NAT: Geografie
stav k 8. 12. 2021 16:22:03


Demografie

Níže jsou vypsány obory, které odpovídající (nebo jsou nadřízené) oboru Demografie v jednotlivých externích klasifikacích (dle nadpisu buňky).
Jmenovací/habilitační obory
Demografie (H+J)
Studijní obory*
Demografie (1303T001, P1303)
Demografie s ekonomií (1303R002)
Demografie se sociální geografií (1303R004)
Demografie se sociologií (1303R005)
Globální migrační a rozvojová studia (1301T028)
Sociální epidemiologie (5103T075)
Vědy o Zemi (3913R001)
* Obory akreditované pouze na dostudování nejsou uvedeny.
Oblasti vzdělávání
Sociologie (25)
Vědy o Zemi (33)
Export do RIV (dle M17)
Demography (50402)
Doporučené převody ze starého CEP/RIV (provedeno v létě 2017):
Sociologie, demografie (AO)
ISCED-F
Společenské vědy a vědy o lidském chování – obory j. n. (0319)
Importy z WOS
DEMOGRAPHY (FU)
GEOGRAPHY (KU)
SOCIAL SCIENCES, INTERDISCIPLINARY (WU)
MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (RO)
Importy ze Scopus
SOCI: Demography (3317)
EART: Earth & Planetary Sciences (misc.) (1901)
Importy z ERIH
Demography (20)
Science and Technology Studies (24)
U tohoto oboru nebyly zavedeny žádné podobory.

Fyzická geografie

Níže jsou vypsány obory, které odpovídající (nebo jsou nadřízené) oboru Fyzická geografie v jednotlivých externích klasifikacích (dle nadpisu buňky).
Jmenovací/habilitační obory
Fyzická geografie (H+J)
Studijní obory*
Hydrologie a hydrogeologie (1202T012)
Krajina a společnost (1301T029)
Povrchová a podzemní voda (1202R011)
Vědy o Zemi (3913R001)
Fyzická geografie a geoekologie (1301T004, P1306)
Fyzická geografie a geoinformatika (1301R023)
* Obory akreditované pouze na dostudování nejsou uvedeny.
Oblasti vzdělávání
Vědy o Zemi (33)
Export do RIV (dle M17)
Physical geography (10508)
Doporučené převody ze starého CEP/RIV (provedeno v létě 2017):
Hydrologie a limnologie (DA); Zemský magnetismus, geodesie, geografie (DE); Vědy o atmosféře, meteorologie (DG)
ISCED-F
Vědy o Zemi (0532)
Importy z WOS
GEOGRAPHY (KU)
ENVIRONMENTAL SCIENCES (JA)
GEOGRAPHY, PHYSICAL (KV)
GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY (LE)
METEOROLOGY & ATMOSPHERIC SCIENCES (QQ)
OCEANOGRAPHY (SI)
WATER RESOURCES (ZR)
ECOLOGY (GU)
LIMNOLOGY (OU)
MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (RO)
FORESTRY (KA)
SOIL SCIENCE (XE)
REMOTE SENSING (SR)
Importy ze Scopus
EART: Earth & Planetary Sciences (misc.) (1901)
EART: Oceanography (1910)
Importy z ERIH
Science and Technology Studies (24)
U tohoto oboru nebyly zavedeny žádné podobory.

Kartografie

Níže jsou vypsány obory, které odpovídající (nebo jsou nadřízené) oboru Kartografie v jednotlivých externích klasifikacích (dle nadpisu buňky).
Jmenovací/habilitační obory
NENÍ VAZBA NA HABIL./JMEN. OBOR
Studijní obory*
Geografie a kartografie (1301R007)
Kartografie a geoinformatika (1302T006)
Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země (P1310)
Vědy o Zemi (3913R001)
* Obory akreditované pouze na dostudování nejsou uvedeny.
Oblasti vzdělávání
Vědy o Zemi (33)
Export do RIV (dle M17)
Physical geography (10508)
Doporučené převody ze starého CEP/RIV (provedeno v létě 2017):
Zemský magnetismus, geodesie, geografie (DE)
ISCED-F
Vědy o Zemi (0532)
Importy z WOS
GEOGRAPHY (KU)
GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY (LE)
MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (RO)
Importy ze Scopus
EART: Earth & Planetary Sciences (1900)
EART: Earth & Planetary Sciences (misc.) (1901)
EART: Computers in Earth Sciences (1903)
Importy z ERIH
Science and Technology Studies (24)
U tohoto oboru nebyly zavedeny žádné podobory.

