SP: Biologie, geologie a environmentalistika se zam. na vzděl. (7507R045)Učitelství geologie pro SŠ (7504T196, 7504T197)Geologie se zaměřením na vzdělávání (7504R008, 7504R179)
Didaktika hudby a hudební výchovyPodobor je přímo navázán na SP: Hudební teorie a pedagogika (7501V005)Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - hudební výchova (7504T219)Hra na nástroj se zam. na vzděl. (7507R046)Hudební výchova se zam. na vzděl. (7504R233)Sbormistrovství chrámové hudby (8201R079)Sbormistrovství se zam. na vzděl. (7507R047)Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - hra na nástroj (7504T218)Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - sbormistrovství (7504T226)
Didaktika chemiePodobor je přímo navázán na JO: Didaktika chemie (H+J)
Podobor je přímo navázán na SP: Chemie se zam. na vzděl. (7504R009)Učitelství chemie pro SŠ (7504T198, 7504T199)Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - chemie (7504T220)Didaktika chemie (P1423)Chemistry Oriented at Education (7504R182)
Didaktika ITPodobor je přímo navázán na SP: Učitelství informatiky (7504T320)Informační technologie se zam. na vzděl. (7507R040)Informatika se zaměřením na vzdělávání (1802R023)
Didaktika latinského jazyka a literaturyPodobor je přímo navázán na SP: Učitelství latinského jazyka a literatury pro SŠ (7504T081)
Didaktika matematikyPodobor je přímo navázán na JO: Didaktika matematiky (H+J)Matematika – didaktika a historie matematiky a informatiky (H)
Podobor je přímo navázán na SP: Didaktika matematiky (7501V004)Matematika se zaměřením na vzdělávání (7504R015)Učitelství matematiky (7504T247)Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - matematika (7504T221)Učitelství deskriptivní geometrie (7504T319)Deskriptivní geometrie se zaměřením na vzdělávání (7504R003)Obecné otázky matematiky a informatiky (1101V026)
Didaktika mediální výchovyPodobor nemá žádné přímé vazby na obory jiných klasifikací.
Didaktika německého jazykaPodobor je přímo navázán na SP: Německý jazyk se zam. na vzděl. (7507R041)Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - německý jazyk (7504T222)
Didaktika pedagogikyPodobor je přímo navázán na SP: Učitelství pedagogiky pro SŠ a VOŠ (7504T298)Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - pedagogika (7504T223)
Didaktika praktického vyučování a odborného výcvikuPodobor je přímo navázán na SP: Učitelství prakt. vyučování a odb. výcviku (7507R056)
Didaktika pro 1. stupeň ZŠPodobor je přímo navázán na SP: Učitelství pro 1. stupeň ZŠ (7503T047)
Didaktika psychologiePodobor nemá žádné přímé vazby na obory jiných klasifikací.
Didaktika ruského jazykaPodobor je přímo navázán na SP: Ruský jazyk se zam. na vzděl. (7507R060)Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - ruský jazyk (7504T225)
Didaktika speciální pedagogikyPodobor je přímo navázán na SP: Speciální pedagogika se zam. na vzděl. (7506R028)Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - speciální pedagogika (7504T277)
Didaktika společenských věd, náboženství, filozofie a etikyPodobor je přímo navázán na SP: Učitelství společenských věd, filozofie a etiky pro SŠ a VOŠ (7504T293)Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - základy společenských věd (7504T190)Základy společenských věd se zam. na vzděl. (7504R236)Náboženství, etika a filozofie se zam. na vzděl. (7507R073)Učitelství náboženství, etiky a filozofie (7504T091)
Didaktika sportu a tělesné výchovyPodobor je přímo navázán na SP: Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specif. potřebami (7401R022, 7401T022)Tělesná výchova a sport (7401R005, 7401T005)Tělesná výchova a sport osob se specif. potřebami (7401R019)Tělesná výchova a sport se zam. na vzděl. (7507R043)Učitelství pro SŠ - tělesná výchova (7504T265)Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - tělesná výchova (7504T278)Vojenská tělovýchova (7401R007, 7401T007)
Didaktika španělského jazykaPodobor nemá žádné přímé vazby na obory jiných klasifikací.
Didaktika technické a informační výchovyPodobor je přímo navázán na SP: Technická a informační výchova se zam. na vzděl. (7507R042)Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - informační a komun. techn. (7504T276)Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - technická a informační výchova (7504T227)
Didaktika výtvarné výchovyPodobor je přímo navázán na JO: Výtvarná výchova (H)
Podobor je přímo navázán na SP: Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - výtvarná výchova (7504T228)Učitelství VVP pro ZŠ, SŠ a ZUŠ - výtvarná výchova (7504T290)Výtvarná výchova (7501V021)Výtvarná výchova se zam. na vzděl. (7504R235)
Obecná didaktikaPodobor nemá žádné přímé vazby na obory jiných klasifikací.
Učitelství pro MŠPodobor je přímo navázán na SP: Učitelství pro MŠ (7531R001)
Výchova k ochraně obyvatelstvaPodobor je přímo navázán na SP: Ochrana obyvatelstva se zaměřením na vzdělávání (7507R101)Učitelství pro SŠ - Ochrana obyvatelstva (7504T318)
Výchova ke zdravíPodobor je přímo navázán na SP: Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - výchova ke zdraví (7504T303)Výchova ke zdraví se zam. na vzděl. (7507R031)
Vysokoškolská didaktikaPodobor nemá žádné přímé vazby na obory jiných klasifikací.

