NAT: Fyzika
stav k 8. 12. 2021 18:24:27


Akustika

Níže jsou vypsány obory, které odpovídající (nebo jsou nadřízené) oboru Akustika v jednotlivých externích klasifikacích (dle nadpisu buňky).
Pozn.: doplněno pro úplnost
Jmenovací/habilitační obory
NENÍ VAZBA NA HABIL./JMEN. OBOR
Studijní obory*
Aplikovaná fyzika (1702R001)
* Obory akreditované pouze na dostudování nejsou uvedeny.
Oblasti vzdělávání
Fyzika (11)
Export do RIV (dle M17)
Acoustics (10307)
Doporučené převody ze starého CEP/RIV (provedeno v létě 2017):
Akustika a kmity (BI)
ISCED-F
Fyzika (0533)
Importy z WOS
ACOUSTICS (AA)
MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (RO)
Importy ze Scopus
PHYS: Acoustics & Ultrasonics (3102)
Importy z ERIH
Science and Technology Studies (24)
U tohoto oboru nebyly zavedeny žádné podobory.

Astronomie a astrofyzika

Níže jsou vypsány obory, které odpovídající (nebo jsou nadřízené) oboru Astronomie a astrofyzika v jednotlivých externích klasifikacích (dle nadpisu buňky).
Pozn.: Teoretická fyzika, astronomie a astrofyzika > Astronomie a astrofyzika
Jmenovací/habilitační obory
Astronomie a astrofyzika (H+J)
Studijní obory*
Astronomie a astrofyzika (1701T038)
Obecná fyzika (1701R026)
* Obory akreditované pouze na dostudování nejsou uvedeny.
Oblasti vzdělávání
Fyzika (11)
Export do RIV (dle M17)
Astronomy (10308)
Doporučené převody ze starého CEP/RIV (provedeno v létě 2017):
Astronomie a nebeská mechanika, astrofyzika (BN)
ISCED-F
Fyzika (0533)
Importy z WOS
ASTRONOMY & ASTROPHYSICS (BU)
PHYSICS, MULTIDISCIPLINARY (UI)
MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (RO)
Importy ze Scopus
PHYS: Physics & Astronomy (3100)
PHYS: Physics & Astronomy (misc.) (3101)
PHYS: Astronomy & Astrophysics (3103)
EART: Space & Planetary Science (1912)
Importy z ERIH
Science and Technology Studies (24)
U tohoto oboru nebyly zavedeny žádné podobory.

Fyzika kondenzovaných látek

Níže jsou vypsány obory, které odpovídající (nebo jsou nadřízené) oboru Fyzika kondenzovaných látek v jednotlivých externích klasifikacích (dle nadpisu buňky).
Jmenovací/habilitační obory
Fyzika – fyzika kondenzovaných látek (H+J)
Studijní obory*
Aplikovaná fyzika (1702R001)
Fyzika kondenzovaných látek a materiálový výzkum (1701V007)
Fyzika kondenzovaných soustav a materiálů (1701T041)
Fyzika nanostruktur (1701V050)
Obecná fyzika (1701R026)
* Obory akreditované pouze na dostudování nejsou uvedeny.
Oblasti vzdělávání
Fyzika (11)
Export do RIV (dle M17)
Condensed matter physics (10302)
Doporučené převody ze starého CEP/RIV (provedeno v létě 2017):
Termodynamika (BJ); Mechanika tekutin (BK); Fyzika pevných látek a magnetismus (BM); Hutnictví, kovové materiály (JG); Keramika, žáruvzdorné materiály a skla (JH); Kompositní materiály (JI); Ostatní materiály (JJ); Koroze a povrchové úpravy materiálu (JK); Únava materiálu a lomová mechanika (JL)
ISCED-F
Fyzika (0533)
Importy z WOS
PHYSICS, MULTIDISCIPLINARY (UI)
PHYSICS, CONDENSED MATTER (UK)
MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (RO)
Importy ze Scopus
PHYS: Physics & Astronomy (3100)
PHYS: Physics & Astronomy (misc.) (3101)
PHYS: Condensed Matter Physics (3104)
Importy z ERIH
Science and Technology Studies (24)
U tohoto oboru nebyly zavedeny žádné podobory.

