HUM: Vědy o umění a kultuře
stav k 8. 12. 2021 18:11:04


Dějiny umění

Níže jsou vypsány obory, které odpovídající (nebo jsou nadřízené) oboru Dějiny umění v jednotlivých externích klasifikacích (dle nadpisu buňky).
Jmenovací/habilitační obory
Dějiny umění (H+J)
Studijní obory*
Dějiny křesťanského umění (8109R001, 8109T001, 8109V001)
Dějiny umění (8109R002, 8109T002)
Dějiny výtvarného umění (8101V001)
Elektronická kultura a sémiotika (7202T013)
Evropské kulturní a duchovní dějiny (7105T087)
Studium humanitní vzdělanosti (6107R009)
* Obory akreditované pouze na dostudování nejsou uvedeny.
Oblasti vzdělávání
Vědy o umění a kultuře (32)
Export do RIV (dle M17)
Arts, Art history (60401)
Doporučené převody ze starého CEP/RIV (provedeno v létě 2017):
Umění, architektura, kulturní dědictví (AL)
ISCED-F
Výtvarné umění (0213)
Importy z WOS
ARCHITECTURE (BK)
ART (BP)
HUMANITIES, MULTIDISCIPLINARY (BQ)
MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (RO)
Importy ze Scopus
ARTS: Arts & Humanities (1200)
ARTS: Arts & Humanities (misc.) (1201)
ARTS: Visual Arts & Performing Arts (1213)
Importy z ERIH
Art and Art History (3)
Interdisciplinary research in the Humanities (29)
U tohoto oboru nebyly zavedeny žádné podobory.

Divadelní věda

Níže jsou vypsány obory, které odpovídající (nebo jsou nadřízené) oboru Divadelní věda v jednotlivých externích klasifikacích (dle nadpisu buňky).
Jmenovací/habilitační obory
NENÍ VAZBA NA HABIL./JMEN. OBOR
Studijní obory*
Divadelní věda (8104R001, 8104T001, 8104V001)
* Obory akreditované pouze na dostudování nejsou uvedeny.
Oblasti vzdělávání
Vědy o umění a kultuře (32)
Export do RIV (dle M17)
Performing arts studies (60403)
Doporučené převody ze starého CEP/RIV (provedeno v létě 2017):
Umění, architektura, kulturní dědictví (AL)
ISCED-F
Hudební a scénické umění (0215)
Importy z WOS
MEDIEVAL & RENAISSANCE STUDIES (QK)
THEATER (YG)
HUMANITIES, MULTIDISCIPLINARY (BQ)
MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (RO)
Importy ze Scopus
ARTS: Arts & Humanities (1200)
ARTS: Arts & Humanities (misc.) (1201)
ARTS: Visual Arts & Performing Arts (1213)
Importy z ERIH
Film and Theatre Studies (18)
Interdisciplinary research in the Humanities (29)
U tohoto oboru nebyly zavedeny žádné podobory.

Estetika

Níže jsou vypsány obory, které odpovídající (nebo jsou nadřízené) oboru Estetika v jednotlivých externích klasifikacích (dle nadpisu buňky).
Jmenovací/habilitační obory
Estetika (H+J)
Studijní obory*
Estetika (8109R005, 8109T005, 8109V005)
* Obory akreditované pouze na dostudování nejsou uvedeny.
Oblasti vzdělávání
Vědy o umění a kultuře (32)
Export do RIV (dle M17)
Arts (60400)
Doporučené převody ze starého CEP/RIV (provedeno v létě 2017):
Umění, architektura, kulturní dědictví (AL)
ISCED-F
Umění – obory j. n. (0219)
Importy z WOS
MEDIEVAL & RENAISSANCE STUDIES (QK)
FOLKLORE (JW)
ART (BP)
DANCE (FS)
FILM, RADIO, TELEVISION (JS)
MUSIC (RP)
THEATER (YG)
HUMANITIES, MULTIDISCIPLINARY (BQ)
MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (RO)
Importy ze Scopus
ARTS: Arts & Humanities (1200)
ARTS: Arts & Humanities (misc.) (1201)
Importy z ERIH
Art and Art History (3)
Interdisciplinary research in the Humanities (29)
U tohoto oboru nebyly zavedeny žádné podobory.

