NAT: Matematika
stav k 8. 12. 2021 17:06:59


Matematická analýza

Níže jsou vypsány obory, které odpovídající (nebo jsou nadřízené) oboru Matematická analýza v jednotlivých externích klasifikacích (dle nadpisu buňky).
Pozn.: Matematická analýza, matematické modelování a výpočtová matematika > Matematická analýza
Jmenovací/habilitační obory
Matematika – didaktika a historie matematiky a informatiky (H)
Matematika – matematická analýza (H+J)
Studijní obory*
Logika (6101R009, 6101T009, 6101V009)
Matematická analýza (1101T014, 1101V014)
Obecná matematika (1101R023)
Obecné otázky matematiky a informatiky (1101V026)
Učitelství matematiky (7504T247)
* Obory akreditované pouze na dostudování nejsou uvedeny.
Oblasti vzdělávání
Informatika (14)
Matematika (17)
Export do RIV (dle M17)
Pure mathematics (10101)
Doporučené převody ze starého CEP/RIV (provedeno v létě 2017):
Obecná matematika (BA)
ISCED-F
Matematika (0541)
Importy z WOS
MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS (PO)
MATHEMATICS (PQ)
MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (RO)
Importy ze Scopus
MATH: Mathematics (2600)
MATH: Mathematics (misc.) (2601)
MATH: Analysis (2603)
Importy z ERIH
Science and Technology Studies (24)
U tohoto oboru nebyly zavedeny žádné podobory.

Matematické modelování a výpočtová matematika

Níže jsou vypsány obory, které odpovídající (nebo jsou nadřízené) oboru Matematické modelování a výpočtová matematika v jednotlivých externích klasifikacích (dle nadpisu buňky).
Pozn.: Matematická analýza, matematické modelování a výpočtová matematika > Matematické modelování a výpočtová matematika

(TO Fyziky nebude)
Jmenovací/habilitační obory
Matematika – matematické modelování a numerická matematika (H+J)
Studijní obory*
Matematické a počítačové modelování (1103V013)
Matematické a počítačové modelování ve fyzice (1701T057)
Matematické modelování ve fyzice a technice (1103T028)
Numerická a výpočtová matematika (1101T041)
Obecná matematika (1101R023)
Vědecko-technické výpočty (1101V036)
* Obory akreditované pouze na dostudování nejsou uvedeny.
Oblasti vzdělávání
Fyzika (11)
Informatika (14)
Matematika (17)
Export do RIV (dle M17)
Applied mathematics (10102)
Doporučené převody ze starého CEP/RIV (provedeno v létě 2017):
Obecná matematika (BA); Termodynamika (BJ)
ISCED-F
Matematika (0541)
Importy z WOS
MATHEMATICS, APPLIED (PN)
MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS (PO)
MATHEMATICS (PQ)
PHYSICS, MATHEMATICAL (UR)
COMP. SC., THEORY & METHODS (EX)
PHYSICS, FLUIDS & PLASMAS (UF)
MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (RO)
THERMODYNAMICS (DT)
MECHANICS (PU)
Importy ze Scopus
MATH: Mathematics (2600)
MATH: Mathematics (misc.) (2601)
MATH: Applied Mathematics (2604)
MATH: Computational Mathematics (2605)
MATH: Modelling & Simulation (2611)
MATH: Numerical Analysis (2612)
Importy z ERIH
Science and Technology Studies (24)
U tohoto oboru nebyly zavedeny žádné podobory.

Pravděpodobnost a matematická statistika

Níže jsou vypsány obory, které odpovídající (nebo jsou nadřízené) oboru Pravděpodobnost a matematická statistika v jednotlivých externích klasifikacích (dle nadpisu buňky).
Jmenovací/habilitační obory
Matematika – pravděpodobnost a matematická statistika (H+J)
Studijní obory*
Finanční a pojistná matematika (1103T008)
Finanční matematika (1103R024)
Obecná matematika (1101R023)
Pravděpodobnost a matematická statistika (1101V027)
Pravděpodobnost a statistika, ekonometrie a fin. matematika (1101V053)
Pravděpodobnost, matematická statistika a ekonometrie (1101T028)
* Obory akreditované pouze na dostudování nejsou uvedeny.
Oblasti vzdělávání
Fyzika (11)
Matematika (17)
Export do RIV (dle M17)
Statistics and probability (10103)
Doporučené převody ze starého CEP/RIV (provedeno v létě 2017):
Obecná matematika (BA); Aplikovaná statistika, operační výzkum (BB); Geologie a mineralogie (DB); Geochemie (DD); Kardiovaskulární nemoci včetně kardiochirurgie (FA); Endokrinologie, diabetologie, metabolismus, výživa (FB); Ostatní obory vnitřního lékařství (FE); Pediatrie (FG); Neurologie, neurochirurgie, neurovědy (FH); Chirurgie včetně transplantologie (FJ)
ISCED-F
Statistika (0542)
Importy z WOS
OPERATIONS RESEARCH & MANAGEMENT SCIENCE (PE)
MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS (PO)
STATISTICS & PROBABILITY (XY)
MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (RO)
Importy ze Scopus
DECI: Statistics, Probability & Uncertainty (1804)
MATH: Mathematics (2600)
MATH: Mathematics (misc.) (2601)
MATH: Statistics & Probability (2613)
Importy z ERIH
Science and Technology Studies (24)
U tohoto oboru nebyly zavedeny žádné podobory.

Strukturální matematika

Níže jsou vypsány obory, které odpovídající (nebo jsou nadřízené) oboru Strukturální matematika v jednotlivých externích klasifikacích (dle nadpisu buňky).
Jmenovací/habilitační obory
Matematika – algebra, teorie čísel a matematická logika (H+J)
Matematika – geometrie a topologie (H+J)
Studijní obory*
Algebra, teorie čísel a matematická logika (1101V005)
Geometrie a topologie, globální analýza a obecné struktury (1101V038)
Logika (6101R009, 6101T009, 6101V009)
Matematické struktury (1101T039)
Matematika pro informační technologie (1103R041, 1103T041)
Obecná matematika (1101R023)
* Obory akreditované pouze na dostudování nejsou uvedeny.
Oblasti vzdělávání
Informatika (14)
Matematika (17)
Export do RIV (dle M17)
Pure mathematics (10101)
Doporučené převody ze starého CEP/RIV (provedeno v létě 2017):
Obecná matematika (BA); Mechanika tekutin (BK)
ISCED-F
Matematika (0541)
Importy z WOS
MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS (PO)
MATHEMATICS (PQ)
MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (RO)
Importy ze Scopus
MATH: Mathematics (2600)
MATH: Mathematics (misc.) (2601)
MATH: Algebra & Number Theory (2602)
MATH: Geometry & Topology (2608)
MATH: Logic (2609)
MATH: Theoretical Computer Science (2614)
Importy z ERIH
Science and Technology Studies (24)
U tohoto oboru nebyly zavedeny žádné podobory.
dg.glob1391.893
_mysqli4.727
_funkce0.051
_logger2.553
_starva1.872
_sym0.011
_rise0.004
_fakulty0.012
k__s2.076
_head0.122
_nav0.162
d__s2.52
v__s1358.22
loop_v__s1.186
dod__s11.419
loop_dod__s0.004
uk0.525