AGR TEC: Obory neakreditované na UK
stav k 8. 12. 2021 18:07:03


Technologické, inženýrské a bezpečnostní obory [NEAKREDITUJEME]

Níže jsou vypsány obory, které odpovídající (nebo jsou nadřízené) oboru Technologické, inženýrské a bezpečnostní obory [NEAKREDITUJEME] v jednotlivých externích klasifikacích (dle nadpisu buňky).
Jmenovací/habilitační obory
NENÍ VAZBA NA HABIL./JMEN. OBOR
Studijní obory*
NENÍ VAZBA NA STUDIJNÍ OBOR
* Obory akreditované pouze na dostudování nejsou uvedeny.
Oblasti vzdělávání
Potravinářství (21)
Architektura a urbanismus (1)
Bezpečnostní obory (2)
Doprava (4)
Elektrotechnika (6)
Energetika (7)
Kybernetika (15)
Stavebnictví (26)
Strojírenství, techn. a materiály (27)
Těžba a zprac. nerostných surovin (29)
Export do RIV (dle M17)
Doporučené převody ze starého CEP/RIV (provedeno v létě 2017):
Inženýrské stavitelství (JM); Stavebnictví (JN); Pozemní dopravní systémy a zařízení (JO); Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika (JA); Senzory, čidla, měření a regulace (JB); Počítačový hardware a software (JC); Využití počítačů, robotika a její aplikace (JD); Navigace, spojení, detekce a protiopatření (JW); Jaderná energetika (JF); Strojní zařízení a nástroje (JQ); Ostatní strojírenství (JR); Aeronautika, aerodynamika, letadla (JU); Kosmické technologie (JV); Průmyslová chemie a chemické inženýrství (CI); Hutnictví, kovové materiály (JG); Keramika, žáruvzdorné materiály a skla (JH); Kompositní materiály (JI); Ostatní materiály (JJ); Koroze a povrchové úpravy materiálu (JK); Únava materiálu a lomová mechanika (JL); Průmyslové procesy a zpracování (JP); Řízení spolehlivosti a kvality, zkušebnictví (JS); Lékařská zařízení, přístroje a vybavení (FS); Báňský průmysl včetně těžby a zpracování uhlí (DH); Nejaderná energetika, spotřeba a užití energie (JE); Biotechnologie a bionika (EI); Potravinářství (GM); Pohon, motory a paliva (JT); Střelné zbraně, munice, výbušniny, bojová vozidla (JY); Vojenství (KA)
ISCED-F
Móda, interiérový a průmyslový design (0212)
Technika, výroba a stavebnictví – obory d. n. (0700)
Inženýrství a strojírenství – obory d. n. (0710)
Chemické inženýrství a technologie (0711)
Technologie ochrany životního prostředí (0712)
Elektrotechnika a energetika (0713)
Elektronika a automatizace (0714)
Mechanika a kovovýroba (0715)
Motorová vozidla, lodě a letadla (0716)
Inženýrství a strojírenství – obory j. n. (0719)
Výroba a zpracování – obory d. n. (0720)
Výroba a zpracování materiálů (sklo, papír, plasty a dřevo) (0722)
Výroba a zpracování textilních výrobků (oděvy, obuv a kožené výrobky) (0723)
Těžba a dobývání (0724)
Architektura a stavebnictví – obory d. n. (0730)
Architektura a urbanismus (0731)
Stavebnictví a stavební inženýrství (0732)
Interdisc. prog. a kvalif. zahrnující techniku, výrobu a stavebnictví (0788)
Technika, výroba a stavebnictví – obory j. n. (079)
Technika, výroba a stavebnictví – obory j. n. (0799)
Importy z WOS
TRANSPORTATION (YQ)
COMP. SC., CYBERNETICS (ER)
MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (RO)
CONSTRUCTION & BUILDING TECHNOLOGY (FA)
ENGINEERING, CIVIL (IM)
TRANSPORTATION SCIENCE & TECHNOLOGY (YR)