Filmová věda

Níže jsou vypsány obory, které odpovídající (nebo jsou nadřízené) oboru Filmová věda v jednotlivých externích klasifikacích (dle nadpisu buňky).
Jmenovací/habilitační obory
NENÍ VAZBA NA HABIL./JMEN. OBOR
Studijní obory*
Filmová studia (8104R017, 8104T017)
Filmová věda (8104V003)
* Obory akreditované pouze na dostudování nejsou uvedeny.
Oblasti vzdělávání
Vědy o umění a kultuře (32)
Export do RIV (dle M17)
Studies on Film, Radio and Television (60405)
Doporučené převody ze starého CEP/RIV (provedeno v létě 2017):
Umění, architektura, kulturní dědictví (AL)
ISCED-F
Hudební a scénické umění (0215)
Importy z WOS
FILM, RADIO, TELEVISION (JS)
HUMANITIES, MULTIDISCIPLINARY (BQ)
MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (RO)
Importy ze Scopus
ARTS: Arts & Humanities (1200)
ARTS: Arts & Humanities (misc.) (1201)
ARTS: Visual Arts & Performing Arts (1213)
Importy z ERIH
Film and Theatre Studies (18)
Interdisciplinary research in the Humanities (29)
U tohoto oboru nebyly zavedeny žádné podobory.

Hudební věda

Níže jsou vypsány obory, které odpovídající (nebo jsou nadřízené) oboru Hudební věda v jednotlivých externích klasifikacích (dle nadpisu buňky).
Jmenovací/habilitační obory
Hudební teorie a pedagogika (H+J)
Hudební věda (H+J)
Studijní obory*
Hudební teorie a pedagogika (7501V005)
Hudební věda (8102R003, 8102T003, 8102V003)
Studium humanitní vzdělanosti (6107R009)
* Obory akreditované pouze na dostudování nejsou uvedeny.
Oblasti vzdělávání
Vědy o umění a kultuře (32)
Export do RIV (dle M17)
Performing arts studies (60403)
Doporučené převody ze starého CEP/RIV (provedeno v létě 2017):
Umění, architektura, kulturní dědictví (AL)
ISCED-F
Hudební a scénické umění (0215)
Importy z WOS
MEDIEVAL & RENAISSANCE STUDIES (QK)
FOLKLORE (JW)
MUSIC (RP)
THEATER (YG)
HUMANITIES, MULTIDISCIPLINARY (BQ)
MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (RO)
Importy ze Scopus
ARTS: Arts & Humanities (1200)
ARTS: Arts & Humanities (misc.) (1201)
ARTS: Music (1210)
Importy z ERIH
Interdisciplinary research in the Humanities (29)
Musicology (10)
U tohoto oboru nebyly zavedeny žádné podobory.

Management a marketing umění

Níže jsou vypsány obory, které odpovídající (nebo jsou nadřízené) oboru Management a marketing umění v jednotlivých externích klasifikacích (dle nadpisu buňky).
Jmenovací/habilitační obory
NENÍ VAZBA NA HABIL./JMEN. OBOR
Studijní obory*
NENÍ VAZBA NA STUDIJNÍ OBOR
* Obory akreditované pouze na dostudování nejsou uvedeny.
Oblasti vzdělávání
Vědy o umění a kultuře (32)
Export do RIV (dle M17)
Arts (60400)
Doporučené převody ze starého CEP/RIV (provedeno v létě 2017):
Umění, architektura, kulturní dědictví (AL)
ISCED-F
Umění – obory j. n. (0219)
Importy z WOS
ART (BP)
MANAGEMENT (PC)
MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (RO)
Importy ze Scopus
ARTS: Music (1210)
ARTS: Visual Arts & Performing Arts (1213)
BUSI: Marketing (1406)
Importy z ERIH
Art and Art History (3)
Economics (21)
Film and Theatre Studies (18)
Interdisciplinary research in the Humanities (29)
Musicology (10)
U tohoto oboru nebyly zavedeny žádné podobory.
dg.glob1461.753
_mysqli4.58
_funkce0.062
_logger2.013
_starva2.075
_sym0.01
_rise0.005
_fakulty0.012
k__s1.399
_head0.091
_nav0.153
d__s2.149
v__s1427.005
loop_v__s1.749
dod__s13.482
loop_dod__s0.005
uk0.764