Fyzika molekulárních a biologických struktur

Níže jsou vypsány obory, které odpovídající (nebo jsou nadřízené) oboru Fyzika molekulárních a biologických struktur v jednotlivých externích klasifikacích (dle nadpisu buňky).
Jmenovací/habilitační obory
Fyzika – fyzika molekulárních a biologických struktur (H+J)
Studijní obory*
Aplikovaná fyzika (1702R001)
Biofyzika a chemická fyzika (1702T007)
Biofyzika, chemická a makromolekulární fyzika (1702V019)
Fyzika nanostruktur (1701V050)
Obecná fyzika (1701R026)
* Obory akreditované pouze na dostudování nejsou uvedeny.
Oblasti vzdělávání
Fyzika (11)
Export do RIV (dle M17)
Atomic, molecular and chemical physics (10301)
Doporučené převody ze starého CEP/RIV (provedeno v létě 2017):
Termodynamika (BJ); Anorganická chemie (CA); Analytická chemie, separace (CB); Organická chemie (CC); Makromolekulární chemie (CD); Fyzikální chemie a teoretická chemie (CF); Jaderná a kvantová chemie, fotochemie (CH); Genetika a molekulární biologie (EB); Fyziologie (ED); Kardiovaskulární nemoci včetně kardiochirurgie (FA); Endokrinologie, diabetologie, metabolismus, výživa (FB); Ostatní obory vnitřního lékařství (FE); Pediatrie (FG); Neurologie, neurochirurgie, neurovědy (FH); Chirurgie včetně transplantologie (FJ); Epidemiologie, infekční nemoci a klinická imunologie (FN); Veřejné zdravotnictví, sociální lékařství (FQ); Průmyslová chemie a chemické inženýrství (CI); Potravinářství (GM)
ISCED-F
Fyzika (0533)
Importy z WOS
PHYSICS, ATOMIC, MOLECULAR & CHEMICAL (UH)
PHYSICS, MULTIDISCIPLINARY (UI)
CHEMISTRY, PHYSICAL (EI)
MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (RO)
Importy ze Scopus
PHYS: Physics & Astronomy (3100)
PHYS: Physics & Astronomy (misc.) (3101)
PHYS: Atomic & Molecular Physics, & Optics (3107)
CHEM: Physical & Theoretical Chemistry (1606)
Importy z ERIH
Science and Technology Studies (24)
U tohoto oboru nebyly zavedeny žádné podobory.

Fyzika plazmatu

Níže jsou vypsány obory, které odpovídající (nebo jsou nadřízené) oboru Fyzika plazmatu v jednotlivých externích klasifikacích (dle nadpisu buňky).
Jmenovací/habilitační obory
Fyzika – fyzika plazmatu (H+J)
Studijní obory*
Aplikovaná fyzika (1702R001)
Fyzika plazmatu a ionizovaných prostředí (1701V012)
Obecná fyzika (1701R026)
* Obory akreditované pouze na dostudování nejsou uvedeny.
Oblasti vzdělávání
Fyzika (11)
Export do RIV (dle M17)
Fluids and plasma physics (10305)
Doporučené převody ze starého CEP/RIV (provedeno v létě 2017):
Fyzika plasmatu a výboje v plynech (BL)
ISCED-F
Fyzika (0533)
Importy z WOS
PHYSICS, FLUIDS & PLASMAS (UF)
PHYSICS, MULTIDISCIPLINARY (UI)
MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (RO)
Importy ze Scopus
PHYS: Physics & Astronomy (3100)
PHYS: Physics & Astronomy (misc.) (3101)
Importy z ERIH
Science and Technology Studies (24)
U tohoto oboru nebyly zavedeny žádné podobory.

Fyzika povrchů a rozhraní

Níže jsou vypsány obory, které odpovídající (nebo jsou nadřízené) oboru Fyzika povrchů a rozhraní v jednotlivých externích klasifikacích (dle nadpisu buňky).
Jmenovací/habilitační obory
Fyzika – fyzika povrchů a rozhraní (H+J)
Studijní obory*
Aplikovaná fyzika (1702R001)
Fyzika nanostruktur (1701V050)
Fyzika povrchů a ionizovaných prostředí (1701T042)
Fyzika povrchů a rozhraní (1701V043)
Obecná fyzika (1701R026)
* Obory akreditované pouze na dostudování nejsou uvedeny.
Oblasti vzdělávání
Fyzika (11)
Export do RIV (dle M17)
Fluids and plasma physics (10305)
Doporučené převody ze starého CEP/RIV (provedeno v létě 2017):
Mechanika tekutin (BK); Hutnictví, kovové materiály (JG); Keramika, žáruvzdorné materiály a skla (JH); Kompositní materiály (JI); Koroze a povrchové úpravy materiálu (JK); Únava materiálu a lomová mechanika (JL)
ISCED-F
Fyzika (0533)
Importy z WOS
PHYSICS, APPLIED (UB)
PHYSICS, FLUIDS & PLASMAS (UF)
PHYSICS, MULTIDISCIPLINARY (UI)
CHEMISTRY, PHYSICAL (EI)
MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (RO)
Importy ze Scopus
PHYS: Physics & Astronomy (3100)
PHYS: Physics & Astronomy (misc.) (3101)
PHYS: Surfaces & Interfaces (3110)
Importy z ERIH
Science and Technology Studies (24)
U tohoto oboru nebyly zavedeny žádné podobory.