AUTOMATION & CONTROL SYSTEMS (AC)
COMP. SC., HARDWARE & ARCHITECTURE (ES)
ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC (IQ)
ROBOTICS (RB)
TELECOMMUNICATIONS (YE)
ENGINEERING, AEROSPACE (AI)
ENGINEERING, MECHANICAL (IU)
NUCLEAR SCIENCE & TECHNOLOGY (RY)
ENGINEERING, CHEMICAL (II)
MATERIALS SCIENCE, PAPER & WOOD (PJ)
MATERIALS SCIENCE, CERAMICS (PK)
MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY (PM)
METALLURGY & METALLURGICAL ENGINEERING (PZ)
MATERIALS SCIENCE, CHARACTERIZATION & TESTING (QF)
MATERIALS SCIENCE, COATINGS & FILMS (QG)
MATERIALS SCIENCE, COMPOSITES (QH)
MATERIALS SCIENCE, TEXTILES (QJ)
ENGINEERING, BIOMEDICAL (IG)
CELL & TISSUE ENGINEERING (CT)
MEDICAL LABORATORY TECHNOLOGY (PW)
ENERGY & FUELS (ID)
ENGINEERING, ENVIRONMENTAL (IH)
ENGINEERING, MARINE (IL)
ENGINEERING, OCEAN (IO)
ENGINEERING, PETROLEUM (IP)
ENGINEERING, GEOLOGICAL (IX)
REMOTE SENSING (SR)
MINING & MINERAL PROCESSING (ZQ)
BIOTECHNOLOGY & APPLIED MICROBIOLOGY (DB)
MATERIALS SCIENCE, BIOMATERIALS (QE)
NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY (NS)
ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY (IF)
ENGINEERING, INDUSTRIAL (IJ)
ENGINEERING, MANUFACTURING (IK)
FOOD SCIENCE & TECHNOLOGY (JY)
INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION (OA)
MICROSCOPY (RA)
IMAGING SCIENCE & PHOTOGRAPHIC TECHNOLOGY (UE)
SPECTROSCOPY (XQ)
Importy ze Scopus
SOCI: Transportation (3313)
BIOC: Biotechnology (1305)
PHYS: Instrumentation (3105)
COMP: Hardware & Architecture (1708)
EART: Geotechnical Engineering & Engineer. Geology (1909)
ENVI: Environmental Engineering (2305)
CHEM: Spectroscopy (1607)
HEAL: Medical Laboratory Technology (3607)
AGRI: Food Science (1106)
ENGI: Engineering (2200)
ENGI: Engineering (misc.) (2201)
ENGI: Aerospace Engineering (2202)
ENGI: Automotive Engineering (2203)
ENGI: Biomedical Engineering (2204)
ENGI: Civil & Structural Engineering (2205)
ENGI: Computational Mechanics (2206)
ENGI: Control & Systems Engineering (2207)
ENGI: Electrical & Electronic Engineering (2208)
ENGI: Industrial & Manufacturing Engineering (2209)
ENGI: Mechanical Engineering (2210)
ENGI: Mechanics of Materials (2211)
ENGI: Ocean Engineering (2212)
ENGI: Safety, Risk, Reliability & Quality (2213)
ENGI: Media Technology (2214)
ENGI: Building & Construction (2215)
ENGI: Architecture (2216)
MATE: Materials Science (2500)
MATE: Materials Science (misc.) (2501)
MATE: Biomaterials (2502)
MATE: Ceramics & Composites (2503)
MATE: Electronic, Optical & Magnetic Materials (2504)
MATE: Materials Chemistry (2505)
MATE: Metals & Alloys (2506)
MATE: Polymers & Plastics (2507)
MATE: Surfaces, Coatings & Films (2508)
ENER: Energy (2100)
ENER: Energy (misc.) (2101)
ENER: Energy Engineering & Power Technology (2102)
ENER: Fuel Technology (2103)
ENER: Nuclear Energy & Engineering (2104)
ENER: Renewable Energy, Sustainabil. & Environment (2105)
CHEM: Chemical Engineering (1500)
CHEM: Chemical Engineering (misc.) (1501)
CHEM: Bioengineering (1502)
CHEM: Chemical Health & Safety (1504)
CHEM: Process Chemistry & Technology (1508)
Importy z ERIH
Science and Technology Studies (24)
U tohoto oboru nebyly zavedeny žádné podobory.