Regionální a politická geografie

Níže jsou vypsány obory, které odpovídající (nebo jsou nadřízené) oboru Regionální a politická geografie v jednotlivých externích klasifikacích (dle nadpisu buňky).
Jmenovací/habilitační obory
Regionální a politická geografie (H+J)
Studijní obory*
Globální migrační a rozvojová studia (1301T028)
Krajina a společnost (1301T029)
Vědy o Zemi (3913R001)
Regionální a politická geografie (1301T011, P1308)
* Obory akreditované pouze na dostudování nejsou uvedeny.
Oblasti vzdělávání
Vědy o Zemi (33)
Export do RIV (dle M17)
Cultural and economic geography (50701)
Doporučené převody ze starého CEP/RIV (provedeno v létě 2017):
Zemský magnetismus, geodesie, geografie (DE)
ISCED-F
Vědy o Zemi (0532)
Importy z WOS
GEOGRAPHY (KU)
PLANNING & DEVELOPMENT (UQ)
MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (RO)
Importy ze Scopus
SOCI: Geography, Planning & Development (3305)
EART: Earth & Planetary Sciences (misc.) (1901)
Importy z ERIH
Science and Technology Studies (24)
U tohoto oboru nebyly zavedeny žádné podobory.

Sociální geografie

Níže jsou vypsány obory, které odpovídající (nebo jsou nadřízené) oboru Sociální geografie v jednotlivých externích klasifikacích (dle nadpisu buňky).
Jmenovací/habilitační obory
Obecná geografie (H+J)
Sociální geografie a regionální rozvoj (H+J)
Studijní obory*
Globální migrační a rozvojová studia (1301T028)
Krajina a společnost (1301T029)
Obecné otázky geografie (P1315)
Sociální epidemiologie (5103T075)
Sociální geografie a geoinformatika (1301R027)
Sociální geografie a regionální rozvoj (1301T015, P1309)
Vědy o Zemi (3913R001)
* Obory akreditované pouze na dostudování nejsou uvedeny.
Oblasti vzdělávání
Sociologie (25)
Vědy o Zemi (33)
Architektura a urbanismus (1)
Export do RIV (dle M17)
Cultural and economic geography (50701)
Doporučené převody ze starého CEP/RIV (provedeno v létě 2017):
Městské, oblastní a dopravní plánování (AP); Zemský magnetismus, geodesie, geografie (DE)
ISCED-F
Vědy o Zemi (0532)
Importy z WOS
GEOGRAPHY (KU)
PLANNING & DEVELOPMENT (UQ)
TRANSPORTATION (YQ)
URBAN STUDIES (YY)
SOCIAL SCIENCES, INTERDISCIPLINARY (WU)
MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (RO)
Importy ze Scopus
SOCI: Geography, Planning & Development (3305)
SOCI: Transportation (3313)
SOCI: Urban Studies (3322)
EART: Earth & Planetary Sciences (misc.) (1901)
Importy z ERIH
Human Geography and Urban Studies (28)
Science and Technology Studies (24)
U tohoto oboru nebyly zavedeny žádné podobory.
dg.glob1572.314
_mysqli10.266
_funkce0.21
_logger3.278
_starva2.996
_sym0.052
_rise0.011
_fakulty0.027
k__s2.987
_head0.304
_nav0.287
d__s3.395
v__s1491.598
loop_v__s1.682
dod__s22.773
loop_dod__s0.005
uk0.656