Fyzika Země a planet

Níže jsou vypsány obory, které odpovídající (nebo jsou nadřízené) oboru Fyzika Země a planet v jednotlivých externích klasifikacích (dle nadpisu buňky).
Pozn.: Geofyzika a meteorologie > Geofyzika
Jmenovací/habilitační obory
Fyzika Země a planet [dříve Geofyzika] (H+J)
Studijní obory*
Fyzika Země a planet [dříve Geofyzika] (1701T017, 1701V017)
Matematické a počítačové modelování (1103V013)
Obecná fyzika (1701R026)
* Obory akreditované pouze na dostudování nejsou uvedeny.
Oblasti vzdělávání
Fyzika (11)
Vědy o Zemi (33)
Export do RIV (dle M17)
Earth and related environmental sciences (10500)
Doporučené převody ze starého CEP/RIV (provedeno v létě 2017):
Geologie a mineralogie (DB); Seismologie, vulkanologie a struktura Země (DC); Geochemie (DD); Zemský magnetismus, geodesie, geografie (DE)
ISCED-F
Vědy o Zemi (0532)
Importy z WOS
ASTRONOMY & ASTROPHYSICS (BU)
PHYSICS, MULTIDISCIPLINARY (UI)
GEOCHEMISTRY & GEOPHYSICS (GC)
GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY (LE)
MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (RO)
Importy ze Scopus
EART: Earth-Surface Processes (1904)
EART: Geophysics (1908)
Importy z ERIH
Science and Technology Studies (24)
U tohoto oboru nebyly zavedeny žádné podobory.

Jaderná fyzika

Níže jsou vypsány obory, které odpovídající (nebo jsou nadřízené) oboru Jaderná fyzika v jednotlivých externích klasifikacích (dle nadpisu buňky).
Pozn.: Jaderná a subjaderná fyzika > Jaderná fyzika
Jmenovací/habilitační obory
Fyzika – jaderná fyzika (H+J)
Studijní obory*
Jaderná a subjaderná fyzika (1701T019)
Jaderná fyzika (1701V020)
Obecná fyzika (1701R026)
* Obory akreditované pouze na dostudování nejsou uvedeny.
Oblasti vzdělávání
Fyzika (11)
Export do RIV (dle M17)
Nuclear physics (10304)
Doporučené převody ze starého CEP/RIV (provedeno v létě 2017):
Jaderná, atomová a molekulová fyzika, urychlovače (BG); Jaderné odpady, radioaktivní znečištění a kontrola (DL)
ISCED-F
Fyzika (0533)
Importy z WOS
PHYSICS, MULTIDISCIPLINARY (UI)
PHYSICS, NUCLEAR (UN)
MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (RO)
Importy ze Scopus
PHYS: Physics & Astronomy (3100)
PHYS: Physics & Astronomy (misc.) (3101)
PHYS: Nuclear & High Energy Physics (3106)
PHYS: Atomic & Molecular Physics, & Optics (3107)
PHYS: Radiation (3108)
Importy z ERIH
Science and Technology Studies (24)
U tohoto oboru nebyly zavedeny žádné podobory.