Zemědělské a veterinární vědy [NEAKREDITUJEME]

Níže jsou vypsány obory, které odpovídající (nebo jsou nadřízené) oboru Zemědělské a veterinární vědy [NEAKREDITUJEME] v jednotlivých externích klasifikacích (dle nadpisu buňky).
Jmenovací/habilitační obory
NENÍ VAZBA NA HABIL./JMEN. OBOR
Studijní obory*
NENÍ VAZBA NA STUDIJNÍ OBOR
* Obory akreditované pouze na dostudování nejsou uvedeny.
Oblasti vzdělávání
Lesnictví a dřevařství (16)
Potravinářství (21)
Veterinární lékařství a hygiena (34)
Zemědělství (37)
Export do RIV (dle M17)
Doporučené převody ze starého CEP/RIV (provedeno v létě 2017):
Pedologie (DF); Pěstování rostlin, osevní postupy (GC); Hnojení, závlahy, zpracování půdy (GD); Šlechtění rostlin (GE); Choroby, škůdci, plevely a ochrana rostlin (GF); Lesnictví (GK); Rybářství (GL); Chov hospodářských zvířat (GG); Výživa hospodářských zvířat (GH); Šlechtění a plemenářství hospodářských zvířat (GI); Choroby a škůdci zvířat, veterinární medicina (GJ); Zemědělské stroje a stavby (GB)
ISCED-F
Zemědělství, lesnictví, rybářství a veterinářství – obory d. n. (0800)
Zemědělství – obory d. n. (0810)
Rostlinná a živočišná výroba (0811)
Zahradnictví (0812)
Zemědělství – obory j. n. (0819)
Lesnictví (0821)
Rybářství (0831)
Veterinářství (0841)
Interdisc. programy a kvalifikace zahrnující zeměd., lesn., rybář. a veter. (0888)
Zemědělství, lesnictví, rybářství a veterinářství – obory j. n. (0899)
Importy z WOS
MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (RO)
AGRICULTURE, MULTIDISCIPLINARY (AH)
AGRONOMY (AM)
FISHERIES (JU)
FORESTRY (KA)
HORTICULTURE (MU)
SOIL SCIENCE (XE)
AGRICULTURE, DAIRY & ANIMAL SCIENCE (AD)
VETERINARY SCIENCES (ZC)
AGRICULTURAL ENGINEERING (AE)
AGRICULTURAL ECONOMICS & POLICY (AF)
Importy ze Scopus
XXXX: Multidisciplinary (1000)
VETE: Veterinary (3400)
VETE: veterinary (miscalleneous) (3401)
VETE: Equine (3402)
VETE: Food Animals (3403)
VETE: Small Animals (3404)
AGRI: Agricultural & Biological Sciences (1100)
AGRI: Agricultural & Biological Sciences (misc.) (1101)
AGRI: Agronomy & Crop Science (1102)
AGRI: Animal Science & Zoology (1103)
AGRI: Aquatic Science (1104)
AGRI: Ecology, Evolution, Behavior & Systematics (1105)
AGRI: Food Science (1106)
AGRI: Forestry (1107)
AGRI: Horticulture (1108)
AGRI: Insect Science (1109)
AGRI: Plant Science (1110)
AGRI: Soil Science (1111)
Importy z ERIH
Science and Technology Studies (24)
U tohoto oboru nebyly zavedeny žádné podobory.
dg.glob1406.059
_mysqli6.218
_funkce0.062
_logger2.049
_starva1.586
_sym0.009
_rise0.005
_fakulty0.012
k__s1.725
_head0.094
_nav0.16
d__s2.258
v__s1358.66
loop_v__s8.327
dod__s17.166
loop_dod__s0.008
uk0.527