Management vzdělávání

Níže jsou vypsány obory, které odpovídající (nebo jsou nadřízené) oboru Management vzdělávání v jednotlivých externích klasifikacích (dle nadpisu buňky).
Jmenovací/habilitační obory
NENÍ VAZBA NA HABIL./JMEN. OBOR
Studijní obory*
Management vzdělávání (6208T185)
Školský management (6208R102)
* Obory akreditované pouze na dostudování nejsou uvedeny.
Oblasti vzdělávání
Neučitelská pedagogika (19)
Učitelství (30)
Export do RIV (dle M17)
Education, general; including training, pedagogy, didactics [and education systems] (50301)
Doporučené převody ze starého CEP/RIV (provedeno v létě 2017):
Pedagogika a školství (AM)
ISCED-F
Pedagogika (0111)
Importy z WOS
EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH (HA)
SOCIAL SCIENCES, INTERDISCIPLINARY (WU)
MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (RO)
Importy ze Scopus
SOCI: Education (3304)
Importy z ERIH
Interdisciplinary research in the Social Sciences (30)
Pedagogical & Educational Research (11)
U tohoto oboru nebyly zavedeny žádné podobory.

Pedagogická psychologie

Níže jsou vypsány obory, které odpovídající (nebo jsou nadřízené) oboru Pedagogická psychologie v jednotlivých externích klasifikacích (dle nadpisu buňky).
Jmenovací/habilitační obory
Pedagogická psychologie (H+J)
Studijní obory*
Psychologie a speciální pedagogika (7701R013)
Psychologie s rozšířením o speciální pedagogiku (7701R016)
* Obory akreditované pouze na dostudování nejsou uvedeny.
Oblasti vzdělávání
Neučitelská pedagogika (19)
Psychologie (23)
Učitelství (30)
Export do RIV (dle M17)
Education, general; including training, pedagogy, didactics [and education systems] (50301)
Doporučené převody ze starého CEP/RIV (provedeno v létě 2017):
Pedagogika a školství (AM)
ISCED-F
Pedagogika (0111)
Importy z WOS
EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH (HA)
SOCIAL SCIENCES, INTERDISCIPLINARY (WU)
MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (RO)
Importy ze Scopus
SOCI: Education (3304)
Importy z ERIH
Interdisciplinary research in the Social Sciences (30)
Pedagogical & Educational Research (11)
U tohoto oboru nebyly zavedeny žádné podobory.

Pedagogika

Níže jsou vypsány obory, které odpovídající (nebo jsou nadřízené) oboru Pedagogika v jednotlivých externích klasifikacích (dle nadpisu buňky).
Jmenovací/habilitační obory
Pedagogika (H)
Studijní obory*
Pedagogika (7501R008, 7501T008, 7501V008)
Pedagogika předškolního věku (7501T010)
Sociální pedagogika (7502R011, 7502T011)
* Obory akreditované pouze na dostudování nejsou uvedeny.
Oblasti vzdělávání
Neučitelská pedagogika (19)
Těl. vých. a sport; kinantropologie (28)
Učitelství (30)
Export do RIV (dle M17)
Education, general; including training, pedagogy, didactics [and education systems] (50301)
Doporučené převody ze starého CEP/RIV (provedeno v létě 2017):
Pedagogika a školství (AM)
ISCED-F
Pedagogika (0111)
Importy z WOS
EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH (HA)
SOCIAL SCIENCES, INTERDISCIPLINARY (WU)
MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (RO)
Importy ze Scopus
SOCI: Education (3304)
Importy z ERIH
Interdisciplinary research in the Social Sciences (30)
Pedagogical & Educational Research (11)
U tohoto oboru nebyly zavedeny žádné podobory.

Speciální pedagogika

Níže jsou vypsány obory, které odpovídající (nebo jsou nadřízené) oboru Speciální pedagogika v jednotlivých externích klasifikacích (dle nadpisu buňky).
Jmenovací/habilitační obory
Speciální pedagogika (H)
Studijní obory*
Erasmus Mundus - Special Education Needs (N7535)
Psychologie a speciální pedagogika (7701R013)
Psychologie s rozšířením o speciální pedagogiku (7701R016)
Special and Inclusive Education (Erasmus Mundus) (N7539)
Speciální pedagogika (7506R002, 7506T002, 7506V002)
Speciální pedagogika se zam. na vzděl. (7506R028)
* Obory akreditované pouze na dostudování nejsou uvedeny.
Oblasti vzdělávání
Neučitelská pedagogika (19)
Učitelství (30)
Export do RIV (dle M17)
Education, general; including training, pedagogy, didactics [and education systems] (50301)
Doporučené převody ze starého CEP/RIV (provedeno v létě 2017):
Pedagogika a školství (AM)
ISCED-F
Pedagogika (0111)
Importy z WOS
EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH (HA)
EDUCATION, SPECIAL (HE)
SOCIAL SCIENCES, INTERDISCIPLINARY (WU)
MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (RO)
Importy ze Scopus
SOCI: Education (3304)
Importy z ERIH
Interdisciplinary research in the Social Sciences (30)
Pedagogical & Educational Research (11)
U tohoto oboru nebyly zavedeny žádné podobory.
dg.glob1549.748
_mysqli5.429
_funkce0.065
_logger2.287
_starva1.501
_sym0.01
_rise0.004
_fakulty0.012
k__s2.084
_head0.109
_nav0.169
d__s2.13
v__s1502.947
loop_v__s2.103
dod__s20.704
loop_dod__s0.248
uk2.316