Kvantová optika a optoelektronika

Níže jsou vypsány obory, které odpovídající (nebo jsou nadřízené) oboru Kvantová optika a optoelektronika v jednotlivých externích klasifikacích (dle nadpisu buňky).
Jmenovací/habilitační obory
Fyzika – kvantová optika a optoelektronika (H+J)
Studijní obory*
Aplikovaná fyzika (1702R001)
Fyzika nanostruktur (1701V050)
Kvantová optika a optoelektronika (1701V022)
Obecná fyzika (1701R026)
Optika a optoelektronika (1701T029)
* Obory akreditované pouze na dostudování nejsou uvedeny.
Oblasti vzdělávání
Fyzika (11)
Export do RIV (dle M17)
Optics (10306)
Doporučené převody ze starého CEP/RIV (provedeno v létě 2017):
Optika, masery a lasery (BH); Elektrochemie (CG); Jaderná a kvantová chemie, fotochemie (CH); Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika (JA); Senzory, čidla, měření a regulace (JB)
ISCED-F
Fyzika (0533)
Importy z WOS
OPTICS (SY)
MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (RO)
Importy ze Scopus
PHYS: Physics & Astronomy (3100)
PHYS: Physics & Astronomy (misc.) (3101)
PHYS: Atomic & Molecular Physics, & Optics (3107)
Importy z ERIH
Science and Technology Studies (24)
U tohoto oboru nebyly zavedeny žádné podobory.

Subjaderná fyzika

Níže jsou vypsány obory, které odpovídající (nebo jsou nadřízené) oboru Subjaderná fyzika v jednotlivých externích klasifikacích (dle nadpisu buňky).
Pozn.: Jaderná a subjaderná fyzika > Subjaderná fyzika
Jmenovací/habilitační obory
Fyzika – subjaderná fyzika (H+J)
Studijní obory*
Jaderná a subjaderná fyzika (1701T019)
Obecná fyzika (1701R026)
Subjaderná fyzika (1701V033)
* Obory akreditované pouze na dostudování nejsou uvedeny.
Oblasti vzdělávání
Fyzika (11)
Export do RIV (dle M17)
Particles and field physics (10303)
Doporučené převody ze starého CEP/RIV (provedeno v létě 2017):
Elementární částice a fyzika vysokých energií (BF)
ISCED-F
Fyzika (0533)
Importy z WOS
PHYSICS, MULTIDISCIPLINARY (UI)
PHYSICS, PARTICLES & FIELDS (UP)
MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (RO)
Importy ze Scopus
PHYS: Physics & Astronomy (3100)
PHYS: Physics & Astronomy (misc.) (3101)
Importy z ERIH
Science and Technology Studies (24)
U tohoto oboru nebyly zavedeny žádné podobory.

Teoretická fyzika

Níže jsou vypsány obory, které odpovídající (nebo jsou nadřízené) oboru Teoretická fyzika v jednotlivých externích klasifikacích (dle nadpisu buňky).
Pozn.: Teoretická fyzika, astronomie a astrofyzika > Teoretická fyzika
Jmenovací/habilitační obory
Fyzika – didaktika fyziky (H)
Fyzika – teoretická fyzika (H+J)
Studijní obory*
Didaktika fyziky a obecné otázky fyziky (1701V051)
Obecná fyzika (1701R026)
Teoretická fyzika (1701T034)
Teoretická fyzika, astronomie a astrofyzika (1701V036)
Učitelství fyziky (7504T245)
* Obory akreditované pouze na dostudování nejsou uvedeny.
Oblasti vzdělávání
Fyzika (11)
Export do RIV (dle M17)
Physical sciences (10300)
Doporučené převody ze starého CEP/RIV (provedeno v létě 2017):
Teoretická fyzika (BE); Termodynamika (BJ); Pozemní dopravní systémy a zařízení (JO); Řízení spolehlivosti a kvality, zkušebnictví (JS); Střelné zbraně, munice, výbušniny, bojová vozidla (JY)
ISCED-F
Fyzika (0533)
Importy z WOS
PHYSICS, MATHEMATICAL (UR)
ASTRONOMY & ASTROPHYSICS (BU)
PHYSICS, MULTIDISCIPLINARY (UI)
PHYSICS, PARTICLES & FIELDS (UP)
MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (RO)
Importy ze Scopus
PHYS: Physics & Astronomy (3100)
PHYS: Physics & Astronomy (misc.) (3101)
PHYS: Statistical & Nonlinear Physics (3109)
MATH: Mathematical Physics (2610)
Importy z ERIH
Science and Technology Studies (24)
U tohoto oboru nebyly zavedeny žádné podobory.
dg.glob2428.635
_mysqli10.831
_funkce0.082
_logger2.824
_starva2.891
_sym0.013
_rise0.03
_fakulty0.017
k__s3.074
_head0.162
_nav0.272
d__s5.423
v__s2366.358
loop_v__s6.443
dod__s14.097
loop_dod__s0.004
uk5.424